DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇİĞDEM GENÇLER GÜRAY    
Adı : ÇİĞDEM
Soyadı : GENÇLER GÜRAY
E-posta : cgencler@ankara.edu.tr, cigdemgencler@gmail.com
Tel : 3103280/1146
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Arkeoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem GENÇLER-GÜRAY

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi,

Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye - ANKARA

ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Klasik Arkeoloji) Anabilim Dalı (2010)

Doktora Tezi (Ankara 2010): Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları,  (Prof.Dr. Coşkun Özgünel danışmanlığında) 

 

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Klasik Arkeoloji) Anabilim Dalı (2000)

Yüksek Lisans Tezi (Ankara 2000): Smintheion Camları (Prof.Dr. Coşkun Özgünel danışmanlığında)

 

LİSANS: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (1996)

Lisans Tezi (Ankara 1996): Smintheion Etütlük Cam Buluntuları (Prof.Dr. Coşkun Özgünel danışmanlığında)

 


AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞILAN DİĞER YERLER

                                                                                                                  

 

2016  -                        : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Yrd.Doç.Dr.

2003-2016 Şubat       : Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Öğretim Görevlisi

1999 – 2003                : Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm Rehberliği Bölümü, Öğretim Görevlisi

 

Yurtdışı Akademik Çalışmalar:

- 2002, Università Degli Studi Di Roma “La Sapienza” nın verdiği bir aylık araştırma bursu ile  Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider Danışmanlığında “Elaiussa Sebaste Camları” üzerine yayın çalışması.

- 1998-1999, Fiat – Koç Vakfı’nın verdiği on aylık araştırma bursuyla “Università di Lecce Scuola di Specializazzione in Archeologia Classica e Medioevale” de Prof. Dr. Francesco D’Andria Danışmanlığında “Hierapolis Camları” üzerine bir yayın çalışması.

- 1997-1998, İtalyan Hükümeti’nin verdiği altı aylık bursla Roma, Università Degli Studi Di Roma “La Sapienza” da Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider danışmanlığında “Roma Dönemi Camları” üzerine araştırma.

 

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Çiğdem Gençler-Güray, Nilüfer Peker, 2014, A Figure-Engraved Glass Bowl from the Early Byzantine Period, ADALYA XVII, 281-294 (A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents/Arts & Humanities))

2. Çiğdem Gençler Güray, 2011, Elaiussa Sebaste’nin Roma Dönemi Cam Buluntuları, OLBA XIX, 233-266. (ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler, PROQUEST)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

3. Çiğdem Gençler-Güray, Ali Akın Akyol, 2018, Early Byzantine Glass Production in Western Anatolia, AIHV 21 Congress on the History of Glass, Association Internationale pour l’Histoire du Verre International Association for the History of Glassİstanbul, 3-7 September 2018.

4. Çiğdem Gençler-Güray, 2018, Erythrai Kazı ve Araştırmaları, 40. Ulıuslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2018. 

5. - Çiğdem Gençler-Güray, 2017, Recent Glass Finds from Elaiussa Sebaste in Cilicia, 20th Congress on the History of Glass, Association Internationale pour l’Histoire du Verre International Association for the History of Glass, Fribourg/Romont, 7-11 September 2015, 230-234.

6.  Emel Erten, Çiğdem Gençler-Güray, 2015, Glass Finds from Villa – A in Zeugma, Gaziantep Turkey, 19th Congress on the History of Glass, Association Internationale pour l’Histoire du Verre International Association for the History of Glass, Piran, 17th-21st September 2012, 304-313.

7. Çiğdem Gençler Güray, 2010, “Soli-Pompeiopolis Antik Kenti (Mersin – Mezitli) Cam Buluntuları”, Anadolu Üniversitesi CAMGERAN 2010 Uluslararası Katılımlı Uygulamalı Cam Sempozyumu 11-21 Ekim 2010, Bildiri Kitabı, 141-146.

8. Çiğdem Gençler Güray, Early Byzantine Glass Finds From Elaiussa Sebaste, 18th Congress on the History of Glass, Association Internationale pour l’Histoire du Verre International Association for the History of Glass, 21-25 September 2009, Selanik-Yunanistan, 292-299.

9. A. Akın Akyol, Çiğdem Gençler Güray, Yusuf Kağan Kadıoğlı, Şahinde Demirci, 2008, Elaiussa Sebaste Cam Örnekleri Arkeometrik Çalışmalar, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 13-28.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümleri

10. Çiğdem Gençler-Güray, 2017, Kaunos Demeter Kutsal Alanı’da     Bulunan Baş Şeklinde bir Cam Pendant, Basileus – 50.Yılında     Kaunos/Kbid (Ed. A.Diler, S.Özen, U.Çörtük, M.Doyran, B.Özen-Kleine,     S.Akerdem, O.Özer, Y.Say Özer), 66-69. 

11. Çiğdem Gençler Güray, 2010, The Glass Finds , Eugenia Equini   Schneider (Ed.), Elaiussa Sebaste III – L’Agora Romana, Ege Yayınları,   İstanbul, 2010, 234-244.

12. Ayşe Mine Özkan, Çiğdem Gençler Güray, 2009, A Mediterranean: Myrtus communis L. (Myrtle), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe, Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, 2009, 159-168.

13. Çiğdem Gençler, 2003, Vetri di Elaiussa Sebaste, Eugenia Equini Schneider (Edt.), Elaiuss Sebaste II – Un Porto Tra Oriente e Occidente, «L’Erma» di Bretschneider, Roma, 180-189 ve 708-736.

14. Çiğdem Gençler, 2000, Hierapolis Camları- I Vetri di Hierapolis, “Lycos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmaları - Ricerche Archeologiche Turche Nella Valle Del Lykos” adlı kitapta ( F. D’Andria - F. Silvestrelli ), Congedo Editore, Lecce 2000, 209-289.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

15. Çiğdem Gençler-Güray, 2018, Erythrai Cennettepe Kazıları Çark Yapımı Kandilleri, Anadolu/Anatolia 44, 37-52.

16. Çiğdem Gençler-Güray, 2018, Erythrai’de Demeter Tapınımı, Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Cilt 37, Sayı 64, 55-70.  

17. Çiğdem Gençler Güray, 2010, Kaunos’un Erken Bizans Dönemi Cam Buluntuları, Anadolu/Anatolia 36, 215-226.   

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

18. Çiğdem Gençler, 2004, Smintheion Camları Üzerine Bir Önrapor, Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi Anadolu-Anatolia, Ek I.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölüm

19. Ömür Bakırer, Çiğdem Gençler Güray –, 2017, Tekfur Sarayı Kazılarında Ortaya Çıkarılan Cam Buluntular Üzerine Yapılan Son Çalışmalar, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 111-117.   

20. Çiğdem Gençler Güray, 2013, “Menderes Magnesiası Teathron Kazıları Cam Buluntuları”, Orhan Bingöl'e 67.Yaş Armağanı, Bilgin Kültür Sanat Yayınevi, 171-180.

21. Çiğdem Gençler Güray, 2012, “Arkeolojik Çalışmalarda Arkeometri'nin Önemi: Elaiussa Sebaste Örneği”, Türkiye'de Arkeometrinin Ulu Çınarları, Prof.Dr. Ay Melek Özer ve Prof.Dr. Şahinde Demirci'ye Armağan, Homer Kitabevi, 213-218.  

22. Çiğdem Gençler Güray, 2007, “Elaiussa Sebaste’den Bir Cam Kandil ve Kullanımı Üzerine”, Patronus – Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı, Homer Kitabevi 2007, 157-160.

Diğer yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanmış veya yayın için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili, kitap, sergi, müze, ödül kritiği)

23. Çiğdem Gençler, 2003, E. Marienne Stern’in “Roman, Byzantine and Early Medieval Glass 10BCE – 700 CE Ernesto Wolf Collection” adlı kitabının tanıtım yazısı, Türk Tarih Kurumu Yayını Belleten, LXVII-248, 217-218. (kitap tanıtımı)

Kitap Editörlüğü:

24. Çiğdem Gençler-Güray, 2013, Kaunos/Kbid Toplantıları 2 - Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu, Diğer Yayınlar, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

 

PROJELER

1. Roma Üniversitesi “Sapienza”’nın Prof.Dr. Eugenia Equini Schneider başkanlığında yürüttüğü Elaiussa Sebaste Arkeoloji Kazıları (Mersin – Ayaş), ekip üyesi ve cam uzmanı. (1999 yılından beri)

2. Ankara Üniversite’nin Doç.Dr. Ayşe Gül Akalın Başkanlığında yürüttüğü Erythrai (Ildırı – Çeşme) Arkeoloji Kazılarında ekip üyesi ve kazı başkan yardımcısı. (2006 yılından beri)

3. Başkent Üniversitesi’nin Prof.Dr. Cengiz Işık başkanlığında yürüttüğü Kaunos arkeolojik kazılarında ekip üyesi ve cam uzmanı. ( 2007 yılından beri)

4. Ankara Üniversitesi’nin Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığında yürüttüğü Zeugma (Nizip-Gaziantep) Arkeoloji Kazılarında cam uzmanı. (2011 yılından beri)

5. Ankara Üniversitesi’nin Doç.Dr. Hakan Öztaner başkanlığında yürüttüğü Nysa (Sultanhisar – Aydın) Arkeoloji kazılarında ekip üyesi ve cam uzmanı (2013 yılından beri)

6. Ankara Üniversitesi’nin Prof.Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürüttüğü Teos (Seferihisar – İzmir) Arkeoloji kazılarında ekip üyesi ve cam uzmanı (2014 yılından beri)

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

“Association Internationale pour l’Histoire du Verre - International Association for the History of Glass” üyesi.