PROF.DR. CEMALETTİN YAŞAR ÇİFTCİ    
Adı : CEMALETTİN YAŞAR
Soyadı : ÇİFTCİ
E-posta : ciftci@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312-5961095
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Özgeçmiş

16.01.1954 tarihinde Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde doğmuştur. Babası, T.C. Ziraat Bankası Baş veznedarlarından merhum Hasan ÇİFTÇİ,  Annesi, ev hanımı Fahriye ÇİFTÇİ’dir. 1964’de Ankara Mamak İlkokulunu, 1967’de Ankara Mamak Ortaokulunu, 1970’de Ankara Gazi Lisesini bitirmiştir. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine kayıt yaptırmış, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

13. 08. 1975 tarihinde T.C. Ziraat Bankası adına burslu olarak okuduğundan, Eskişehir Ziraat Bankası Merkez Şubesine Ziraat Yüksek Mühendisi olarak atanmıştır. Kasım 1976 - Şubat 1977 arsında Etimesgut Yedeksubay okulunda, Mart 1977 - Ocak 1978 arasında Islahiye’de tankçı asteğmen olarak askerlik görevini yapmıştır. Askerlik dönüşü T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Zirai Krediler Müdürlüğüne Ziraat Yüksek Mühendisi olarak atanmış,  1978 de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulunda doktoraya başlamıştır.

Kasım 1978 de açılan asistanlık imtihanını kazanarak 12 Ocak 1979 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ danışmanlığında “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Değişik Özelliklerin Fenotipik ve Genotipik Farklılıkların Saptanması” konulu tez çalışmasını 07.07.1982 tarihinde tamamlayarak “Ziraat Doktoru” unvanını almıştır.

25.07.1986 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.

10.10.1988 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını almıştır..

28.12.1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde Profesör kadrosuna atanmıştır

Halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müze Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Evli olup, Adli Hakim olarak görev yapan bir kızı, Serbest Avukat olarak görev yapan bir oğlu bulunmaktadır.

İdari Görevler

v  A.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Müdür Yardımcısı (06 Nisan 1983– 11 Eylül 1986)

v  Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Geçici Uzmanı ( 07 Nisan 1988 – 07 Şubat 1989)

v  A.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Müdürü (08 Şubat 1991 – 13 Ağustos 1993)

v  Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı (17 Mart 1994 – 05 Ekim 2003)

v  A. Ü. Araştırma Fonu Uzmanlık Grubu Üyesi (Mayıs 1994 – Mayıs 1996)

v  A.Ü Ziraat Fakültesi Çiftlik Komisyonu Üyeliği (24Ocak 1994 – Mayıs 2001)

v  A.Ü. Çankırı Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (22 Şubat 1995 – 20 Şubat 1998)

v  A.Ü. Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (26 Eylül 2001 – 26 Eylül 2004)

v  Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı (06 Mart 2006 - 01 Mayıs 2007)

v  A.Ü. Yayınevi Yayın Kurulu Üyesi (14.Eylül 2010 - 29 Ağustos 2012)

v  A.Ü. Ziraat Fakültesi Müze Sorumlusu (14 Mayıs 2008 – 07 Mayıs.2015)

v  A.Ü. Ziraat Fakültesi Müze Koordinatörü (07 Mayıs 2015 – Devam Ediyor)

v  A.Ü. Üniversite Almanağı Hazırlama Komisyonu Üyeliği (13 Mayıs 2014 – 2016 bitti)

v  A.Ü. Üniversite Müzesi Komisyonu Üyeliği (10 Temmuz 2014 – Devam Ediyor)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve  Ödüller

v  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği

v  14 Ekim 1986 – 15 Ekim 1987 OECD Bursu, Kanada.

v  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2012 yılı Hizmet Ödülü 

 

Danışmanlığında Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1. Sezgin, M., “Farklı Süre ve Sıcaklıkta Değişik  EMS(Ethyl  Methane Sulphonate) Dozları Uygulanan Tokak 157/37 Arpa Çeşidi Tohumlarının Buzdolabı Ortamında Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 1989.

2. Çelik, N., “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1991.

3. Tekeoğlu, M., “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1991.

4. Bikli, A.A., “Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M2 Generasyonundaki Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1992.

5. Başaran, H., “İki Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidine Uygulanan Farklı Gamma Işını Dozlarının M1 ve M2 Bitki Özelliklerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1993.

6. Çerekçi, A.Ş., “İki Bodur Fasulye(Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinde Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 1993.

7. Uyanık, F., “Altı  Sıralı Arpa Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 1994.

8. Sarıkaya, F., “Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus  DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının  M3 Generasyonundaki Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1994.

9. Baykan, Y., “Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklıklarının Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1995.

10. Meral, N., “Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1996.

11. Kaya, M.D., “Bezelye (Pisum sativum L.)’de Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2000.

12. Sağlam, S., “Kırıkkale İlinde Tarla Tarımı”, Ankara Üniversitesi, 2001.

13. Özünlü, M., “Ankara’nın Bazı İlçelerinde Buğday Verimi ile Önemli İklim Faktörleri Arasındaki İlişkiler”, Ankara Üniversitesi, 2001.

14. Mert, B., “Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2003.

15. Gökçe, G., “Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, 2003.

16. Karaçay, G., “Mersin Limanlarından İhraç ve İthal Edilen Kuru Bakliyatın Son On Yıllık Seyri”, Ankara Üniversitesi, 2003.

17. Aytaç, H., “Nohutta (Cicer arietinum L.) Sıra Arası Mesafesi ile Tohum Miktarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2004.

18. Encan, G., “Bazı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2004.

19. Sağlam, S., “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de Doku Kültürü ve Agrobacterium Aracılığıyla Gen Aktarımı”, Ankara Üniversitesi, 2005.

20. Soydaş, S., “Çankırı’da Tarla Tarımı”, Ankara Üniversitesi, 2006

21. Atmaca, E., “Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 2008.

22. Karagül, V., “Türkiye’de 2002 – 2010 Yılları Arasında Yapılan Yemeklik Baklagil Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi, 2010.

23. Gamzeli, M.S., “Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagil Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları”, Ankara Üniversitesi, 2010.

24. Şenkal, K., “Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Serin İklim Tahılları Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Özetleri”, Ankara Üniversitesi, 2011.

25. Kara Özlem. “Türkiye Tarim Havzalari Üretim ve Destekleme Modelinde Tarla Bitkilerinin Yer”i.. Ankara Üniversitesi, 2012.

26. Özdemir Hakan. “Bolu İlinde Tarla Tarımı”. Ankara Üniversitesi, 2012.

27. Özaktan Hamdi. “Nohut (Cicer arietinunm L.)’da Bazı Klor Tuzlarının Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkileri”  Ankara Üniversitesi, 2013.

28. Üyetürk Afife Sinem. Türkiye’de Sıcak İklim Tahıllarında Yapılan Çalışmalar”. Ankara Üniversitesi, 2014

29. İzgier Sibel. “Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu”. Ankara Üniversitesi, 2014

30. Zengin Ali. “Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Tahıl Tarımındaki Değişimler (1980 - 2013). Ankara Üniversitesi, 2014.

31. Can Öznur. “ Ankara’da Tarla Tarımı”. Ankara Üniversitesi, 2015.

32. Jaafar Mahdi Saadoon. “Türkiye’den Toplanan Yabani Nohut Populasyonlarının Bazı Tarımsal Özellikler Yönünden İncelenmesi” Ankara Üniversitesi, 2015.

33. Karaer Birhan. “1980 – 2013 Yılları Arasında Türkiye’de Yulaf, Çavdar ve Tritikalede Yapılan Çalışmalar” Ankara Üniversitesi, 2016.

34. Polat Ferhat. “Türkiye’de Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Tohumculuğu” Ankara Üniversitesi, 2016.

35. Eryetli Kubilay. “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yemeklik Baklagil Tarımındaki Değişimler” Ankara Üniversitesi, 2016.

36. Yıldız Dilber. “Türkiye'de Haşhaş Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Yayınları”. Ankara Üniversitesi, 2017.

37.Şen Mustafa. “Türkiye’de Yemeklik Dane Baklagiller İle İlgili Yapılan Çalışmalar (2000-2017)”. Ankara Üniversitesi, 2018.

38. Kalkan Pelin.”Türkiye’de Yemeklik Baklagil Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri” Ankara Üniversitesi, 2018.

 

Doktora Tezleri

1. Şenay, A., “Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 ve M2  Bitkilerindeki Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 1997.

2. Başaran, H., “Nohutta (Cicer arietinum L.) Bakteri Aşılama ve Kimyasal İlaç Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2000.

3. Kaya, M., “Winner Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşidinde Farklı Aşılama Yöntemleri, Azotlu Gübre Dozları ile Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2000.

4. Divanlı, A., “Bezelye (Pisum sativum L.)’de Mutasyon Islahı ve In Vitro Kültürü Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, 2003.

5. Atak, M., “Farklı Triticale Hatlarının Morfolojik ve DNA Markörleri ile Genetik Karakterizasyonu”, Ankara Üniversitesi, 2004.

6. Sağlam, S., “Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus ssp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2009.

7. Aydoğan Abdulkadir. “Bazı Geniş ve Dar Yapraklı Kabuli Tip nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Yönünden İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2012.

8. Atmaca Evren.““Nohut (Cicer arietinunm L.) Çeşitlerine Uygulanan Gamma Işını Dozlarının M1 ve M2 Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine Etkisi”.  Ankara Üniversitesi, 2014.

9. Özaktan Hamdi. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Hümik Asit, Mikrobiyal Gübre Ve Fosfat Kayası Uygulamalarının Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, 2017.

Danışmanlığındaki öğrenciler hariç jüri üyelikleri

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Kurumu

1

Tahsin KARADOĞAN

31.01.2000

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2

Bilal GÜRBÜZ

13.03.2001

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Sebahattin ÖZCAN

08.04.2003

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

Emine BAYRAM

30.10.2003

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

5

Cengiz TOKER

10.07.2006

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6

Cafer Sırrı SEVİMAY

08.08.2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Süleyman SOYLU

08.09.2009

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

8

Abdullah ÖKTEM

2009

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Mehmet Ali SAKİN

27.06.2011

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

10

Murat ERMAN

26.07.2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

11

Mustafa GÜLER

19.03.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Melahat AVCI BİRSİN

19.03.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Mustafa YILDIZ

19.03.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14

Hakan ULUKAN

19.03.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

15

Serkan URANBEY

19.03.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

16

Erkut PEKŞEN

05.05.2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

17

Mehmet ATAK

22.07.2015

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

18

Hatice BOZOĞLU

04.09.2015

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

19

Hakan GEREN

17.12.2015

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

20

Ercan CEYHAN

19.04.2016

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

21

Özgül GÜMÜŞ

18.01.2017

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

22

Celaleddin BARUTÇULAR

03.08.2017

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

23

Asuman KAN

22.06.2018

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

 

 

Doçentliğe Yükseltilme Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Kurumu

1

Fahri ALTAY

18.10.1994

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Dışarıdan)

2

Kudret KEVSEROĞLU

18.10.1994

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Mustafa Ali KAYNAK

18.10.1994

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

Mehmet KILINÇ

18.10.1996

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

5

Emine BAYRAM

18.10.1996

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6

Bayram SADE

18.10.1996

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Bülent SAMANCI

03.11.1998

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

8

Mehmet ÜLKER

03.11.1998

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Ali TOPAL

03.11.1998

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

10

Ali ÖZTÜRK

22.01.2001

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

11

Vahdettin ÇİFTÇİ

22.01.2001

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Fatih KILLI

22.01.2001

Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Özden ÖZTÜRK

18.12.2009

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14

Mehmet ÖZ

18.12.2009

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

15

Yeşim TOĞAY

18.11.2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

16

Necat TOĞAY

18.11.2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

17

Hasan KILIÇ

05.04.2012

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

18

Fatma Aykut TONK

05.04.2012

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

19

Asuman KAN

11.02.2013

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

20

Emre İLKER

11.02.2013

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

21

Özcan ÇAĞLAR

11.02.2013

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

22

Ömer SÖZEN

18.06.2018

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Kurumu

1

Ali TOPAL

05.04.1999

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2

İlknur AKGÜN

28.06.2000

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Abdullah ÖKTEM

15.04.2004

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

Süleyman SOYLU

16.08.2004

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

5

Hatice BOZOĞLU

12.08.2009

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6

Melahat AVCI BİRSİN

04.12.2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Mustafa YILDIZ

04.12.2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

8

Hakan ULUKAN

26.07.2010

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Ercan CEYHAN

21.12.2010

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

10

Özden ÖZTÜRK

21.12.2010

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

11

Fatih SEYİS

29.09.2009

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Mehmet ATAK

27.06.2011

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Muharrem KAYA

27.10.2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14

Yeşim TOĞAY

08.02.2014

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman  M.Y.O.

15

Sevil SAĞLAM

14.01.2015

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

 

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Kurumu

1

Asuman KAN

10.05.2004

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2

Mücella TEKEOĞLU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

3

Ali TOPAL

25.02.1999

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

İsmail SEZER

26.04.1999

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

5

Hatice BOZOĞLU

10.05.1999

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6

Süleyman SOYLU

12.08.1999

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Erkut PEKŞEN

18.04.2000

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

8

Süleyman SOYLU

17.07.2001

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Hatice BOZOĞLU

14.05.2002

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

10

Muharrem KAYA

23.12 2002

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

11

Hatice BOZOĞLU

11.05.2004

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Erkut PEKŞEN

11.05.2004

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Ercan CEYHAN

04.02.2005

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14

Zeki MUT

23.11.2006

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu

15

Erkut PEKŞEN

09.05.2007

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

16

Hatice BOZOĞLU

09.05.2007

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

17

Nihal KAYDAN

05.11.2008

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

18

Satı ÇÖÇÜ

18.11.2008

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

19

Zeki MUT

29.09.2009

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

20

Kamil KARA

19.12.2011

Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı

21

Alpay BALKAN

14.05.2014

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

 

Doktora Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Danışman

Kurumu

1

Hayrettin PEŞKİRCİOĞLU

20.10.1995

Prof. Dr. Günal AKBAY

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2

Mustafa GÜLER

27.12.1996

Prof. Dr. Günal AKBAY

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Ali KARAHAN

20.10.1997

Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

Erkut PEKŞEN

10.09.1998

Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

5

Mehmet Ali SAKİN

15.10.1998

Prof. Dr. Özer SENCAR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

6

Asuman KAN

21.04.2000

Doç. Dr. Bayram SADE

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Gülüizar AYDIN

02.04.2001

Prof. Dr. Zekai KATIRCIOĞLU

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

8

Ramazan KEYİK

13.07.2001

Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Diğdem KAYDAN

11.08.2003

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

10

Nuran EKEN

03.09.2003

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

11

Aydan BARUT

24.10.2003

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Mehmet SEZGİN

28.07.2004

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Oral DÜZDEMİR

13.09.2004

Prof. Dr. Cevdet AKDAĞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

14

Semra ACER

12.10.2004

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

15

Nihal KAYAN

11.01.2005

Prof. Dr. Sait ADAK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

16

Dinçer KENAR

18.02.2005

Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

17

Fatma KAYAÇETİN

17.03.2006

Prof. Dr. Yusuf KIRTOK

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

18

Turhan KAHRAMAN

11.07.2006

Prof. Dr. Temel GENÇTAN

Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

19

Kamil KARA

25.10.2007

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

20

Özlem ATEŞ

20.08.2010

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

21

Fatih ÇIĞ

24.12.2010

Doç. Dr. Murat ERMAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

22

Alpay BALKAN

24.05.2011

Prof. Dr. Temel GENÇTAN

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

23

Ömer SÖZEN

13.02.2012

Doç. Dr. Hatice BOZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.

24

Zekiye BAŞÇİFTÇİ

17.05.2012

Prof. Dr. Engin KINACI

Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

25

Ali KAHRAMAN

11.06.2014

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

26

Fereshteh REZAİ

16.11.2012

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

27

Hümeyra YAMAN

26.12.2014

Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

28

Farzad NOFOUZI

02.02.2016

Prof. Dr. Khalid M. KHAWAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

29

Mahsa Pouralı KAHRIZ

04.02.2016

Prof. Dr. Khalid M. KHAWAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

30

Parisa PouralıKAHRIZ

04.02.2016

Prof. Dr. Khalid M. KHAWAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

31

M. Ali JAHANBIN

16.08.2016

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

32

Hatice EREN

16.08.2016

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

33

Savaş BİLEN

27.12.2016

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

34

Oğuzhan HAKKOYMAZ

19.11.2018

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

35

Hasan DALGIÇ

03.12.2018

Prof. Dr. Ercan CEYHAN

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

Yüksek Lisans Jüri Üyelikleri

 

 

Adı Soyadı

Tarih

Danışman

Kurumu

1

Ergül ÇOLAK

29.04.1991

Prof. Dr. Günal AKBAY

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2

Rahime YILMAZ

05.11.1993

Prof. Dr. Günal AKBAY

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Niyazi ZOBU

19.09.1994

Doç. Dr. Nilgün BAYRAKTAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4

Nurcan BARUT

26.02.2001

Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri B.

5

Muhsin BİÇER

14.09.2001

Prof. Dr. Sait ADAK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6

Bahar ERGELDİ

19.10.2001

Prof. Dr. Murat ÖZGEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

7

Halit SİVÜK

15.11.2002

Yard. Doç. Dr. Halil FİDAN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

8

Aslı ÖZBAY

28.07.2004

Prof. Dr. Murat ÖZGEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

9

Nüket ALTINDAL

29.07.2005

Prof. Dr. İlknur AKGÜN

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri B.

10

Süleyman ODABAŞ

01.11.2006

Prof. Dr. Taner KIRAL

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

11

Mortaza HAJYZADEH

25.01.2008

Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

12

Muhittin ÜLKER

20.06.2008

Yard. Doç. Dr. Ercan CEYHAN

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

13

Yüksel NADAROĞLU

28.10.2008

Prof. Dr. H. Hüseyin GEÇİT

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

14

Murat IŞIK

24.02.2010

Prof. Dr. Saime ÜNVER

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

15

Fatma CERAN

25.12.2015

Prof. Dr. Mustafa ÖNDER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

16

Canan TOPALAK

19.01.2016

Doç. Dr. Ercan CEYHAN

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Xx

 

Yüksek Lisans

Doktora

Yard. Doçent

Doçent Yükselme

Doçent Atama

Profedörlük Atama

Toplam

Danışmanlığında

38

9

 

 

 

 

47

Diğer Adaylar

16

33

21

22

15

23

130

 

Tamamlanan Projeler

1.   Gürgün, V., E. Kün, C. Y. Çiftçi, “Nadasa Bırakılan Alanlarda Buğday Anızının Parçalanması Üzerine Azotlu Gübrelerin Etkileri”. T.U.B.İ.T.A.K. Tarım ve Ormancılık Grubu Proje No KBTBAU - 17, 41 s., (1986)

1.   Saral, A., C. Y. Çiftçi, O. Yıldırım, S. Ünver, G. Yavuzcan, A. Kadayıfçı, M. Kaya, “Fiğ – Mısır Buğday Ekim Nöbetinde Faklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması”. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (95-11-0702) Projesi Kesin Raporu. 50s. (1999)

2.   Atmaca E., Çiftçi, C. Y., “Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TAGEM), (2008)

3.   Çiftçi, C. Y., S. Özcan, K. M. Khawar, A. Yücel, “Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK Proje No: 106O058. Sonuç Raporu. 74 s., (2010)

4.   Atmaca E., C.Y. Çiftçi. “Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine Uygulanan Gamma Işını Dozlarının M1 ve M2 Generasyonlarında Bazı Bitki Özelliklerine Etkileri”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TAGEM), (2014)

5.   Özaktan H, C.Y. Çiftçi, S. Uzun, O. Uzun. 2015. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Humik Asit, Mikrobiyal Gübre ve Fosfat Kayası Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. TÜBİTAK Proje No: 115O878

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Atak, M., İ. Parmaksız, S. Özcan and C. Y. Çiftçi., “Characterization of Triticale Genotypes by RAPD Analysis”. Korean J. Genetics 27 (4):375-381 (December 2005). KOREA, (2005).

2. Atak, M., M. D. Kaya, G. Kaya, Y. Çıkılı, C. Y. Çiftçi., “Effects of NaCl on Germination, Seedling Growth and Water Uptake of Triticale”. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Volume 30, Number 1, 39– 7.  TÜBİTAK, (2006).

3. Çiftçi, C. Y., A. D. Türkan, K. M. Khawar, M. Atak, S. Özcan., “Use of Gama Radiations to Induce   Mutations in Four Cultivars of Pea (Pisum sativum L.)”. Turkish Journal of Biology, Volume:30, Number 1, 29-37. TÜBİTAK, (2006).

4. Şahin-Demirbağ N., H. Kendir, K. M. Khawar, Sebahattin Ozcan and C. Y. Ciftci., “In vitro Regeneration of Turkish Dwarf Chickling Pea (Lathyrus cicera L) Using İmmature Zygotic Embryo Explant”. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (12), pp. 2030-2033, 17 June, 2008. ISSN 1684–5315 © 2008 Academic Journals, (2008).

5. Atak M., M. Kaya. H. M. Khawar, S. Sağlam, Sebahattin Özcan and C. Y. Çiftçi., “Effect of Age on Somatic Embryogenesis From Immature Zygotic Embryos of 5 Turkish Triticale Genotypes”. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (12), pp. 2030-2033, 17 June, 2008. ISSN 1684–5315 © 2008 Academic Journals, (2008).

6. Kaya, M.,G. Kaya,, M. D. Kaya, M. Atak, S. Sağlam, K. M. Khawar, C. Y. Çiftçi., “Interaction Between Seed Size and Nacl on Germination and Early Seedling Growth of Some Turkish Cultivars of Chickpea (Cicer arietinum L.)”. Journal of Zhejiang University SCIENCE B. ISSN 1673–1581. ISSN 1862–1783. Vol. 9, No. 5, May, p.371–377., (2008).

7. Kan A., M. Kaya, A. Gürbüz, A. Şanlı, K. Özcan, C. Y. Çiftçi, “A study on genotype x environment interaction in chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) grown in arid and semi-arid conditions”. Scientific Research and Essays Vol. 5(10), pp. 1164-1171, 18 May, 2010. ISSN 1992-2248 © 2010 Academic Journals., (2010).

8.  Saglam S.,  C. Y. Çiftçi. “ Effects of agar and isubgol on adventitous shoot regeneration of woad (Isatis tinctoria)”. International Journal of Agriculture and Biology, Volume 12, Issue 2, Pages 281-285. (2010).

9. Özaktan H.,, C. Y. Çiftçi, M. D. Kaya, S. Uzun, O. Uzun and G. Akdoğan. 2018. “Chloride salts inhibit emergence and seedling growth of chickpea rather than germination”. Agrıcultural Research Communıcatıon Centre Vol. 41 Issue 1, Feburary 2018.  60-66. 2018.

 

Uluslararası diğer hakemli (ISI Web of Science) taranan dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çiftçi, C. Y., M. Tekeoğlu, S. Ünver, “Effects of different doses of γ rays on some characters of M1 plants of dwarf bean (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Dekap.)”. Turkish Journal of Agriculture & Forestry   Volume: 18   Issue: 1 Pages: 65-69., (1994).

2. Çiftçi, C. Y., N. Çelik, S. Ünver, “Effects of different doses of EMS (ethyl methanesulfonate) on some characters of M1 plants of dwarf French bean (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Dekap.) (I)”.  Ankara Universitesi Ziraat Fakultesi Yllg  Volume: 44   Issue: 1/2   Pages: 65-71., (1994).

3. Çiftçi, C. Y., N. Çelik, S. Ünver, “Effects of different doses of EMS (ethyl methanesulfonate) on some characters of M1 plants of dwarf French bean (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Dekap.) (II)”. Ankara Universitesi Ziraat Fakultesi Yllg   Volume: 44 Issue: 1/2   Pages: 73-80., (1994).

4. Şenay, A., G. Akbay, C. Y. Çiftçi, S. Ünver, “Effects of different doses of EMS (ethyl methanesulfonate) applied for different durations and at different temperatures on some characteristics in M1 plants of the barley variety Tokak 157/37”. Anadolu Volume: 5   Issue: 1 Pages: 9-19., (1995).

5. Aral, A., H. G. Yavuzcan, S. Ünver, O. Yıldırm, A. Kadayıfçı, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Determining Efficiencies of Different Tillage Systems in Vetch – Corn – Wheat Rotation”. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America (AMA). Vol. 31, No. 4, Autumn 2000. 31–35 and 40., (2000).

6. Kaya, M., M. Atak, C. Y. Çiftçi, S. Ünver, “Research on the yield and yield components of some bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties”. Anadolu   Volume: 14  Issue: 1  Pages: 41-61., (2004).

7. Sağlam, S., C. Y. Çiftçi, K. M. Khawar, M. Atak, S. Özcan,  “Genetic transformation of common bean at the four-leaf stage under in vitro conditions”. Ziraat Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi   Volume: 18   Issue: 2   Pages: 291-294., (2005).

8. Kaya, M., M. Atak, K M. Khawar, C. Y. Çiftçi and S. Özcan, “Effects of Pre-Sowing Seed Treatment with Zn and Foliar Spray of Humic Acids on Yield of Common Bean  (Phaseolus vulgaris L.)”. International Journal of Agriculture & Biology, 1560–8530 /2005/ 07-6–875–878. PAKİSTAN., (2005).

9. Atak, M., M. D. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Effect of seedling growth on triticale cultivars irradiated with various doses of gamma radiation”. Tarım Bilimleri Dergisi  Volume: 12 Issue: 3 Pages: 233-238., (2006).

10. Atak, M., C. Y. Çiftçi, “Morphological characterization of some triticale cultivar and lines”. Tarım Bilimleri Dergisi Volume: 12 Issue: 1 Pages: 101-111., (2006).

11. Türkan, A. D., K. M. Khawar, C. Y. Çiftçi and S. Özcan, “Effects of Mutagenic Sodium Azide (NaN3) on In Vitro Development of Four Pea (Pisum sativum L.) Cultivars”. International J. of Agriculture & Biology, 1560 – 8530 /2006/ 08 – 3 – 349 – 351. PAKİSTAN., (2006).

12. Gürbüz, A., M. Kaya, A. Divanlı Türkan, G. Kaya, M. D. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Tane İriliği ve Kuraklık Stresinin Çimlenme Özelliklerine Etkisi”. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(1) 69 - 74., (2009).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Çiftçi, C. Y., “The Effects of Differential Doses of EMS (Ethyl Methane Sulphonate) And Gamma Rays On Some Characters In Lentils (Lens culinaris L.) And Vetch (Vicia sativa L.)”. Seminar. University of Manitoba, Dept. of Plant Science 17. September 1987., (1987).

2. Arslan, N., Çiftçi, C. Y., S. Ünver, “The Effects of  Previous Crops in Fallow and  No Fallow Systems on Wheat Yield”. Deutsch-Türkisches Symposium, Ankara, 12 bis 17. September 1995, 71-78., (1995).

3. Eraç, A., C. Y. Çiftçi, S. Ünver, B. H. Hakyemez, M. Kaya, M. Güler, “The effects of different  doses and Rizobium inoculation on seed yield and some yield compenents in Hungarian vetch (Vicia Pannonica Crant)”. 5. Symposium über wissenschaftliche ergebnisse Deutsch-Türkischer Üniversitatspartnerschaften im agrarbereich  29 September-04 October 1997 Antalya. 87–92., (1998).

4. Atak, M., İ. Parmaksız, S. Uranbey, M. Kaya, S. Özcan and C. Y. Çiftçi, “Effect of Genotype on Somatic Embryo Explants of Triticale” 3rd International Syposium on Sustaniable Agro-environment Ssytems: New Technologies and Applications (AGRON 2002). 26-29 October 2002, Cairo, Egypt. (Sunulu Bildiri)., (2002).

5.  Atak, M., C. Y. Çiftçi, İ. Parmaksız and S. Özcan, “Characterization of Triticale Genotypes by Using RAPD Analysis”. 4rd International Syposium on Sustaniable Agro-environment Ssytems: New Technologies and Applications (AGRON 2004).  2004, Udine, İtalya., (2004).

6. Saglam S., M. Aasim, K. M. Khawar, S. Ozcan, C. Y. Ciftci, “Comparison of Adventitous Shoot Regeneration from Hypocotyl Explant of Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. on Agar and İsubgol Gelled Media Propagation of Ornnemental Plants”. 5th International Conference. 5–8 September 2007, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts. Bulgaristan., (2007).

7. Saglam S, Çiftçi C. Y., Khawar K. M., Ozcan S., “The effects of NaOCl pH, different concentrations of H2O2 and rinsing water temperatures on in vitro seedling growth and germination of common bean (Phaseolus vulgaris L) cv. Karacaşehir 90”. ISB 2008, May 4th – 8th, 2008 Sfax - Tunisia Session 3 / PC169 S3. TUNUS., (2008).

8. Akman N. ve C. Y. Çiftçi., “Turkish Agriculture”. 28th European Holstein – Red Holstein Conference. June 3rd 2009. 23–28. İstanbul., (2009).

9. Saglam S., C. Y. Ciftci, K. M. Khawar. ” Plant biotechnology education in Turkey”. Volume 22, Supplement 1, September 2011, Pages 64-65. Current Opinion in Biotechnology.European Biotechnology Congress İstanbul. (2011)

10. Saglam S., C. Y. Ciftci. “MSc, PhD Theses and Scientific Papers, on the Subject of Field Crops Biotechnology in Turkey”. Eurobıotech 2012 Agrıculture Symposıum. 12 – 14 April 2012.

11. Özaktan H., Uzun S., Çiftçi C.Y. “Nutritional Importance of Edible Lugumes and Current Status of Organic Edible Legumes in Turkey”. Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit' 2015, Turkey, 20-22 May 2015, pp.83-84, 836 p. Ed, C. Göçer. M.R.Karainan, N.Sanlıer. (2015)

12. Özaktan H., Çiftçi C.Y., Uzun S., Uzun O., Kaya M., "The Effectcs on Chlorophyll Content and Leaf Area Index of Application of Humic Acid, Microbial Fertilizer, and Phosphate Rock in Bean Cultivation", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15-17 Mayıs 2017,Vol.1, No.1, pp.377-377

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Şehirali, S., T. Gençtan, C. Y. Çiftçi, “Fasulye’ de (Phaseolus vulgaris L.) Protein Kapsamının Değişimi ve Kalıtımı”. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 2, Sayı 3, 158-170, (1980).

2. Akbay, G., T. Gençtan, C. Y. Çiftçi, “Altı Sıralı Arpaların (Hordeum vulgare L.) Orta ve Yan Başakçıklarında Oluşan Tanelerin İrilik ve Ağırlığına Çeşit ve Yılların Etkisi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı 1, Yıl 1. 89-102, (1982).

3. Şehirali,S., V. Gürgün, C. Y. Çiftçi, T. Gençtan, “Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Tane Verimi ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri”. (Basılmamış) 15 s, (1983).

4. Çiftçi, C. Y., “Açlık Sorununun Çözümünde Yemeklik Tane Baklagillerin Yeri”. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi. 1983\2, 28-30, (1983).

5 Gürgün, V., S. Şehirali, T. Gençtan, C. Y. Çiftçi, “ Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Soyada (Glycine max (L.) Merril.) Tane Verimi ve Tanenin Yağ ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri”. (Basılmamış) 15 s, (1983).

6. Tekeli, A. S., C. Y. Çiftçi, “Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’de Protein Kapsamının Değişimi ve Kalıtımı”.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı -1982, Cilt 32, Fasikül 1,2,3,4., 100-105, (1984).

7. Çiftçi, C. Y., S. Şehirali, “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Değişik Özelliklerin Fenotipik ve Genotipik Farklılıkların Saptanması”. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No TB 4, 17 s, (1984).

8. Kavuncu, O., C. Y. Çiftçi,  A .S. Tekeli, “Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Ekotiplerinde Verimle Çeşitli Verim Öğeleri Arasındaki Sebep-Sonuç İlişkilerinin Path Analizi İle Araştırılması”. Doğa Bilim Dergisi, Seri D2, Cilt 9, Sayı 2, 231-234, (1985).

9. Arslan, N., G.Akbay, C.Y.Çiftçi, S. Ünver, M.Kurçman..” Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarımında Yabancı Ot Öldürücülerin (Herbicide) Kullanılma Olanakları, II. Çıkış Sonrası (Post-emergence) Kullanım”. Doğa Bilim Dergisi. Cilt 12, Vol: 12, 305-31 1986.

10. Akbay, G., T.Gençtan, C.Y.Çiftçi, “Arpanın (Hordeum vulgareL.) Çim Kını Uzunluğuna Toprak Sıcaklığı ve Ekim Derinliğinin Etkileri”. Ank.Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı-1984. Cilt 34, 145-155.1986.

11. Akbay,G., C.Y.Çiftçi. “Altı Sıralı Arpalarda (Hordeum vulgare L.) Tane Verimiyle İlişkili  Bazı Karakterlerin Değişim Sınırları  İle Geniş Anlamdaki Kalıtım Dereceleri”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı-1984, Cilt 34, 12-21.1986.

12. Arslan,N., G.Akbay, C.Y.Çiftçi, M.Kurçman, S.Ünver. “Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarımında Yabancı Ot Öldürücülerin (Herbicide) Kullanılma Olanakları. I. Çıkış Öncesi (Pre-emergence) Kullanım”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı - 1985, Cilt 35, 25-36.1986.

13. Arslan, N., G. Akbay, C. Y. Çiftçi, S. Ünver, “Nadas-Kimyon ve Buğday-Kimyon Ekim Nöbetinde Azotlu Gübrenin Kimyon Verimine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı -1985, Cilt 35, 182-189, (1986).

14. Çiftçi, C. Y., G. Akbay, S. Ünver, “Kunduru1149(Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşidine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri”. (I). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39: 337-347, (1988)

15. Çiftçi, C. Y., G. Akbay, S. Ünver, “Kunduru 1149 (Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşitlerine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri”.  II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 39, 349-360, (1988).

16. Çiftçi, C. Y., S.Ünver,  “Yemeklik Tane Baklagil Üretimindeki Kayıplar”. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi Sayı: 59, 18-21, (1991).

17. Ünver, S., C. Y. Çiftçi, “Mısır (Zea mays L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt 41, Fasikül 1-2, 177-184,  (1992).

18. Çiftçi, C. Y., G. Akbay, S. Ünver, “Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının Uygulandığı Tokak 157\37 (Hordeum vulgare L.) Arpa Çeşidi Tohumlarının Farklı Ortamlarda 4 Ay Süreyle Bekletilmesinin M1 Bitkilerinde Bitki Boyu ve Bitkide Başak Sayısı Özellikleri Üzerine Etkileri”.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt 41 Fasikül 1-2, 167-176,  (1992).

19. Ünver, S., C. Y. Çiftçi, “Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları ve Uygulama Sonrası Yıkamanın Bazı M1 Bitki Özelliklerine Etkileri (I)”.  DOĞA Tarım ve Orman Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 649- 658,  (1992).

20. Akbay, G., S.Ünver,  Çiftçi, C. Y., “ Arpa (Hordeum vulgare L.)’da     Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları ve Uygulama Sonrası Yıkamanın Bazı M1 Bitki Özelliklerine Etkileri (II)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2, 343-353,  (1992).

21. Çiftçi, C. Y., “Nohut (Cicer arietinum L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate)’nin M1, M2  Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları. Yayın No: 1328, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler No:733, 36 s,  (1993).

22. Çiftçi, C. Y., M. Tekeoğlu, S.Ünver, “Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Vol 18, Sayı: 1, 65-69,  (1994).

23. Ünver,S., M. Güler, M. Kaya,  C. Y. Çiftçi,  “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı: 109 S: 28-32, (1995).

24. Ünver, S., N. Arslan, C. Y. Çiftçi, “Kimyon (Cuminum cyminum L.) Uygulanan Herbisitlerin Buğdayda Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri”.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 1, s: 41-48,  (1996).

25. Ünver, S., M. Güler, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Sürdürülebilir Tarım”.  Ekin Dergisi Yıl: 1, Sayı: 2 s: 30-36,  (1997).

26. Ünver,S., M. Kaya,  C. Y. Çiftçi,  “Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Azot Fiksasyonunun Önemi”. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayın Organı Sayı: 306, s: 6-9, (1997).

27. Kaya, M., S. Ünver,  C. Y. Çiftçi,  “Tarla Tarımı Çevre İlişkileri”. Çevre Bakanlığı Dergisi, (1997).

28. Çiftçi, C. Y., S. Ünver, M. Kaya,  “Bitkisel Üretimi Geliştirme Komisyon Raporu”. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Çalışma Komisyonu Raporları Dizisi 6. S:4, (1997)

29. Meral, N., C. Y. Çiftçi, S. Ünver, “Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”. TARM Dergisi Cilt:7, Sayı:1, 44-59,  (1998).

30. Kaya, D., C. Y. Çiftçi , M.Kaya, “Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Bezelye (Pisum sativum L.)’ de Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 8 (4) 300- 305,  (2002).

31. Çiftçi, C. Y., “157. Yılında Zirai Öğretim”. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı.  Sayı: 64-65 2002, 68 – 77, (2002).

32. Çiftçi, C. Y., “157. Yılında Zirai Öğretim”. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları. Temmuz – Aralık 2002, Sayı 338/339,  44 – 48, (2002).

33. Atak, M., G. Encan, C. Y. Çiftçi , “Yemeklik Baklagillerin Ekonomik Önemi”. TÜRK-KOOP Ekin Dergisi Yıl:7, Sayı:25, Temmuz- Eylül 2003.  21-27,  (2003).

34.  Encan, G., C. Y. Çiftçi , M. Atak,  “Kırmızı Mercimeğin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl:7, Sayı: 26 Ekim- Aralık 2003. 16 – 21. (2003).

35. Kaya, M., C .Y. Çiftçi, M. Atak, M. D. Kaya,  “Bakteri Aşılaması ve Azot Dozları Uygulanan Bezelyede Tane Verimi ile Bazı Karakterler Arası İlişkiler ve Path Analizi”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2001 Cilt 10, Sayı 1 – 2: 58 – 66,  (2004).

36. Encan, G., M. Kaya, C. Y. Çiftçi,  “Nohudun Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri”. SDÜ Fen Bil. Enstitüsü Dergisi, 9: (1)  26-36,  (2005).

37. Atak, M., M. Kaya, C. Y. Çiftçi,  “Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Makarnalık Buğday (Triticum durum L.)’da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”. ANADOLU J. of AARI, 14 (2) 2004, 49 – 66 MARA,  (2005).

38. Atak, M., C. Y. Çiftçi,  “Tritikale ( x Triticosecale Wittmack)’de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri”. A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1: 98 – 103,  (2005).

39. Kaya, M., M. Atak, C. Y. Çiftçi, S. Ünver,  “Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)' da Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 19-26. ISPARTA ,  (2005).

40. Atak, M., M. Kaya, C. Y. Çiftçi,  “Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Makarnalık Buğday (Triticum durum L.)’da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”. ANADOLU J. of AARI, 2001,  14 (2), 49 – 66 MARA,  (2005).

41. Atak, M., M. Kaya, C. Y. Çiftçi, S. Ünver,  “Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticolesecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri”. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 40 – 47. (2006).

42. Mert, B., C. Y. Çiftçi, M. Atak, “Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2. (2003) 72 – 85. (2006).

43. Aytaç, H., C Y. Çiftçi, M. Atak, “Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Sıra Arası Mesafesi ile Tohum Miktarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2. (2003) 42 – 56. (2006).

44. Şenay, A., C. Y. Çiftçi, “Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1Bitkilerinin İlk Gelişme Dönemindeki Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 23 – 31,  (2007).

45. Şenay, A., M. D. Kaya, M. Atak,  C. Y. Çiftçi, “Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 50 – 55.  (2007).

46. Şenay, A., C. Y. Çiftçi, “Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 Bitkilerindeki Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 32 – 40,  (2007).

47. Çiftçi, C. Y., A. Şenay, “Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M2 Bitkilerindeki Etkileri”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 41- 49,  (2007).

48. Çiftçi, C. Y., “Türkiye'de Bulunan Ziraat Fakültelerinin 2006 Yılındaki Durumu”. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı: 78-79. 2007, 86–94, (2007)

40. Çiftçi, C. Y., “Türkiye Ziraat Mühendisliği Eğitiminde (1930 – 2007) Uygulanan Yönetmelikler İle Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”. TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Mart – Nisan 2007, Sayı 174, 18 – 32. ANKARA, (2007).

49. Çiftçi, C. Y.,S. Özcan, A. Yücel, K. M. Khawar, “Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi”. TÜBİTAK. Proje No: 106O058. Sonuç Raporu. 74 s.,  (2010).

50. Çiftçi C. Y.  “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi Yıl 1, Sayı 2. 10- 13. Ankara. (2012).

51. Çiftçi C. Y., H.S. Öztürk. “Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Stratejik Yönetim Dergisi. Nisan Mayıs Haziran 2012. Yıl 1, Sayı 3, 50 – 57. Ankara. (2012).

52. Çiftçi C. Y., “165. Yılında Tarımsal Yüksek Öğretim” Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayın Organı. ISSN- 1301-0891. Sayı 359. 4 – 17. Ankara. (2012).

53. Çiftçi C. Y. “Artık Hiçbir İlde Ziraat Fakültesi Açılmamalı” Tarım ve Mühendislik. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. ISSN-1300-0071. Sayı 99-100/2012. 32 – 36 s. Ankara. (2012)

54. Çiftçi C. Y., “Ülkemizde İlk Tarım Haftası Kutlamaları ve Başak Balosu”. Tarım ve Mühendislik. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. ISSN-1300-0071. Sayı 101/2012. 10 – 16 s. Ankara. (2012).

55. Çiftçi C. Y.,”Talan Edilen Atatürk Orman Çiftliği”. Anıtkabir Dergisi, Yıl;13, Sayı 50, Temmuz 2013. Ankara (2013)

56. Çiftçi C. Y. “Tarımsal Yükseköğretim Nereye Gidiyor” Tarım ve Mühendislik. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. ISSN-1300-0071. Sayı 104/2013. 40 – 56 s. Ankara. (2013).

57. Çiftçi C. Y.  ve B. Benlioğlu.2014. “Türkiye’de Tarımsal Öğretimle İlgili Meslek Yüksekokulları”. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayın Organı. ISSN- 1301-0891. Sayı 361. 4 – 12. Ankara. (2014).

58. Çiftçi C. Y. Türkiye Tarımsal Yüksek Öğretiminin ve Tarla Bitkileri Bölümünün Durumu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 Cilt 25, Sayı -1 Özel 255 – 279. (2016).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Şehirali, S., V. Gürgün, C. Y. Çiftçi, T. Gençtan, “Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Tane Verimi ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri”. KÜKEM Dergisi, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı, Cilt 6, Sayı 2, 166-167,  (1983).

2. Gürgün, V., S. Şehirali, T. Gençtan, C. Y. Çiftçi, “Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Soyada (Glycine max (L.) Merril.) Tane Verimi İle Tanenin Yağ ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri”. KÜKEM Dergisi, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı, Cilt 6, Sayı 2, 163-165,  (1983).

3. Çiftçi, C. Y., “Bazı Yemeklik Tane Baklagillerde; Tohumluk Özellikleri, Ekim Zamanı ve Yöntemleri İle Ekim Sıklığının  Yol Açtığı Kayıplar “Hasat Öncesi, Hasat  ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları”. Seminer Bildirileri (13-17 Aralık 1982), Ankara 90-98,  (1982).

4. Geçit, H. H., H. Y. Emeklier, C. Y. Çiftçi, S. Ünver, A. Şenay, “Ekmeklik Buğdayda İlk Gelişme Devresinde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu”. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987 Bursa, 91-99,  (1987).

5. Kün, E., H. H. Geçit, M. Özgen, C. Y. Çiftçi, H. Y. Emeklier, “Tahıl ve Baklagil Tarımının Geliştirilmesi”. GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu Bildirileri. 18-21 Kasım 1986 Ankara, 109-140,  (1986).

6. Eser, D., H. H. Geçit, R. Avcıoğlu, C. Y. Çiftçi, H. Soya, H. Y. Emeklier, A. Tan, “Türkiye’de Yemlik ve Yemeklik Baklagil Üretim ve Sorunları”. 1990. Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, 351-359,  (1990).

7. Akbay. G., C. Y. Çiftçi, B. Yılmaz, C. N. Ayçiçeği, T. Özkaya, “Türkiye’de Tarımsal Araştırmaların Organizasyonu ve Sorunları”. Türkiye Ziraat Mühendisleri III. Teknik Kongresi, 680-690,  (1990).

8. Eser, D., H. H. Geçit., C. Y. Çiftçi ve S. Ünver, “Tarla Tarımı İle Toprak Erozyonu Arasındaki İlişkiler”. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. En Büyük Tehlike Erozyon-Türkiye I. Konferansı 1-2 Haziran 1992. Ankara,  (1992).

9. Ünver, S., G. Akbay,  C. Y. Çiftçi, “Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulponate) Dozlarının, Yıkama Suyu Sıcaklık ve Süresinin M1 Bitki Özellikleri Üzerine Etkileri”. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Kasım 1992, Ankara,  (1992).

10. Çiftçi, C. Y., M. Sezgin, S. Ünver, “Farklı Süre ve Sıcaklıkta Değişik EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları Uygulanan Tokak 157\37 Arpa Çeşidi Tohumlarının Uygulama Sonrası Buzdolabı Ortamında Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri”. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Kasım 1992 Ankara,  (1992).

11. Çiftçi, C. Y., S. Ünver, M. Güler, “Tarla Tarımında Çevre Kirliliği”. Enerji ve Çevre Sempozyumu 13-15 Nisan 1994 Mersin, 117-125,  (1994).

12. Şehirali, S., C. Y. Çiftçi, İ. Küsmenoğlu, S. Ünver, Ö. Yorgancılar, “Yemeklik Baklagiller Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”. T. Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Tarım Kongresi 9-13 Ocak 95 Ankara T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, 449-466,  (1995).

13. Ünver,S., M. Güler, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Sürdürülebilir Tarımın Tarla Tarımı Açısından Önemi”. Sürdürülebilir Tarım Derneği, Dünya Gıda Zirvesi Öncesi Türkiye Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Sempozyumu 24-25 Ekim 1996 13 s. Ankara,  (1996).

14. Şenay, A., C. Y. Çiftçi, “Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Gama Işını ve EMS’in Farklı Dozlarının Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 Bitkilerinin İlk Gelişme Devresindeki Etkileri”. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Eylül 1996 Bursa Tarım Sözlü Bildirileri s: 113-119,  (1996).

15. Mert, M., C. Y. Çiftçi, “Amik Ovası Koşullarında, Pamuk Bitkisinde (G. hirsitum L.) Kobalt  60’ın Mutasyon Etkilerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma”.  II. Tarla Bitkileri Kongresi Samsun 22-25 Eylül 1997 Sunulu bildiri s: 671-674,  (1997).

16. Sencar, Ö., H.H.Geçit, C.Y. Çiftçi, S.Ünver, M.Kaya, “Tarla Bitkileri Tohumculuğumuz” II. Tarla Bitkileri Kongresi Samsun 22-25 Eylül 1997 Çağrılı bildiri s: 40-45, (1997)

17. Eser, D., H. H. Geçit, C. Y. Çiftçi, H. Y. Emeklier, S. Ünver , “Tarım Topraklarımızın Durumu”. II. Tarla Bitkileri Kongresi Samsun 22-25 Eylül 1997 Çağrılı  Bildiri s: 33-39,  (1997).

18. Çiftçi, C. Y., S. Ünver, M. Kaya, “Çevre Kirliliği”. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4.Kolordu Komutanlığınca Düzenlenen Konferans. 09.Nisan 1997. Ankara 6 S,  (1997).

19. Saral, A., H .G. Yavuzcan, S. Ünver, O. Yıldırım, A. Kadayıfçı, C. Y. Çiftçi, M. Kaya, “Fiğ-Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliğinin Araştırılması”. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi 17-18 Eylül 1998. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 334-344 s. Tekirdağ,  (1997).

20. Ünver, S., C .Y. Çiftçi, M. Kaya, “Ege Bölgesinin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden Durumu”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7-11 Eylül 1998 Cilt: 2, 181-190 s. Aydın,  (1998).

21. Çiftçi, C. Y., S. Ünver, M. Kaya, “Doğu Anadolu Bölgesinin Tarımsal Yönden iklimi ve Toprak Yapısı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi”. Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül 1998. Cilt: 1, 221-230 s Erzurum,  (1998).

22. Saral, A., S. Ünver, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, H. G. Yavuzcan, O. Yıldırım, A. Kadayıfçı, “Fiğ – Mısır Buğday Ekim Nöbetinde Faklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması (II) ”. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, ADANA. Cilt I. Genel ve Tahıllar, 246 – 251,  (1999).

23. Kaya, M., S. Ünver, C. Y. Çiftçi, “Karadeniz Tarım Bölgesinin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden İncelenmesi”. Türkiye 3. Karadeniz Bölgesi  Tarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt: 1, 4-5 Ocak  s: 153-163. Samsun,  (1999).

24. Çiftçi, C. Y., S. Ünver, M. Atak., “Tarım, Doğal Kaynak ve Çevre”. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Tarımın Hedefleri Sempozyumu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği. 30 Nisan- 01 Mayıs 2001. 51 – 70. Ankara,  (2001).

25. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Tarım Eğitiminin Bugünü ve Geleceği”. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13 – 17 Ekim 2003 Diyarbakır. I. Cilt  8- 15,  (2003).

26. Kaya, M., C .Y. Çiftçi, M. Atak, D. Kaya, “Winner Bezelye (Pisum sativum L)  Çeşidinde Farklı Aşılama Yöntemleri, Azotlu Gübre Dozları ile Ekim Zamanlarının Verim ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri”. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13 – 17 Ekim 2003 Diyarbakır.  II. Cilt . 313-318.,  (2003).

27. Çiftçi, C. Y., “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Değişimi”. TMMO, Z.M.O. Uluslar Arası Sempozyum. 50.Yıl Kutlama ve Tarım Haftası Etkinlikleri Tarım ve Mühendislik. 12 – 16 Ocak 2004. 304 – 332.Ankara,  (2004).

28. Kün, E., C. Y. Çiftçi, M. Birsin, A. C. Ülger, S. Karahan, N. Zencirci, A. Öktem, M. Güler, N. Yılmaz, M. Atak, “Tahıl ve Yemeklik Dane Baklagiller Üretimi”. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi  (3-7 Ocak 2005)  367 – 408,  (2005).

29. Eriş, A., C. Y. Çiftçi, N. İsmailçelebioğlu, M. DirekTarımsal Yükseköğrenim”. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi  (3-7 Ocak 2005) 1075- 1097,  (2005).

30. Atak M., M. Kaya ve C. Y. Çiftçi, “Kızıltan-91 Makarnalık Buğday Çeşidinde Farklı Azotlu Gübreler ile Uygulama Şekillerinin Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi”. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi - 9 Eylül 2005. Antalya,  (2005).

31. Sağlam S., C. Y. Çıftçı,  K. M. Khawar, M. Atak Ve S. Özcan, “Fasulye Bitkisinde In Planta Koşullarda Gen Aktarımı”. Biyoteknoloji 2005. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (31 Ağustos – 2 Eylül 2005. 258. Eskişehir,  (2005).

32. Sağlam S., M. Aasim, K. M. Khawar, S. Özcan, C. Y. Çiftçi, “Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. (Çivitotu) Bitkisinde Değişik Jelleştirici Maddelerin In Vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi”. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28–31 Ekim 2007, Poster No: P-BHB22 Sayfa No:17. Antalya,  (2007).

33. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış”. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007 Bildiriler Kitabı I. Cilt 558 – 561. Erzurum,  (2007).

34. Atak M., S.Ünver, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, “Altı Sıralı Arpa Genotiplerinde Bazı Stabilite Parametreleri”. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007 Bildiriler Kitabı I. Cilt 30 – 36. Erzurum,  (2007).

35. Sağlam S., K. M. Khawar, C .Y. Çiftçi, S. Özcan, “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Olgunlaşmış Embriyolardan Adventif Sürgün Rejenerasyonu”. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28–31 Ekim 2007, Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiri No: S-BHB29 Sayfa No:135. Antalya,  (2007).

36. Sağlam S., M. Aasim, K. M. Khawar, S. Özcan, C. Y. Çiftçi, “Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. (Çivitotu) Bitkisinde Değişik Jelleştirici Maddelerin In Vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi”. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28–31 Ekim 2007, Poster No: P-BHB22 Sayfa No:17. Antalya,  (2007).

37. Çiftçi, C. Y., “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi”. 28. Müzeler Haftası Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik III, Ankara’da Müze, Müzede Ankara Sempozyumu 21- 22 Mayıs 2009 Bildiriler Kitabı 195 – 210. Ankara,  (2009).

38. Çiftçi, C. Y., S. Sağlam, K. M. Khawar, “Fasulye Tarımının Dünü, Bugünü ve Geleceği”.  Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 54- 65. Eskişehir,  (2009).

39. Çiftçi, C. Y., K. M. Khawar S. Sağlam, “Türk Tarımının ve Fasulye Tarımının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 41- 53. Eskişehir,  (2009).

40. Çiftçi, C. Y., S. Sağlam, K. M. Khawar, “Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış”.  Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 80- 83. Eskişehir,  (2009).

41. Kaya, M., A. Kan, C. Y. Çiftçi,  A. Şanlı, “ Farklı Ekolojik Koşullarda Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Bakımından Karşılaştırılması”.  (Poster Bildiri) VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 23 Ekim 2009) Cilt II. 660 – 664. Hatay,  (2009).

42. Atmaca, E., C. Y. Çiftçi, S. Çakır, R. Akın, Y. Karaman,  “Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi(Sunulu Bildiri) VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 23 Ekim 2009) Cilt I. 364 – 369. Hatay,  (2009).

43. Çiftçi, C. Y., “Tarla Bitkileri Bölümünün Duayenleri”. (Çağrılı Bildiri). VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 23 Ekim 2009) Cilt I. 3 – 12. Hatay,  (2009).

44. Sağlam,  S.,  Khawar K. M., Çiftçi C. Y., Özcan S, “In vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'nin Apikal Meristem, Petiol, Kotiledon Boğum ve Hipokotil  Eksplantlarından Adventif Sürgün Rejenerasyonu”.  XVI. Biyoteknoloji Kongresi 13-16 Aralık 2009, Antalya,  (2009).

45. Sağlam S.,  Khawar K. M., Çiftçi C. Y., Özcan S. “ In vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisine Yüksek BAP Ön Muamelesi ve Sonikasyon Metodu ile Gen Aktarım”ı. XVI. Biyoteknoloji Kongresi 13-16 Aralık 2009, Antalya, (2009)

46. Çiftçi  C.Y., İ. Ortaş, S. Çelik,  H. Kendir, S. Sağlam, “Tarımsal Yükseköğretim Programında Değişimler ve Sorunlar(Sunulu Bildiri). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11 – 15 Ocak 2010) Bildiriler Kitabı II, 1161 – 1180 Ankara,  (2010).

47. Çiftçi, C. Y., “Tarla Bitkileri Bölümünün Duayenleri II. (Çağrılı Bildiri). IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12 – 15 Eylül 2011) Cilt I. 3 – 36 Bursa,  (2011).

48. Atmaca E., C.Y. Çiftçi, S. Çakır, Z. Sağel, R. Akın. “Determination  of Effects of Different Gamma Rays Applied to Seeds on Some Characteristics of Yaşa-05 and Hisar Chickpea Varieties" 20 – 23 April 2012. TABAD (Research Journal of Agricultural Sciences)5(1):104-106. Çankırı. (2012).

49. Çiftçi, C.Y. “Tarla Bitkileri Bölümü Duayenleri (III)”. (Çağrılı Bildiri). X. Tarla Bitkileri Kongresi 10 – 13 Eylül 2013, Konya, Bildiri Kitapçığı Cilt I. Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, 13 – 44.  Konya (2013)

50. Aydoğan, A., C. Y. Çiftçi. “Basit ve Bileşik Yapraklı Kabuli Tane Tipindeki Nohut (Ci­cer arietinum L.) Genotiplerinin Verim ve Bazı Özellikleri­nin Belirlenmesi”. X. Tarla Bitkileri Kongresi 10 – 13 Eylül 2013, Konya, Bildiri Kitapçığı Cilt I. Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, 822 – 829. Konya (2013)  

51. Sağlam, S., C.Y. Çift­çi,.M.Khawar. “Türkiye’de Tarla Bitkileri Biyoteknolojisi Konusunda Yapı­lan Araştırmalara Genel Bir Bakış.” X. Tarla Bitkileri Kongresi 10 – 13 Eylül 2013, Konya, Bildiri Kitapçığı Cilt II. Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, 612. Konya (2013)

52. Ortaş İ., C. Y. Çiftçi. “Tarımsal Yükseköğretimde Değişimler ve Yeni Arayışlar”. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Bildiriler Kitabı 2. 1314 – 1334 s. ISBN No: 978-605-01-0676-3. 12 – 16 Ocak 2015. Ankara.(2015)

53. Çiftçi, C.Y. “Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabii İlimler, Ziraat Sanatları ve Tekniği ile Orman Fakülteleri’nin Kuruluşunda Görev Yapan Alman Bilim İnsanları”. Ankara Üniversitesi’nin Kuruluş Yıllarındaki Yabancı Bilim İnsanları. 2014 Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Toplantısı Konuşmalar Ankara. 2015. Ankara Üniversitesi Yayınları No: 473, ISBN: 978-605-136-223-6. 79-100 s. Basım Tarihi: 24/07/2015. 2015.

54. Çiftçi C.Y. “An der Gründung des Instituts für Agranvissenschaften, der Fakultât für Natunvissensschaften, Agrarkunst und Technik und Forstwirtschafit beteiligte Deutsche Wissenschaftler. Auslandısche Wıssenschaftler”. İn Den Gründungsjahren Der Üniversitât Ankara. 2014 Türkisch-Deutsches Wissenschaftsjahr Eröffnungsveranstaltun. Eröffnungsreden Ankara, 2015. Publikationen der Universitât Ankara Nr.: 474. ISBN: 978-605-136-224-3. 87 – 108. Erschienen: 24/07/2015. 2015

55. Toker C.,  F. Ö. Ceylan, D. Sarı Yol, M. Tekin, C. İkten, C. Y. Çiftçi. “Türkiye Yabani Nohutları ve Islahta Kullanımı”.Nohut Genetik Kaynakları ve Bitki Islahında Kullanımı Çalıştayı. 03-04.Haziran 2015. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.Yayın No: 155.ISBN 978-975-407-351-5, 41 – 45. Ağustos (2016).

56. Çiftçi C. Y. ve R.M. Duran.  Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Bir Bakış ve Biyoçeşitlilik. Nohut Genetik Kaynakları ve Bitki Islahında Kullanımı Çalıştayı. 03-04.Haziran 2015. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.Yayın No: 155.ISBN 978-975-407-351-5, 79 – 89, Ağustos (2016).

57. Özaktan H., Çiftçi C.Y., Uzun S.,2017. ''Ülkemizdeki Organik Yemeklik Baklagil Üretiminin Bölgesel Dağılımı'', 12. Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12-15 Eylül 2017, Vol.1, No.1, pp 302-302

 

 

Kitaplar

1.     Tosun, O., T. Gençtan, H. H. Geçit, M. Özgen, C. Y. Çiftçi, “Tarla Ziraatı Ders Notu”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Teksir No. 44, 72 s. (1980).

 

2.     Geçit, H. H., C. Y. Çiftçi, S. Ünver, “Tarla Bitkileri  (Özel) Uygulama Kılavuzu”. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No. 1037, 158 s. (1988).

3. Çiftçi, C. Y., “Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Tarımı”. TMMOB Ziraat Mühendisler Odası, Teknik Yayınlar Dizisi No: 5,  200 s. Ankara, (2004).

4. Çiftçi, C. Y., “Yemeklik Tane Baklagiller Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans Tez Çalışmaları ve Özetleri (1938-2005)”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, ISBN 9944 - 5426-0-1. 166 s. Ankara, (2006).

5. Çiftçi, C. Y., “Yemeklik Tane Baklagiller Araştırma Makaleleri ve Özetleri (1939-2005)”. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, ISBN 9944 - 5426-1-X. 248 s. Ankara, (2006).

6. Çiftçi C.Y. “Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1496, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 820. 728 s. Ankara. (2008).

7. Geçit H. H., C. Y. Çiftçi, S. Ünver İkincikarakaya, M. Kaya, “Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Uygulama Kılavuzu”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No 1567, Ders Kitabı 249. 115 s. Ankara, (2008).

8. Çiftçi, C. Y., H. Çiftçi “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları (30 Ekim 1933 – 30 Haziran 1948)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No 1499, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 823. 400 s. Ankara, (2009).

9. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No 1498, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 822. 41 s. Ankara, (2009).

10. Çiftçi C. Y., K.M. Khawar, S. Sağlam. “Türkiye’de Tarla Bitkileri Biyoteknolojisi”. Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1, 299 s. Kırşehir (2012)

11. Çiftçi C.Y. “Tarla Bitkileri Bölümü Çınarları”. Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Yayın No 1. 110 s.(2015)

 

Kitapta bölüm yazarlığı

1. Geçit H. H., C. Y. Çiftçi, Y. Emeklier, S. İkincikarakaya, S. Adak, Ö. Kolsarıcı, H. Ekiz, S. Altınok, C. Sancak, C. S. Sevimay, H. Kendir, “Tarla Bitkileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1569, Ders Kitabı: 521, 540 s. Ankara, (2009).

2. Geçit H. H., C. Y. Çiftçi, Y. Emeklier, S. İkincikarakaya, S. Adak, Ö. Kolsarıcı, H. Ekiz, S. Altınok, C. Sancak, C. S. Sevimay, H. Kendir, “Tarla Bitkileri” (düzeltilmiş ikinci baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1588, Ders Kitabı: 540 s. Ankara. (2011)

3. Çiftçi C. Y., S. Adak. “Yemeklik Tane Baklagiller I”.. Tarla Bitkileri I, Ünite 7 Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.130- 153. Eskişehir. (2011)

4. Çiftçi C. Y., S. Adak.“Yemeklik Tane Baklagiller II”. Tarla Bitkileri I, Ünite 8. Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.154- 179. Eskişehir. (2011)

5. Çiftçi C.Y., “Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabii İlimler, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri’ne Alman Bilim İnsanlarının Katkıları” İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933 – 1970). Ankara Üniversitesi Yayınları Yayın No: 506. ISBN: 978-605-136-269-4. 297 – 374. Ankara (2016)

6. Çiftçi C. Y. “Cumhuriyetin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Görsel ve Sosyal Tarihi” Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi Kısımları. 70. Yıl Anısı. ISBN: 978-605-136-267-0. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 504, Ankara Üniversitesi Yayınevi Yayınları: 19. (2016)

 

 Diğer Degilerde Yapılan Yayınlar

1. Ünver, S. M. Güler, C. Y. Çiftçi,  “Tarla Tarımı Çevre İlişkileri”. Karınca Kooperatif Postası Sayı. 690, 26-29, (1994).

2. Çiftçi, C. Y., S. Ünver,  “Yemeklik Tane Baklagillerin Tarımımızdaki Önemi”. Karınca Kooperatif Postası Dergisi Sayı: 7035 S: 49-52, ANKARA, (1995).

Ulusal bilimsel toplantılarda ve panellerde sunulan ancak basılmayan bildiriler

1. Çiftçi, C. Y., “Atatürk ve Tarım”. Bartın Valiliği Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Etkinlikleri. BARTIN, (2006).

2. Çiftçi, C. Y., “Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  (18.02.2008). ANKARA, (2008).

3. Çiftçi, C. Y., “Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948)”. Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği (22.03.2008). ANKARA, (2008).

4. Çiftçi, C. Y., “Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948)”. Selçuk Üniversitesi

5. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ziraat Yüksek Öğretimi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi  (08.01.2009). HATAY, (2009)

6. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ziraat Yüksek Öğretimi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  (09.01.2009).ANKARA, (2009)

7. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ziraat Yüksek Öğretimi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  (09.01.2009).ANKARA, (2009)

8. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Ziraat Mühendisleri Birliği Antalya.Çalıştayı (05.12.2009). ANTALYA, (2009)

9. Çiftçi, C. Y., “Bahçe Bitkileri Bölümü Duayenleri (I)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (06.11.2009), (2009)

10. Çiftçi, C. Y., “Bitki Koruma Bölümü Duayenleri (I)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (23.11.2009), (2009)

11. Çiftçi, C. Y., “Zootekni Bölümü Duayenleri (I)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (15.12.2009).ANKARA, (2009)

12.  Çiftçi, C. Y., “Tarım Makinaları Bölümü Duayenleri (I)”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü (21.12.2009). ANKARA, (2009)

13. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretimin Dünü, Bugünü ve Geleceği”. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Konya. 08.01.2010). KONYA, (2010)

14. Çiftçi, C. Y., “Ziraat Mühendisliği Öğreniminde Sorunlar ve Fırsatlar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği ve Tarım Toplumda Nasıl Algılanıyor?”. Forum 26.10.2010, (2010)

15. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Tarımsal Yükseköğretimin 165. Yılı. (12.01.2011). VAN, (2011)

16. Çiftçi, C. Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (10.01.2012) Kırşehir (2012)

17. Çiftçi, C. Y., “Çankırı’da Tarım”. Çankırı Geleceğini Planlıyor Paneli. Ankara Çankırı Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (15.04.2012’ Ankara (2012)

18. Çiftçi, C. Y.,” A.O.Ç ve Tarımsal Öğretim”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 09.05.2012 Ankara (2012)

19. Çiftçi, C. Y., “Kuruluşundan Günümüze A.O.ǔ. Yenimahalle Atatürkçü Düşünce Derneği. 11.06.2012 Ankara (2012)

20. Çiftçi C. Y., “Kuruluşunun 80. Yılında Anılarla Yüksek Ziraat Enstitüsü”. 1933’den Günümüze Ziraat 21. Fakültesi 80. Yıl. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 30.10.2013 Ankara (2013)

21. Çiftçi C. Y., “Talan Edilen Atatürk Orman Çiftliği”. Başkent Meslek Yüksekokulu Seminerler 2013-2014 Güz Dönemi Bölüm Seminerleri. 19.11.2013 Ankara (2013)

22. Çiftçi C. Y., “Dünden Bugüne Tarım Öğretimi, Tarım Öğretimine Gönül Verenler”. Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi. 10.01.2014 Uşak (2014)

23. Çiftçi C. Y. ve S. Sarıaslan. “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi”. I. Üniversite Müzeleri Platformu.  İstanbul ve Boğaziçi  Üniversiteleri. 30.05.2014 İstanbul (2014)

24. Çiftçi C.Y., “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Alman Bilim Adamlarının Yaptıkları Bilimsel Çalışmalar ve Yayınlar”. Ankara Üniversitesi.Türk – Alman Bilim Yılı Toplantısı 16.04.2014 Ankara (2015)

25. Çiftçi C.Y. ve Z. Erdoğan., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 – 2015 Uyum Programı. 16.09.2015. Ankara (2015)

26. Çiftçi C.Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretimin Dünü, Bugünü ve Geleceği”. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 08.01. 2015. Şanlıurfa (2015)

27. Çiftçi C.Y., “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluş ve Kapanış Gerekçeleri”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09.01.2015. Ankara (2015)

28. Çiftçi C.Y., “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretimin Dünü, Bugünü ve Geleceği”. Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 12.01. 2015 Eskişehir (2015)

29. Arslan N. ve C. Y. Çiftçi., “Geçmişten Günümüze Kamuda Bitki Islahı”. 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü Kutlamaları. 11.05.2015. Ankara.(2015)

30. Çiftçi C.Y. “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2015 – 2016 Uyum Programı. 16.09.2015 Ankara. (2015)

31.  Çiftçi C.Y., “Cumhuriyetimizin İlk Kurduğu Üniversite “Yüksek Ziraat Enstitüsü””. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 10.01. 2017 Tokat (2017)

32. Çiftçi C.Y. “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2017 – 2018 Uyum Programı. 14.09.2017 Ankara. (2017).

33. Çiftçi C.Y. “Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretimin Tarihi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2017 – 2018 Uyum Programı. 19.09.2017 Ankara. (2018).