PROF.DR. İBRAHİM ÇİLİNGİR    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ÇİLİNGİR
E-posta : cilingir@agri.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

 

Telefon :

(312) 596 16 02

Faks :

(312) 318 38 88

E-posta :

cilingir@agri.ankara.edu.tr

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TÜRKİYE

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri22/12/1954 - Ankara

Bilimdalı :Tarım Makinaları

Yabancı Dil :İngilizce

Uzmanlık AlanlarıBitki Koruma Makinaları, İmalat Yöntemleri, Hayvancılıkta Mekanizasyon.

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

1995

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.

1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.

1987

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr.

1983

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans

1979

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aras. Gör.

1979

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Lisans

1978

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Verdiği Lisans Dersleri

İmalat Mühendisliği

Tarımsal Savaşım Mekanizasyonu

Hayvancılıkta Mekanizasyon

Takım Tezgâhları

Tarım Makinaları

Verdiği Lisansüstü Dersleri

Havadan Tarımsal Savaş

Pülverizatörlerin Tasarımı

 

Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Çalışmaları

1989    HAKİM H. SHAHATHA     Konik hüzmeli pülverizatör memelerinin çeşitli kullanma koşullarında uygunluklarının belirlenmesi

1990    ERGİN DURSUN     Konik hüzmeli pülverizatör memelerinde elektrostatik yükleme tekniğini kullanarak pülverizasyon karakteristiklerini iyileştirme olanakları

1991    GALİP ÖZTÜRK      Döner tip yatay milli toprak işleme aletlerinin çalışma karakteristiklerinin belirlenmesi

1995    İLKER HÜSEYİN ÇELEN Tarla pülverizatörlerindeki bum askı sistemlerinin titreşim modellemesi

1999    OSMAN DOĞANYİĞİT     İki farklı tarım uçağının sorti zaman analizi ile iş verimliliğinin hesaplanması

2007    OSMAN OKAY GÜMÜŞAY         Ekim makinası imalatında zaman etüdü

 

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

Ergin DURSUN, 1994. Tarla Pülverizatörlerinde İlaçlama Özelliklerinin İyileştirilmesi Olanakları.

Hüseyin DURAN, 2012.       Fındık kurdu [Curculio nucum (L.)]'nda ilaç uygulama etkinliğinin iyileştirilmesi.

Yalçın ÜNSAL, 2002.           Tarımsal savaşta kullanılan bazı pülverizatör pompalarında aşınmanın pompa karakteristiklerine etkilerinin belirlenmesi.

Mesut GÖLBAŞI, 2002.       Tarım alet-makine ve traktörlerin kullanımından kaynaklanan iş kazaları nedenlerinin ve tahmini kaza maliyetleri indeksinin belirlenmesi.

Arzu ERMAN,           2003.   Bağlarda ilaç uygulama etkinliğinin iyileştirilmesi olanakları.

 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

İ. ÇİLİNGİR, 1999-2003.  Bağlarda İlaç Uygulama Etkinliğinin İyileştirilmesi Olanakları, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Numarası: 20-25-00-003

A. AYDAR, Y. SABAHOĞLU, İ. ÇİLİNGİR, A. ÖZDEM, P. AKSU, 2012-2016.  Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis&Schiffermuller,1775) Lep.:Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma. TAGEM Projesi. TAGEM-BS-11/04-01/03-01

E. DURSUN, İ. ÇİLİNGİR, A. ERMAN, Y. SABAHOĞLU, C. ZEKİ, B. ŞENÖZ. 2005-2009. Elma İçkurdu (Cydia Pomonella L.) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı İki Bahçe Pülverizatörünün İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. TÜBİTAK COST.

E. DURSUN, İ. ÇİLİNGİR, A. ERMAN, Y. SABAHOĞLU, N. BABAROĞLU, 2004-2009. Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması (Ülkesel Süne Projesi: Pestisit Uygulama Teknikleri). DPT Projesi

Kitaplar

ÇİLİNGİR, İ., TUNALİGİL, B.G. ve R. DOĞUŞ, 1984. Tarımsal Savaş Mekanizasyonu. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 918, 159 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., YAVUZCAN, G., EROL, M.A., GÖKÇEBAY, B., KESKİN, R., SARAL, A., AYIK, M., ERDOĞAN, D., ÖZMERZİ, A., 1987. Resimli Teknik Sözlük (Tarım Makinaları İçin). DSİ Matbaası, 600 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., YAVUZCAN, G. ve YÜKSEL, G., 1991. Birimler ve Simgeler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1218, Yardımcı Ders Kitabı: 351, 31 s., Ankara.

ÇİLİNGİR,İ., SARAL,A. ve S.KADAYIFÇILAR, 1994. Tarım Traktörleri Uygulama Örnekleri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1122, Yardımcı Ders Kitabı: 321, 105 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve E.DURSUN, 2002. Bitki Koruma Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1531, Ders Kitabı: 484, 248 s., Ankara.

 

Yayınlar

A. BEYAZ, M. DAĞTEKİN, İ. ÇİLİNGİR, and D. GERDAN, “Evaluation of Droplet Size Spectra for Agricultural Pesticide Applications Using Water Sensitive Paper and Image Analysis Techniques,” Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, no. 12A, pp. 7717–7723, Sep. 2017.

AYDAR, A., SABAHOĞLU, Y., ÇİLİNGİR, İ., DURSUN, E., TÜRKOĞLU, M., ERGÜL, İ. 2013. The Effect of Air–Assisted on Different Dose Applications Against Sunn Pest (Eurygaster Spp. Hemiptera: Scutelleridae) Control. Fourth International Scientific Symposium" Agrosym 2013", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October, 2013. Book of Proceedings (pp. 424-429). Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo.

DURAN, H., ÇİLİNGİR, İ., & AK, K., 2013. Chemical Control Of Curculio Nucum L.(Coleoptera: Curculionidae) with Knapsack Sprayers Equipped With Air-Assisted Rotary Disc Nozzles. Fourth International Scientific Symposium" Agrosym 2013", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October, 2013. Book of Proceedings (pp. 671-677). Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo.

DURAN, H., ÇİLİNGİR, İ., KİBAR, A.K., 2010. Fındık Kurdu (Curculio nucum l.[col.: curculionidae])'na Karşı Kimyasal Mücadelede Kullanılan Farklı Pülverizatör Tiplerinin Bazı Faydalı ve Zararlı Böceklere Etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 50(3).

DURAN, H., ÇİLİNGİR, İ., AK, K., 2010. Effects of the using different sprayer types for chemical control of Curculio nucum L. on some useful and harmful insects. Bitki Koruma Bülteni, 50(3), 133-141.

DURSUN, E., ÇİLİNGİR, İ., ERMAN,A., 2005. Tarımsal Savaşım ve Mekanizasyonunda Yeni Yaklaşımlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 6, 669-686.

PINAR, Y., DURAN, H., ÇİLİNGİR, İ., 2001. Çarşamba Ovasında Mısır Tarımında Tarımsal Mücadele Mekanizasyon Durumu. Tarımsal Mekanizasyon, 20, 297-302.

DURSUN, E., KARAHAN,Y., ÇİLİNGİR, İ., 2000. Türkiye’de üretilen konik hüzmeli meme plakalarında delik çapı ve düzgünlüğünün belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 6(3), 135-140.

ÇİLİNGİR, İ., ÇELEN İ.H., 1995. Tarla Pülverizatörlerinde Bum Stabilitesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 157-167.

ÇİLİNGİR,İ., 1995. Tarımsal İlaçlamalarda Yaprak Üzerinde Toplanan İlaç Miktarının Doğrudan Ölçümünü Sağlayabilecek Bir Cihaz Geliştirmesi Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:1407, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 785, Ankara, 40 s.

ÇİLİNGİR, İ., COŞKUN, B. ve C. ÖZARSLAN, 1995. Havuç Yıkama Makinası Tasarım Parametrelerinin Saptanması. 16.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Bursa.

ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A., ÖZTÜRK, R. ve A.İ. ACAR, 1995. Ultrasonik Tohum Sayıcının Ekim Makinası Deneylerinde Kullanılabilme Olanakları. 16.Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Bursa.

ÇİLİNGİR, İ., ÖZTÜRK, R., GÜNER, M. ve E. DURSUN, 1995. Bazı Tarımsal Ürünlerin Yüzey Alanlarının Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1397/773, 11 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1994. Tarla Pülverizatörlerinde Koruyucu Perdeli Bum Sisteminin İlaç Kayıpları ve İlaç Dağılım Düzgünlüğüne Etkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, S: 241-248, Antalya.

ÇİLİNGİR, İ. ve E. DURSUN, 1994. Döner Diskli Memede Elektrostatik Yükleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, S: 221-230, Antalya.

ÇİLİNGİR, İ., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R. ve A. ÇOLAK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. 5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, S: 111-118, Kuşadası.

ÖZTÜRK, G. ve İ. ÇİLİNGİR, 1993. Döner Tip Toprak İşleme Aletlerinin Toprağa Etkileri ve Güç Tüketim Özellikleri. 5.Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, S: 111-118, Kuşadası.

ÇİLİNGİR, İ., GÜNER, M. ve E. DURSUN. 1992. Malatya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinde Tarım Tekniği Açısından Önemli Olan Yüzey Alanı, Kesit Alanı, Ağırlık ve Eksenel Boyutlar Gibi Teknik Özellikler ve Bunlar Arasındaki İlişkilerin Saptanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1239, Bilimsel Araştırmalar: 681, 20 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve A. ÖZMERZİ, 1992. Use of Colorimetric Technique in Determining Surface Coverage in Spraying. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America Vol, 23, No: 1, pp: 37-38, Tokyo.

DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1991. Tarla Pülverizatörlerinde Elektrostatik Yüklemenin Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri. 13.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, S: 312-322, Konya.

ÇİLİNGİR, İ. ve E. DURSUN, 1991. Pülverizasyon Karekteristikleri ve Buna Etkili Faktörler. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1206, Derlemeler: 49, 34 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., ÖNEŞ, A., MUTAF, S. ve M. OLGUN, 1991. Ülkemizde Hayvan Barınaklarının Durumu ve Geliştirilme Olanakları. 2.Hayvancılık Kongresi, S: 193-204, Ankara.

ONURBAŞ, A., ÇİLİNGİR, İ. ve B.G. TUNALIGİL., 1990. Ağaç İlaçlamalarında Yüzey Kaplama Değerlerinin Saptanması. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, S: 319-330, Adana.

ÇİLİNGİR, İ. ve E. DURSUN, 1990. Tarımsal Savaşım İlaçlarına Elektrostatik Yüklemenin Uygulanması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 2, No: 1, S: 55-59, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve B.G. TUNALIGİL, 1989. Tarımsal Mekanizasyonun Tarımımızın Gelişmesine Etkileri. 12.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Simpozyumu, S: 313-322, Tekirdağ.

ÇİLİNGİR, İ., 1989. Tarla Pülverizatörlerinde Bum Stabilitesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, A.Ü. Basımevi, S: 29-31, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., D. ERDOĞAN ve G. YÜKSEL., 1989. Çatı Tipi Havalı Güneş Enerjisi Toplayıcıları Üzerinde Bir Araştırma. DOĞA TUBİTAK Vol.13, No:2, S: 228-234, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve R. ÖZTÜRK, 1989. Patatesin Bazı Biçim Kriterlerinin Boylama Kalitesine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:1120, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No:611, 20 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., 1988. Biyolojik Materyalin Yüzey Alanı Ölçümlerinde Hava Akımlı Planimetrenin Kullanılma Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1093, Bilimsel Araştırmalar No:592, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., 1988. Yüzey Kaplama Değeri Saptamalarında Aşamalar. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, A.Ü. Basımevi, S: 33-37, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., 1987. Şeker Pancarı Tarımsal Savaşında Türbo Atomizörlerin Pülverizasyon Karekteristikleri ve İş Başarıları. I.Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Simpozyumu, Şeker Pancarı Verimi ve Kalitesinin Yükseltilmesi. S: 287-292, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve D. ERDOĞAN, 1987. Tarımda Korozyon Kayıpları ve Bunlara Karşı Önlemler. Tarım ve Mühendislik, Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı, No:26, S:18-21, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve A. ÖZMERZİ, 1986. Şeker Pancarı Tarımında Türbo Atomizörlerin Kullanılması. Şeker, Cilt:19, No:119, S: 58-59, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., YAVUZCAN, G., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., GÜRHAN, R., BEYHAN, M.A. ve A. ÇOLAK, 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri. T.Z.D.K. Meslek Yayınları No: 45, 54 s., Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve B.G. TUNALIGİL, 1985. Şeker Pancarı Tarımsal Savaşında Türbo Atomizörlerin İlaçlama Karakteristikleri ve İş Başarıları Üzerinde Bir Araştırma (Doktora Tez Özeti). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:35, Fasikül 1,2,3,4'den Ayrı Basım, S:306-315. Ankara.

ÇİLİNGİR, İ., 1984. Tarla Bitkilerinin İlaçlamasında Turbo Atomizörlerin Kullanılma Olanakları. 2.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, S: 157-164, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve B. EKER, 1983. Kültüvatör ve Döner Tırmık Kombinasyonu İle Tohum Yatağının Hazırlanması. Zirai Donatım Gazetesi, 1983/186, Ankara.

ÇİLİNGİR, İ. ve A. ÖZMERZİ, 1983. Tarımsal Savaş Aletlerinin Kullanım Alanları ve Seçimi. Zirai Donatım Gazetesi, 1983/185, Ankara.

Eğitim Çalışmaları

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR, Prof. Dr. Cem ÖZKAN, Prof. Dr. Ergin DURSUN, Dr. Mehmet ASRİ ve Özden GÜNGÖR. VI. Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Halk Sağlığına Yönelik İlaçlama Eğitimi), Ziraat Mühendisleri Odası, 4-6 Nisan 2013, Ankara.