PROF.DR. CANAN TOGAY IŞIKAY    
Adı : CANAN
Soyadı : TOGAY IŞIKAY
E-posta : cisikay@ankara.edu.tr
Tel : 5082794
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : NÖROLOJİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Canan Togay Işıkay
Doğum tarihi ve yeri: 14.Ekim.1969, Ankara
Bildiği yabancı diller: İngilizce, Almanca
Öğrenim gördüğü okullar ve görev yaptığı kurumlar:
 • Ankara Anadolu Lisesi                                                    1981-1988

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                  1988-1994

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD             1994-1999      (Araş.Gör)

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD              1999-2006      (Uzm.Dr)

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD             2006-2011      (Doç.Dr)

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD              2011-              (Prof.Dr)

  Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Beyinsapı vasküler hastalıklarında oküler motor bulgular ve bu bulgular ile lezyon lokalizasyonu arasındaki ilişki. (Tez Danışmanı: Prof.Dr.Nermin Mutluer).

  Eğitim amaçlı bulunduğu diğer hastaneler ve aldığı kurslar

 • Nöro-oftalmoloji Kursu                                                  Ekim.1998-Şubat.1999

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi                             (haftada 1 gün)

  Nörolojik Bilimler Enstitüsü

 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi                            Kasım.2001-Aralık.2001

  Nöroloji AD Transkraniyal Doppler Laboratuvarı                    

 • Wake Forest University Stroke Center                          Şubat.2002-Ekim.2002 

 • Cleveland Clinic Neurointensive Care Unit                   Ekim.2002-Kasım.2002 (Cleveland Clinic bursu ile)

 • Nöro-oftalmoloji Kursu                                                  Şubat.2006-Aralık.2007

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi                             (haftada 1 gün)

  Nörolojik Bilimler Enstitüsü

   

  Üye olduğu mesleki dernekler:

 • Türk Tabipler Birliği

 • Türk Nöroloji Derneği

 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

 • European Neuro-ophthalmology Society

 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2009

  Lisans düzeyinde verdiği dersler:

 • Görme kaybı-Görme alanı kayıpları- Dönem 4

 • Diplopi ve pupil anormallikleri- Dönem 4

 • Akut iskemik inmede bilişsel beceri- Dönem 4

 • Serebrovasküler Olay- Dönem 4

 • Nörolojik hastalıklarda görülen semptom ve bulgular- Dönem 3

 • Kraniyal nöropatiler- Dönem 3

 • İletişim becerileri- Dönem 3

 • Nörolojik muayene- Dönem 3 ve 4

A- SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler

 1. H. Atilla, C. Togay Işıkay, T. Kansu, “Isolated sixth nerve palsy from pontine infarct”, Acta Neurologica Belgica, 100, 246-247 (2000).

 2. C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Yücemen, A. Çulcuoğlu, N. Mutluer, “Isolated nuclear oculomotor nerve syndrome due to mesencephalic hematoma”, Acta Neurologica Belgica, 100, 248-251 (2000).

 3. C. Yücesan, C. Togay Işıkay, E. Özay, N. Aydın, N. Mutluer, “The clinical involvement patterns of Neuro-Behcet’s disease”, European Journal of Neurology, 8, 92 (2001).

 4. P.A. Kocaturk, M.C. Akbostanci, C. Togay Işıkay, A. Ocal, D. Tuncel, G.O. Kavas, N. Mutluer, “Antioxidant status in cerebrovascular accident”, Biol Trace Elem Res, 80, 115-24 (2001).

 5. C. Togay Işıkay, A. Yiğit, N. Mutluer, “Wernicke’s encephalopathy due to hyperemesis gravidarum; an under-recognised condition”, The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 41, 453-456 (2001).

 6. A Yaman, C. Yücesan, C. Togay Işıkay, N. Yücemen, “Pseudotumor cerebri: a report of 24 patients with emphasis on the clinical manifestations and etiology”, Neurologia Croatica, 51, 19-24 (2002).

 7. C. Togay Işıkay, T. Çelik, I. Üstüner, A. Yiğit, “Ischemic stroke associated with ovarian hyperstimulation syndrome and factor V Leiden mutation”, The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 44, 264-266 (2004).

 8. C. Togay Işıkay, N. Uzuner, D. Gücüyener, G. Özdemir, “The effects of hematocrit and age on transcranial Doppler measurements in patients with recent ischemic stroke”, Neurology India, 53, 46-49 (2005).

 9. C. Togay Işıkay, JY Kim, D. Meads, C. Tegeler, ”Lumbar drainage effects transcranial Doppler pulsatility and waveforms in the presence of elevated intracranial pressure, European Journal of Neurology, 12, 407-409 (2005).

 10. C. Togay Işıkay, J. Kim, K. Betterman, C. Andrews, D. Meads, P. Tesh, C. Tegeler, D. Öztuna, “Carotid artery tortuosity, kinking, coiling: Stroke risk factor, marker or curiosity?”, Acta Neurologica Belgica, 105, 68-72 (2005).

 11.  A.Bingöl, C. Togay Işıkay, “Neurobrucellosis as an exceptional cause of transient ischemic attacks”, European Journal of Neurology, 13, 544-548 (2006).

 12.  C. Togay Isikay, B. Bolluk, O. Ergin, M.C. Akbostancı, “Delayed recovery of conjugate eye deviation and head version” European Journal of Neurology, 14, 1-3 (2007).

 13.  C. Togay Isikay, H.O. Sener, “Pronation Test: Eyes Closed or Open?”, European Neurology,  58, 65-69 (2007).

 14.  R. Karaoğuz, T. Altın, C. Atbaşoğlu, C. Togay Işıkay, et al. “Defibrillation testing and early neurologic outcome” International Heart Journal, 49, 553-563 (2008).

 15. C. Togay Isikay, A. Yiğit, T. Çelik, “Creutzfeldt-Jakob-like EEG changes in a case of fatal lithium toxicity” J Neurol Sci (Turkish) 28,604-608 (2011).

 16. C. Togay Isikay, A. Kural, İ. Erden, “Cerebral vein thrombosis as an exceptional cause of transient ischemic attack”, J Stroke and Cerebrovas Dis, 12, 1-4 (2011).

 17. F. Delen, C. Togay Isikay, H.Uğur, “Chiari malformation presenting with pseudotumor cerebri: what is the best treatment?”, Acta Neurologica Belgica, 25 (2012).

 18. Eken V, Nilüfer Yalçındağ F, Batıoğlu F, Işıkay CTA case of bilateral uveitis and optic disc swelling with Chiari I malformation”. Saudi J Ophthalmol, 26(3):335-7 (2012).

 19. Sorgun MH, Işikay CT, Sarilar AÇ, Arat A.”Isolated third nerve palsy caused by dural fistula of the cavernous sinus.” Acta Neurol Belg,113(3):359-61 (2013).

 20. Düzgün N, Küçükşahin O, Atasoy KÇ, Togay Işıkay C, Gerede DM, Erden A, Sahap SK, Ibiş MA, Ateş A.”Behçet's Disease and Intracardiac Thrombosis: A Report of Three Cases.” Case Rep Rheumatol, Jul 2:637015 (2013).

 21. Sorgun MH, Işikay CT, Kuzu Z. “Plus-minus lid syndrome caused by thalamic hematoma”. Acta Neurol Belg,114:151-2 (2014).

 22. Sorgun MH, Rzayev S, Yılmaz V, Togay Işıkay C. Etiologic Subtypes of Watershed Infarcts. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 24(11):2478-2483 (2015).

 23. Sorgun MH, Sarılar AÇ, Togay Işıkay C, Hüseyinova S, Tulunay Kaya C. Electrocardiographic and troponin changes in acute ischemic stroke. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 32(4)46;649-660 (2015).

 24. Sorgun MH, Togay Işıkay C, Çotur H, Kuzu M, Ulukan Ç, Özer IS,Rzayev S, Tezcan S,Yılmaz V ,Rawandı A. Etiologic Subtypes of Acute Multiple Infarcts in More Than One Vascular Territories, Journal of Neurological Sciences (Turkish),  33:(1)# 47; 38-44 (2016).

 25.  Kutluk K, Kaya D, Afsar N, Arsava EM, Ozturk V, Uzuner N, Giray S, Topcuoglu MA, Gungor L, Sirin H, Yaka E, Ozdemir O, Dalkara T; Turkish Thrombolysis Study Group (Bengu Ertan, Zulfikar Arlier, Kemal Balci, Ayse Guler, Canan Togay Isikay, Mine Sorgun …). Analyses of the Turkish National Intravenous Thrombolysis Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 May; 25(5): 1041-7. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 2016.01.015.

 26. Peker A, Sorgun MH, Isikay CT, Arsava EM, Topcuoglu MA, Arat A. Perioperative and follow-up results in carotid artery stenting with contralateral carotid occlusion. Jpn J Radiol. 2016 Jul;34(7):523-8. doi: 10.1007/s11604-016-0554-2.

 27. Sorgun MH, Yılmaz V, Ulukan Ç, Tezcan S, Kuzu M, Özer İŞ, Çotur H, Rzayev S, , Rawandi A, Togay Işıkay C. Prevalence and Prognosis of Intracranial Stenosis in Acute Ischemic Stroke; a single center registry from Turkey. Turk J Med Sci 2017 (Yayına kabul edildi).

 

B- Uluslar arası kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş olan bildiriler

 1. M.C. Akbostancı, E.C. Atbaşoğlu, C. Togay Işıkay, F. Kurtuluş, “Two cases ith atypical drug-induced tremor”, Tremor: Basic mechanisms and clinical aspects, Kiel, Germany, 1997.

 2. A. Bingöl, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, I. Erden, U. Sanlıdilek, S. Akyar, “A case with multiple occult cerebrovascular malformations who presented with ocular motor symptoms and isolated intraventricular hemorrhage”, 8th Meeting and 10th Anniversary of the European Neurological Society, Nice, France, Journal of Neurology, Vol. 245, 431, Springer-Verlag, 1998.

 3. G. Özelçi Kavas, MC. Akbostancı, P. Arıbal Kocatürk, C. Togay Işıkay, A. Öcal, D. Tuncel, N. Mutluer, “Antioxidant status in cerebrovascular accident”, 3th International Congress of Pathophysiology, Kyoto, Japan, Pathophysiology, Vol.5 (suppl 1), 210, Elsevier, 1998.

 4. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, C. Yücesan, A. Yiğit, N. Mutluer, A. Öcal, “Paramedian diencephalic syndrome; a case report”, International Psychogeriatric Association and Turkish Society of Psychogeriatrics; a joint meeting, İstanbul, Turkey, 1998.

 5. C. Yücesan, N. Aydın, C. Togay Işıkay, E. Özay, “Neuro-Behçet’s disease”, The fifth  Korea-Turkey Joint Meeting of Behçet’s Disease, Ankara, Turkey, 1999.

 6. C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Yücemen, A. Çulcuoğlu, N. Mutluer, “Isolated nuclear oculomotor nerve palsy due to mesencephalic hematoma as a rare cause; case report”, 4th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Lisbon, Portugal, European Journal of Neurology, Vol.6 (suppl 3), 130, Blackwell Science, 1999.

 7. C. Togay Işıkay, A. Yaman, MC. Akbostancı, N. Mutluer, S. Yavuzer, “Platelet functions during secondary prevention with aspirin or ticlopidine; a preliminary study”, 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Copenhagen, Denmark, European Journal of Neurology, Vol.7 (suppl 3), 71, Blackwell Science, 2000.

 8. A. Öcal, C. Togay Işıkay, D. Çorapçıoğlu, N. Mutluer, “Thyroid ophtalmopathy associated with ocular myasthenia gravis; case report”, 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Copenhagen, Denmark, European Journal of Neurology, Vol.7 (suppl 3), 54, Blackwell Science, 2000.

 9. N. Mutluer, C. Togay Işıkay, A. Yiğit, C. Yücesan, “Wernicke’s encephalopathy induced by hyperemesis gravidarum: an underestimated condition”, 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Copenhagen, Denmark, European Journal of Neurology, Vol.7 (suppl 3), 138, Blackwell Science, 2000.

 10. C. Togay Işıkay, C. Akbostancı, B. Dora, S. Ulkatan, N. Mutluer, “Stroke subgroups and risk factors in diabetics and non-diabetics in a multicenter stroke study”, 10th European Stroke Conference, Lisbon, Portugal, Cerebrovascular Diseases, Vol.11 (suppl 4), 98, Karger, 2001.

 11. C. Togay Işıkay, D. Tuncel, N. Mutluer, “Stroke in young adults; retrospective evaluation of 100 consecutive patients”, 11th European Stroke Conference, Geneva, Switzerland, Cerebrovascular Diseases, Vol.13 (suppl 3), 40, Karger, 2002.

 12. A. Bingöl, C.Togay Işıkay, “A rare cause of transient ischemic attack: Neurobrucellosis”, 11th European Stroke Conference, Geneva, Switzerland, Cerebrovascular Diseases, Vol.13 (suppl 3), 38, Karger, 2002.

 13. C. Togay Işıkay, JY Kim, K. Betterman, C. Andrews, D. Meads, P. Tesh, C. Tegeler, “Carotid artery tortuosity, kinking, coiling: stroke risk factor, marker, or curiosity?” 26th Annual Meeting of the American Society of Neuroimaging, New Orleans, USA, Journal of Neuroimaging, Vol.13, 174, Sage Science Press, 2003.

 14. C. Togay Işıkay, JY Kim, D. Meads, C. Tegeler, “Lumbar drainage affects transcranial Doppler pulsatility and waveforms in the presence of elevated intracranial pressure”, 26th Annual Meeting of the American Society of Neuroimaging, New Orleans, USA, Journal of Neuroimaging, Vol.13, 174, Sage Science Press, 2003.

 15. C. Togay Işıkay, N. Uzuner, D. Gücüyener, G. Özdemir, “Hematologic factors and transcranial Doppler velocities”, 12th European Stroke Conference, Valencia, Spain, Cerebrovascular Diseases, Vol.16 (suppl 4), 18, Karger, 2003.

 16. A. Bingöl, T. Çelik, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “A case of ischemic stroke aggravated by ergotamine tartrate”, Neuromediterranee VI, İstanbul, Türkiye, 2004. 

 17. C. Togay Işıkay, B. Bolluk, N. Yılmaz, M.C. Akbostancı, “Reflex blepharospasm associated with non-dominant parietal lobe infarct”, 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, İstanbul, Turkey, Neuro-ophthalmology, Vol.31, 2, Informa-Healthcare, 2007.

 18. K. Kutluk, E. Yaka, D. Kaya, V. Öztürk, H. Şirin, N. Afşar, A. Kocaman, MA. Topçuoğlu, T. Dalkara for the Turkish Thrombolytic Therapy Study Group. “Intravenous thrombolysis in Turkey; results of nationwide registry.” 19th European Stroke Conference (ESC), Barcelona, Spain, Cerebrovascular Diseases, Karger, 2010.

 19. B. Arıca, AC. Sarılar, C. Togay Işıkay. “Should echocardiography be performed in all acute ischemic patients?”. 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Geneva, Switzerland, EFNS, Vol.17, Suppl.3, 86, 2010.

 20. B. Arıca, C. Togay Işıkay, “Isolated complete ptosis due to midbrain infarction; case report”, 10th European Neuro-Ophthalmology Society Meeting, Barcelona, Spain, 2011.

 21. F. Delen, C. Togay Işıkay, HÇ. Uğur, “Posterior fossa decompression improves pseudotumor cerebri in the presence of inferior tonsillar displacement”, 10th European Neuro-Ophthalmology Society Meeting, Barcelona, Spain, 2011.

 22. C Togay Işıkay, F Delen, MH Sorgun, AP Bingöl. Life-threatening Attacks of Respiratory Arrest and Hemodynamic Instability in a Patient with Wallenberg Syndrome. 22. European Stroke Conference, P 136, London, UK, 2013.

 23. F Delen, Z Kuzu, MH Sorgun. C Togay Işıkay. Cardioembolic Stroke due to Hypercoagulability in a Case of Behçet’s Disease. 22. European Stroke Conference, P 140, London, UK, 2013.

 24. MH Sorgun, A Arat, C Togay Işıkay. Effect of Statin Treatment on the Early Outcome and Restenosis after Carotid Stenting. 22. European Stroke Conference, P 948, London, UK, 2013.

 25.  MH Sorgun, A Arat, C Togay Işıkay. Endovascular Treatment of a Patient with Tandem Occlusion of CCA and MCA after Bladder Surgery. 22. European Stroke Conference, P 950, London, UK, 2013

 26. MH Sorgun, E Peker, C Togay Işıkay. Spontaneous cortical subarachnoid hemorrhage; a case series with different etiologic diagnoses. 9 World Stroke Congress, P 400, İstanbul, Turkey, 2014

 27. MH Sorgun, C Togay Işıkay. Embolic focus determined in the patients with muiltiple acute brain infarcts. 9 World Stroke Congress, P 425, İstanbul, Turkey, 2014

 28. S Rzayev, V Yılmaz, MH Sorgun, C Togay Işıkay. Etiologic subtypes of watershed infarcts. 9 World Stroke Congress, P 426, İstanbul, Turkey, 2014

 29. MH Sorgun, Ç Ulukan, A Rawandi, M Kuzu, S Rzayev, S Tezcan, İŞ Gül, H Çotur, V Yılmaz, C Togay Işıkay. Prevalence and Prognosis of Intracranial Stenosis in Acute Ischemic Stroke. ESO Conference 2015, P ESOC-0584, Glasgow, UK, 2015

 30. MH Sorgun, S Rzayev, MA Kural, C Togay Isıkay. Cerebral Venous Thrombosis in Behçet's Disease and Long-Term Follow-up of 21 Cases. ESO Conference 2015 ESOC- 0586, Glasgow, UK, 2015

 31. H Çotur, M Kuzu, A Rawandi, S Rzayev, Ç Ulukan, S Tezcan, İŞ Gül, V Yılmaz, MH Sorgun, C Togay Işıkay. Etiologic Subtypes of Acute Ischemic Stroke with Young Patients. ESO Conference 2015, P ESOC-0587, Glasgow, UK, 2015

 32. İŞ Gül, S Tezcan, A Rawandi, M Kuzu, Ç Ulukan, S Rzayev, V Yılmaz, H Çotur, MH Sorgun, C Togay Işıkay. Etiologic Subtypes of Posterior Circulation Strokes. ESO Conference 2015, P ESOC-0591, Glasgow, UK, 2015

 33. V Yılmaz, S Rzayev, Y Baykara, MK Altınok, M Kuzu, Ç Ulukan, S Tezcan, H Çotur, İŞ Gül, A Rawandi, MH Sorgun, C Togay Işıkay. Is Elevated Mean Platelet Volume Associated with Large Artery Atherosclerosis in Acute Ischemic Stroke Patients? ESO Conference 2015, P ESOC-0594, Glasgow, UK, 2015.

 34. A Peker, MH Sorgun, C Togay Isıkay, EM Arsava, MA Topcuoglu, A Arat. Carotid stenting in patients with contralateral carotid occlusion. 13rd Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuradiology, 045, Queensland, Australia, 2015 (Sözel bildiri).

   

  C- Ulusal hakemli dergilerde yabancı dilde yayımlanan makaleler

 1. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, C. Yücesan, A. Yiğit, N. Mutluer, A. Öcal, “Paramedian diencephalic syndrome (Case report)”, Journal of Ankara Medical School, 21, 105-107 (1999).

 2. C. Togay Işıkay, C. Akbostancı, A. Yaman, N. Mutluer, S. Yavuzer, “Platelet functions during secondary prevention with aspirin or ticlopidine: a preliminary study”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, 9, 67-70 (2003).

 3. C. Togay Işıkay, D. Tuncel, N. Mutluer, “Subtypes of ischemic stroke in different age groups among young adults”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, 10, 57-60 (2004).                                                                                                        

 4. C. Yücesan, T. Çelik, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Adult-onset subacute sclerosing panencephalitis with biphasic course: case report.” Journal of Ankara Medical School, 61, 210-212 (2008).

 5. E. Şen, C. Togay Işıkay, F. Ülger, B. Poyraz, C. Akbostancı, “SUNCT-like syndrome in a patient with small cell lung cancer”, Journal of Ankara Medical School, 61, 213-216 (2008).

   

  D- Ulusal hakemli dergilerde Türkçe yayımlanan makaleler

 1. A. Beha, A. Bingöl, C. Togay Işıkay, O. Karan, N. Egemen, “Foramen magnum meninjiyomu; olgu sunumu”, Nöroloji Dergisi, Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne Yardım Derneği’nin Bilimsel Yayın Organı, 22, 135-145 (1995).

 2. A. Yiğit, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Herpes simpleks ensefaliti şüphesi; ne yapılmalı?”, Nöroloji Dergisi, Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne Yardım Derneği’nin Bilimsel Yayın Organı, 22, 1-7 (1995).

 3. C. Togay Işıkay, N. Aydın, A. Bingöl, “Nistagmus, işitme kaybı, spastik tetraparezi ve amnore: Bir nörobruselloz vakası”, Nöroloji Dergisi, Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne Yardım Derneği’nin Bilimsel Yayın Organı, 24, 132-137 (1997).

 4. C. Togay Işıkay, H. Özsan, “Şizofrenide viral ve otoimmun etyoloji; (literatürün gözden geçirmesi)”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 5, 101-106 (1998).

 5. C. Yücesan, N. Mutluer, S. Usar, C. Togay Işıkay, N. Yücemen, “Nöroborreliosis: Bir ön çalışma”, Nöroloji Dergisi, Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne Yardım Derneği’nin Bilimsel Yayın Organı, 25, 33-38 (1998).

 6. A. Yiğit, C. Togay Işıkay, “Erişkin yaşta başlayan epilepsilere etyolojik yaklaşım”, Epilepsi, 4, 86-89 (1998).

 7. C. Togay Işıkay, A. Yiğit, B. Öncü, C. Şarman, “Anamnezin epileptik nöbet ile psikojenik nöbeti ayırmadaki güvenilirliği”, Epilepsi, 5, 70-74 (1999).

 8. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, N. Mutluer, “Demir eksikliği ve restless legs sendromu; üç olgu sunumu”, Türk Nöroloji Dergisi, 2, 144-147 (1999).

 9. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, S. Usar, N. Mutluer, “Nörobrusellozise bağlı bir geçici iskemik atak vakası”, Türk Nöroloji Dergisi, 2, 141-143 (1999).

 10. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, “Huzursuz Bacaklar (Ekbom) Sendromu”, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 2, 60-67 (1999).

 11. C. Togay Işıkay, D. Tuncel, D. Selcuki, L. Güngör, “Nöroanemik sendrom; 21 hastanın kliniki laboratuar ve elektrofizyolojik değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 109-112 (2000).

 12. C. Togay Işıkay, C. Yücesan, A. Yiğit, A. Çulcuoglu, N. Yücemen, “İskemik bilateral operküler sendrom”, Türk Nöroloji Dergisi, 1, 83-88 (2000).

 13. N. Mutluer, C. Togay Işıkay, “Cerrahi girişim ve serebrovasküler hastalık”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 7, 117-121 (2001).

 14. C. Togay Işıkay, “Akut inmeye yaklaşım”, Yoğun Bakım Dergisi, 3, 225-235 (2003).

 15. F. Kurtuluş, D. Tuncel, C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Mutluer, “İzole oküler motor sinir paralizisi: Retrospektif etyolojik analiz”, Türk Nöroloji Dergisi, 10, 60-62 (2004).

 16. T. Çelik, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “İskemik inmeli olgularda TEE sonuçlarının, kardiyak hastalık, EKG ve TEE sonuçları ile korelasyonu”, Türk Nöroloji Dergisi, 12, 285-288 (2006).

 17. E.B. Dirik, C. Togay Işıkay, M.C. Akbostancı, B. Gönenli, N. Mutluer, “Akut inmeli hastalarda tedaviye başlama süresini etkileyen faktörler”, Türk Nöroloji Dergisi, 12, 446-451 (2006).

 18. C. Togay Işıkay, “Kronik günlük baş ağrısı”, Türkiye Klinikleri, Baş Ağrıları özel sayısı, 1, 47-53 (2008).

 19. Ö. Ergin, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “İlaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı”, Türkiye Klinikleri, Baş Ağrıları özel sayısı, 1, 54-59 (2008).

 20. D. Necioğlu Örken, A. Kocaman Sağduyu, H. Şirin, C. Togay Işıkay, M. Gökçe, N. Sütlaş, Ş. Öztürk, S. Tarlacı, “Yeni bir koma değerlendirme ölçeği olan FOUR skorun türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27, 28-31 (2010).

 21. Sorgun MH, Işıkay CT. Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012;65(2):103-106

 22. Sorgun MH, Erdoğan S, Kuzu M,Gül İŞ,Çotur H,Ulukan Ç,Rızayev S,Yılmaz V,Tezcan S,Rawandi A, Togay Işıkay C. Risk Factors, Biomarkers, Etiologic Subtypes, Outcome And Prognosis Of Posterior Circulation Ischemic Strokes. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015; 68(3):103-106. Doi: 10.1501 /Tıpfak_000000898

 23. Özer İŞ, Sorgun MH, Rzayev S, Kuzu M, Tezcan S,Yılmaz V,Ulukan Ç,Çotur H, Rawandi A, Togay Işıkay C. Genç İskemik İnmeli Hastaların Etiyolojik İnme Sebepleri, Risk Faktörleri Ve İzlemdeki Fonksiyonel Durumları. Türk Nöroloji Dergisi, 2015;21:159-164. Doi: 10.4274/tnd.68725

 24. Kuzu M, Tezcan S, Sorgun MH, Togay Işıkay C. Postpartum Normotansif PRES Olgusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016; 69(1):33-35. Doi: 10.1501 /Tıpfak_000000913

   

E- Ulusal kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş olan bildiriler

 1. D. Selçuki, N. Mutluer, C. Yücesan, C. Togay Işıkay, R. Tanrıdağ, G. Ozan, “Migren ve Gerilim Tipi Başağrısı hastalarında depresyon ve anksiyete ölçeklerinin karşılaştırılması”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 1 (kongre özel sayısı), 80,1997.

 2. A. Beha, A. Bingöl, C. Togay Işıkay, O. Karan, N. Egemen, “Foramen magnum meninjiyoması”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 1 (kongre özel sayısı), 105, 1995.

 3. C. Togay Işıkay, O. Karan, “Bir vertebrobaziler iskemi olgusuna tanısal yaklaşım”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 2 (kongre özel sayısı), 95, 1996.

 4. A. Bingöl, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, İ. Erden, U. Sanlıdilek, S. Akyar, “İzole intraventriküler hemoraji ve oküler motor bulgularla seyreden bir multipl serebrovasküler malformasyon vakası”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 68, 1997.

 5. B. Öncü, A. Yiğit, C. Togay Işıkay, C. Şarman, “Epilepsi Polikliniği’ne başvuran hastaların aldığı psikiyatrik tanılar”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 101, 1997.

 6. C. Togay Işıkay, A. Yiğit, B. Öncü, C. Şarman, “Anamnezin epileptik nöbet ile psikojenik nöbetti ayırmadaki güvenirliği”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 101, 1997.

 7. C. Yücesan, S. Usar, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, N. Yücemen, “Nöroborreliosis; bir ön çalışma”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 92, 1998.

 8. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, S. Usar, N. Mutluer, “Nörobrusellozise bağlı bir geçici iskemik atak olgusu”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 93, 1998.

 9. C. Togay Işıkay, A. Bingöl, “Huzursuz bacaklar Sendromu ve demir eksikliği anemisi”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 45, 1998.

 10. C. Togay Işıkay, D. Tuncel, D. Selçuki, L. Güngör, “Nöroanemik sendromi; 22 olgunun retrospektif değerlendirmesi”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 45, 1998.

 11. C. Togay Işıkay, D. Selçuki, N. Aydın, “Nöro-Behçet sendromu; ondokuz olgunun retrospektif değerlendirmesi”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 41, 1998.

 12. D. Selçuki, C. Togay Işıkay, “Subakut tiroidite bağlı reverzibl motor nöron hastalığı; olgu sunumu”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 4 (kongre özel sayısı), 36, 1998.

 13. C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Yücemen, A. Çulcuoğlu, “Mezensefalik hematoma bağlı izole nükleer okülomotor paralizi; olgu sunumu”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, Gaziantep, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 5, 14, 1999.

 14. C. Togay Işıkay, C. Yücesan, A. Çulcuoğlu, N. Yücemen, “İskemik Bilateral Operküler Sendrom; olgu sunumu”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, Gaziantep, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 5, 15, 1999.

 15. C. Yücesan, C. Togay Işıkay, A. Çulcuoğlu, N. Yücemen, “Bilateral talamik infarkt”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, Gaziantep, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 5, 10, 1999.

 16. D. Tuncel, C. Togay Işıkay, H.Ö. Şener, N. Aydın, “Motor, duysal ve multipl kraniyal sinir bulgularıyla seyreden vertebral arter anevrizması olgusu”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu, Gaziantep, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 5, 10, 1999.

 17. C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Genç erişkinlerde inme; 65 olgunun retrospektif değerlendirmesi”, 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 5 (kongre özel sayısı), 68, 1999.

 18. D. Tuncel, F. Kurtuluş, C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Mutluer, “Normal basınçlı hidrosefali; 14 olgu”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 50, 2000.

 19. A. Öcal, D. Akgün, C. Yücesan, C. Togay Işıkay, N. Yücemen, “Psödotümör serebri tanısı alan yirmiüç olgunun değerlendirmesi”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 49, 2000.

 20. D. Akgün, A. Öcal, C. Yücesan, C. Togay Işıkay, N.Mutluer, “Transvers miyelit; otuzaltı olgunun retrospektif değerlendirmesi”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 89, 2000.

 21. F. Kurtuluş, C. Togay Işıkay, A. Yiğit, “İmpotans, inkontinans,parkinsonizm ve lökoensefalopati ile başvuran bir multipl miyelom olgusu”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 46, 2000.

 22. F. Kurtuluş, D. Tuncel, C. Togay Işıkay, C. Yücesan, N. Mutluer, “İzole oküler motor sinir paralizilerine etyolojik yaklaşım”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, Cilt 3 (kongre özel sayısı), 77, 2000.

 23. A. Bingöl, C. Togay Işıkay, “Nadir bir geçici iskemik atak nedeni; nörobruselloz”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Program ve bildiri özet kitabı, 216-217, 2001.

 24. H.Ö. Şener, C. Togay Işıkay, “Pronasyon testi sırasında hasta gözlerini kapamalı mıdır?”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Program ve bildiri özet kitabı, 119-120, 2001 (Sözel Bildiri).

 25. C. Togay Işıkay, E.B. Turan, B. Gönenli, M.C. Akbostancı, N. Mutluer, “İnmeli hastaların hastaneye başvuru sürelerini etkileyen faktörler, 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Ankara, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 8, 43, 2002 (Sözel Bildiri).

 26. Z. Aytürk, C. Togay Işıkay, H.Ö. Şener, “Arefleksik dilate pupilli bir Guillain Barre varyantı olgusu”, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kongre kitapçığı, 354, 2003.

 27. Z. Aytürk, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Genç erişkinlerde iskemik inme”, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kongre kitapçığı, 298, 2003.

 28. S. Sarıkaya, İ. Doğan, C. Togay Işıkay, Ö. Önal, G. Deda, N. Mutluer, “Mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalopati (MNGIE): Olgu sunumu”, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kongre kitapçığı, 489, 2003.

 29. Bolluk, C. Togay Işıkay, Ö. Ergin, C. Akbostancı, “Uzamış vulpian belirtisi; olgu sunumu”, 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, Cilt 10, 27, 2004.

 30. T. Çelik, C. Togay Işıkay, I. Üstüner, A. Yiğit, “Overyen hiperstimülasyon sendromuna bağlı iskemik inme”, 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, Cilt 10, 27, 2004.

 31. T. Çelik, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “İskemik inmeli olgularda transözefageal EKO sonuçlarının kardiyak hastalık, EKG ve transtorasik EKO sonuçları ile karşılaştırması”, 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, Cilt 16, 24, , 2004.

 32. Koçer, C. Togay Işıkay, C. Akbostancı, “Sisplatine bağlı bir vasküler toksisite olgusu”, 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, Cilt 10, 24, İzmir, 2004.

 33. M.H. Sorgun, F. Kaplan, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Nöro-Behçet sendromu ve difüzyon MRG”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, 11, 187 (2005).

 34. N. Yılmaz, Ö. Ergin, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Tirotoksikoza bağlı bir hipokalemik periyodik paralizi olgusu”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi, 11, 209 (2005).

 35. R. Karaoğuz, T. Altın, Ö. Akyürek, C. Togay Işıkay, B. Güraslan, N. Yücemen, C. Atbaşoğlu, M. Güldal, Ç. Erol, “İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör takılması sırasında uygulanan defibrilasyon eşik ölçümünün serebral fonksiyonlara etkisinin değerlendirmesi:Preliminer sonuçlar”, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 33 (Suppl 1), 57 (2005).

 36. N. Yılmaz, YA. Akın, C. Togay Işıkay, “Serebral venöz tromboz ve bruselloz birlikteliği; olgu sunumu”, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, 152 (2006).

 37. C. Togay Işıkay, “Anizokori ve pupil anormallikleri”, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Konuşma Metinleri Kitabı, 102-103, (2007).

 38. C. Togay Işıkay, “Santral sinir sistemi infeksiyonları” 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Konuşma Metinleri Kitabı, 62-65, (2007).

 39. B. Arıca, C. Yücesan, C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Özofagus dilatasyonu sonucu gelişen beyin apsesi: olgu sunumu”, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, 13 (Ek 1), 157 (2007).

 40. B. Arıca, C. Togay Işıkay, İ. Aksoy, “Mezensefalon infarktına bağlı izole komplet pitoz: olgu sunumu”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı:257, 2010.

 41. A. Kural, B. Arıca, C. Togay Işıkay, C. Yücesan, “Sifilize bağlı akut transvers miyelit: olgu sunumu”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı:240, 2010.

 42. A. Kural, C. Togay Işıkay, A. Akın, C. Yücesan, “Tekrarlayıcı geçici iskemik atak kliniği gösteren serebral ven trombozu; olgu sunumu”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı:139, 2010.

 43. BS Arıca, MH Sorgun, AÇ Sarılar, A Rawandi, M Kuzu, S Tezcan, S Rzayev, İŞ Gül, Ç Ulukan, V Yilmaz, H Çotur, Ö Özcan, C Tulunay Kaya, C Togay Işıkay. Ekokardiyografi Her Akut İskemik İnmeli Hastaya Uygulanmalı Mı? Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, S-05, İzmir 2015 (Sözel Bildiri).

 44. MH Sorgun, H Çotur, İŞ Gül, M Kuzu, A Rawandi, , S Rzayev, S Tezcan, Ç Ulukan, V Yilmaz, , C Togay Işıkay. Kanserli Hastalarda İskemik İnme. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, S-08, İzmir 2015 (Sözel Bildiri).

 45. S Erdoğan, MH Sorgun, Ç Ulukan, FE Taban, F Dündar, H Çotur, İŞ Özer, MK Altınok, MT Tunagür, M Kuzu, S Tezcan, S Hüseyinova, S Rzayev, V Yılmaz, Y Baykara, Z Kuzu, C Togay Işıkay, D Selçuki, C Yücesan. ‘Yaşlılarda baş ağrısı tipleri, nedenleri, sıklığı, şiddeti ve tedaviye yanıtı’. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, S-44, Antalya 2015 (Sözel Bildiri).

 46. S Akçalar, HA Durmaz, M Sorgun, C Togay Işıkay, K Yavuz. Karotis stentlemede stent içi aspirasyon sistemlerinin kullanımı: Ttek merkeze ait ‘ilk hasta 100 hasta’nın klinik sonuçları. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, SS-02, Antalya 2017 (Sözel Bildiri).

 

F- Türkçe kitap bölümleri

 1. C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “İnme tedavisi”, Medikal Tedavi, ed. İ. Candan, cilt:2, 1421-1428, ANTIP, Ankara, 2003.

 2. C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Başağrısında tanı ve tedavi”, Medikal Tedavi, ed. İ. Candan, cilt:2, 1429-1435, ANTIP, Ankara, 2003.

 3. C. Togay Işıkay, N. Aydın, “Ensefalit ve miyelit tedavisi”, Medikal Tedavi, ed. İ. Candan, cilt:2, 1437-1441, ANTIP, Ankara, 2003.

 4. N. Mutluer, C. Togay Işıkay, “Ensefalomiyelitler ve nöritler”, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, ed. AW. Topçu, G. Söyletir, M. Doğanay, 3. Baskı, 1440-1447, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008.

 5. C. Togay Işıkay, N. Mutluer, “Strok komplikasyonları”, Serebrovasküler Hastalıklar, Güncellenmiş 3. Baskı, ed. S. Balkan, 313-328, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009.

 6. C. Togay Işıkay, “İnme Ünitesi ve yapısı”, Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, ed. E. Kumral, 905-909, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2011.

 7. B. Nazlıel, C. Togay Işıkay, “Hematolojik ve Nadir İnme Nedenleri”, Nöroloji Temel Kitabı, ed. M. Emre, 715-723, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2013.

   

  G- Kitap bölümü çevirileri

 1. C. Togay Işıkay, “Alzheimer hastalığı nedir?”, Mayo Clinic Alzheimer hastalığı, Bölüm 3, Güneş Kitabevi, 27-48 (2004).

 2. C. Togay Işıkay, “Alzheimer hastalığına neden olay şey nedir?”, Mayo Clinic Alzheimer hastalığı, Bölüm 4, Güneş Tıp Kitabevleri, 41-52 (2004).

 3. N. Mutluer, C. Togay Işıkay, “Görme bozuklukları”, Adams and Victor’s Principles of Neurology, Sekizinci Baskı, Bölüm 13, Güneş Kitabevi, 203-221 (2006).

 4. C. Togay Işıkay, “Sinir sistemi hastalıkları”, Hastalıkların Patofizyolojisi; Klinik Tıpla Bir Tanışma, Bölüm 7, Palme Yayıncılık, 143-188 (2006).

 5. C. Togay Işıkay, “Nükleer ve infranükleer oküler motilite bozuklukları”, Walsh and Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji: Esaslar, İkinci Baskı, Bölüm 18, Güneş Tıp Kitabevleri, 377-406 (2010).

   

  B) YAYINLANMAMIŞ AKADEMİK ETKİNLİKLER

   

  A- Yurtdışında verilen seminer/konferans

 1. Neurological involvement in Neuro-Behçet disease. –Grand Round-Wake Forest University, School of Medicine, Department of Neurology, 09/October/2002.

   

  B-Uluslararası kongre/sempozyumlarda oturum başkanlığı/panel yöneticiliği

 1. Eighth European Neuro-ophthalmology Society Meeting (EUNOS), 26-29 May, 2007 İstanbul-Turkey

   

  C- Ulusal kongrelerde/ sempozyumlarda/kurslarda yapılan konuşmalar

 1. “Cerrahi girişimler ve Serebrovasküler Olay”, Türk Beyin Damar Hastalıkları 3. Sempozyumu, Gaziantep, 1999.

 2. “İnme etiyopatogenezi ve epidemiyolojisi”, 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2006.

 3. “Anizokori ve pupil anormallikleri”, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nöroftalmoloji Kursu, Antalya, 2007.

 4. “Santral sinir sistemi infeksiyonları” 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nörolojik Yoğun Bakım Kursu, Antalya, 2007.

 5. “Etyolojiye yönelik inceleme (kardiyak)”, 1. Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Adana, 2007.

 6. “Kardiyopulmoner arrest- algoritmada değişiklikler”, İkinci Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Kapadokya, 2007.

 7. “Ağrı kontrolü ve sedasyon”, İkinci Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Kapadokya, 2007.

 8. “Akut inmeli hastaya yaklaşım”, 2.Ankara Tıp İç Hastalıkları Günleri, Ankara, 2008.

 9. “İnmede kardiyak etyolojik inceleme”, 4. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi ve 2. Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Marmaris-Muğla, 2008.

 10. “Kardiyopulmoner resüsitasyon: Algoritmada yenilikler”, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nörolojik Yoğun Bakım Kursu, Antalya, 2008.

 11. “Konvülsif status epileptikus”, 3. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Çeşme-İzmir, 2009.

 12. “İnmede kardiyak etyolojik inceleme”, 3. Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Ankara, 2009.

 13. “Anizokori ile gelen hastanın değerlendirilmesi”, 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Nöro-oftalmoloji Kursu, Antalya, 2009.

 14. “Zor hastalar- ne yapmalı? Atriyal fibrilasyon, hemorajik infarkt, antikoagülan tedavi”, 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Kursu, Antalya, 2009.

 15. “Akut inmeye yaklaşım”, Yüksek İhtisas Hastanesi “Aterotrombozda klopidogrel uygulamalarına farklı bakışlar” Toplantısı, Ankara, 29 Haziran 2009.

 16. “Tedavi gecesi: olgu örnekleri kılavuzlara karşı”, 5.Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir, 2010.

 17. “Nörolojik hastalıklarda malnütrisyon”, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Klinik Beslenme Desteği ve Güncel yaklaşımlar Sempozyumu, Kayseri, 2010.

 18. “Posterior dolaşım iskemisinde tedavi anterior dolaşım iskemisinden farklı mı?”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Kursu, Antalya, 2010.

 19. “Kafa içi basınç artışı ile giden koma; steroid ve mannitol yararsızdır, tek etkili modalite dekompresif cerrahi olabilir”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nörolojik Yoğun Bakım Kursu, Antalya, 2010.

 20. “Olgularla pupil anormallikleri”, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Nöro-oftalmoloji Kursu, Antalya, 2010.

 21.  “İnmede kardiyolojik etyolojik inceleme”, Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Çeşme-İzmir, 2011.

 

2011 yılından sonraki aktiviteler eklenmemiştir.

 

D-Ulusal kongre/sempozyumlarda oturum başkanlığı/ panel yöneticiliği

 1. Üçüncü Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2006.

 2. Kırküçüncü Ulusal Nöroloji Kongresi, “Santral sinir sistemi infeksiyonları ve ensefalopatiler” oturumu, Antalya, 2007.

 3. İkinci Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, “NYBÜ’de temel sorunlar-1” oturumu, Kapadokya, 2007.

 4. İkinci Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, “Temel uygulamalar” oturumu, Kapadokya, 2007.

 5. Dördüncü Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, İnme Hemşireliği Kursu, “Uzun dönemde inme hemşireliği” oturumu, Marmaris-Muğla, 2008.

 6. Kırkdördüncü Ulusal Nöroloji Kongresi, Nörolojik Yoğun Bakım Kursu, Antalya, 2008.

 7. Üçüncü Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, “Mekanik ventilasyon” oturumu, Çeşme-İzmir, 2009.

 8. Kırkaltıncı Ulusal Nöroloji Kongresi, “Nörolojik Yoğun Bakım Kursu” oturumu, Antalya, 2010.

2010 yılından sonraki aktiviteler eklenmemiştir.

 

E-Ulusal kongre/sempozyum/kurs bilimsel/düzenleme kurullarında görev

 1. Birinci Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Bilimsel Kurul, Adana, 2007.

 2. İkinci Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Kapadokya, 2007.

 3. Dördüncü Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi ve 2. Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Bilimsel Program Kurulu, Marmaris-Muğla, 2008.

 4. Üçüncü Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Bilimsel Kurul, Ankara, 2009.

 5. Üçüncü Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Çeşme-İzmir, 2009.

 6. Beşinci Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Danışma Kurulu, Çeşme-İzmir, 2010.

 7. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Bilimsel Danışma Kurulu, İzmir-Çeşme, 2011.

 8. Dördüncü Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Kuşadası-İzmir, 2011.

2011 yılından sonraki aktiviteler eklenmemiştir.

 

F-Uluslar arası (SCI, SCI-Expanded kapsamındaki) dergilerde hakemlik

 1. Journal of Clinical Ultrasound

 2. Neuro-ophthalmology

 3. Journal of Neuroimaging

 4. Journal of Neurological Sciences

   

  G-Ulusal hakemli dergilerde hakemlik

 1. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi

 2. Türk Nöroloji Dergisi