PROF.DR. HAYRİYE GÜLÇİN SALTAN İŞCAN    
Adı : HAYRİYE GÜLÇİN
Soyadı : SALTAN İŞCAN
E-posta : gulcin.saltan@pharmacy.ankara.edu.tr, saltang@hotmail.com
Tel : 203 30 88
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ