PROF.DR. İRFAN CİVCİR    
Adı : İRFAN
Soyadı : CİVCİR
E-posta : civcir@politics.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 595 12 87
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İKTİSAT BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/irfan-civcir
Kişisel Akademik Bilgiler