PROF.DR. PERVİN ÜNAL CİVCİR    
Adı : PERVİN
Soyadı : ÜNAL CİVCİR
E-posta : civcir@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 212 67 20 Dahili:1348/1554
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/pervin-unal-civcir
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1978-1982

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1983-1985

Doktora*

 Organik Kimya

Anadolu Üniversitesi

1987-1988

Doktora

 Organik Kimya

University of East Anglia

1988-1993

*Doktora yapmak üzere İngiltere’ye gittiğim için tamamlanamamıştır.


 Hazırladığı Tezler
Pervin Ünal "Azot Monoksit Giderici Dolgulu Bir Absorpsiyon Kolonunun
Tasarımı", Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir, 1985, Yüksek Lisans Tezi.


Pervin Ünal Civcir, "Extended Heterocyclic Systems", University of  
East-Anglia, Norwich, İngiltere, 1992, Doktora Tezi.

Akademik Görevler 

Görev Unvan


Görev Yeri
Yıl

Ar. Gör.


Anadolu Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fak. Kimya Böl.

1985-1993 Haziran

Ar. Gör.


East Anglia Üniversitesinde Doktora   yapmak üzere  görevlendirme.

1988 -1993 Ocak

Dr .Ar. Gör.


Anadolu Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi, Kimya Böl.

Ocak-Mayıs1993

Yrd.Doç. Dr.


Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

1993-1998 Şubat

Uzm.Dr.


Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi

1998-1999 Haziran

Konuk Bilim Adamı


Oslo Üniversitesi, Kimya Bölümü, Norveç

1999-2000 Eylül

Yrd.Doç.Dr.


Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi

1999-2003

Doçent


YÖK

2002 Kasım

Doç.Dr.


Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi

2003-2008 Mayıs

Konuk Bilim Adamı


Kiel Üniversitesi, Kimya Bölümü, Almanya

2003

Konuk Bilim Adamı


Michigan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Amerika

2006- 2007 Eylül

Doç.Dr.


Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

2008-2009 Ağustos

Prof.Dr.


Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

2009-

 İdari Görevler 

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi      Ankara Üniversitesi, SEF      2001 - 2003
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi      Ankara Üniversitesi, SEF      2004 - 2005 
  Fakülte Kurulu Üyesi                  Ankara Üniversitesi, SEF      2005 - 2006
  Kadın Platformu Koordinatörlüğü Fakülte Çalışma Grupları Danışma Kurulu,
                                          Ankara Üniversitesi           Haziran 2013-2018
                                                                                 2019

 Kadın Platformu Fakülte Çalışma Grupları Ankara Üniversitesi, 2018-2019 

   Burslar

   1988-1993, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü bursu.
 
  Bildiri Kitaplı Ulusal Kongre /Sempozyum Düzenleme

 Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 

Ankara Üniversitesi, SEF, Sağlık Eğitim Bölümü, 24-26 Kasım 2004.
  Hakemlik

SCI,  SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik

 •       Journal of the American Chemical Society.

  ·       The Journal of Physical Chemistry A/B.

  ·       Theoretical Chemistry Accounts

  ·       Corrosion Science

  ·       Current Organic  Chemistry

  ·       Turkish Journal of Chemistry 

Uluslararası İndekslere Girmeyen Dergilerde Hakemlik

 • Journal Of Arts and Science, Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Journal of the Turkish Chemical Society, Section A

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1987-1990 : World Association of Theoretical Organic Chemists (WATOC).

1999-2004 : The World Wide Club for the Chemical Community.

2007-         : American Chemical Society (ACS).


Komisyon Başkanlıkları ve Üyelikler

 • Bilgisayar ve Bilgisayar Lab. Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 1998-1999.
 • Disiplin Soruşturma Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi, SEF, 1999-2005.
 • Bilgisayar ve Bilgisayar Lab. Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2000-2001.
 • Bilişim Alt Yapı Geliştirme Komis. Üyesi, Ankara Üniversitesi, 2001-2002.
 • Bilgisayarve Web Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2002-2003.
 • Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2002-2005.
 • Mezunları İzleme ve Kariyer Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2002-2006.
 • Mezuniyet Öncesi Eğit. Koord. Kurulu Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2003-2006.
 • Mezuniyet Töreni Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi, SEF, 2002-2006.
 • Disiplin Komisyonu, Ankara Üniversitesi, SEF, 2005-2006.
 • Kent Konseyi Projeler Grubu, Keçiören Belediyesi, 2006.
 • Yeniden Yapılandırma Komisyonu, Ankara Üniversitesi, SEF, 2005-2008

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Anti bakteriyel Malzemeler ve Yiyeceklerin Uzun Süreli Saklanması, Arçelik A.Ş, Buzdolabı İşletmeleri, Eskişehir, Danışman, 2002.
 • Theoretical Investigations of the Mechanism of Hydrogen Chloride and Protonated Alkyl chlorides: Substitution and Elimination Mechanism, TUBİTAK, 104T395, Proje Yürütücüsü, 2005-2007.
 • Tiyofen Pirol ve Furan İçeren Yeni Diazinlerin Sentezlenmesi ve Teorik olarak İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Yürütücüsü, 2012-2015.
 • Yeni Oksazol, İzoksazol ve İzotiyazollerin Sentezleri ve Teorik Olarak İncelenmeleri, Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Yürütücüsü, 2013-2015.
 • Epibatidin ve türevlerinin yapı aktivite ilişkilerinin teorik olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Yürütücüsü, 2013-2016.
 •   Yeni İmidazol, Tiyazol ve Benzofuran Türevlerinin Sentezleri ve Teorik Olarak İncelenmeleri, Ankara Üniversitesi, BAPProje Yürütücüsü, 1 18L0430001, 2018-2019 
 Yönetilen Doktora Tezleri

  Özlem Kaya (2012-),
"Epibatidin ve türevlerinin yapı-aktive ilişkilerinin teorik

olarak incelenmesi", Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

Işıl Deniz (2006)"Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde Çalışan Temizlik Elemanlarının Hastane Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Saptanması" Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezsiz).

Erkan Meriç (2006), "Sağlığı Geliştirme Açısından Sağlıklı Kentler Projesi", Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezsiz). 

Serap Açıkgöz (2006), "Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ile Öz yetkinlik ve İyimserlik İlişkisi"Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tezli).

Demet Karadeniz: "Pirol, Tiyofen ve Furan İçeren Pirimidinlerin Deneysel 
ve Teorik Olarak İncelenmesi",   Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,2011-2014 (Tezli).

Coruk G.S."Pirol, Tiyofen ve Furan İçeren Piridazin ve Pirazinlerin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi"Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011- 2014 (Tezsiz).

Şeyma Kılıç"Pirol, Tiyofen, Furan ve Selenofen İçeren Pirazol, Kinazolün ve Benzimidazollerin Sentezi ve Teorik Olarak İncelenmesi"Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013- 2013- 2015 (Tezsiz).

Kübra Sarıkavak: "Oksazol, izoksazol, izotiyazollerin sentezleri ve teorik olarak incelenmeleri"Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2015 (Tezli).

Yalçın Ahmet Işık"Sübstitüe Pirimidinlerin Stetter Sentez Tepkimelerinin Modellenmesi"Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2015 (Tezsiz).

Can Karadeniz:"Yeni imidazol, ve pirazollerin sentezleri ve teorik olarak incelenmeleri", Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2019 (Tezli).

Kübra Uludağ: "Elektron verici—alıcı birimli iletken polimerlerin band aralıklarının teorik olarak belirlenmesi"Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2018 (Tezsiz).

Ezgi Özen: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019- (Tezli).

 Uluslararası İşbirliği

Dr. R.A. Jones,  University of East Anglia, UEA, Norwich, England.1989-1993.

Prof. Dr. Knut Faegri, University of Oslo, Department of Chemistry, Oslo,
Norway, 1999-2000

Prof. Dr. E. Uggerud, University of Oslo, Department of Chemistry, Oslo,
Norway, 2000-2002

Prof. Dr. R. Herges, University of Kiel, Department of Chemistry, Kiel,
Germany
, 2003

Prof. Dr. R. H. Carlson, University of Michigan, College of Pharmacy,
Department of Medicinal Chemistry, Ann Arbor, Michigan, USA, 2006-2007

  Eğitim Proğramları, Çalıştay ve Yaz Okulları

 • Adolesan Sağlığı Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2004.

 • “Proje Yürütücüleri Proje Yönetimi” Çalıştayı, TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), 19-23 Şubat 2006, Gebze.

 • 2nd Workshop on Computer Aided Drug Design & Development – Molecular Modeling, Başkent Üniversitesi, Ankara, 26-29 Haziran 2008.

 • Ankara Üniversitesi İnovasyon Birimi Çalıştayı, 16-17 Nisan 2011, Ilgaz.

 • 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Paralel Programlama Yaz Okulu, İTÜ, İstanbul,  Haziran-13-21 2011.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • II. Ulusal Kimya Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, Eylül, 1985.
 • Spektroskopi Kış Okulu, İnönü Üniversitesi, Malatya, Mart, 1986.
 • III. Ulusal Spektroskopi Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, Eylül, 1986.
 • NATO-ASI Computional Advances in Organic Chemistry, Altınoluk, Ağustos, 1989.
 • Organik Kimya Sempozyumu, Leiden, Hollanda, Kasım, 1991.
 • Chemical Physics III, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Ekim, 1998.
 • Chemical Physics IV, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Eylül, 2000.
 • I. International Organic Chemistry Meeting, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart, 2002.
 • Chemical Physics V, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Ekim, 2002.
 • Stres ve Allostatik Regülasyon Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2002.
 • I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniv., Ankara, Kasım 2004.
 • Thematic Conference on Life Sciences, TUBİTAK, Ankara, Nisan 2005.
 • II.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eylül, 2005.
 • Türk-Alman Akademik ve Endüstriyel İşbirliği Alanları ve Araçları Belirleme Ortak Akıl Platformu, TÜBİTAK, 6 Mart 2006, Ankara.
 • III. Türk Belediyecilik Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi-Keçiören
  Belediyesi,  Ankara, 26-27 Nisan 2006.
 • III. Humboldt Conference on Computational Chemistry, 24-28 Haziran 2006, Varna, Bulgaristan.
 • 233rd ACS National Meeting & Exposition March 25-29, 2007 Chicago, IL, USA.
 • Chemical Physics VIII, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Nisan, 2008.
 • ULAKBİM, Ankara Üniversitesi, Ankara, 9 Aralık 2009.
 • Chemical Physics IX Congress, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir, Çeşme, Ekim 14-17, 2010.
 • 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST 2)", Niğde Üniversitesi, Temmuz 8-12, 2012, Niğde.
 • Chemical Physics X Kongresi, TOBB Üniversitesi, Ekonomi ve Teknoloji
  Fakültesi, Ekim 10-12, 2012, Ankara.
 • IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24 – 26 Eylül 2014.
 • International Symposium on 9 Chemistry, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 19 Aralık 2014.
 • 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015. 
 • 4.th International BAU Drug Design, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 13-15 Ekim 2016.
 • 4Th European Chemistry Congress, Barcelona, İspanya, 10-14 Mayıs 2017.
 • The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, Bodrum-MUĞLA/TÜRKİYE, Ağustos 26-29,2017.

Verdiği Dersler (2008- )

Lisans 

BES 103 Temel Kimya I (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diy. Böl)

BES 104 Temel Kimya II (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diy. Böl)

KİM 241 Organik Kimya I (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

KİM 242 Organik Kimya II (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

CHM 317 Organic Chemistry III 

CHM 241 Organic Chemistry I (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

CHM 242 Organic Chemistry II (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

KİM 224 Organik Kimya (Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği)

KİM 473 Organik Analiz

KİM 402 Hesaplamalı Kimya

KİM136 Kimyada Bilgisayar Uygulamaları

CHM136 Computer Applications in Chemistry

KİM 470 Özel Konu

KİM 354 Organik Kimya Laboratuvarı I 

KİM 475 Organik Kimya Laboratuvarı II

CHM 475 Organichemistry Laboratuary II

KİM 377 Organik Kimya Laboratuvarı (Kimya Mühendisliği)  

CHM 354 Organic Chemistry Laboratuary I     

       Lisansüstü

        813595 Hesaplamalı Organik Kimya I 

813569 Hesaplamalı Organik Kimya II 

Araştırma Konuları

Organik Sentez

Heterohalkalı Bileşikler

Hesaplamalı Organik Kimya

Fiziksel Organik Kimya

Organik Tepkime Mekanizmaları

 YAYINLAR

SCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1. R. A. Jones, M. Karatza, T.N. Voro, P. Ü. Civcir, A. Franck, O. Öztürk, J.P. Seaman, A.P. Whitemore and D.J. Williamson, "Extended Heterocyclic Systems1. The Synthesis and Characterisation of Pyrrolylpyridines, Alternating Pyrrole:Pyridine Oligomers and Polymers, and Related Systems", Tetrahedron1996, Vol.52, No.26,  8707-8724.

2. R.A. JonesP. Ü. Civcir, "Extended Heterocyclic Systems 2. The Synthesis and Characterisation of (2-Furyl)pyridines and (2-Thienyl)pyridines and Furan-pyridine and Thiophene-Pyridine oligomers", Tetrahedron, 1997, Vol.53, No: 34, 11529-11540.

3. P. Ü. Civcir, C. Öğretir, "Investigation of the Properties of Some Furylpyridine and Thienylpyridine Derivatives in the Gas and Aqueous Phases Using Semiempirical Methods", J. Mol. Struct. (Theochem), 2000, 507, 39-51.

4. P. Ü. Civcir, "A Theoretical Study of Tautomerism of Cytosine, Thymine, Uracil and Their 1-Methyl Analogues in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3", J. Mol. Struct.(Theochem), 2000,  532, 157-169.

5. P. Ü. Civcir, "A Theoretical Study of Tautomerism of 6-Thiopurine in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3", J. Mol. Struct.(Theochem)2001,  535, 121- 129.

6. P. Ü. Civcir, "Tautomerism of 6-Thioguanine in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3 Methods"J. Mol. Struct.(Theochem), 2001, 536, 161-171.

7. P. Ü. Civcir, "Tautomerism of 6-Thioxanthine in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3 Methods ", J. Chem. Phys., 2001, 114(4), 1582-1588. 

8. P. Ü. Civcir, "AM1 and PM3 Studies of Some Thio Analogues of Pyrimidine Bases in the Gas and Aqueous Phase", J. Phys. Org. Chem., 2001, 14(3), 171-179.

9. P. Ü. Civcir, "AM1 and PM3 Study of Tautomerism of Hypoxanthine in the Gas and Aqueous Phases", Struct. Chem., 2001, 12(1), 15-21.

10. P. Ü. Civcir, "Semiempirical AM1 and PM3 Study of Tautomerism of Xanthine in the Gas and Aqueous Phases", J. Mol. Struct.(Theochem), 2001, 546, 163-173.

11. P. Ü. Civcir, "Tautomerism of 2-Thioxanthine in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3 Methods", J. Mol. Struct.(Theochem), 2001, 546, 163-173.

12. P. Ü. Civcir, "Tautomerism of 2,6-Dithioxanthine in the Gas and Aqueous Phases Using AM1 and PM3 Methods", J. Mol. Struct.(Theochem), 2001, 572, 5-13.

13. J. K Laerdahl, P. Ü. Civcir, L. Bache-Andreassen, E. Uggerud, “Theoretical Models For Reactions of Hydrogen Floride and Protonated Alkyl Fluorides”Organic &   Biomolecular Chemistry2006, 4,135-141.

14. P. Ü. Civcir, "Ab initio method for the reactions between hydrogen chloride and protonated (i)propyl- and (t)butyl chlorides"ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,  2007, Volume: 233   Pages: 17-17   Meeting Abstract: 155-COMP   

15. P. Ü. Civcir, "Computational Investigations of the Gas Phase Reactions Between Hydrogen Chloride and Protonated Alkyl Chlorides", J. Mol. Struct.(Theochem),2008, 848, 128-138. 

16. N. Kanışkan, D.Elmalı, P. Ü. Civcir, "Synthesis and Characterization of Novel Heterosubstituted Pyrroles, Thiophenes, and Furans", ARKIVOC, 2008, XII, 17-29.

17. P. Ü. Civcir, G. Kurtay, K. Sarıkavak, "Experimental and theoretical investigation of new furan and thiophene derivatives containing oxazole, isoxazole, or isothiazole subunits", Struct Chem. 2017, Volume 28, Issue 3773–790. DOI 10.1007/s11224-016-0863-1

18. P. Ü. Civcir, "Computational modelling of donor-acceptor-donor conjugated polymers based on benzothiadiazole", Computational and Theoretical Chemistry 1128 (2018) 70–82.

 Uluslararası İndekslere Girmeyen ve İngilizce Yayınlanan Makaleler

19. E. Özen, M. Kalkan, P. Ü. Civcir, “DFT Calculations of Benzoisoxazole  Derivatives”, Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B Chemistry and Chemical Engineering. 2019; Vol:61, 31-54.

Uluslararası İndekslere Girmeyen ve Türkçe Yayınlanan Makaleler

20. Uzunoğlu, H. Erşahan, P. Ünal, S. Kara, “Karbondioksit Gazının Soda Kireç
Üzerinde  Absorpsiyonu”, Anadolu Üni., Müh.Mim.Fak. Dergisi, 1985, Cilt II, Sayı 1, 149-157.

Kitaplar

20. S.Ateş, P. Ü. Civcir, “Kimya-Biyokimya”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları,  No:3, 1999, Ankara.

Kendi Bilim Alanında Tercüme Edilmiş Kitaplar

21. Organik Kimya: Yapı ve İşlev. K. Peter C. Vollhardt, Neil Eric Schore, W.H. Freeman; 6.Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Fatma Sevin Düz, Çevirenler: Pervin Ünal Civcir vd., Palme Yayıncılık, 2011, Ankara, 1254 sayfa, ISBN:9786054414659.

221. Genel Kimya I, İlkeler ve Modern Uygulamaları, Ralph H. Petrucci, Geoffrey
Herring, Carey Bissonnette, Jeffry D. Madura
, 10. Baskıdan Çeviri,  Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İnam, Çevirenler: Pervin Ünal Civcir vd.,  Palme Yayıncılık, 2012, Ankara, 601 sayfa, ISBN: 9786053550594.

23.Genel Kimya II, İlkeler ve Modern Uygulamaları, Ralph H. Petrucci, Geoffrey Herring,Carey Bissonnette, Jeffry D. Madura, 10. Baskıdan Çeviri,  Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İnam, Çevirenler: Pervin Ünal Civcir vd.,  Palme Yayıncılık, 2012, Ankara, 1303 sayfa, ISBN: 9786053550426.

24. Genel Kimya, Raymond Chang ve Kenneth A. Goldsby, 11. Baskıdan  çeviri, Çeviri Editörleri: Serpil Aksoy, Recai İnam, Çevirenler: Pervin Ünal Civcir vd.,  Palme Yayıncılık, 2014, Ankara, ISBN: 9986053552819.

25. Genel Kimya, Problem Çözüm Kitabı, Raymond Chang ve Kenneth A. Goldsby, 11. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: Serpil Aksoy, Recai İnam, Çevirenler: Pervin Ünal Civcir vd.,  Palme Yayıncılık, 2015, Ankara, ISBN: 9786053554561. 

Uluslararası Kongre Bildirileri

1. P. Ü. Civcir, C. Öğretir, "Investigation of the Properties of Some Furyl-pyridine
and Thienyl-pyridine Derivatives in the Gas and Aqueous Phases Using 
Sem-empirical Methods", Chemical Physics IV Kongresi, Osmangazi Üniversitesi,
Eskişehir, Eylül, 2000.

2. P. Ü. Civcir, L. Bache-Andreassen, E. Uggerud, "Theoretical Models For Reactions of Hydrogen Floride and Protonated Alkyl Florides", International Organic Chemistry Meeting, Hatay, Mart, 2002.

3. P. Ü. Civcir, "Protonation of Some Dipyridylfuran and Dipyridylthiophene
Derivatives in the Gas and Aqueous Phases", Chemical Physics V Kongresi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, İstanbul, Ekim, 2002.

4. P. Ü. Civcir, "Theoretical Models for Reactions Between Hydrogen Chloride and
Protonated Alkyl Chlorides:Substitution and Elimination Mechanisms", III.
Humboldt Conference on Computational Chemistry,
Varna, Bulgaristan, 24-28
Haziran 2006. 

5. P. Ü. Civcir, "Ab Initio Methods for the Reactions Between Hydrogen Chloride and Protonated iPropyl- and tButhyl Chlorides", 233rd ACS National Meeting &
Exposition
, Chicago, IL, USA, March 25-29, 2007. 

6. P. Ü. Civcir, " Calculation of the pKa Values for Heterosubstituted Thiophenes and Furans", Chemical Physics VIII Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Nisan 24-25, 2008.

7. Pervin Ünal Civcir, Gülbin Kurtay and Mustafa Güllü, "Modelling of Conductive
Organic Polymers Containing Pyrrole and Thiophene" Chemical Physics IX Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir, Çeşme, Ekim 14-17, 2010.

8. Pervin Ünal Civcir, Gülbin Kurtay and Mustafa Güllü, "Structures and Electronic Properties of Some Oligomers Containing Pyrrole and Thiophene for Use in Advanced Technological Materials" Chemical Physics IX Kongresi, İzmir Yüksek
Teknoloji Üniversitesi, İzmir, Çeşme, Ekim 14-17, 2010.

9. Pervin Ünal Civcir, Hakan Sürmeli, Mustafa Açıkbaş and Ayşen Pekbağ,
"Electrophilicity Index of Substituted Furans", 2nd International Conference on
Computation for Science and Technology (ICCST-2)",
Niğde Üniversitesi, Niğde,
Temmuz 8-12, 2012.

10. Pervin Ünal Civcir and Gözde Selin Coruk, "Theoretical Calculations of the
Synthesis of Pyridazine-pyrroles
", 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2)",Niğde Üniversitesi, Niğde, Temmuz 8-12, 2012.

11. Pervin Ünal Civcir and Demet Karadeniz, "Quantum Mechanic Studies of Some Substıtuted Thiophenes", 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2)",Niğde Üniversitesi, Niğde, Temmuz 8-12, 2012.

12. Pervin Ünal Civcir, Gökhan Şirikçi and Nilgün Ancın, "Quantum Chemical Studies of Some Chromen Derivatives", 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2)",Niğde Üniversitesi, Niğde, Temmuz 8-12, 2012.

13. Pervin Ünal Civcir, Uğur Çam and İlkay Arı, "Relative Nucleophilicity Index of Some Furan Derivatives", Chemical Physics X Kongresi, TOBB Üniversitesi, Ekonomi ve Teknoloji Fakültesi, Ankara, Ekim 10-12, 2012.

14. Pervin Ünal Civcir, Gökhan Şirikçi and Nilgün Ancın, "A Theoretical Investigation:Electrophilicity Indexes of Some Substituted Coumarins" Chemical Physics X Kongresi, TOBB Üniversitesi, Ekonomi ve Teknoloji Fakültesi, Ankara, Ekim 10-12, 2012.

15. Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, Mustafa Güllü, “Effects of Electron Donating and Electron Withdrawing Groups on Pyrrole Ring System:  A Detailed Hartree-Fock and DFT Study”, IUPAC 44th World Chemistry Congress, 11-16 Ağustos 2013, İstanbul.

16. Pervin Ünal Civcir, Gülbin Kurtay, Kübra Sarıkavak, "Computational Bandgap Engineering of Designed EDOT Derivatives and Investigation of Their Physicochemical Properties", International Symposium on Molecular Chemistry, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 19 Aralık 2014.

17. Pervin Ünal Civcir, Gülbin Kurtay, "Experimental and Theoretical Insights into New Furan and Thiophene Derivatives Containing Oxazole, Isoxazole or Isothiazole Subunits as Potent Biologically Active Moieties", 4.th International BAU Drug Design, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 13-15 Ekim 2016

18. Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, "Facile Synthesis and Comprehensive DFT Studies on Novel Benzimidazole, Pyrazole and Quinazoline Derivatives as Potent Biological Active Agents", 4.th International BAU Drug Design, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 13-15 Ekim 2016.

19. Pervin Ünal Civcir, "A Theoretical Calculations of Band Gaps of Conducting Polymers with Electron Donor–Acceptor Unit", 4Th European Chemistry Congress, Barcelona, İspanya, 10-14 Mayıs 2017

20. Pervin Ünal Civcir, " Computational Study of the Synthesis of Pyrrole-Pyrazines ", 4Th European Chemistry Congress, Barcelona, İspanya, 10-14 Mayıs 2017. 

21. Can Karadeniz, Kübra Uludağ, Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, “ Study of Furan and Benzofuran Derivatives Combined with DFT Calculations”, The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Nasuhoğlu Kültür Merkezi, Bodrum-MUĞLA/TÜRKİYE, Ağustos 26-29,2017.

22. Kübra Uludağ, Can Karadeniz, Tolga Ortakçı, Pervin Ünal Civcir, “Optoelectronic Properties of Donor-Acceptor Type Conjugated Polymers”, The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Nasuhoğlu Kültür Merkezi, Bodrum-MUĞLA/TÜRKİYE, Ağustos 26-29,2017.

23. Pervin Ünal Civcir, İrfan Civcir, Gülbin Kurtay, “NMR-QSAR Model of Some Imidazole Derivatives”, The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Nasuhoğlu Kültür Merkezi, Bodrum-MUĞLA/TÜRKİYE, Ağustos 26-29,2017.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

24. Kübra Sarıkavak, Gülbin KURTAY, Pervin Ünal Civcir, Yeni Oksazol Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Teorik Yöntemlerle İncelenmesi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-8 Haziran 2014.

25. Kübra Sarıkavak, Gülbin KURTAY, Pervin Ünal Civcir, Diels-Alder Reaksiyonlarının Yarı Denel, HF ve DFT Yöntemleriyle Modellenmesi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 5-8 Haziran 2014.

26. Şeyma Kılıç,Pervin Ünal Civcir, Tiyofen ve Furan İçeren Yeni Benzimidazol ve Kinazolin Bileşiklerinin Sentezi ve Teorik Olarak İncelenmeleri, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24 – 26 Eylül 2014.

27. Kübra Sarıkavak, Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, Potansiyel Biyoaktif İzoksazol Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının DFT Yöntemi ile İncelenmesi, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24 – 26 Eylül 2014.

28. Kübra Sarıkavak, Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, Dienofil Üzerindeki (-I, +M) ve (-I, -M) Türü Sübstitüentlerin Diels-Alder Tepkimelerine Etkisinin DFT Yöntemiyle İrdelenmesi, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24 – 26 Eylül 2014.

29. Demet Karadeniz, Yalçın Ahmet IşıkPervin Ünal Civcir, Sübstitüe Pirimidinlerin Stetter Reaksiyonlarının Modellenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.

30. Sinem Şimşek, Gülbin Kurtay, Pervin Ünal Civcir, Biyolojik Aktivite Gösteren Sübstitüe İmidazol Türevlerinin Kuantum Mekaniksel İncelenmesi Ve Yapı-Aktivite İlişkisinin Belirlenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.

Atıflar

 Yayınlara, SCI ve SCI-expanded kapsamında yer alan dergilerde yapılan     atıflar (Mart 2020):

  ISI_Web of Science: 303, h-Indeks:9

  SCOPUS: 322, h-Indeks:10.

   Son Düzenleme: Mart 2020