PROF.DR. ZEYNEP CEREN KARAHAN    
Adı : ZEYNEP CEREN
Soyadı : KARAHAN
E-posta : ckarahan@medicine.ankara.edu.tr, cerenkarahan@hotmail.com
Tel : 5958177
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1990-1996      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                        (Lisans Eğitimi)

1996-1999      Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                        Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

                        (Uzmanlık Eğitimi)

Aralık 1999     Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

1999-2001      Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

                        Mikrobiyoloji Laboratuvarı

                        (Mikrobiyoloji Uzmanı)

2001-2004      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

                        Moleküler Patoloji ve Genetik Bilim Dalı

                        (Mikrobiyoloji Uzmanı ve Moleküler Patoloji ve Genetik Yüksek Lisans Eğitimi)

Temmuz 2003  Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi

Max von Pettenkofer Hijyen ve Tıbbi Mikrobiyoloji Enstitüsü Bakteriyoloji Bölümü

(Gözlemci)

2004-2009      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                        Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                        (Mikrobiyoloji Uzmanı)

Ocak 2009      Klinik Mikrobiyoloji Doçenti

2009-              Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

                        Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                        (Öğretim Üyesi)

2011-2012      ASM-UNESCO Leadership Grant for International Educators

 

PROJE DENEYİMİ

 

1-      TNFa -308 G/A Değişiminin Çeşitli Hastalık Gruplarındaki Rolünün İncelenmesi      

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü      2002-2004      Yürütücü

2-      Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Rifampin Direncine Neden Olan rpoB Geni Mutasyonlarının DNA Dizi Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi                       

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü      2002-2004      Yürütücü

3-      Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida albicans Suşlarının Genotipik Dağılımının Belirlenmesi ve Genotiplerin İnvazivite ile İlişkisinin Araştırılması          

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2003-2005    Yürütücü

4-      IL-6 -174 G/C Değişiminin Çeşitli Hastalık Gruplarındaki Rolünün İncelenmesi         

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2003-2005    Yürütücü

5-      Staphylococcus aureus Suşlarında Panton-Valentine Lökosidin (PVL) Genlerinin Araştırılması

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2005-2006    Yürütücü

6-      Candida albicans Genotiplendirilmesinde Kullanılan Çeşitli Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü      2005-2007      Yürütücü

7-      Odontojenik Enfeksiyonlarda Peptostreptokokların Multipleks PCR Yöntemi Kullanılarak Araştırılması

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2005-2007    Araştırmacı

8-      Behçet Hastaları ve Sağlıklı Kontrollerde Ağız Epitel Hücrelerinin Antibakteriyel Etkinliğinde Beta Defensinlerin (HBD-1, HBD-2 ve HBD-3) Rolünün Araştırılması        

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2006-2010    Araştırmacı

9-      Kokoid Formdaki Helicobacter pylori Suşlarında Üreaz Geni Araştırılması     

TÜBİTAK Projesi                2006-2007              Araştırmacı

10-  Klinik Materyallerden İzole Edilen Stafilokok İzolatlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Direnci Sıklığının Disk Yaklaştırma Testi ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Araştırılması 

TÜBİTAK Projesi                2007-2009              Araştırmacı

11-  Akut Gastroenteriti Olan Beş Yaş Altı Çocuklarda Rotavirüs Suşlarının Genotiplendirilmesi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2008-2009    Araştırmacı

12-  Çocuklarda Nazal Staphylococcus aureus ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması                                           

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2008-2009    Araştırmacı

13-  Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'nde 2004-2008 yıllarında hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının moleküler tiplendirmesi  

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi 2009-            Araştırmacı

14-  Ankara İli Parkları ve Alışveriş Merkezlerinde Bulunan Fıskiyeli Süs Havuzlarında Serbest Yaşayan Amiplerin ve Bu Amipler İçerisinde Çoğalabilen Solunum Yolu Bakteriyel Patojenlerinin Araştırılması ve Havuz Sularının Bu Etkenlerin Bulaşmasındaki Rollerinin Değerlendirilmesi 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2011-2012    Yürütücü

15-  Çocuklarda Hastane ve Toplum Kökenli Enfeksiyon Etkeni Olan Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları ve Virülans Faktörleri Açısından Karşılaştırılması          

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi     2012-2013    Araştırmacı

 

 

 

Uluslar arası İndekslere Kayıtlı Makale Sayısı: 28

Atıf sayısı: 145

h İndeksi: 7

 

DERNEK ÜYELİKLERİ

1.    Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD, Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi)

2.    Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)

3.    Ankara Mikrobiyoloji Derneği

4.    American Society for Microbiology (ASM)

5.    European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)