PROF.DR. TÜLAY ÇOBAN    
Adı : TÜLAY
Soyadı : ÇOBAN
E-posta : coban@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +903122033120
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   

                                                       ÖZGEÇMİŞ

1.       GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ                   :16.06.2010

ÜNVANI ADI SOYADI                     : Prof. Dr. Tülay Çoban     

YAZIŞMA ADRESİ                           : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD,Tandoğan-                    ANKARA

TEL : 0312 2033120

E-POSTA : coban@pharmacy.ankara.edu.tr

 

 2.       EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2006-

Profesör

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Toksikoloji

1999

Doçent

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Toksikoloji

1994

Doktora

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Toksikoloji

1988

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Toksikoloji

1985

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık

                      (*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

 

3.       AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2006-

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

1999-2006

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

1995-1996

Doktora Sonrası 1.5 yıllık araştırma bursu

Rochester Üniversitesi Tıp ve Dişçilik Okulu

 

Biyofizik  Bölümü

1987-1999

Araştırma görevlisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

 

4.  EĞİTİM-ARAŞTIRMA  FAALİYETLERİ

 

4.1. Lisans ve Lisansüstü Dersler

 

Farmasötik Toksikoloji (Teorik)

Farmasötik Toksikoloji (Pratik)

Besin Analizleri (Teorik)

Besin Analizleri (Pratik)

Araştırma ve Kaynak Taraması

İlaç Bağımlılığı ve Narkotikler (Teorik)

İlaç Bağımlılığı ve Narkotikler (Pratik)

Akut Zehirlenmeler ve İlk yardım

Serbest Radikaller ve Toksikolojideki Önemi

 

4.2. Tamamlamiş Olduğu Yüksek Lisans Tezleri

 

Gülsüm Gençaslan

Türkiye'de Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan Etkilerinin Taranması

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı , Yüksek Lisans Tezi, 2007-Ankara

 Ayşe Ordu

Bitkisel Ürünler,Yan Etkileri Ve İlaç Etkileşimleri, 2008 - Ankara

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ,Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi

 Fatma Şener

Akciğer Karsinomalarında Oksidatif Stres Biyogöstergelerinin Araştırılması 2009, Ankara

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ,Tezli Yüksek Lisans Projesi

 

 

5. TAMAMLANMIŞ PROJELER

 

1. Proje No. 87-30-00-01

Konu: Nikelin fare karaciğeri mikrozomal karışık fonksiyonlu oksidaz enzim sistemine  etkisinin araştırlması.

 2. Proje No: 88-03-00-02

Konu: A vitamini ile bazı metallerin etkilerinin deney hayvanlarında ksenobiyotik metabolize eden enzim sistemi düzeyinde araştırılması

 3. Proje No. 90-03-00-03

Konu: Kadmiyum ve nikelin birlikte sıçan ve kobay karaciğer monooksijenazları ve  glutatyon konjıgasyon enzimleri üzerine

etkisinin araştırılması.

 4- Proie No: 97-03-00-03

Konu: Retinoidal bileşiklerin sentezleri ve serbest radikaller ve lipid peroksidasyon üzerine etkiler

 5. Proje No: 98-03-00-04

Konu: Meme kanserinde rol oynayan CYP 1A1 CYP1B1’in normal ve neoplastik insan meme dokusu hücrelerinde ekspresyonları ve lokalizasyonlarının araştırılması

 6. Proje No. TAG-1015

Konu. Meme dokusu karsinomalarında antioksidan enzimler:

 7. Proje No: SBAG-AYD-44

Konu: Serbest radikaller ve lipid peroksidasyon üzerine retinoidal aktiviteye sahip benzimidazol bileşiklerinin etkisi

 

 

6. DİĞER AKADEMİK DEĞERLER

 

6.1. Ödüller

 Ulusal Bilim Ödülü  (1993-Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü )

 

6.2. Uluslarası Burslar

Şubat1995-Ağustos1996 Rochester Üniversitesi Tıp Okulu, Biyofizik Bölümü, Rochester, NY, ABD

 

7. DİĞER HİZMETLER

 

2000-2003: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2002-2003 :  Sağlık Bakanlığı Prospektüs Standardizasyonu Alt Komisyonu Üyeliği

2002-2003 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı  Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeliği

2009- Araştırma Projesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2012- Ankara Üniversitesi Denklik komisyonu Üyeliği

                            

10. DİĞER  FAALİYETLER

Üye Olunan Dernek  ve  Kuruluşlar

-Türk Eczacıları Birliği

-FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

-Türk Toksikoloji Derneği

-Ankara Eczacı Odası

-International Society for the Study of Xenobiotics   (ISSX)

-Society for Free Radical Research International (SFRR

-European Registred Toxicologist

 

PROF. DR. TÜLAY ÇOBAN

YAYIN LİSTESİ 

Science Citation Index (SCI ve SCI-Expanded) Kapsamında Yer Alan Dergilerdeki  Özgün  Yayınlar  

 1.İşcan M., Çoban T., İşcan M. :  Combined  effect of cadmium and nickel on rat hepatic monooxygenases: possible stimulation of certain cytochrome P-450 isosymes. Toxicol. Lett.  62, 191-199, 1992.

 2. İşcan M., Çoban T., Eke B.C. : Responses of hepatic xenobiotic metabolizing  enzymes of mouse, rat and guinea pig to nickel. Pharmacol. Toxicol. 71, 434-442, 1992.

 3. İşcan M., Eke B.C., Çoban T. : Combined effects of cadmium and nickel on hepatic glutathione  S-transferases in rats. Comp. Biochem.Physiol. 104C; 453-456, 1993.

4. İşcan M., Çoban T., Eke B.C.,  İşcan M. : The responses of hepatic monooxygenases of guinea-pig to combination of cadmium and nickel. Biol. Trace  Elem. Res. 38, 129-137,1993.

5  İşcan M., Çoban T., Eke B.C. : Differential combined effect of cadmium and nickel on hepatic and renal glutathione S-transferases of the guinea-pig . Environm. Health .Perspect. 102 (Suppl 9): 69-72, 1994.

 6.İşcan M., Çoban T., Eke B.C., İşcan M.: Differential responses of hepatic monooxygenases and glutathione S-transferases in mice to a combination of cadmium and nickel. Comp.Biochem. Physiol. 111C, 61-68, 1995.

 7. Çoban T., Bedük Y., İşcan M.: In vitro effects  of cadmium and nickel on glutathione,lipid peroxidation and glutathione S-transferase in human kidney. Toxicol. In Vitro 10, 241-245, 1996.

 8. Eke B.C., Çoban T., Vural N., İşcan M.: Gender dependent effects of cigarette smoke on.hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. Environm. Toxicol and Pharmacol. 5, 29-34, 1998.

 9. Maines M.D., Polevoda B., Coban T., Johnson K., Stoliar S., Huangh T.J., Panahian N.,Cory-Slechcta D.A., Mc Coubrey W.K., Neuronal overexpressionof heme oxygenase-1correlate with an attenuated exploratory behavior and causes an increase in neuronal NADPH diophorase staining. J. Neurochem. 70, 5, 2057-2069, 1998.

10.Çoban T,  Mabsout A, Eke B.C,  Bülbül D, Berberoğlu U, İşcan M.: Glutathione and lipid peroxidation levels in human breast tumors. Neoplasma, 45, 3, 151-156, 1998.

11.M.İşcan, T. Çoban, D. Bülbül, B.C. Eke, S. Aygörmez, U. Berberoğlu Xenobiotic  metabolizing and antioxidant enzymes in normal and neoplastic human breast tissue.Eur. J. Drug Metab. and Pharm.. 23 (4): 497-500, 1998.

 12. İşcan M., Eke BC., Aygörmez S., Çoban T., Bülbül D., 7-Ethoxyresorufin O-dethylase(EROD) activity is not capable of reflecting the overall malignant potential of breast cancer tissue. Neoplasma, 46,6, 1999.

 13. Işcan, M., Klaavuniemi, T., Çoban, T., Kapucuoğlu, N., Pelkonen, O., and Raunio, H., The expression of cytochrome P450 enzymes in human breast tumours and normal breast tissue, Breast Cancer Research and Treatment, 70: 47-54, 2001.

 14. İşcan, M., Çoban, T., Çok İ., Bülbül, D., Can Eke, B., and Burgaz S., The organochlorine pesticide residues and antioxidant enzyme activities in human breast tumors: is there any association?, Breast Cancer Research and Treatment, 72:173-182,  2002.

15. Dündar, B., Bozdağ-Dündar, O., Can-Eke, B., Coban, T., İşcan, M., and Büyükbingöl, E.,Synthesis and  antioxidative properties of novel thiazolinendione compounds as retinoids.Die Pharmazie 57 (7): 438-441 , 2002.

 16.Ölgen, S, Coban T, Synthesis and antioxidative properties of novel N-substituted indole-3-aceteamide derivatives. Arch. Pharm  Pharm. Med. Chem. 7, 331-338, 2002.

 17. İşcan M, Ada A.O., Coban T., Kapucuoğlu N., Aydın A., Işımer A., Combined effects of cadmium and nickel on testicular xenobiotics metabolizing enzymes in rats. Biol. Trace Elem. Res. 57(2):177-190(14), 2002.

 18.Ölgen, S, Coban T, Antioxidant evaluations of novel N-h and N-substituted indole esters.Biol Pharm Bull. 26(5):736-8, 2003.

 19. Kapucuoglu N, Coban T, Raunio H, Pelkonen O, Edwards RJ, Boobis AR, Iscan M., Immunohistochemical demonstration of the expression of CYP2E1 in human breast tumour and non-tumour tissues. Cancer Lett. 196 (2) :153-159, 2003.

 20. Kapucuoglu N, Coban T, Raunio H, Pelkonen O, Edwards RJ, Boobis AR, Iscan M. Expression of CYP3A4 in human breast tumour and non-tumour tissues.Cancer Lett. 8;202(1):17-23, 2003.

 21.Çoban T, Saltan Çitoğlu G, Sever B and İşcan M. Antioxidant  Activities  Of Plants Used  In Traditional Medicine In Turkey. Pharm. Biol. 41(8), 608-613, 2003.

 22. Ates-Alagöz Z, Can-Eke B, Coban T, Iscan M, Buyukbingol E, Antioxidant Properties of Novel   Benzimidazole retinoids. Arch. Pharm  Pharm. Med. Chem.,337-1, 2004.

23. Saltan Çitoğlu G, Çoban T, Sever B and İşcan M.  Antioxidant properties of Ballota species growing in Turkey. Journal of Ethnopharmacology . 92(2-3):275-80, 2004.

 24. Ayhan-Kilcigil G, Kus C., Coban T., Can-Eke B., İscan M., Synthesis and antioxidant Properties of  Novel Benzimidazole Derivatives. J Enzyme Inhib Med Chem, 19 (2),129–135, 2004.

 25. Tuncbilek M., Can-Eke B., Ayhan-Kilcigil G., Coban T., İscan M., Evaluation of the Antioxidant Effects of Some Flavonylthiazolidinediones by Determining  Their Effects on Lipid Peroxidation, Superoxide Anion Formation, and 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl Stable Free Radical. Biol Pharm Bull. 27(6), 2004.

 26. Ayhan-Kilcigil G, Coban T, Tuncbilek M, Can-Eke B, Bozdag-Dundar O, Ertan R, Iscan M.  Antioxidant properties of flavone-6(4')-carboxaldehyde oxime ether derivatives. Arch Pharm Res, 27(6):610-4, 2004.

 27. Coban T, Konuklugil B., Free radical scavening activity of Linum arboreum L. Pharm.Biol.43(3), 370-372, 2005.

 28. Ates-Alagöz Z, Coban T, Suzen S, A Comperative Study: Evaluation Of Antioxidant Activity  of Melatonin And Some Indole  Derivatives. Medicinal Chem. Res. 14(3):169-179, 2005.

 29.Ates-Alagöz Z, Kuş C, Coban  T,  Synthesis And Antioxidant Properties Of Novel Benzimidazoles  Containing Substituted İndole Or 1,1,4,4-Tetramethyl 1,2,3,4Tetrahydro-Naphthalene Fragments. Journal of Enzyme Inhibition  20(4):325-31, 2005.

30. Ayhan-Kilcigil G, Kus C., Coban T., Can-Eke B., Özbey S., İscan M., Synthesis, antioxidant and radical scavenging activities of novel benzimidazoles. J Enzyme Inhib Med Chem., 20(5):503-14., 2005 .   

 31. Burgaz S, Cok I, Coban T, Bulbül D., İscan M., . Occurrence of organochlorine pesticides in cancerous and non- cancerous breast tissues Fresenius Environmental Bulletin 14 (11): 1024-1030 2005.

 32.  Geylan-Su Y.S., Isgör B, Coban T, Kapucuoglu N., Aydıntug S., Iscan M. , Iscan M. , T. Güray Comparison of NAT1, NAT2 & GSTT2-2 activities in normal and neoplastic human breast tissues. Neoplasma;53(1):73-8, 2006.

 33. Ates-Alagöz Z.,Coban  T., Buyukbingol E., Synthesis and  Antioxidant Activity of New Tetrahydro-Naphthalene-Indole Derivatives as Retinoid and Melatonin Analogs. Arch.Pharm.-Chem. Life Sci. 339, 193-200, 2006.

 34. Suzen S., Gurkok G., Coban T.,  Novel N-acyl dehydroalanine derivatives as antioxidants: Studies on rat liver lipid peroxidation levels and DPPH free radical scavenging activity Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry ,21(2):179-85, 2006.

 35. Temiz-Arpaci O, Coban T, Tekiner-Gulbas B, Can-Eke B, Yildiz I, Aki-Sener E, Yalcin I, Iscan M.A study on the antioxidant activities of some new benzazole derivatives. Acta Biol Hung.;57(2):201-9, 2006.

36. Suzen S, Bozkaya P, Coban T, Nebioğu D, Investigation of the in vitro antioxidant behaviour of some 2-phenylindole derivatives: discussion on possible antioxidant mechanisms and comparison with melatonin.. J Enzyme Inhib Med Chem. 21(4):405-11, 2006.

 37. Olgen S, Kiliç Z, Ada AO, Coban T, Synthesis and antioxidant properties of novel N-H and N-substituted propanamide derivatives. Arch Pharm (Weinheim).;340(3):140-6, 2007 .

 38. Bozkaya P, Olgen S, Coban T, Nebioglu D. Synthesis of N-substituted indole-2-carboxamides and investigation of their biochemical responses against free radicals. J Enzyme Inhib Med Chem.,22(3):319-25, 2007.

 39. Olgen S, Kiliç Z, Ada AO, Coban T. Synthesis and evaluation of novel N-H and N-substituted indole-2- and 3-carboxamide derivatives as antioxidants agents. J Enzyme Inhib Med Chem, 22(4):457-62, 2007.

 40. Altun ML, Citoğlu GS, Yilmaz BS, Coban T Antioxidant properties of Viburnum opulus and Viburnum lantana growing in Turkey, Int J Food Sci Nutr..5;:1-6, 2007.

 41. Olgen S, Isgör YG, Coban T. Synthesis and Activity of Novel 5-Substituted Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Analogues as pp60(c-Src) Tyrosine Kinase Inhibitors.

Arch Pharm (Weinheim). 2008 Feb;341(2):113-20

 42. Caliskan-Ergün B, Süküroğlu M, Coban T, Banoğlu E, Suzen S.Screening and evaluation of antioxidant activity of some pyridazine derivatives.J Enzyme Inhib Med Chem. 2008 Apr;23(2):225-9

 43. Kuş C, Ayhan-Kılcıgil G, Ozbey S, Kaynak FB, Kaya M, Coban T, Can-Eke B. Synthesis and antioxidant properties of novel N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine and 4-methyl-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione derivatives of benzimidazole class.Bioorg Med Chem. 2008.

 44. Olgen S, Varol P, Coban T, Nebioğlu D.  Synthesis and evaluation of N-substituted indole-3-carboxamide derivatives as inhibitors of lipid peroxidation and superoxide anion formation..J Enzyme Inhib Med Chem. 2008 Jun;23(3):334-40.

 45. Gürkök G, Coban T, Suzen S.Melatonin analogue new indole hydrazide/hydrazone derivatives with antioxidant behavior: Synthesis and structure-activity relationships.

J Enzyme Inhib Med Chem. ;24(2):506-15, 2009.

 46. Ferreira PM, Monteiro LS, Coban T, Suzen S. Comparative effect of N-substituted dehydroamino acids and alpha-tocopherol on rat liver lipid peroxidation activities.J Enzyme Inhib Med Chem. 24(4):967-71, 2009.

 47. Kus C, Ayhan-Kilcigil G, Tuncbilek M, Altanlar N, Coban T, Can-Eke B, Iscan M Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Benzimidazole Derivatives. Letters In Drug Desıgn & Dıscovery 6 (5):374-379, 2009.   

48. Kiliç Z, Sener F, Işgör YG, Coban T, Olgen S. N-substituted indole-3-imine derivatives and their amine congeners: antioxidant and Src kinase inhibitory effects. Z Naturforsch C. 65(5-6):347-54, 2010.

49. Olgen S, Kılıç-Kurt Z, Sener F, Işgör YG, Coban T, Evaluation of Novel Aminomethyl Indole Derivatives as Src Kinase Inhibitors and Antioxidant Agents. Chemotherapy. 3;57(1):1-6, 2010.

50. Kuş C, Sözüdönmez F, Can-Eke B, Coban T. Antioxidant and antifungal properties of benzimidazole derivatives. Z Naturforsch C. ;65(9-10):537-42, 2010. 

51. 8. Oguztuzun S, Abu-Hijleh A, Coban T, Bulbul D, Kilic M, Iscan M, Iscan M.

GST isoenzymes in matched normal and neoplastic breast tissue. Neoplasma. 2011;58(4):304-10.

 52. Yılmaz AD, Coban T, Suzen S. Synthesis and antioxidant activity evaluations of melatonin-based analogue indole-hydrazide/hydrazone derivatives.

J Enzyme Inhib Med Chem. 2012 Jun;27(3):428-36. doi: 10.3109/14756366.2011.594048. Epub 2011 Jul 8.

 

53 Karaaslan C, Kadri H, Coban T, Suzen S, Westwell AD.Synthesis and antioxidant properties of substituted 2-phenyl-1H-indoles. Bioorg Med Chem Lett. 2013 May 1;23(9):2671-4. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.02.090. Epub 2013 Mar 1.