PROF.DR. CANAN HASÇİÇEK    
Adı : CANAN
Soyadı : HASÇİÇEK
E-posta : cogan@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 00.90.312.203 31 57
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eczacılık Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1989

Y.Lisans

Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1999

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Mikropellet İmalatında Çeşitli Yöntemlerle Yapılan Sferinizasyon İşlemleri”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji Programı, Ankara-1992.

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Kandemir CANEFE

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“İlaç Taşıyıcı Biyoadhezif Mikrokürelerin Nazal Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji Programı, Ankara-1999. (Doktora tezi; Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu’nun (96-30-00-20) numaralı projesi ile desteklenmiştir).

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Nurşin GÖNÜL


 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi

1990-1999

Dr.Ar.Gör.

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi

1999-2002

Öğretim Görevlisi

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi

2002-2010

Yard.Doç.Dr.

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi

2010-2012

Doç.Dr.

 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık  Fakültesi

2012-2018

 

 Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. “İlaç Taşıyıcı Biyoadhezif Mikrokürelerin Nazal Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Proje no: 96-30-00-20, Yardımcı Araştırmacı (Projede kullanılan süre: 27.08.1996-27.08.1998). 

2. “Diltiazem Hidroklorür Yüklenmiş Mikrokürelerin Modifiye/Kontrollü Salım Yapan Tablet Formülasyonlarının Tasarımı ve Geşiltirilmesi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Proje no: 20030803038, Yardımcı Araştırmacı (Projede kullanılan süre: 02.05.2003 – 02.05.2004). 

3. “Kolon Kanseri Tedavisine Yönelik Biyodegredable Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Hedeflendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Proje no: 20070803057, Proje Yöneticisi (Projede kullanılan süre: 17.07.2007 – 17.10.2009).

4. “Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere Fulvestrant Yüklü Polimerik   

     Nanopartiküler  Sistemlerin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK Proje No:112S290, Proje       

     Yöneticisi (Projede kullanılan süre:  15/11/2012-15/12/2014).

 

İdari Görevler:

1.   A.Ü.Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2012).

2. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Yeni Ürün, Teknoloji Danışma Komisyon Üyeliği (2004-2009).

3. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Teknoloji-Farmakoloji Danışma Komisyonu-2 Üyeliği (2009-       ).

4.   A.Ü.Eczacılık Fakültesi Muayene Komisyonu üyeliği (2012-   ).


 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

     • Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)

     • Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)

     • Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (KSSD)

     • Drug Information Assosiation (DIA)

      • İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (ILARUD)

 

Üyesi Bulunulan Meslek Dernekleri:

     • Türk Eczacılar Birliği (TEB)

     • Ankara Eczacı Odası (AEO)

     • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

 

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. N. Gönül, C. Oğan-Hasçiçek, T. Baykara, “The Consolidation and Compressibility Properties of Some Novel Directly Compressible Filler-Binders”, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 57 (4), 311-317, (2000).

2. B. Özçelik, F. Taşman, C. Oğan, “A Comparison of the Surface Tension of Calcium Hydroxide Mixed with Different Vehicles”, Journal of Endodontics, 26 (9), 500-502, (2000).

3.  F. Taşman, Z.C. Çehreli, C. Oğan, İ. Etikan, “Surface Tension of Root Canal Irrigants”, Journal of Endodontics, 26 (10), 586-587, (2000).

4. C. Hasçiçek, N. Gönül, N. Erk, “Mucoadhesive Microspheres Containing Gentamisin Suphate for Nasal Administration: Preparation and In vitro Characterization’’, Il Farmaco, 58, 11-16, (2003).

5.  C.T. Şengel, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Development and In-vitro Evaluation of Modified Release Tablets Including Ethylcellulose Microspheres Loaded with Diltiazem Hydrochloride”, Journal of Microencapsulation, 23(2), 135-152, (2006).

6. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Microsphere-Based Once-Daily Modified Release Matrix Tablets for Oral Administration in Angina Pectoris”, Journal of Microencapsulation, 25(4), 257-266, (2008).

7. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Evaluation of Drug-Polymer Interaction in Polymeric Microspheres Containing Diltiazem Hydrochloride”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 95(3), 865-869, (2009).

8. S. Sevimay, C. Oğan-Hasçiçek, N. Tarımcı, “Evaluation of Surface Tensions and Cleansing Ability of Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine Solutions at Different Concentrations and Temperatures”, Balkan Journal of Stomatology, 14(2), 72-78, (2010).

9. C. Hascicek, A. Rossi, P. Colombo, G. Massimo, O.L. Strusi, G. Colombo, “Assemblage of Drug Release Modules: Effect of Module Shape and Position in the Assembled Systems on Floating Behavior and Release Rate” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 77, 116–121, (2011).


10. C.T. Sengel-Türk, C. Hascicek, N.Gonul, "Design of Vitamin E TPGS-Emulsified Poly(D,L-Lactide-co-Glycolide) Nanoparticles: Influence of Duration of Ultrasonication Energy" , Journal of Young Pharmacists, 3(3), 171-175, (2011).


11. C. Hascicek, G. Yuksel-Tilkan, B. Turkmen, N. Ozdemir, "Effect of Formulation Parameters on the Drug Release and Floating Properties of Gastric Floating Two-Layer Tablets with Acetylsalicylic acid", Acta Pharm., 61, 303-312 (2011).


12. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Ethylcellulose-Based Matrix-Type Microspheres: Influence of Plasticizer Ratio as Pore-Forming Agent”, AAPS PharmSciTech, 12(4), 1127-1135, (2011).

13. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, A.L. Dogan, G. Esendagli, D. Guc, N. Gönül, “Preparation and In vitro Evaluation of Meloxicam-Loaded PLGA Nanoparticles on HT-29 Human Colon Adenocarcinoma Cells”, Drug Development and Industrial Pharmacy, 38(9),1107-1116, (2012).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1. K. Canefe, C. Oğan, “The Study on the Optimization of Technological Parameters in Micropellet Production”, 6th. International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-92), Ankara- Turkey, 7-10 September 1992, S. 75.

2. K. Canefe, C. Oğan, “The Coating of Micropellets Containing Sodium Salicylate with Fluid Bed Method”, 9th International Symposium on Microencapsulation, Ankara-Turkey, 13-15 September 1993, S. 33, P-3.

3. K. Canefe, C. Oğan, A. Yüksel, “The Studies on Coating Ibuprofen Particles by Spray Drying System”, 9th International Symposium on Microencapsulation, Ankara-Turkey, 13-15 September 1993, S. 36, P-6.

4. B. Özçelik, F. Taşman, C. Oğan, “Comparison of the Surface Tension of Calcium Hydroxide Mixed With Different Agents”, The 7th Biennial Congress European Society of Endodontology, Tel-Aviv, 7-10 November 1995, Clinical Posters, P-7.

5. F. Taşman, C. Oğan, O. Görduysus, İ. Etikan, “The Surface Tension of Different Canal Irrigants”, International Association of  Dental Traumatology VIIth World Congress on Dental Trauma, Florence-Italy, 9-11 May 1996, S. 180, P-50.

6. N. Gönül, C. Oğan, T. Baykara, “The Comparison of the Dilution Potentials of Some Novel Direct Tabletting Agents”, Hacettepe Üniversitesi 8th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-96), 9-11 September 1996, Ankara-Turkey, S. 61-62.

7. C. Oğan-Hasçiçek, N. Gönül, “In-vitro Characteristics of Bioadhesive Microspheres for Nasal Administration”, Proc. 2nd World Meeting APGI/APV, Paris-France, 25-28 May 1998, S. 993-994.

8. C. Oğan-Hasçiçek, N. Gönül, “Preparation and Characterization of Bioadhesive Microspheres for Nasal Administration”, 12th International Symposium on Microcapsulation, London, 6-8 September 1999, P-29.

9. C. Oğan-Hasçiçek, N. Gönül, “Nasal Absorption of Gentamicin Sulphate from Bioadhesive Microspheres in Rabbits”, Proc. 3rd World Meeting APV/APGI, Berlin, 3-6 April 2000, S. 393-394.

10. C. Hasçiçek, N. Gönül, “An In Vivo Study on Gentamicin Sulphate Microspheres’’ Hacettepe Üniversitesi 11th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2002), İstanbul-Turkey, 9-11 September 2002, S. 124-125.

11. C.T. Şengel, C. Hasçiçek, N. Gönül, “The Preparation of Diltiazem HCl Modified Release Microspheres by Emulsion-Solvent Evaporation Technique and Investigation of the arameters Affected on the Drug Release”, European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology, Sevilla-Spain, 10-12 May, 2004, S. 119, P-246.

12. C. Hasçiçek, N. Gönül, M. Barlas, Ö. Denli, “Formulation Studies of the Methylene lue Controlled Release Tablets for Chick Embryo Gastroschisis Model”, European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology, Sevilla-Spain, 10-12 May, 2004, S. 143, P-342.

13. C.T. Şengel, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Formulation and In-vitro Characterization of Diltiazem Hydrochloride Modified Release Tablets Prepared Using Drug-Loaded Ethylcellulose Microspheres” Proceed. 12th International Pharmaceutical Technology Symposium, (IPTS-2004), İstanbul-Turkey, 12-15 September 2004, S.159-160.

14. C.T. Şengel, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Effect of the Plasticizer Ratio on the Morphological and Release Characteristics of Diltiazem Hydrochloride Loaded Ethylcellulose Microspheres”, The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP), 20-22 September 2004, İstanbul-Turkey, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol.:46, Suppl., 2004, S. 44.

15. C.T. Şengel, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Preparation and In-vitro Characterization of Modified Release Eudragit RS 100 Microspheres of Diltiazem Hydrochloride”, PharmSciFair-The Pharmaceutical Sciences Fair and Exhibition, Nice-France, 12-17 June 2005, P-233.

16. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Microspheres Based Once-Daily Modified Release Tablet Formulations of Diltiazem Hydrochloride”, 15th International Symposium on Microencapsulation, Parma-Italy, 18-21 September 2005, S.165-166, P-169.

17. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül. “The Evaluation of Drug-Polymer Interaction in Diltiazem Hydrochloride Loaded Microspheres”, Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Geneva-Switzerland, 27-30, March 2006, P-67.

18. A. Mocan, F.E. Tuğcu, A. Karataş, C. Hasçiçek, F.M. Coşkunses, İ.D. Koçyiğit, “ Application of Beclomethasone and Tetracycline Containing Oral Adhesive Discs to Recurrent Aphthous Stomatitis: A Pilot Study Included 43 Patients”, Oral and Maxillofacial Surgery Society 1th International Congress, Antalya-Türkiye, 16-20 Mayıs 2007, S. 57, P-124.

19. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Influence of the Molecular Weight of Poly(vinyl alcohol) on the In-vitro Characterization of PLGA Nanoparticles”, Hacettepe Üniversitesi 14th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2008), Antalya-Turkey, 6-10 September 2008, S. 175-177, P-31.

20. S. Sevimay, C. Ogan-Hascicek, N. Tarımcı, A. Bayalan “Evaluation of Surface Tensions and Cleansing Ability of Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine Solutions at Different Concentrations and Temperatures”, 14th Congress of BaSS 9th Scientific Congress of BgDA, Varna-Bulgaria, 6-9 May 2009, S.106, P-135.

21. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Effect of Sonication Time on the Physicochemical Characteristics of Vitamin E TPGS-Emulsified Polymeric Nanoparticles”, 9th Interational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-2009), Ankara-Turkey, 23-26 June 2009, S. 265, P-143.

22. A. Karataş, C. Hasçiçek, A. Mocan, F.E. Tuğcu, F.M. Coşkunses, İ.D. Koçyiğit,  “Development and In Vitro Evaluation of Buccoadhesive Discs Containing Tetracycline HCl for the Treatment of Aphthous Stomatitis, 9th Interational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-2009), Ankara-Turkey, 23-26 June 2009, S. 261, P-139.

23. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N.Gönül, “Development of PLGA Nanoparticles Surface Modified with Didodecyldimethylammonium Bromide: Preparation and In-vitro Characterization”, 36th Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, Copenhagen-Denmark, 18-22 July 2009, P-898.

24.  C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, L. Dogan, D. Guc, “Preparation and In-vitro Evaluation of Pegylated PLGA Nanoparticles of Meloxicam”, 70th International Congress of FIP, 28 August-2 September 2010, Lisbon-Portugal, P-36.

25. Sengel, C.T., Hasçiçek, C., Dogan A.L., Esendaglı, G., Guç D. Gonul, N. Effects of surface modifiying agents on the cellular uptake and cell proliferation of PLGA nanoparticles on HT-29 cell line, 18th International Symposium on Microencapsulation, September 12-14, 2011, Antalya-TURKEY, Abstract book; S. 196-198.

26. T.C. Şengel-Türk, T.M. Serim, U.C. Öz, C. Hasçiçek “Evaluation and Preparation of Nimesulide-Loaded PLGA Nanoparticles Using Factorial Design for the Treatment of Rheumatoid Arthritis”, 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology” 19-22 March 2012 Istanbul, Turkey.

27. U.C. Oz, T.M. Serim, C.T. Sengel-Turk, C. Hascicek, “A Full Factorial Design Study of PLGA Nanoparticles: I. Effect of Two Factors on Encapsulation Efficiency”, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2012), Antalya-Turkey, 10-12 September 2012, S: 205-207, P-45.

28. M.Gümüştaş, C.T.Şengel-Türk, C. Hascicek, S.A. Özkan, Kanser Tedavisinde Kullanılan Fulvestrant’ın Ters Faz Sıvı Kromotografik Yöntemle Analizi, Kromotografi Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bildiri Özetleri:

1. A. Ölçer, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Preparation of Gel Formulations of Meloxicam”, EUFEPS 7th European Congress of Pharmaceutical Sciences 21-23 October 2002, Stockholm-Sweden, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 17 (Suppl.1), P-227, S. 137-138.

2. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Vitamin E TPGS Coated Biodegradable Polymeric Nanoparticles of Meloxicam for Colon-Specific Delivery”, 3rd BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, Antalya-Turkey, 26-28 October 2009, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (Suppl.1), P-31, S. 103-105.

 

Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

1. A. Bozkır, A. Karataş, C. Hasçiçek, K. Canefe, M. Kılıçarslan, N. Tarımcı, N. Yüksel, N. Gönül, N. Özdemir, T. Baykara, T. Kılınç-Şen, T. Çomoğlu, “Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı”, ISBN 978-975-482-744-6, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2007.

2. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Advances in Chitin Science Volume XI: Preparation and Evaluation of PLGA Nanoparticulate Drug Delivery System with Different Surface Properties: Influence of Chitosan Content”, S. 171-177, Eds: F. Rustichelli, C. Caramella, S. Senel, K.M. Vårum, 2009.

3. C. Hasçiçek, “Eczacılıkta Yenilikler II: Veteriner Tedavide Kullanılan Kontrollü Salım Yapan İlaç Şekillerinde Güncel Uygulamalar”, Editor: F. Onur, ISBN 978-975-482-918-1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, S. 49-64, 2010.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.  K. Canefe, C. Oğan, “Coating of Micropellets Containing Sodium Salicylate Using Fluid-Bed Method”, Acta Pharmaceutica Turcica XXXVIII (4) 117-121, (1996).

2.  M. Barlas, Ö. Denli, N. Gönül, C. Haşçiçek, Ş. Özdamar, F. Cedden, A. Elhan  “The Effect of Continuous Release of Methylene Blue from a Drug Delivery System on the Intestines: An Experimental Study in Chick Embryo Gastroschisis Model”,  Journal of Ankara Medical School, 24(4), 159-164, (2002).

3. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Kolona Hedeflenen İlaç Taşıyıcı Sistemler”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 35(2), 125–148, (2006).

4. C.T. Şengel-Türk, C. Hasçiçek, N. Gönül, “Beyne İlaç Hedeflendirilmesinde Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler”, Journal of Neurological Sciences (Turkish), 24(3), 254-263, (2007).

5.  C. Hasçiçek, A. Bediz-Ölçer, N. Gönül, “Preparation and Evaluation of Different Gel Formulations for Transdermal Delivery of Meloxicam”, Turkish Journal of Pharmaceutical Science, 6(3), 177-186, (2009).

6. Sengel, C.T., Hasçiçek, C. Polimerik Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yüzey Modifikasyonu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (J. Fac. Pharm. Ank.), 38(2), (2009) (2011 yılında basılmıştır).

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Ö. Denli, M. Barlas, C. Hasçiçek, N.Gönül, F. Cedden, “Civciv Gastroşizisi Barsak Hasarı Önlenmesinde Metilen Mavisinin Etkileri’’ Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği XX Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin, Sözlü Bildiri, Pediatrik Cerrahi Dergisi, Vol.16 (ek sayı), S. 23, 2002.

Kazanılan Burslar:

1. 2008-2009 yılı 2219-Yurt Dışı Doktora sonrası Araştırma Burs Programını kazanarak, 2 Mayıs-2 Ağustos 2009 ve 15 Eylül-15 Ekim 2009 tarihleri arasında University of Parma, Department of Pharmacy, Parma-Italy’ da Prof.Dr.Paolo Colombo’nun bölümünde “Improvement of Artesunate-Clindamycin Containing Hydrophilic Matrix Modular Drug Delivery Systems for the Treatment of Malaria” konulu projede görev almıştır.

 Diğer Faaliyetler:

1.Veteriner hekimler için, Farmasötik Dozaj Şekilleri, GMP ve Biyoeşdeğerlilik konularını birlikte ele alan “Veteriner Hekimliğinde Farmasötik Teknoloji Günleri” adı altında düzenlenen meslek içi eğitim programına konuşmacı olarak katılmıştır, 2010.

2. C. Hasçiçek, “Nörodejeneratif Hastalıklarda Beyne İlaç Verilişinde Kullanılan Stratejilere Dünden Bügüne Genel Bir Bakış”, TÜFTAD Haberler, 10(3), 2003 (2011 yılında basılmıştır).

3.Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Editör yardımcılığı.


Verdiği Dersler:

Eczane Teknikerliği Programı (Ön Lisans)

1. İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme (Teorik)

2. İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme (Pratik)

Lisans (Zorunlu Dersler)

1. Farmasötik Teknoloji I (Teorik)

2. Farmasötik Teknoloji II (Teorik)

3. Farmasötik Teknoloji I (Pratik)

4. Farmasötik Teknoloji II (Pratik)

5. Farmasötik Teknoloji III (Pratik)

6. Farmasötik Teknoloji IV (Pratik)

Lisans (Seçmeli Dersler)

1.Veteriner Tedavide Kullanılan Farmasötik Dozaj Şekilleri

2. Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler ve İlaçların Hedeflendirilmesi

3. Endüstriyel Eczacılıkta İlaç Formülasyonlarının Tasarımı ve Gelişimi

4. Radyofarmasötikler

Yüksek Lisans

1. Endüstriyel Eczacılıkta İlaç Tasarımı ve Gelişimi-I (İlaç Formülasyonu-I) (Teorik)

2. Endüstriyel Eczacılıkta İlaç Tasarımı ve Gelişimi-I (İlaç Formülasyonu-I) (Pratik)

3. İlaç Üretimi ve Kontrolünde Kullanılan Cihazlar (Teorik)

4. İlaç Üretimi ve Kontrolünde Kullanılan Cihazlar (Pratik)

Doktora

1. Endüstriyel Eczacılıkta İlaç Tasarımı ve Gelişimi-II (İlaç Formülasyonu-II)(Teorik)

2. Endüstriyel Eczacılıkta İlaç Tasarımı ve Gelişimi-II (İlaç Formülasyonu-II) (Pratik)