ARŞ.GÖR. CUMHUR ÖZCAN KILIÇ    
Adı : CUMHUR ÖZCAN
Soyadı : KILIÇ
E-posta : cokilic@eng.ankara.edu.tr
Tel : +903122033410
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı Soyadı        : Cumhur Özcan KILIÇ

Doğum Yeri      : Ankara

Doğum Tarihi  : 01/01/1985

Medeni Hali      : Bekar

Yabancı Dili     : İngilizce

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise                    :  Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Lisans         : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2004-2009)

Yüksek Lisans  :  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği 

                               Anabilim Dalı (2010-2013)

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi (2010-..)

 

Ulusal/Uluslararası Sempozyum/Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Kılıç, C. Ö., Kadıoğlu, Y. K. 2102. Petrochemical Characteristics of the Felsic Veins within the Kaman Metamorphic Rocks: Central Anatolia, Türkiye, EGU General Assembly 2012.

Kılıç, C. Ö. ve Kadıoğlu, Y. K. 2102. Kaman-Kırşehir metamorfiklerinin intrüzif kütlelerle olan ilişkisi: Kaman, Kırşehir, Türkiye, V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özleri, s. 230-231.

Kabakcı, B., Deniz. K., Kılıç, C. Ö ve Güllü, B. 2012, Fluorit Oluşumunda Alkali Magmatik Kayaların Önemi: İç Anadolu’dan Örnekler, V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özleri, s. 234-345.