PROF.DR. ÖMAY ÇOKLUK BÖKEOĞLU    
Adı : ÖMAY
Soyadı : ÇOKLUK BÖKEOĞLU
E-posta : cokluk@education.ankara.edu.tr, omay73baskent@hotmail.com
Tel : 3633350-3105
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler