PROF.DR. AHMET ÇOLAK    
Adı : AHMET
Soyadı : ÇOLAK
E-posta : colak@agri.ankara.edu.tr, akucolak@gmail.com
Tel : +903125961597
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-colak
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2002

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.
1995

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr.
1990

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans
1986

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Aras. Gör.
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Lisans
1984

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 
Verdiği Lisans Dersleri
Teknik Resim I,
Ergonomi,
Meliorasyon Makinaları,
Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri.
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Tarım Makinaları Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri,
Tarım Makinalarında Kalite Kontrol ve Standardizasyon.
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • H.Yüksel ÖZALP, 2000. Uzaktan Algılama Teknikleri ve Tarım Makinalarında Bazı Uygulamaları
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Yelten YILDIZ, 1996. Şekerpancarı Hasat Makinalarındaki Başkesme Bıçağı Titreşimlerinin Belirlenmesi
 • Ayhan KANGAL, 1998. Pancar Boşaltma-Temizleme ve Yükleme Makinalarının Mekanik Temizleme Etkinliğinin Belirlenmesi
 • Hülya KARABAŞ 2000. Bazı Sebzelerde Tohum Uygulamalarında Mekanizasyon Olanaklarının İncelenmesi
 • Devam Eden Araştırma Projeleri
 • Yerli Yapım Hububat Ekim Makinalarının Nohut Ekimine Uygunluğunun Araştırılması. R.KESKİN, S.ASMA, A.İ.ACAR, A.ÇOLAK, R.ÖZTÜRK, 1999- 2001 Zeytin (Olea europaca L.) Hasadında Makina Kullanım Olanakları. M.T.ÖZKAYA, A.ÇOLAK, R.ÖZTÜRK
  Destekleyen : BAP (-2001)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Şeker Pancarı Başkesme Bıçakları Çalışma Koşullarını Etkileyen Temel Karakteristiklerin Tarla Koşullarında Saptanmasına İlişkin Yöntem Geliştirilmesi Ahmet SARAL, A. ÇOLAK, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, 1988-1990
  Destekleyen : BAP (-1990)
 • Kombine Havuç Hasat Makinası Geliştirilmesi, D. ERDOĞAN, A. ÇOLAK, C. ÖZARSLAN. Tübitak, 1992-1994
  Destekleyen : BAP (-1994)
 • Yayınlar
 • SABAHOĞLU,Y., ÖZTÜRK,R. ve A.ÇOLAK, 2000. Yuvaya Ekim Makinalarında Kullanılabilen Farklı Yuva Açıcı Uçların Penetrasyon Kuvvetlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, S: 159-162, Ankara.
 • YILDIZ,Y. ve A.ÇOLAK, 2001. Şekerpancarı Hasat Makinalarındaki Başkesme Bıçağı Titreşimlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 84-89, Ankara.
 • KARABAŞ,H. ÇOLAK,A. ve İ.DEMİR, 2001. Bazı Sebzelerde Tohum Uygulamalarında Mekanizasyon Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 90-94, Ankara.
 • KANGAL,A. ve A.ÇOLAK, 2001. Pancar Boşaltma-Temizleme ve Yükleme Makinalarının Mekanik Temizleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, S: 29-34, Ankara.
 • ÇOLAK,A. ve A.İ.ACAR, 2001. Şekerpancarının Bazı Agroteknik Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Sensör Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, S: 118-121, Ankara.
 • ÇOLAK,A., Makinalı Şekerpancarı Hasadında Baş Kesme Sırasında Ayar Tamburu Yörüngesinin İzlenmesini Olanaklı Kılan Bir Yöntem Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • ACAR,A.İ. ve A.ÇOLAK, Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına Ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • ÇOLAK,A., Pancar Hasat Makinası Ayar Tamburunun Değişik İlerleme Hızlarında Pancar Tepesinden Düşme Sürelerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • SAÇILIK,K. ve A.ÇOLAK, Zeytinin (Olea Europaea L.cv. Memecik) Bazı Çarpma Parametrelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • ÇOLAK,A. ve K.SAÇILIK, Zeytinin (Olea Europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • ÇOLAK,A. ve D.ERDOĞAN, 1991. Tarla Bitkileri Tarımında İnsan İşgücü Gereksiniminin, Mekanizasyon Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1207, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 661, 43. s., Ankara.
 • ÇOLAK,A. ve A.SARAL, 1992. Şekerpancarı Başkesme Bıçakları Çalışma Koşullarını Etkileyen Temel Karakteristiklerin Tarla Koşullarında Saptanmasına İlişkin Yöntem Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 41, Fasikül 1-2'den Ayrıbasım, S: 85-93, Ankara.
 • ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve ACAR,A.İ., 1994. Koruyucu Siperler Altında İnsan İçin Güvenli Uzanma Sınırlarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 30-36, Ankara.
 • ÇOLAK,A. and A.SARAL, 1987. Şeker Pancarı Baş Kesme Direncinin Saptanmasında Kullanılabilecek Ölçme Yöntemlerinin İncelenmesi. Proceedings of the 3rd International Symposium on Mechanization and Energy in Agriculture, October 26-29, 1987, Agricultural Faculty of Ege University Department of Agricultural Mechanization, pp: 567-577, İzmir.
 • ACAR, A. İ., ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A. ve R. ÖZTÜRK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 12-14 Ekim, S.267-276, Kuşadası.
 • ACAR,A.İ., ÖZTÜRK,R. and A.ÇOLAK, 1999. Developing a Measurement System to Determine Soil Surface Roughness. Trends in Agricultural Engineering, TAE'99, September 15-17, 1999, Czech University of Agriculture, pp: 115-120, Prague, Czech Republic.
 • ÇOLAK,A. ve A.SARAL, 1986. Şeker Pancarı Baş Kesme Direncine Etkili Faktörler. Tarımsal Mekanizasyon 10.Ulusal Kongresi, 5-7 Mayıs 1986, S: 183-192, Adana.
 • COŞKUN,M.B. ve A.ÇOLAK, 1989. Sera Sisteminin Matematiksel Modellenmesi ve Bilgisayarla Çözümlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 12.Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 1989, S: 254-264, Tekirdağ.
 • ÇOLAK,A. ve S.KILINÇ, 1991. Tarımsal Savaş Aletlerinde Kullanılan Dozaj Kontrol Ünitelerinin Uygulamadaki Önemi. Tarımsal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi, 25-27 Eylül 1991, S: 292-297, Konya.
 • ACAR,A.İ., ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve K.SAÇILIK, 1994. Küçük Taneli Tohumlar İçin Bir Ekim Makinası Vantilatörünün Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 129-137, Antalya.
 • ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R. ve A.İ.ACAR, 1994. Yerli Yapım Kombine Pancar Hasat Makinalarında Optimum Başkesme Ayarı ve Başkesmedeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Sayfa: 296-305, Antalya.
 • ÖZTÜRK,R., ACAR,A.İ., ÇOLAK,A. ve H.H.SİLLELİ, 1994. Küresellik Değerlerine Bağlı Olarak Bantlı-Pervazlı Boylama Makinasının Boylama Yeteneğinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 513-522, Antalya.
 • ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R., ACAR,A.İ. ve İ.ÇİLİNGİR, 1995. Ultrasonik Tohum Sayıcının Ekim Makinası Deneylerinde Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 157-163, Bursa.
 • ÖZARSLAN,A., ÇOLAK,A. ve D.ERDOĞAN, 1995. Kombine Havuç Hasat Makinası Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 204-212, Bursa.
 • ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R. ve A.İ.ACAR, 1995. Paralelogram Bağlantılı Bıçakla Pancar Baş Kesimindeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 213-222, Bursa.
 • ÇOLAK,A., 1995. Bıçak Bileme Biçimlerinin Şeker pancarı Kesme ve Devrilme Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 314-322, Bursa.
 • ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve Y.SABAHOĞLU, 1995. Bazı Yumru Bitkilerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 334-343, Bursa.
 • YAVUZCAN, G., ÇİLİNGİR, İ., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., GÜRHAN, R., BEYHAN, M.A. ve A.ÇOLAK, 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No: 45, 55 s., Ankara.
 • ERDOĞAN,D., ÇOLAK,A. ve A.İ.ACAR, 2001. Meliorasyon Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1519, Ders Kitabı: 472, 236 s., Ankara.
 • YAVUZCAN,G., ACAR,A.İ. ve A.ÇOLAK, 1987. İnsanın İş Yapabilme Yeteneğinin Bisiklet Ergometresi Yöntemiyle Belirlenmesi. MPM Verimlilik Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, S: 57-63, Ankara.
 • SARAL,A. ve A.ÇOLAK, 1988. Şekerpancarı Hasat Makinaları Çalışma Kalitelerinin Saptanması (IIRB'nin Uluslararası Yöntemi). (W.Brinkmann'dan çeviri). Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, S: 62-65, Ankara
 • ÇOLAK,A. ve M.B.COŞKUN, 1989. Şeker Pancarı Hasadının Mekanizasyonunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 3, S: 44-50, Ankara.