DOÇ. DR. EKREM ÇAĞATAY ÇOLAKOĞLU    
Adı : EKREM ÇAĞATAY
Soyadı : ÇOLAKOĞLU
E-posta : colakoglu@ankara.edu.tr, ekremcagatay@hotmail.com
Tel : 0312 317 03 15 / 4416
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Birimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ekrem-cagatay-colakoglu
Kişisel Akademik Bilgiler


 

Eğitimi ve Ünvanları     2020           Doçent
2013           PhD (Bilim Doktoru-Doktora)
2008-2013  Doktora: A.Ü.V.F. İç Hastalıkları A.D
2009           Araştırma Görevlisi: A.Ü.V.F İç Hastalıkları A.D
2003-2008  Veteriner Hekim: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1999-2003  Trabzon Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Bölüm)
1996-1999  Trabzon Cumhuriyet İlköğretim Okulu
1991-1996  Trabzon 100. Yıl İlkokulu

 


 Uzmanlık Alanları

 •  Kedi, Köpek ve Atlarda Veteriner Kardiyoloji
 •  Kardiyak Aritmiler

 

Kitapları

 • Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2017
 • Kedi ve Köpeklerde Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon, Nobel Tıp Kitapevleri, Çeviri Kitap, Kardiyoloji Bölüm Yazarı, 2020


Ödülleri

 • 2003-2008 dönemi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi Birincilik Ödülü
 • Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Ödülü
 •  

Projeleri

 • Mitral Kapak Hastalıklı Köpeklerde İskemik Lezyonların Lokalizaasyonlarının Saptanmasında 12 Derivasyon Elektrokardiyografinin Önemi/Yürütücü: Devam Ediyor
 • Köpeklerde kalp hastalıklarında aritmilerin holter monitorizasyon tekniği ile tanısı ve sınıflandırılması/Araştırmacı: Sonlandı
 • Veteriner Kardiyoloji Ünitesinin Yetersizliklerinin Giderilmesi/Araştırmacı: Devam Ediyor
 • Kronik gastritis, gastrik ve duodenal ülserasyonlu kedi ve köpeklerde Helikobakter enfeksiyonu ve sağaltım seçeneklerinin araştırılması/Araştırmacı: Sonlandı
 • Effects of different doses of catosal on BHBA concentration in fresh cows with subclinical ketosis/Araştırmacı: Sonlandı

Verdiği Seminerleri

 • Köpek ve Kedilerde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları
 • Köpeklerde Bilier Sistem Hastalıkları

Tez Konusu

 • Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Aritmilerin Holter Monitorizasyon Tekniği ile Tanısı ve Sınıflandırılması, Ankara Üniversitesi, 2013


Diğer Akademik Etkinlikleri  

 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı öncülüğünde, İsviçre- Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen I. Veteriner Kardiyoloji Semineri ve Kursu Düzenleme Kurulu üyeliği (2012)
 • I.Veteriner Kardiyoloji Semineri (2012) Katılım Sertifikası
 • Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde 10 gün süreli Klinik Çalışma (2012)
 • 16. Uluslararası Veteriner Radyoloji Birliği Kongresi ve Avrupa Veteriner Görüntülü Tanı yıllık Toplantısı kapsamında Küçük Hayvanlarda Toraks Radyografisi Kursuna Katılım Sertifikası (2012)
 • Boehringer Ingelheim tarafından gerçekleştirilen Köpeklerde konjestif kalp yetmezliği ve tedavisi konulu seminere katılım (2012)
 • 82. Uluslararası SCIVAC Kongresi katılım sertifikası-Veteriner Kardiyoloji (2014)

 • ICVS Cardiology yıllık toplantısına katılım (2016)
 • Boehringer Ingelheim tarafından düzenlenen "Köpeklerde Konjestif Kalp yetmezliğinin Tanı ve Tedavisinde En Son Gelişmeler" konulu eğitim seminerinde davetli konuşmacı (2016)
 • İVHO tarafından düzenlenen 'Dilate ve Hipertrfik Kardiyomyopati' konulu eğitim seminerinde davetli konuşmacı (2018)
 • Veteriner İç Hastalıkları Kongresinde Olgularla DCM ve HCM konulu eğitim seminerinde davetli konuşmacı (2019)
 • Tuvecca tarafından düzenlenen kurslar sempozyumunda (Kardiyoloji) davetli konuşmacı (2019)


Seçili Yayınları

 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç, ALİHOSSEİNİ,H., AYDEMİR, E., CANSIZ, F., KALINBACAK, A. 2013. Cavalier Irkı Bir Köpekte Co Triatriatumu Taklit Eden Atrial Septal Anevrizma Olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 63: 411-414
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ŞAHAL,M. 2015. Kalp Hastalıklı Köpeklerde Klinik Elektrokardiyografi ile 24 saat Elektrokardiyografinin Karşılaştırılması. Animal Health, production and hygiene, 4(2)
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H., HAYDARDEDEOĞLU A.E. 2015. Antidromik reentrant taşikardi: Hipertrofik kardiyomyopatili bir kedide geniş kompleks taşikardi. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. Samsun, Poster Sunumu
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., KURTDEDE, A., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALİHOSSEİNİ, H., ÖZEN, D., AYDEMİR, E. 2017. Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 
 • ŞAHAL, M., ÇOLAKOGLU, E. Ç. 2010. Bir Van Kedisinde Distal Arteriyel Tromboembolizm: Sessiz Katil. KHVHD Kongresi, İstanbul, Poster Sunumu
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., TUNÇ, A.S., AYDEMİR, E., ŞEN, Y., KUTSAL, O., VURAL, S., KALINBACAK A. 2016. Uzun Süredir Devam Eden Kutanöz Müsinöz Tanısı Olan Shar-Pei Irkı Bir Köpekte Primer Epikardial Mezotelyoma Gelişimi. Science and Technology, 6(5).
 • ÇAKIR, L., COLAKOGLU, E.Ç., COŞKAN, A.S., KUTSAL, O. 2014. Bir Köpekte Hücre Bloğu Teknili ile Plevral efüzyonun Sitolojik Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61:73-77.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., BOZKURT, M.F., ÖZKAPTAN, İ., DEMİREL, H.H., ALİHOSSEİNİ, H., ÇOLAKOĞLU, E.Ç. 2012. Evcil Kısa Tüylü Bir Kedide Invaziv Timoma Olgusunun Radyolojik ve Klinikopatolojik Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. KHVHD Kongresi, İstanbul, Poster Sunumu
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., KALINBACAK, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H. 2012. Geriatrik Petlerde Klinik Yaklaşım ve Önemli 10 Altın Kural. KHVHD Kongresi, İstanbul, Oral Sunum
 • ALIHOSSEINI, H., KURTDEDE, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A. E., ÖZEN, D. 2014. Mitral Regürgitasyonlu Köpeklerde Kardiyak Aritmiler. 82.th International SCIVAC Congress, Milan, Italy
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÇOLAKOĞLU, E. Ç., ALİHOSSEİNİ, H., BAYDIN, A., KURTDEDE, A., 2009. Terrier Irkı Bir Köpekte MRI ile Desteklenmiş Sentral Diabetes İnsipidus’un Klinik Sunumu ve Nazal Desmopresin İle Sağaltımı. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları, İzmir, Selcuk. Oral sunum
 • Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Yusuf ŞEN. 2017. Hipotroidizmli Bir Köpekte Edinsel Larengeal Paraliz Olgusu. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2017; 6 (2): 177-179
 • Hadi ALIHOSSEINI, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU., 2019. Akut solunum güçlüğü sendromu bulunan 84 kedide klinikopatolojik bulguların değerlendirilmesi. Vet Hekim Der Derg 90(1): 1-8
 • Hadi ALIHOSSEINI, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Doğukan ÖZEN, Arif KURTDEDE. 2019. Miksömatöz Mitral Kapak HAstalığı Nedenli Mitral Regürgitasyonu Bulunan Köpeklerde KArdiyak Aritmiler. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. 16(2), 98-102.
 • J. Munoz-Péreza, J.M. Pérez-Zapataa, E.C. Colakoğlu, C. Alessi., 2018.  Bir İngiliz Buldog Irkı Köpekte Persistent Foramen Ovale ve Kor Triatriatum Dekster Olgusu: A case report Revue vétérinaire clinique. 53, 93—97
 • Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU. 2018. Hipertrofik Kardiyomyopatili Kedilerde Trombosit ve Ortalama Trombosit Hacmi Düzeyleri Erken Emboli Oluşumunu Belirlemede Kullanılabilir mi? Harran Üniv Vet Fak Derg, 7 (1): 84-88
 • Çolakoğlu, E.Ç., Börkü K., Haydardedeoğlu, A.E., Alihosseini, H. 2016. İki Tayda Larengeal Hemiplaji Olgusu. 11: 228-233
 • EKREM ÇAĞATAY ÇOLAKOĞLU, ALI EVREN HAYDARDEDEOĞLU. 2019. Primer İmmun Hemolitik Anemili Köpeklerde Trombosit İndeksleri ve Plateletkrit. Med. Weter.
 • Çolakoğlu, E.Ç. 2019. Mitral Kapak Hastalıklı Köpeklerde Kalp Hızı Değişkenliği: Ön Çalışma. Internal Medicine Congress, Ankara, Oral Sunum
 • Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, 2019. Hiponatremi Korkulacak Bir Bulgu Mu? Adison hastalığı ve Eşzamanlı Hipotroidizmi Olan Bir Kedide Nörolojik Komplikasyonların Yönetimi. Icafob Congress, Trabzon, Oral Sunum
 • Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Hadi Alihosseini, Ali Evren Haydardedeoğlu. 2019. Dilate Kardiyomyopatili Bir Alman Çoban Köpeğinde Sekonder Hasta Sinus Sendromu Nedenli Presenkop Olgusu. Internal Medicine Congress, Antalya, Oral Sunum
 • Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Yusuf Şen, İrem Başer. 2018. Situs Solituslu Bir Kedide Nadir Görülen Dekstrokardi Olgusu (Kartegener Sendromu?). Icavst Congress, Belgrad, Oral Sunum
 • Colakoglu, E.Ç. 2019. Klinik Olarak Sağlıklı Bir Kedide Akut Fulminant Pulmoner Ödem. Internal Medicine Congress, Ankara, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., Haydardedeoğlu, A.E., Aydemir, E., Özkaptan, İ. 2012. Terrier Irkı Bir Köpekte İntrakardiak Kitleyi Taklit Eden Asimetrik Hipertrofik Papillar Kas Kitlesi. 16. IVRA Meeting, Bursa, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., HAydardedeoğlu, A.E. 2010. Bir Kedide Pektus Ekskavatum Olgusu. 5. KHVHD Kongresi, İstanbul, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., Haydardeoğlu, A.E. 2017. Hipertrofik Kardiyomyopatili Kedilerde sağ Ventrikül Yapı ve Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. 12. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Oral Sunum