ARŞ.GÖR. EKREM ÇAĞATAY ÇOLAKOĞLU    
Adı : EKREM ÇAĞATAY
Soyadı : ÇOLAKOĞLU
E-posta : colakoglu@ankara.edu.tr, ekremcagatay@hotmail.com
Tel : 0312 317 03 15/4416
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI
Kişisel Akademik Bilgiler


 

Eğitimi     2013            PhD (Bilim Doktoru-Doktora)
2008-2013  A.Ü.V.F. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora
2003-2008  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi
1999-2003  Trabzon Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Bölüm)
1996-1999  Trabzon Cumhuriyet İlköğretim Okulu
1991-1996  Trabzon 100. Yıl İlkokulu

 


Yabancı Dil: İngilizce (iyi düzeyde)


 

Ünvanları

 • 2008 Veteriner Hekim
 • 2009 Araştırma Görevlisi/İç Hastalıkları
 • 2013 Doktor (PhD)

 

Uzmanlık Alanları

 •  Kedi, Köpek ve Atlarda Veteriner Kardiyoloji
 •  Kardiyak Aritmiler

 

Kitapları

 • Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2017


Ödülleri

 • 2003-2008 dönemi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi Birincilik Ödülü
 • Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Ödülü
 • Tübitak Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (2224)
 •  

Projeleri

 • Köpeklerde kalp hastalıklarında aritmilerin holter monitorizasyon tekniği ile tanısı ve sınıflandırılması/Araştırmacı: Sonlandı
 • Kronik gastritis, gastrik ve duodenal ülserasyonlu kedi ve köpeklerde Helikobakter enfeksiyonu ve sağaltım seçeneklerinin araştırılması/Araştırmacı: Sonlandı
 • Effects of different doses of catosal on BHBA concentration in fresh cows with subclinical ketosis/Araştırmacı: Sonlandı

 

Verdiği Seminerleri

 • Köpek ve Kedilerde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları
 • Köpeklerde Bilier Sistem Hastalıkları


Tez Konusu

 • Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Aritmilerin Holter Monitorizasyon Tekniği ile Tanısı ve Sınıflandırılması, Ankara Üniversitesi


Diğer Akademik Etkinlikleri  

 • IV. KHVHD Anadolum Kongresi Katılım Sertifikası (2009)
 • 8.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Katılım Sertifikası (2009)
 • V. KHVHD Anadolum Kongresi Katılım Sertifikası (2010)
 • III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Katılım Sertifikası (2010)
 • The Marmara Otelinde GP Software ve Vega Group işbirliğiyle düzenlenen VETERA Elektronik Klinik işletim Sistemleri konulu toplantıya katılım sertifikası (2010)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen uygulamalı Veteriner Endoskopi Kursu Başarı Sertifikası (2010)
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı öncülüğünde, İsviçre- Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dermatoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen, I.Veteriner Dermatoloji Semineri ve Kursu Düzenleme Kurulu üyeliği (2011)
 • VI. KHVHD Anadolum Kongresi Katılım Sertifikası (2011)
 • Uluslararası 17. FECAVA Avrupa Kongresi Katılım Sertifikası (2011)
 • 9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Katılım Sertifikası (2011)
 • 9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Onkoloji Eğitim Semineri katılım Sertifikası (2011)
 • I. Veteriner Dermatoloji Semineri Katılım Sertifikası (2011)
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı öncülüğünde, İsviçre- Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dermatoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen II. Veteriner Dermatoloji Semineri ve Kursu Düzenleme Kurulu üyeliği (2012)
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı öncülüğünde, İsviçre- Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen I. Veteriner Kardiyoloji Semineri ve Kursu Düzenleme Kurulu üyeliği (2012)
 • VII. KHVHD Sürekli Eğitim Kongresi (2012) Katılım Sertifikası
 • II. Veteriner Dermatoloji Semineri (2012) Katılım Sertifikası
 • I.Veteriner Kardiyoloji Semineri (2012) Katılım Sertifikası
 • Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde 10 gün süreli Klinik Çalışma (2012)
 • 16. Uluslararası Veteriner Radyoloji Birliği Kongresi ve Avrupa Veteriner Görüntülü Tanı yıllık Toplantısı kapsamında Küçük Hayvanlarda Toraks Radyografisi Meslekiçi Eğitim Kursuna Katılım Sertifikası (2012)
 • Ankara Üniversitesi Deney hayvanları kullanım sertifikası (2012).
 • Boehringer Ingelheim tarafından gerçekleştirilen Köpeklerde konjestif kalp yetmezliği ve tedavisi konulu seminere katılım (2012)
 • 78. Uluslararası SCIVAC Kongresi katılım sertifikası (2013)
 • 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Katılım sertifikası (2013
 • VIII. KHVHD Sürekli Eğitim Kongresi Katılım Sertifikası (2013)
 • 82. Uluslararası SCIVAC Kongresi katılım sertifikası-Veteriner Kardiyoloji (2014)

 • ICVS yıllık toplantısına katılım (2016)
 • Boehringer Ingelheim tarafından düzenlenen "Köpeklerde Konjestif Kalp yetmezliğinin Tanı ve Tedavisinde En Son Gelişmeler" konulu eğitim seminerinde eğitmenlik (2016)


Seçili Yayınları

 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç, ALİHOSSEİNİ,H., AYDEMİR, E., CANSIZ, F., KALINBACAK, A. 2013. Atrial Septal Aneurysm Mimicking Cor Triatriatum in a Cavalier King Charles: A Case Report. Ankara Univ Vet Fak Derg, 63: 411-414
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ŞAHAL,M. 2015. Comparison of in-hospital and 24-hour ambulatory electrocardiography in dogs with heart disease. Animal Health, production and hygiene, 4(2)
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H., HAYDARDEDEOĞLU A.E. 2015. Antidromik reentrant taşikardi: Hipertrofik kardiyomyopatili bir kedide geniş kompleks taşikardi. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. Samsun
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., KURTDEDE, A., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALİHOSSEİNİ, H., ÖZEN, D., AYDEMİR, E. 2017. Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 
 • ŞAHAL, M., ÇOLAKOGLU, E. Ç. 2010. Bir Van Kedisinde Distal Arteriyel Tromboembolizm: Sessiz Katil. KHVHD Kongresi, İstanbul.
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., TUNÇ, A.S., AYDEMİR, E., ŞEN, Y., KUTSAL, O., VURAL, S., KALINBACAK A. 2016. Development of primary epicardial mesothelioma in a chinese sharpei with a long term history of cutaneous mucinosis. Science and Technology, 6(5).
 • ÇAKIR, L., COLAKOGLU, E.Ç., COŞKAN, A.S., KUTSAL, O. 2014. Cytologic evaluation of pleural effusion with cell block technique in a dog. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61:73-77.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., BOZKURT, M.F., ÖZKAPTAN, İ., DEMİREL, H.H., ALİHOSSEİNİ, H., ÇOLAKOĞLU, E.Ç. 2012. Evcil Kısa Tüylü Bir Kedide Invaziv Timoma Olgusunun Radyolojik Ve Klinikopatolojik Değerlendirilmesi : Olgu Sunumu. KHVHD Kongresi.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., KALINBACAK, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H. 2012. Geriatrik Petlerde Klinik Yaklaşım ve Önemli 10 Altın Kural. KHVHD Kongresi.
 • ALIHOSSEINI, H., KURTDEDE, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A. E., ÖZEN, D. 2014. Cardiac Arrhythmias in Dogs with Mitral Regurgitation. 82.th International SCIVAC Congress, Milan, Italy
 • ÇOLAKOGLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU,A.E., ALİHOSSEİNİ, H., KURTDEDE, A. Chow Chow Irkı Bir Köpekte Siklus Düzensizliğine Bağlı Östrojene Yanıt Veren Dermatozda Spontan İyileşme. F Ü Sağ Bil Vet Derg 2014; 28(3):155-157.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÇOLAKOĞLU, E. Ç., ALİHOSSEİNİ, H., BAYDIN, A., KURTDEDE, A., 2009. Terrier Irkı Bir Köpekte MRI ile Desteklenmiş Sentral Diabetes İnsipidus’un Klinik Sunumu ve Nazal Desmopresin İle Sağaltımı. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları, İzmir, Selcuk. Oral sunum
 • KURTDEDE, A., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALIHOSSEINI, H., ÇOLAKOĞLU, E.Ç. 2014. Dermatophytosis Caused by trichophyton mentagrophytes var. erinacei in a dog: a case report. Veterinarni Medicina 2014; 59(7):349-351.
 • BÖRKÜ, K., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALIHOSSEINI, H., BAYDIN, A., OĞUZOĞLU, T.Ç. Canine Distemper Virus Infection in A Terier Dog with Pyotraumatic Dermatitis. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18(6):1083-1084.
 • ÇOLAKOGLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALİHOSSEİNİ, H., KURTDEDE, A. Mitotane-Induced Hypoadrenocorticism in a Dog with Hyperadrenocorticism. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2015; 21(1):135-137.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÇOLAKOĞLU, E. Ç., ALİHOSSEİNİ, H., BAYDIN, A., SALMAN, D., KALINBACAK, A., 2009. Hiperadrenokortisizim’li Köpeklerde Klinik, Laboratuar Değerlendirmeler ve Tedavi Girişimleri. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları, İzmir, Selcuk. Oral sunum
 • HAYDARDEDEOGLU, A.E., ÇOLAKOGLU, E. Ç., ALIHOSSEINI, H., SEN, Y., SALMAN, D., SANCAK, I. G., KALINBACAK, A. 2010, Lenfomalı 10 Köpekte Klinik Çalışma: Kısa Dönem Wiskonsin Madison Kemoterapi Protokolü. Veteriner Farmakoloji Kongresi, Kuşadası, oral sunum
 • KURTDEDE, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALIHOSSEINI, H.. 2009, Kısırlaştırılmış Bir Dişi Bokser Köpekte Hyperestrogenemia ile Bilateral Flank Alopesi’ nin Birlikte Görülmesi. KHVHD Kongresi, İstanbul
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALİHOSSEİNİ, H., ÇOLAKOGLU, E. Ç., KALINBACAK, A, 2010. Alt Üriner Sistem Hastalığına Sahip Erkek Kedilerde Sağaltım Uygulamaları ve Klinik Değerlendirmesi. KHVHD Kongresi, İstanbul.
 • YAĞCI, B.B., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÖCAL, N., BAYDIN, A., ÇOLAKOĞLU, E. Ç., ALİHOSSEİNİ, H., 2009. Kedilerde idiopatik Hepatik Lipidosis’in Sağaltımında L - Carnitinin Etkinliği. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları, İzmir, Selcuk. Oral sunum
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ŞENEL, O.O., ÇOLAKOGLU, E. Ç., ERGİN, İ., ALİHOSSEİNİ, H., ŞEN, Y. 2010. Bir Alman Kurt Köpeğinde Stump Pyometraya Bağlı Gelişen Peritonitis Olgusu. KHVHD Kongresi, İstanbul.
 • ŞAHAL, M., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H. 2011.  Ketozis ve Yağlı Karaciğer Sendromunun Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Tedavideki Başarısızlığın Nedenleri. Türkiye Klinikleri cilt 2, sayı 2
 • H.E. CANATAN, G. SARI, S. SALAR, K. KARAKAŞ, H. KANCA, A. BAŞTAN, E.Ç. ÇOLAKOĞLU. 2012. Bir Köpekte Fötal Maserasyon Ve Fötal Kemiklerin Vaginal Retensiyonu Olgusu. KHVHD Kongresi.
 • CANSIZ, F.,  AYDEMİR, E., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H., BÖRKÜ M.K. 2012. Felıne Infectıous Perıtonıtısli Bir Kedide Oküler Lezyonlar. KHVHD Kongresi.
 • TURGUT, D., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., CANSIZ, F., AYDEMİR, E., COŞKAN, A.S., VURAL, S.A., KALINBACAK, A. 2012. Fıp Ve Felv Pozitif Bir Kedide Viral Ülseratif Dermatitis. KHVHD Kongresi.
 • TURGUT, D., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., CANSIZ, F., ÖZKAPTAN, İ., COŞKAN, A.S.,  VURAL, S.A., KALINBACAK, A. 2012.  Rottweiler Irkı Bir Köpekte Foliküler Displazi Olgusu. KHVHD Kongresi.
 • SAHAL, M., DENİZ, A., VURAL, R., KUPLULU, S., POLAT, I., COLAKOGLU E. C., CEYHAN, M.,  PEKCAN, M. 2012. Effects of different doses of catosal in dairy cattle with subclinical ketosis. XXVII.th World Buiatrics congress, Lisbon
 • ERGIN, İ., HAYDARDEDEOGLU, AE., ÇOLAKOGLU, E.Ç., ALIHOSSEINI, H., ŞENEL, O.O. 2013. Clinical, Hematological Findings and Treatment of Canine Leishmaniosis: A case report. 46th European Veterinary Conference, Amsterdam, Holland                 
 • CANSIZ, F., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ÇOŞKAN, A.S., VURAL, S.A., ALİHOSSEİNİ, H., KALINBACAK, A. (2013) Bir Buzağıda Parakeratoz Olgusu. 10. Ulusal Veteriner iç Hastalıkları kongresi, Nevşehir
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., AYDEMİR, E., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., BOZTOK, B., BOZKURT, M.F. KALINBACAK, A. (2013). Bir Köpekte Hepatokutanöz Sendrom. 10. Ulusal Veteriner iç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., BOZKURT, M.F., CINGI, C. Ç., BAŞER, D.F., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H., KALINBACAK, A. (2013)  Feline Dermatosparaksiste Askorbik Asit Etkinliği-Gözlemsel Olgu Serisi. 10. Ulusal Veteriner iç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir  
 • ÖZKAPTAN, İ., YÜCEL, Z., BOZKURT, M.F., ALİHOSSEİNİ, H.,ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A.E. (2013). Bir Köpekte Alışılmamış Büyüklükte Tekrarlayan Pedal Şıvanoma-Tek Bir Olgu Raporu. 10. Ulusal Veteriner iç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALIHOSSEINI. H. Shar-pei Irkı Bir Köpekte Kutanöz Müsinözis ve Mastositozis. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg 2014; 9(3): 194-197.
 • ÇOLAKOGLU, E. Ç., HAYDARDEDEOGLU, A.E., ALIHOSSEINI, H. Detrüsor Arefleksisi Bulunan Evcil Hayvanlarda Oral Betanekol Kullanımının Kese Tonusu Üzerine Klinik Etkisi: 3 Olgunun Değerlendirilmesi. Kocatepe Vet J 2014;7(2): 79-84.