DOÇ. DR. EKREM ÇAĞATAY ÇOLAKOĞLU    
Adı : EKREM ÇAĞATAY
Soyadı : ÇOLAKOĞLU
E-posta : colakoglu@ankara.edu.tr, ekremcagatay@hotmail.com
Tel : 0312 317 03 15 / 4416
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Birimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ekrem-cagatay-colakoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi ve Ünvanları     

     2020           Doçent

2013           PhD (Bilim Doktoru)

2008-2013  Doktora: A.Ü.V.F. İç Hastalıkları A.D

2009           Araştırma Görevlisi: A.Ü.V.F İç Hastalıkları A.D

2003-2008  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi

1999-2003  Trabzon Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Bölüm)

1996-1999  Trabzon Cumhuriyet İlköğretim Okulu

1991-1996  Trabzon 100. Yıl İlkokulu

 

Uzmanlık Alanları

     Veteriner Kardiyoloji Birimi Sorumlusu

     Web Sitesi: http://kardiyoloji.veterinary.ankara.edu.tr/ 

     Kedi ve Köpeklerde Veteriner Kardiyoloji

     Kardiyak Aritmiler

     

Kitapları

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2017 https://nobeltip.com/product/3217/kedi-ve-kopeklerde-klinik-pratikte-ekokardiyografi

Kedi ve Köpeklerde Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon, Nobel Tıp Kitapevleri, Çeviri Kitap, Kardiyoloji Bölüm Yazarı, 2020


Ödülleri

2003-2008 dönemi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Eğitimi Birincilik Ödülü

Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Ödülü


Projeleri

Mitral Kapak Hastalıklı Köpeklerde İskemik Lezyonların Lokalizasyonlarının Saptanmasında 12 Derivasyon Elektrokardiyografinin Önemi, Yürütücü: Sonlandı, 2019-2020

Veteriner Kardiyoloji Ünitesinin Yetersizliklerinin Giderilmesi, Araştırmacı: 2020-Devam Ediyor

Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Aritmilerin Holter Monitorizasyon Tekniği ile Tanısı ve Sınıflandırılması/Araştırmacı: Sonlandı, 2009-2012

 

Verdiği Seminerleri

Köpek ve Kedilerde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları

Köpeklerde Bilier Sistem Hastalıkları

 

Tez Konusu

Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Aritmilerin Holter Monitorizasyon Tekniği ile Tanısı ve Sınıflandırılması, Ankara Üniversitesi, 2013


Seçili Akademik Etkinlikleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı öncülüğünde, İsviçre- Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirilen I. Veteriner Kardiyoloji Semineri ve Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği (2012)

I.Veteriner Kardiyoloji Semineri, Ankara (2012) Katılım Sertifikası

Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde 10 gün süreli Klinik Çalışma (2012)

16. Uluslararası Veteriner Radyoloji Birliği Kongresi ve Avrupa Veteriner Görüntülü Tanı yıllık Toplantısı kapsamında Küçük Hayvanlarda Toraks Radyografisi Kursuna Katılım Sertifikası, Bursa (2012)

Boehringer Ingelheim Tarafından Gerçekleştirilen Köpeklerde Konjestif Kalp Yetmezliği ve Tedavisi Konulu Seminere Katılım, İstanbul (2012)

82.Uluslararası SCIVAC Kongresi Katılım Sertifikası-Veteriner Kardiyoloji, İtalya (2014)

ICVS Cardiology Yıllık Toplantısına Katılım, Dubrovnik (2016)

Boehringer Ingelheim Tarafından Düzenlenen "Köpeklerde Konjestif Kalp yetmezliğinin Tanı ve Tedavisinde En Son Gelişmeler" Konulu Eğitim Seminerinde Davetli Konuşmacı (2016)

İVHO Tarafından Düzenlenen 'Dilate ve Hipertrfik Kardiyomyopati' Konulu Eğitim Seminerinde Davetli Konuşmacı, İstanbul (2018)

Veteriner İç Hastalıkları Kongresinde Olgularla DCM ve HCM konulu eğitim seminerinde davetli konuşmacı, İstanbul (2019)

Tuvecca Tarafından Düzenlenen Kurslar Sempozyumunda (Kardiyoloji) Davetli Konuşmacı, Antalya (2019)

 

      Seçili Yayınları

 • SEVİM, K., ÇOLAKOĞLU, E.Ç. 2021. İki Kedide Taurine Yanıt Vermeyen Dilate Kardiyomiyopati. Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg.
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç, ALİHOSSEİNİ, H., AYDEMİR, E., CANSIZ, F., KALINBACAK, A. 2013. Cavalier Irkı Bir Köpekte Cor Triatriatumu Taklit Eden Atrial Septal Anevrizma Olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 63: 411-414
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ŞAHAL,M. 2015. Kalp Hastalıklı Köpeklerde Klinik Elektrokardiyografi ile 24 saat Holter Kaydının Karşılaştırılması. Animal Health, production and hygiene, 4(2)
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H., HAYDARDEDEOĞLU A.E. 2015. Antidromik reentrant taşikardi: Hipertrofik Kardiyomyopatili Bir Kedide Geniş Kompleks Taşikardi. 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. Samsun, Poster Sunumu
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., KURTDEDE, A., HAYDARDEDEOĞLU, A.E., ALİHOSSEİNİ, H., ÖZEN, D., AYDEMİR, E. 2017. Kalp Hastalığı Bulunan 88 Köpekte Kardiyopulmoner Konsültasyon İstemlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg. 
 • ŞAHAL, M., ÇOLAKOGLU, E. Ç. 2010. Bir Van Kedisinde Distal Arteriyel Tromboembolizm: Sessiz Katil. KHVHD Kongresi, İstanbul, Poster Sunumu
 • ÇOLAKOĞLU, E.Ç., TUNÇ, A.S., AYDEMİR, E., ŞEN, Y., KUTSAL, O., VURAL, S., KALINBACAK A. 2016. Uzun Süredir Devam Eden Kutanöz Müsinöz Tanısı Olan Shar-Pei Irkı Bir Köpekte Primer Epikardial Mezotelyoma Gelişimi. Science and Technology, 6(5).
 • ALİHOSSEİNİ, H., ÇOLAKOĞLU, E.Ç, HAYARDEDEOĞLU, A.E., ÖZEN, D., KURTDEDE, A. Miksömatöz Mitral Kapak Hastalığı Nedenli Mitral Regürgitasyonu Bulunan Köpeklerde Kardiyak Aritmiler. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 16,98-102
 • ÇAKIR, L., COLAKOGLU, E.Ç., COŞKAN, A.S., KUTSAL, O. 2014. Bir Köpekte Hücre Bloğu Tekniği ile Plevral Efüzyonun Sitolojik Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61:73-77.
 • HAYDARDEDEOĞLU, A.E., KALINBACAK, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., ALİHOSSEİNİ, H. 2012. Geriatrik Petlerde Klinik Yaklaşım ve Önemli 10 Altın Kural. KHVHD Kongresi, İstanbul, Oral Sunum
 • ALIHOSSEINI, H., KURTDEDE, A., ÇOLAKOĞLU, E.Ç., HAYDARDEDEOĞLU, A. E., ÖZEN, D. 2014. Mitral Regürgitasyonlu Köpeklerde Kardiyak Aritmiler. 82.th International SCIVAC Congress, Milan, Italy
 • Hadi ALIHOSSEINI, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU., 2019. Akut Solunum Güçlüğü Sendromu Bulunan 84 Kedide Klinikopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi. Vet Hekim Der Derg 90(1): 1-8
 • ALİHOSSEİNİ, H., ÇOLAKOĞLU, E.Ç, HAYDARDEDEOĞLU, A.E. 2017. Röntgenden Klinik Yaklaşıma Köpeklerde Radyografik Kardiyomegali. M.A.E. Vet Fak. Derg. 2, 163-170
 • J. Munoz-Péreza, J.M. Pérez-Zapataa, E.C. Colakoğlu, C. Alessi., 2018.  Bir İngiliz Buldog Irkı Köpekte Persistent Foramen Ovale ve Kor Triatriatum Dekster Olgusu: A case report Revue vétérinaire clinique. 53, 93—97
 • Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU. 2018. Hipertrofik Kardiyomyopatili Kedilerde Trombosit ve Ortalama Trombosit Hacmi Düzeyleri Erken Emboli Oluşumunu Belirlemede Kullanılabilir mi? Harran Üniv Vet Fak Derg, 7 (1): 84-88
 • Çolakoğlu, E.Ç. 2019. Mitral Kapak Hastalıklı Köpeklerde Kalp Hızı Değişkenliği: Ön Çalışma. Internal Medicine Congress, Ankara, Oral Sunum
 • Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Hadi Alihosseini, Ali Evren Haydardedeoğlu. 2019. Dilate Kardiyomyopatili Bir Alman Çoban Köpeğinde Sekonder Hasta Sinus Sendromu Nedenli Presenkop Olgusu. Internal Medicine Congress, Antalya, Oral Sunum
 • Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Yusuf Şen, İrem Başer. 2018. Situs Solituslu Bir Kedide Nadir Görülen Dekstrokardi Olgusu (Kartegener Sendromu?). Icavst Congress, Belgrad, Oral Sunum
 • Colakoglu, E.Ç. 2019. Klinik Olarak Sağlıklı Bir Kedide Akut Fulminant Pulmoner Ödem. Internal Medicine Congress, Ankara, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., Haydardedeoğlu, A.E., Aydemir, E., Özkaptan, İ. 2012. Terrier Irkı Bir Köpekte İntrakardiak Kitleyi Taklit Eden Asimetrik Hipertrofik Papillar Kas Kitlesi. 16. IVRA Meeting, Bursa, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., Haydardedeoğlu, A.E. 2010. Bir Kedide Pektus Ekskavatum Olgusu. 5. KHVHD Kongresi, İstanbul, Poster Sunumu
 • Alihosseini, H., Çolakoğlu, E.Ç., Haydardeoğlu, A.E. 2017. Hipertrofik Kardiyomyopatili Kedilerde sağ Ventrikül Yapı ve Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. 12. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Oral Sunum