PROF.DR. TANSEL ÇOMOĞLU    
Adı : TANSEL
Soyadı : ÇOMOĞLU
E-posta : comoglu@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 31 64
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ