ÖĞR. GÖR. ÇİĞDEM COŞKUN DİLCAN    
Adı : ÇİĞDEM
Soyadı : COŞKUN DİLCAN
E-posta : coskunc@ankara.edu.tr, cigdemcoskun85@gmail.com
Tel : 0 312 600 01 62
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Su Yönetimi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora : Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2015-....)

Yüksek Lisans   : Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - İZMİR

Bölüm: Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Not: 3.70/4.00 (2009 - 2012)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR

Bölüm: Çevre Mühendisliği(2004-2009)

Not: 2.74/4.00

Lise: H. M. M. Bileydi Anadolu Lisesi – ANTALYA (1999-2003)

Not: 4.81/5.00

İŞ DENEYİMİ

 Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nde Uzman (18.03.2013-Halen)

 ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Arıtma Çamurları Laboratuarında ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak çalışması olan “Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi” adlı TÜBİTAK destekli KAMAG araştırma projesinde Proje Bursiyer Çalışanı (01.08.2010 – 01.05.2012)

 Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Projesi

Ön arıtılmış çamurların mezofilik anaerobik çürütülebilirliği (27.09.2010-30.11.2012)

 II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Organizasyon Kurulunda görevli (04.11.2009 - 06.11.2009)

 Lisans Bitirme Projesi

Yukarı Akışlı Anaerobik Filtre Model Reaktöründe Kloroanilin Arıtılabilirliği-İşletmeye Alma Aşaması (23.02.2009-28.06.2009)               


Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN ÇİĞDEM,AKŞİT CENK,ARSLAN ŞEBNEM,ÇELİK MEHMET,KODAL SÜLEYMAN (2016).  Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District.  Journal of Agricultural Sciences 

 

 

 

 

 

1.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN DİLCAN ÇİĞDEM,ARSLAN ŞEBNEM,AKŞİT CENK,ÇELİK MEHMET,KODAL SÜLEYMAN,YETİŞ ÜLKÜ (2017).  Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yeraltı Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi.  International Congress on the 75th anniversary of Turkish Geographical Society, 432-433. (Özet Bildiri)

 

1.

 

 

 

ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN DİLCAN ÇİĞDEM,ARSLAN ŞEBNEM,AKŞİT CENK,ÇELİK MEHMET,KODAL SÜLEYMAN,YETİŞ ÜLKÜ (2017).  Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yeraltı Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi.  Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri)

 

2.

 

 

 

ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN DİLCAN ÇİĞDEM,BENLİ BOĞAÇHAN,KODAL SÜLEYMAN (2015).  A new integrated approach for water education in Turkey.  9th World Congress, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities (Özet Bildiri)

 

3.

 

 

 

ÇAPAR GÖKŞEN,AKŞİT CENK,COŞKUN DİLCAN ÇİĞDEM,ARSLAN ŞEBNEM,ÇELİK MEHMET,KODAL SÜLEYMAN,YILMAZ LEVENT,YETİŞ ÜLKÜ (2014).  Water quality for human consumption and agricultural use inGolbasi district of Ankara-Turkey.  IWA World Water Congress and Exhibition (Tam Metin Bildiri)

 

4.

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

KODAL SÜLEYMAN,Murat TÜRKEŞ,BENLİ BOĞAÇHAN,ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN ÇİĞDEM (2015).   Entegre Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Adaptasyon .  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 1, 161-183. (Tam Metin Bildiri/)

 

1.

 

 

ÇAPAR GÖKŞEN,COŞKUN ÇİĞDEM,KODAL SÜLEYMAN (2015).  Türkiye de Disiplinlerarası Yeni Bir Lisansüstü Program Önerisi  Entegre Su Yönetimi.  11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2 (Tam Metin Bildiri/)

 

2.