PROF.DR. CEM ÖZKAN    
Adı : CEM
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : cozkan1965@gmail.com
Tel : 596 11 40
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

CURRICULUM  VITAE

 

Name Surname                  : Cem Özkan

Bird Day                               : 07.05.1965

Title                                       : Prof. Dr.

Address                               :Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of plant protection

 

Academic Title  

Research assistant: 1990-2010

Master:1990-1995

DoctoraTE:1995-1999

Associate professor:20.10.2006

Professor: 06.04.2012

 

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan 5, Devam 8)

6.2. Doktora Tezleri (Tamamlanan 1, Devam 2)

 

Publications

Ozkan, C. and H. Tunca. 2005. Ephestia cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae) for an Egg-larval Parasitoid, Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) and a Possible Rering Method of the Parasitoid on the New Host. International Journal of Zoological Research 1:70-73.

 

Ozkan, C. 2006. Laboratory rearing of the solitary egg-larval parasitoid, Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) on a new recorded factitious host Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Pest Science. 79: 27-29

 

Ozkan, C. 2006. Effect of host diet on the development of the solitary egg-larval parasitoid Chelonus oculator in superparasitized Ephestia kuehniella. Phytoparasitica. 34(4):338-346. (

 

 

 

Sahin A.K., Ozkan C. 2007. Effect of light on the longevity and fecundity of Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera : Ichneumonidae). Pakistan Journal of Zoology 39(5)315-319

 

 

Ozkan, C. 2007. Effect of food, light and host instar on the egg load of the synovigenic endoparasitoid Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) Journal of Pest Science 80:79-83.

 

Tunca. H., Kara, K. and Ozkan, C. 2009. Two tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoids of Diprion pini (L.) (Hymenoptera: Diprionidae), along with a New Record for the Turkish Tachinidae Fauna. Turkish Journal of Zoology 33 (241-244).

 

 

Tunca, H. Özkan, C.and  Kılınçer, N. 2010. Temperature dependent development of the egg-larval parasitoid Chelonus oculator on the factitious host, Ephestia cautella. Turkish Journal Agriculture Forestry, 34, 421-428.

 

Tunca, H., Kılınçer, N. and Özkan , C. 2011. Side effect ofs of some botanical insectices and extracts n the parasitoid, venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae).  Turkish Journal of Entomology.

 

Tunca, H., Kılıncer, N. and. Ozkan, C.  2012. Side-effects of some botanical insecticides and extracts on the parasitoid, Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomology, 36(2)

 

Oral and poster presentation

 

Özkan, C., A. Karakaya, K. Demir, N. Korkutlu, A.K. Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, C. Kütük ve N. Çiçek 2005. Plant Protection Practices Regardinging Organically Grown Tomatoes in Greenhouse in Ankara Province, Turkey. X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 221. Kusadası, Turkey.

 

 

Şahin, A.K., N. Korkutlu. C. Özkan. 2005. Effects of Adult diet and Photoperiod on the Longevity and Fecundity of Synovigenic Endoparasitoid Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae). X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 223. Kusadası, Turkey.

 

Tunca, H., N, Gökçek ve C. Özkan. 2005. Effects of Food Supplement, Mating and Ovipositing on the Longevity of an Egg-larval Parasitoid Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae). X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 481. Kusadası, Turkey.

 

Özkan, C. and M.O. Gürkan. 2003. The discrimination ability of parasitised host by Venturia canescens (Gravenhost) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Integrated Protection of Stored Products. IOBC Bulletion/ wprs Vol. 27 (9) 2004 pp.153 -157. September 16-19, 2003. Kusadası, Turkey.

 

Ozkan, C., N. Gökçek and H., Tunca. 2003. Development time, fecundity and longevity of Venturia canescens (Gravenhost) (Hymenoptera: Ichneumonidae) with Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) as host. Integrated Protection of Stored Products. IOBC Bulletion/ wprs Vol. 27 (9) 2004 pp.173-175. September 16-19, 2003. Kusadası, Turkey.

 

Özkan, C., H. Tunca, D. Baysoyu, S. Ceylan, N. Kılınçer, N. Akci, A.K. Şahin, C. Kaya, Y. Şahin, M.M. Yassin Ali and A. Dini Pour. 2010. Biological studies with an egg-larval parasitoid Chelonus oculator: advances, succeses, and potantial of use. IX European Congress of Entomology, s. 122.

 

Tunca, H., Kilincer, N. and  C. Ozkan. 2010. Effect of selected botanical insecticides on the biology and behaviour of Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera:Braconidae). IX European Congress of Entomology, s.143.

 

Özkan,  C., Tunca, H. Uğur, A., Kılınçer, N., Ali  Baboo, Yassin Ali, Şahin Y.,Köksal a., kutly Ö., Moran H., Tatlı Ş., Saka A.,Mehmet Ali M., Üstüner M., Sezer R., Turacak Ü., Mutlu V., Kübrara D., Sağlam Y., Erşahan A., Engib Ö. F.,Varol, A., Durmaz D., Bal Ö.,Günal A.R., Camcı, H., Arık M.,Atalay Ç., Demiray E. 2011. Ecology training with insect at elementary school level. Sis Catalyst &  EUCU.NET Joint Conference, University of Ankara, 28th-30th November 2011.Ankara ,Turkey.

 

Kılınçer, N., Özkan,  C., Tunca, H. Uğur, A., Ali  Baboo, Yassin Ali and Şahin Y. 2011. Insect as teaching instruments for ecology education in primary schools. Sis Catalyst &  EUCU.NET Joint Conference, University of Ankara, 28th-30th November 2011.Ankara ,Turkey.

 

Özkan C., Tunca H., Akçi, N., Şahin A.K. 2010. Growing organic vegetables in Ankara Province. Workshop “Experiences Beyond Organic Agriculture and Agricultural Soil Quality in Japan and Turkey. June 20, 2010. Ankara Turkey

 

Güneş H., Tatlıpınar A., Çöl B., Civelek H.S. and Özkan C. 2011. Cry gene profiles and bio-activity of bacillus strains from fig-related areas in Aydın  province.IV. Congress  of European microbiologist. June 26-30 2011. Geneva, Switzerland

 

Bayram, Ş ve C. Özkan. 1998. Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in yaşa ve konukçuya bağlı olarak iç üreme organlarında görülen morfolojik değişimler üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi. 22(2): 149-159. (TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler hakemli dergi)

 

Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2001. Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Biyolojik Özeliklerine Etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2): 120-125. (Senato tarafından kabul edilen diğer uluslararası alan indeks).

 

Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2001. Behavioral responses to parasitized and unparasitized hosts of Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomology. 25(3): 175-181. (TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler hakemli dergi)

 

 

Özkan, C. ve D. Özmen. 2001. A new record for Turkish fauna Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) and its two new hosts. Turkish Journal of Entomology. 25 (4). 263-265. (TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler hakemli dergi)

 

 

Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Konukçu yaşının soliter koinobiont endoparazitoid olan Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in bazı biyolojik özellikleri üzerine etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi. 26 (2):83-91. (TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler hakemli dergi)

 

Özkan, C. 2002. Organik ürünlerde zararlı böcek yönetimi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 338/339:20-27.

 

Özkan, C. 2004. İki farklı konukçu dönemi üzerinde yetiştirilen endoparazitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in yaşam süresine farklı ışıklanma süresinin ve farklı besinin etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. (3): 313-317. (Senato tarafından kabul edilen diğer uluslararası alan indeks).

 

Özkan, C., O. Gürkan, Ö. Hancıoğlu, 2005. Çubuk (Ankara) İlçesi Vişne Ağaçlarında Zararlı Olan Türler, Doğal Düşmanları ve Önemlileri Üzerinde Gözlemler Tarım Bilimleri. 11 (1) 57-59. (Senato tarafından kabul edilen diğer uluslararası alan indeks).

 

Tunca H., Kılınçer N., Özkan C. 2011. Bitkiler, Herbivorlar ve Doğal Düşmanlar Arasında Trofik İlişkiler. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 3. Cilt 2. sayı. Kabül edildi. (Senato tarafından kabul edilen diğer uluslararası alan indeks).

 

 

Şahin Y. ve C. Özkan 2009. Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları . I. Gap Organik Tarım Kongresi, s. 139. 17-20 Kasım Şanlıurfa

 

Ozkan C., Tunca, H., Kaya C. ve Hacıalioğlu Y. 2009. Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s. 18, 15-18 Temmuz, Van.

 

Özkan, C. ve Gürkan O. 2009. Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın farklı larva dönemleri üzerinde süperparazitizmin soliter larval parazitoiti Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Gravenhorst)’in gelişimine etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.329,  15-18 Temmuz, Van.

 

Sahin A. K., H.Tunca, C. Özkan. 2007. Farklı besinin Ephestia (=Cadra) cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae)'nın gelişimi üzerine etkileri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, s. 43.Isparta.

 

Özkan, C., S. Bal, A. Çakmak, S.Gülersönmez, R. Topak, M. Topak, M. Eryılmaz, N. Gökçek, A.K. Şahin. 2006.Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde Organik Tarım Bilgilendirme Projesi.Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, s.67. 1-4 Kasım 2006 Yalova.

 

N. Gökçek, C. Özkan, A. K. Şahin. 2006.Ankara İli Beypazarı İlçesinde Organik Tarım Eğitimi. Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, s.70. 1-4 Kasım 2006 Yalova.

 

Tunca, H., N. Gökçek, A. K. Şahin, N. Korkutlu ve C. Özkan. 2005. Ekosistem Mühendisi Chelonus oculator Panzer’un Yaşam Eğrileri. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 9. 14-15 Nisan, Ankara.

 

Sözeri, D., N. Gökçek, H. Tunca, N. Korkutlu, A. K. Şahin ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Akyurt İlçesi’nde Organik Kayısı Üretim Çalışmaları. Tarım ve Çevre İlişkileri. 1. Öğrenci Kongresi. s. 12. 14-15 Nisan, Ankara.

 

Şahin, A. K., N. Korkutlu, H. Tunca, N. Gökçek ve C. Özkan. 2005. Feminist Çevre Mühendisi Venturıa canescens’in Yaşam Eğrileri. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 6. 14-15 Nisan, Ankara.

 

Korkutlu, N., A. K., Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, F. Demirel ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Lalahan İlçesinde Çevre Dostu Organik Tarıma İlk Adım. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 11. 14-15 Nisan, Ankara.

 

Gökçek, N., H. Tunca, A. K. Şahin, N. Korkutlu ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde Organik Tarım Çalışmaları. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 5. 14-15 Nisan, Ankara.

 

Aksoy, U., Y. Tüzel, A. Altındişli, H.Z. Can, E. Onoğur, D. Anaç, B. Okur, M. Çiçekli, Y. Sayan, F. Kırkpınar, Z.K. Bektaş, S. Çelik, L. Arın, C. Er, C. Özkan ve D.B. Özenç 2005. Organik (=Ekolojik, Biyolojik) tarım uygulamaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi Bildirileri, s. 291-314. 3-7 Ocak, 2005, Ankara.

 

Hancıoğlu, Ö., C. Özkan, F. Demirci, E. Gündoğmuş, O. Gürkan, R. Ay, ve S. Demir 2004. Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çalışmaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s.122. Samsun.

 

Özkan, C. 2004. Işıklanma Süresinin ve Besinin Endoparazitoit Venturia canescens (Gravenhost) (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkileri. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 55. Samsun.

 

Özkan C., K. Demir, N. Korkutlu, A.K. Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, A. Karakaya, C. Kütük ve N. Çiçek 2004. Ankara ili Örtü Altı Organik Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 205. Samsun.

 

Tunca, H., N, Gökçek ve C. Özkan. 2004. Farklı Besinlerde Yumurta-Larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Yaşam Eğrilerine Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 21. Samsun.

 

Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Koinobiont endoparazitoit Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in iki farklı yaştaki ungüvesi larvalarında yaşam çizelgesi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s.89-98, 4-7 Eylül, Erzurum.

 

Tunca, H., N. Gökçek ve C. Özkan, 2002. Farklı besin çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un ergin yaşam sürelerine etkileri. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s.127-135, 4-7 Eylül, Erzurum.

 

Özmen D., S. Dabbağoğlu, C. Özkan ve N. Kılınçer, 2002. Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’nın iki yeni konukçuda yetiştirilmesi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s. 99-108, 4-7 Eylül, Erzurum.

 

Özkan, C ve M.O. Gürkan. 1996. Değişik sıcaklıklarda Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Ungüvesi (Ephestia kuehniella Zell.) yumurtalarında karşılaştırmalı yaşam çizelgeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi. s. 311-319. Ankara.

Özkan C., Tunca H. ve Kılınçer H. 2010. İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi. Eğitimde Reform Girişimi 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. S.29. Sabancı Üniversitesi, 17-18 Nisan 2010. İstanbul.

Tunca, H., Kılınçer, N., Özkan C. 2011. Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisit ve Ekstraktların Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) Gelişimine ve Davranışına Etkisi IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.21, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

Yassin M ve Özkan C. 2011 Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın Laboratuar Koşullarında Yetiştirme Metodu IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.294, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

Şahin A.K., Tunca H.ve Özkan, C. 2011. Vücut İriliği, Besin ve Fotoperiyotun Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Yaşam Süresi ve Yumurta Verimi Üzerine Etkisi IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele Seksiyonu s.131, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

Tunca, H., C. Özkan ve Beyarslan, A. 2011. Apanteles carpatus (Say) (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu Monopis crocicapitella (Clemens) (Lepidoptera: Tineidae) Üzerinde Yetiştirilmesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.458, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

 

H. Tunca, C. Özkan, M. M. Yassin Ali ve Şahin Y 2011. Chelonus oculator (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) Üzerinde Yetiştirme Yöntemi. IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.459, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

 

H. Tunca, Y. Şahin, M.M. Yasin Ali, Özkan, C. ve Uğur A. Lariophagus distinguendus (Förster) (Hymenoptera: Pteromalidae)’un Sitophylus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerinde Yetiştirilmesi IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele Seksiyonu s.130, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.

 

 

Other publications

 

Şahin, Y. ve C. Özkan (2009) Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu , s.24.

 

Şahin, A.K., N. Korkutlu ve C. Özkan (2004) Farklı Işıklanma Şiddetinde Koinobiont Larva Parazitoiti Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu, s. 26.

 

Demirel F., B. Doruk., C. Özkan (2008) Süperparazitizmin gregar larva parazitoiti Bracon hebetor say. (Hymenoptera: Braconidae) üzerine etkileri TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu, s. 35.

 

Tunca H., N. Gökçek ve C. Özkan (2001) Farklı Besin Çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Ergin Yaşam Süresine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu, 46.

 

Özkan C. (2009).Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri,  TUBITAK Proje Sonuç Raporu , Proje no 107O906, s. 47.

 

Özkan C., D. Özmen ve S. Dabbağoğlu (2005)Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator (Panzer) (Hymenoptera: Braconidae)’un Bazı Biyolojik Özellikleri ve Kitle Üretim Olanakları, TÜBİTAK- TOGTAG 2679 nolu Proje Sonuç Raporu,s 49.

 

Hancıoğlu, Ö., O. Gürkan, E. Gündoğmuş, R. Ay, C. Özkan, F. Demirci, , ve S. Demir (2004) Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çalışmaları, TÜBİTAK-TARP 2273 nolu Proje Sonuç Raporu. S. 53.

 

Özkan C. (1995) Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Karşılaştırmalı Hayat Tabloları Üzerinde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü. Yüksek Lisans Tezi. Sonuç Raporu- Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 92.25.00.48 nolu Proje(Danışman: Oktay Gürkan) s.56

 

Özkan C. (1995) Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ile Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) arasında bazı biyolojik ilişkiler üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü. Doktora Tezi,.s.93.

 

Özkan, C. (2006) Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, s.17-45.

 

Gürkan O, M. Emekçi., A. G. Ferizli, C. Ozkan, B. Kaydan  (2002).TBMM’ ne Bağlı Saraylar ve Kasırlarda Böcek Tahribatına İlişkin Gözlem raporu, s. 18.

 

Özkan C., Tunca H ve C. Kaya. 2009. T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Ostim Bölgesindeki Halı Deposunda Zararlı Böceklere İlişkin Gözlem Raporu.s. 34.

 

Özkan C. vd. (2005) Ballıkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması Sonuç Raporu,. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi, s.250

 

Özkan C. vd. (2005) Beşkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması Sonuç Raporu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi, s.222.

 

Özkan C.(2006) Teknik bahçıvanlık eğitimi ile ilgili rapor. Yeşil Kentler ve Sağlıklı Çevreye Katkı İçin: Sincan’da Daha Fazla Yeşillik ve Daha Sağlıklı Çevre. Destekleyen : AB

 

Yeşil Kentler ve Sağlıklı Çevreye Katkı İçin: Sincan’da Daha Fazla Yeşillik ve Daha Sağlıklı Çevre. AB projesi, Destekleyen : AB (2005-2006) (Eğitimci)

 

Bilime Genç Bakış “Organik Tarımda Mücadele Yönetimleri” Dr. Cem Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası- A.Ü.Ziraat Fakültesi . 13 Nisan 2005.

 

Ankara ili Altındağ Belediyesi Alanında Yer alan Kırsal Yerleşimde “ Sosyo- ekonomik Durum ve Kalkınma Potansiyeli” Araştırması Ön Gözlem Raporu . Nisan 2010

 

Kayseri Organik Tarım Konferansı “Türkiye’de Organik Tarım”  Kayseri Ticaret Odası. 9.3.2010

 

Ziraat Fakültesi Çubuklu Üreticilerle Buluşuyor “Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı- I” Çubuk Belediyesi - A.Ü.Ziraat Fakültesi . 19 Nisan 2011

 

 

İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Ahiler, Atatürk,Aydınlıkevler İ.Ö.O. Anı Defteri” 2009, s.156.

 

Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Anı Defteri.” 2010, s.112.

 

Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Naz Önokul Anı Defteri”. 2010,s.32.

 

 

İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Atıfbey İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.455.

 

 

Ozkan, C. 2012. “Dünyayı Döndüren Canlılar; Böcekler” Röportaj. Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Gazetesi. Yıl 1. Sayı 4.

 

Ozkan, C. 2012. “Ülkemizde Biyolojik Mücadele Uygulamaları İstenilen Düzeyde Değil” Röportaj. Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Gazetesi. Yıl 1. Sayı 7.

 

 

Ozkan, C. 2012. ‘Böceklerle Biyolojik Mücadele’. Röportaj. Tarım Kredi Dergisi, Mart 2012, Sayı 476. 

 

 

Books

101 Soruda Organik Tarım (National Geographic Türkiye)

 

 

Projects

Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi (2008-2009) (Danışman).

 

Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)Üzerine Etkileri, Destekleyen : TUBITAK, Proje no: 107O906 (2008-2009) (Yönetici).

 

Süperparazitizmin gregar larva parazitoiti Bracon hebetor say. (Hymenoptera: Braconidae) üzerine etkileri TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi, Destekleyen : TUBITAK (2007-2008) (Danışman).

 

Ankara İli Lalahan İlçesi’nde Sera ve Tarla Koşullarında Organik Tarım Uygulamaları ve Bitki Koruma’nın Önemi, Destekleyen: BİEM Tıbbi İlaç Ltd. (2003-2006) (Yönetici).

 

Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde Sera Koşullarında Organik Tarım Uygulamaları ve Bitki Koruma’nın Önemi, Destekleyen: Beypazarı Belediyesi tarafından desteklenen çalışma (2003-2008) (Yardımcı Araştırıcı).

 

Ankara İli Sera Koşullarında Organik Tarım Uygulamaları ve Bitki Koruma’nın Önemi, Destekleyen : Diğer (2000-2003) (Yönetici).

 

Ankara İli Çubuk İlçesi’nde Organik Meyve yetiştiriciliği ve Bitki Koruma’nın Önemi Destekleyen : Diğer (2000-Devam) (Yönetici).

 

Organik Tarım Bilgilendirme Projesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, AB projesi (2005-2006) (Danışman- Eğitimci).

 

Farklı Işıklanma Şiddetinde Koinobiont Larva Parazitoiti Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Destekleyen : TUBITAK (2003-2004) (Danışman).

 

Ballıkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi (2003-2005) (Ziraat Mühendisi- Ekolojik Tarım Uzmanı).

 

Beşkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi (2003-2005) (Ziraat Mühendisi- Ekolojik Tarım Uzmanı).

 

Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator (Panzer) (Hymenoptera: Braconidae)’un Bazı Biyolojik Özellikleri ve Kitle Üretim Olanakları, TÜBİTAK- TOGTAG 2679 nolu Proje Destekleyen : TUBITAK (2001-2005) (Yönetici).

 

Farklı Besin Çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Ergin Yaşam Süresine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Destekleyen : TUBITAK (2000-2001) (Danışman).

 

Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çalışmaları, TÜBİTAK-TARP 2273 nolu Proje. (1999-2004) (Yardımcı Araştırıcı)

 

Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Karşılaştırmalı Hayat Tabloları Üzerinde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 92.25.00.48 nolu Yüksek Lisans tez projesi. (1992-1995) (Yardımcı Araştırıcı)

 

Yeşil Kentler ve Sağlıklı Çevreye Katkı İçin: Sincan’da Daha Fazla Yeşillik ve Daha Sağlıklı Çevre. AB projesi, Destekleyen : AB (2005-2006) (Eğitimci)

 

Biorasyonel praperatların bazı lepidopterler üzerine etkileri. Öğrenci Odaklı Proje. Ankara üniversitesi Bap (2010-Devam) Danışman

İlköğretimde Böcekerle Ekoloji Eğitimi. Proje no: 111B084, 2011-Tübitak Bilim Toplum projesi (2010-Devam) Yürütücü

Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın mücadelesinde Chelonus oculator’un kullanım olanakları. Ankara üniversitesi Bap (2010-Devam) Yürütücü

 

Çocukların Meyve Bahçesi Projesi. Yaşama Dair Vakfı, Coca –Cola hayata Artı Vakfı, Cappy, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı. (2008-devam). (Teknik Danışman)

 

 

9.         İdari Görevler

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-Devam)

 

10.      Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Entomoloji Derneği, 1987-

 

Ziraat Mühendisleri Odası

 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi, 1994-

 

Biyolojik Mücadele Derneği, 2007-

 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Toplum Bilgilendirme ve Eğitimi Koordinatörlüğü (TOBEK) Kurucu Üyesi, 2009-

 

A.Ü.Çocuk Üniversitesi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, 2009-2011

 

A.Ü. Böcek Şenlik Okulu Kurucu Üyesi, 2009-

 

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi,2016-