DOÇ.DR. CEYDA TUBA ŞENGEL TÜRK    
Adı : CEYDA TUBA
Soyadı : ŞENGEL TÜRK
E-posta : ctsengel@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 03122033152
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

·       2003-2009: A. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Farmasötik Teknoloji Programı Doktora Eğitimi

·       2000-2003: A. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Farmasötik Teknoloji Programı Yüksek Lisans Eğitimi 

·       1996-2000: A. Ü. Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi

 

      Görevler

 •       2002-2014: A. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
 •       2014-2017: A. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti 
 •       2017-        : A. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Doçenti

 

Projelerde Yaptığı Görevler

 • "Diltiazem Hidroklorür Yüklenmiş Mikrokürelerin Modifiye/Kontrollü Salım Yapan Tablet Formülasyonlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi" Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP), Proje No: 20030803038, Yardımcı Araştırmacı, (02.05.2002-02.05.2003).
 • "Kolon Kanseri Tedavisine Yönelik Biyodegradabl Nanopartiküllerin Taşıyıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hedeflendirilmesi"Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP), Proje No:20070803057, Yardımcı Araştırmacı, (17.07.2007-17.10.2009).
 • "Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere Fulvestrant Yüklü Polimerik Nanopartiküller Sistemlerin Geliştirilmesi ve Hedeflendirilmesi" TÜBİTAK-1001, Proje No:112S290, Yardımcı Araştırmacı, (15.11.2012-22.01.2015).
 • "Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisine Yönelik Nano Sistemlerin Hazırlanması ve İn-Vivo Değerlendirilmesi" TÜBİTAK-3001, Proje No:114S132, Yürütücü, (15.06.2014-22.03.2016).
 • " Kukurbitasin B’nin Lipid Polimer Hibrit Nanopartikül Formülasyonlarının Oluşturulması ve İnsan Meme Kanseri Hücrelerindeki Antiproliferatif ve Apoptotik Etki Mekanizmalarının Araştırılması" TÜBİTAK-1001, Proje No:117S131, Yürütücü, (01.12.2017-Devam ediyor).

 

Yayın Listesi

·       Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül, N. Development and in-vitro evaluation of modified release tablets including ethylcellulose microspheres loaded with diltiazem hydrochloride. Journal of Microencapsulation, 23(2):135-152 (2006). 

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. . Kolona Hedeflenen İlaç Taşıyıcı Sistemler. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (J. Fac. Pharm. Ank.) 35 (2): 125-148 (2006).

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. Beyne İlaç Hedeflendirilmesinde Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 24(3): 254-263 (2007).

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. Microsphere-based once-daily modified release matrix tablets for oral administration in angina pectoris. Journal of Microencapsulation, 25(4):257-266 (2008).

·       Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül, N. Evaluation of drug-polymer interaction in polymeric microspheres containing diltiazem hydrochloride. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 95(3):865-869 (2009).

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül, N.  Vitamin E TPGS coated biodegradable polymeric nanoparticles of meloxicam for colon-specific delivery. Eur. J. Pharm. Sci., 38 (1) Suppl:103-105. (2009).

·       Şengel-Türk, C.T., Sezgin-Bayındır, Z., Badıllı, U. Preparation of polymeric nanoparticles using different stabilizing agents. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (J. Fac. Pharm. Ank.), 38 (4): 257-268 (2009).

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C. Polimerik Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yüzey Modifikasyonu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (J. Fac. Pharm. Ank.) 38 (2): 137-154 (2009).

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül, N. . Ethylcellulose-Based Matrix-Type Microspheres: Influence of Plasticizer Ratio as Pore-Forming Agent. AAPS PharmSciTech, 12 (4) 1127-1135 (2011).

·       Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül, N. Design of Vitamin E d-a Tocopheryl Polyethylene Glycol 1000 Succinate-Emulsified Poly (DL–Lactide–co-Glycolide) Nanoparticles: Influence of Duration of Ultrasonication Energy. Journal of Young Pharmacists, 3(3): 171-175 (2011). 

·       Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Dogan. A.L., Esendagli, G., Guc, D., Gönül, N. . Preparation and in vitro evaluation of meloxicam-loaded PLGA nanoparticles on HT-29 human colon adenocarcinoma cells. Drug Dev Ind Pharm, 38 (9) 1107-1116 (2012).

·       Turk, C.T.S., Oz, U.C., Serim, T.M., Hascicek, C. Formulation and Optimization of Nonionic Surfactants Emulsified Nimesulide-Loaded PLGA-Based Nanoparticles by Design of Experiments. AAPS PharmSciTech, 15(1): 161-176 (2014).

·       Sengel-Turk, C.T., Hasçiçek, C., Dogan. A.L., Esendagli, G., Guc, D., Gönül, N. Surface Modification and Evaluation of PLGA Nanoparticles: The Effects on Cellular Uptake and Cell Proliferation on the HT-29 Cell Line. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 24(2), 166-172 (2014).

·       Gumustas, M., Sengel-Turk, C.T., Hascicek, C., Ozkan S.A. Optimization of a Validated Stability-Indicating RP-LC Method for the Determination of Fulvestrant from Polymeric Based Nanoparticle Systems, Drugs and Biological Samples. Biomedical Chromatography, 28(10), 1409-1417 (2014).

·       Badilli, U., Sengel-Turk, C.T., Onay-Besikci, A., Tarimci, N. Development of Etofenamate-Loaded Semisolid SLN Dispersions and Evaluation of Anti-Inflammatory Activity for Topical Application. Current Drug Delivery, 12(2), 200-209 (2015).

·       Hascicek, C., Sengel-Turk, C.T., Gumustas, M., Ozkan S.A., Bakar, F., Das-Evcimen, N., Savaser, A., Ozkan, Y. Influence of Polymer Molecular Weight on In-Vitro Characteristics and Cytotoxicity of Fulvestrant Loaded Nanoparticles. Current Drug Therapy, 9(4),239-249 (2015).

·       Sengel, C. T. Delivery of Nanoparticles for the Treatment of Cardiovascular Diseases. Global Journal of Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome, 2, 018-021 (2015).

·       Sengel-Turk, C. T. Novel Drug Nanocarriers for Cancer Therapy: Carbon Nanotubes. International Journal of Pharma Sciences and Scientific Research, 1, 16-19 (2015).

·       Ugurlu, T., Nalbantoglu, A., Sengel-Turk, C.T. Development of Solid Lipid Nanocarriers for Oral Delivery of Candesertan Cilexetil. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 73(6), 1631-1638, (2016).

·       Sengel-Turk, C.T., Hasçiçek, C., Bakar, F., Simsek, E. Comparative Evaluation of Nimesulide-Loaded Nanoparticles for Anticancer Activity Against Breast Cancer Cells. AAPS PharmSciTech, 18(2), 393-403 (2017).

·       Gumustas M., Sengel-Turk, C.T., Badilli, U., Amasya , G., Ozkan, S., Tarimci, N. Optimization of Stability Indicating LC Method for the Sensitive In Vitro Determination from Solid Lipid Nanoparticles and Ex Vivo Analysis from Rat Skin of Etofenamate. Current Pharmaceutical Analysis, 13(1), 63-71, (2017).

·       Badilli, U., Sengel-Turk, C.T., Amasya, G., Tarimci, N. Novel Drug Delivery System for Dermal Uptake of Etofenamate: Semisolid SLN Dispersion. Current Drug Delivery, 14(3), 386-393 (2017).

·       Sengel-Turk, C.T., Hasçiçek, C. Design of Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticles for Therapy of BPH :Part I. Formulation Optimization Using A Design of Experiment Approach. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 39, 16-24, (2017).

·       Hascicek, C., Sengel-Turk, C.T., Gumustas, M., Ozkan S.A., Bakar, F., Das-Evcimen, N., Savaser, A., Ozkan, Y. Fulvestrant-Loaded Polymer-Based Nanoparticles for Local Drug Delivery: Preparation and In Vtro Characterization. Journal of Drug Delivery Science and Technology, (40),73-82 (2017).

 

Kitaplar

 • Tarimci, N., Sengel-Turk, C.T., Badilli, U. A Novel Approach for Topical Delivery of SLNs: Semisolid SLNs. ISBN: 978-3-659-77901-5, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015.

 

Kitap Bölümleri

 • Sengel-Turk, C.T., Gumustas, M., Uslu, B., Ozkan, S.A. “Chapter 10. Nano-sized Drug Carriers for Oral Delivery of Anti-Cancer Compounds and the Place of the Chromatographic Techniques”. In “Nano- and Microscale Drug Delivery Systems, 1st Edition”, Ed: Grumezescu, A.M., Elsevier, ISBN: 9780323527279 p.: 165-195 (2017).
 • Gumustas, M., Sengel-Turk, C.T., Gumustas, A., Ozkan, S.A., Uslu, B. “Chapter 5. Effect of Polymer-Based Nanoparticles on the Assay of Antimicrobial Drug Delivery Systems”. In “Multifunctional Systems for Combined Delivery, Biosensing and Diagnostics”, Ed: Grumezescu, A.M., Elsevier, ISBN: 9780323527255 p.: 67-108 (2017).
 • Alpturk, O., Sengel-Turk, C.T. “Chapter 2: Nanoparticles: General Aspects and Applications”. In “Drug Delivery Approaches and Nanosystems Volume 1: Novel Drug Carriers”, Ed: Keservani, R.K., Sharma, A.K., Kesharwani, R.K., Apple Academic Press, Taylor & Francis Group, ISBN 9781771885836, p.: 21-54  (2018).

 

 

Bildiriler

 • Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “The preparation of diltiazem HCl modified release microspheres by emulsion-solvent evaporation technique and investigation of the parameters affected on the drug release” European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology, May 10-12, 2004, Sevilla-SPAIN, p: 119.
 • Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Formulation and in-vitro characterization of diltiazem hydrochloride modified release tablets  prepared using drug-loaded ethylcellulose microspheres” 12th Inter. Pharm. Technol. Symp. (IPTS-2004), September 12-15, 2004, İstanbul-TURKEY, p: 159-160.
 • Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Effect of the plasticizer ratio on the morphological and release characteristics of diltiazem hydrochloride loaded ethylcellulose microspheres”, The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP), September 20-22 2004, İstanbul-TURKEY, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol.:46, Suppl., p: 44.
 • Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Preparation and in-vitro characterization of modified release Eudragit RS 100 microspheres of diltiazem hydrochloride”, PharmSciFair-The Pharmaceutical Sciences Fair Exhibition, June 12-17, 2005, Nice-FRANCE, PO-233.
 • Şengel, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Microspheres based once-daily modified release tablet formulations of diltiazem hydrochloride”, 15th International Symposium on Microencapsulation, September 18-21, 2005,Parma-ITALY, p:165-166.
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “The evaluation of drug-polymer interaction in diltiazem hydrochloride loaded microspheres”, Proc. 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical  Technology, March 27-30, 2006, Geneva-SWITZERLAND, PO-67.
 • Sezgin, Z., Devrim, B., Numanoğlu, U., Şengel-Türk, C.T., Karataş, A. “Preparation and in vitro characterization of indomethacin loaded PLGA microspheres” 13th Inter. Pharm. Technol. Symp. (IPTS-2006), September 10-13, 2006, Antalya-TURKEY, p: 119-120.
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Influence of the molecular weight of poly(vinyl alcohol) on the in-vitro characterization of PLGA nanoparticles”, 14th Inter. Pharm. Technol. Symp. (IPTS-2008), September 06-10, 2008, Antalya-TURKEY, p: 175-177.
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Effect of sonication time on the physicochemical characteristics of Vitamin E TPGS-emulsified polymeric nanoparticles”, 9th Inter. Sym. on Pharm.  Sci. (ISOPS-2009), June 23-26, 2009, Ankara-TURKEY, p: 265.
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N. “Development of PLGA nanoparticles surface modified with didodecyldimethylammonium bromide: preparation and in-vitro characterization”, 36th Annul Meeting and Exposition of the Controlled Release Society (CRS-2009), July 18-22, 2009,Copenhagen-DENMARK, PO-898.    
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Gönül N., Doğan, A.L., Güç, D.“Preparation and in-vitro evaluation of pegylated PLGA nanoparticles of meloxicam” 70th FIP World Congress of Pharmacy/Pharmaceutical Sciences, 28 August-02 September,  2010, Lisbon-PORTUGAL, PO-036.
 • Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C., Doğan, A.L., Esendagli, G., Güç, D., Gönül N. “Effects of surface modifiying agents on the cellular uptake and cell proliferation of PLGA nanoparticles on HT-29 cell line” 18th International Symposium on Microencapsulation, September 12-14, 2011, Antalya-TURKEY, p:196-198.
 • Şengel-Türk, C.T., Oz, U.C., Serim, T.M., Hasçiçek, C. “Evaluation and preparation of nimesulide-loaded PLGA nanoparticles using factorial design for the treatment of rheumatoid arthritis” 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, March 19 -22, 2012, Istanbul-TURKEY, PO-129.
 • Şengel-Türk, C.T., Bayindir, Z.S., Badilli U. “Effect of stabilizing agents on the characteristics of PLGA nanoparticles” 10th Inter. Sym. on Pharm.  Sci. (ISOPS-2009), June 26-29, 2012, Ankara-TURKEY, p: 312.
 • Oz, U.C., Serim, M., Şengel-Türk, C.T., Hasçiçek, C. “A full factorial design study of PLGA nanoparticles: Part I. effect of two factors on encapsulation effıciency” 16th Inter. Pharm. Technol. Symp. (IPTS-2012), September 10-12, 2012, Antalya-TURKEY, p: 205-207.
 • Serim T.M., Oz U.C., Sengel-Turk C.T., Hascicek C. “A Systematic Study of PLGA Nanoparticles: Part II. Effect Of Formulation Variables On Particle Characteristics”, FIP World Congress, Towards a future vision for complex patients: Integrated care in a dynamic continuum (FIP-2013), Dublin-IRELAND, August 31 –September 5, 2013, PO: 217-FDP.
 • Ergin A.D., Eren T., Turhan F., Sengel-Turk C.T., Hascicek C. “Comparative Study of Losartan Potassium Release From Matrix Tablets with Kollidon®SR or Ethylcellulose”, 3rd Conference on Innovation in Drug Delivery Advances in Local Drug Delivery (APGI-2013), Pisa-ITALY, September 22-25, 2013, p.: 157.
 • Hascıcek, C., Sengel-Turk, C.T., Gumustas, M., Ozkan, A.S., Savaser, A., Ozkan, Y. “Fabrication of Fulvestrant Loaded Modified Released Nanoparticles: Comparison of Copolymer Molecular Weight”. 13th European Symposium on Controlled Drug Delivery, The Netherlands, April 16-18, 2014, p:121-122.
 • Bakar, F., Evcimen, N., Sengel-Turk, C.T., Hascicek, C. “The Effect of Fulvestrant to Aromatase Activity on Human Preadipocyte Cells”. EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, Bodrum-TURKEY, April 23-27, 2014, p:119. 
 • Hascicek, C., Sengel-Turk C.T., Bakar, F., Das-Evcimen, N., Gumustas, M., Ozkan, S.A., Savaser, A., Ozkan, Y. “Fulvestrant Loaded PLGA Nanoparticles: Influence of Polymer Copolymer Composition on In-Vitro Properties and Antiproliferative Potencies Against MCF-7 Breast  Cancer Cells” 17th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2014), Antalya-TURKEY, September 8-10, 2014, p.:203-205.
 • Hascicek, C., Sengel-Turk C.T., Bakar, F., Das-Evcimen, N., Gumustas, M., Ozkan, S.A., Savaser, A., Ozkan, Y. Fabrication of Fulvestrant Loaded Modified Released Nanoparticles: Effect of Copolymer Molecular Weight on Particle Characteristics. 4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), Istanbul-TURKEY, September 18-21, 2014, p.:136.
 • Sengel-Turk, C.T., Hascicek, C. “Development and Evaluation of a Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticulate System”. 11th International Symposium on Pharmaceutical  Sciences (ISOPS-11), June 09-12, 2015, Ankara-TURKEY, p: 133-134.
 • Badilli, U., Sengel-Turk, C.T.,  Amasya, G., Tarimci, N. “Evaluation of Occlusive and Mechanical Characteristics of Etofenamate Encapsulated Semisolid SLN Formulations”. 11th International Symposium on Pharmaceutical  Sciences (ISOPS-11), June 09-12, 2015, Ankara-TURKEY, p: 177-178.
 • Amasya, G., Gumustas, M., Sengel-Turk, C.T., Badilli, U., Ozkan, S.A., Tarimci, N. “Optimization of Sensitive and Selective RP-LC Method for the Determination of Etofenamate from Rat Skin” 18th The European Conference on Analytical Chemistry (EUROANALYSIS 2015), September, 6–10, 2015, Bordoeux-FRANCE, PO:111. 
 • Nalbantoglu, A., Ugurlu T., Sengel-Turk, C.T. “Development and Characterization of Candesartan Cilexetil Loaded Solid Lipid Nanoparticles” 15th International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Devlopment (DRD2015), October 15-17, 2015, Eskisehir-TURKEY, p.:222.
 • Sengel-Turk, C.T., Hascicek, C. “Design and Characterization of Hybrid Nanoparticulate Systems for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia”. International Gazi Pharma Symposium (GPSS-2015), November 12-15, 2015, Antalya-TURKEY, p: 79.
 • Badilli, U., Sengel-Turk, C.T.,  Amasya, G., Tarimci, N. “Dermal Behaviour of Semisolid SLN Dispersions of Etofenamate”. International Gazi Pharma Symposium (GPSS-2015), November 12-15, 2015, Ankara-TURKEY, p: 78.
 • Sengel-Turk, C.T., Hascicek C., Ekim, O., Alcigir, M.E. “Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisine Yönelik Lipit-Polimer Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 03 – 05 Kasım 2016, İstanbul – TÜRKİYE, p:68 (Sözlü Sunum -Ceyda Tuba Şengel-Türk).
 • Hascicek, C., Sengel-Turk C.T., Bakar, F., Das-Evcimen, N., Gumustas, M., Ozkan, S.A., Savaser, A., Ozkan, Y. “Antiproliferative Potential of Nanoparticle-Based Delivery System of Fulvestrant on MCF-7 Human Breast Cancer Cells” 2016 AAPS Annual Meeting And Exposition, November 13-17, 2016, Danver-ABD, Elektronik Poster.
 • Sengel-Turk, C.T., Hascicek C., Ekim, O., Alcigir, M.E. Bakar, F. “Design and In Vivo Model Based Evaluation of Lonidamine Loaded Hybrid Nanoparticles for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia” 22nd International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED), May 12 – 14 2017, Ankara – TURKEY, p:O-46 (Oral Presentation -Ceyda Tuba Şengel-Türk).
 • Sengel-Turk, C.T., Bakar, F. “Antiproliferative Activity and Safety of Lonidamine Encapsulated PEG-block-PCL Nanocarriers Against SW480 Colon Cancer Cells” VI. International Congress of Molecular Medicine, May 22 – 25 2017, Istanbul – TURKEY, p:O-09 (Oral Presentation -Ceyda Tuba Şengel-Türk).
 • Sengel-Turk, C.T., Bayram, B. “Surface Modification of Polymer-Based Nanoparticles Capped by Chitosan Chloride: In-Vitro Characterization and Stability Studies” 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), October 11 – 13 2017, Ankara – TURKEY, p:84
 • Amasya, G., Sengel-Turk, C.T., Badilli, U., Tarimci, N. “Design and Optimization of Fluticasone Propionate Loaded Solid Lipid Nanoparticles by 32 Factorial Design” 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), October 11 – 13 2017, Ankara – TURKEY, p:112
 • Sengel-Turk, C.T., Alpturk, O. Bayram, B. “Nimesulide Encapsulated PLGA Nanoparticles Capped by Chitosan Chloride: Anticancer Performance and Safety Against HT-29 Colon Cancer Cells” 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANO-TR13), October 22 – 25 2017, Antalya – TURKEY, p:184 (Oral Presentation -Onur ALPTURK).
 • Gumustas, M., Amasya, G., Sengel-Turk, C.T., Badilli, U., Tarimci, N., Ozkan, S.A. “Validation of HPLC Methods for the Analysis of Nanoparticle Based Drug Delivery Systems” 8th Annual Symposium on Physical and Analytical Chemistry at Tbilisi State University, December 28-29, 2017, Tbilisi – Georgia, (Oral Presentation -Mehmet GUMUSTAS)