PROF.DR. CAN UMUT ÇİNER    
Adı : CAN UMUT
Soyadı : ÇİNER
E-posta : cuciner@politics.ankara.edu.tr
Tel : (312) 595 1236
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/can-umut-ciner
Kişisel Akademik Bilgiler

AKADEMİK PROFİLİ

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Programı’nda 2004 yılında yüksek lisansını, 2010 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrası bilimsel çalışmalarına Kaliforniya Üniversitesi - Berkeley’de devam etmiştir. Prof. Dr. Çiner, ayrıca, Paris 1 Üniversitesi Panthéon-Sorbonne ve Lyon III Üniversitesi (Fransa), Avrupa Koleji (Belçika), Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi (CEFRES - Çek Cumhuriyeti) ve Krakow Pedagoji Üniversitesi'nde (Polonya) konuk araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yapmıştır. 

İlgi Alanları: Kamu yönetimi disiplini, kamu politikası, yerel ve bölgesel yönetimler, sömürgecilik.

YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

Lisans

Yönetim Bilimi 

Comparative Public Administration

Kamu Politikaları (Seminer)

Turkish Administrative System (2014-2017)

Türkiye'nin Yönetim Yapısı (2011-2014)

Yüksek Lisans - Doktora

Yönetim Kuramları 

Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları 

Kamu Politikası Analizi

Sömürgecilik, Yönetim ve Kültür

Kamu Yönetiminde ve Politikasında Seçilmiş Konular

Örgüt ve Yönetim Teorileri

Kamu Politikası Tasarımı (Seminer)

Yönetsel Kademelenme (Seminer)

Yönetim ve Katılma (Seminer)

ÖDÜLLER ve BURSLAR

2017-2018: TÜBİTAK Yurtdışı Araştırma Bursu

2015: Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülü

2013: Galatasaray Eğitim Vakfı Prof. Dr. Besim Üstünel Araştırma Ödülü

2013: YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu

2007-2009: Fransız Hükümeti Bursu

2005-2006: Jean Monnet Bursu

İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcısı: Ankara Üniversitesi SBF (Eylül 2018- Halen)

Müdür: Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

YAYINLAR

Kitaplar

Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye (Yay. Haz.), AÜ SBF Yayınları, Ankara, 2021.

C. Lepage, Başka Türlü Yaşamak, (Çeviri), İmge, Ankara, 2021. (Ruşen Keleş ile birlikte).

Türkiye'de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler (Ed.), AÜ SBF-KAYAUM Yayınları, Ankara, 2020

Karşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş Ülke Örnekleri, Gazi, Ankara, 2019 (Ed., Tekin Avaner ile birlikte)

Belediyelerin Sınırları, TODAİE, Ankara, 2013. (Tayfun Çınar, Bülent Duru ve Ozan Zengin ile birlikte).

Büyükşehir Yönetimi: Bütünleştirme Süreci, TODAİE, Ankara, 2009. (Tayfun Çınar ve Ozan Zengin ile birlikte).

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Savunuculuk Koalisyonu Çerçevesi ve Avrupa Birliği Politikaları İçin Uygulanabilirliği", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 18/2, 2019 (E. Altınışık ile birlikte)

“Türkiye’deki Belediye Sisteminin 2000’li Yıllarda Yeniden Yapılandırılması: Demokrasi ve Etkinlik Açısından Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019, s.439-470. (O. Zengin ile birlikte)

"Yönetimin Nesnesi Olarak Vali", Memleket Siyaset Yönetim, 29, 2018, s.1-29. (C.Yıldızcan ile birlikte).

"Yeniden Kamu Yönetimi Temel Kanunu: Yerel Yönetimler Alanındaki Bilanço", Memleket Siyaset Yönetim, 28, 2017, s.27-52.

"La réforme métropolitaine en Turquie: Les discussions autour de la ville unifiée", La Revue Administrative, 402, 2014, s.85-95.

"Reconsidering the Role of the Prefects in Turkey: Public Policies and Metropolisation", International Journal of Public Administration, 37/8, 2014, s.445-455.

“Fransa’da Kamu Politikası Analizi Disiplini ve Kamusal Eylem”, Bilgi Dergisi, 26, 2013, s.37-61.

“Merkez-Yerel İlişkisi ve Mülki İdarenin Dönüşümü”, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 68/2, 2013, s.63-93. (O. Karakaya ile birlikte)

“State of the Development Agencies in Turkey: The Challenge of Capacity Building at the Regional Level”, Humanities and Social Sciences Review, 1/4, 2012, s.439-443.

“Sömürgecilikten İşbirliğine Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Ulusal Yönetim Okulu (ENA) Deneyimine Farklı Bir Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, 45/4, 2012, s.51-71.

“Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme Üzerine”, Memleket Siyaset Yönetim, 12, 2010, s.168-180.

“Fransız Yönetim Düşüncesinin Gelişimi: Polis Biliminden Örgüt Bilimine”, Amme İdaresi Dergisi, 42/1, 2009, s.1-22.

“Güncel Fransız Yönetim Yazını”, Memleket Siyaset Yönetim, 8, 2008, s.149-165.

“Çocuk Suçluluğu’nda Öncü Çalışmalar ve İki Doktora Tezi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57/2, 2008, s.xvıı-xxvııı (Gürhan Fişek ve Taner Akpınar ile birlikte).

“Der Wandel der türkischen Arbeitsverwaltung”, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS), 21. Jhrg., Heft 3, 2007, s.271-284 (Basri Aşkın ile birlikte).

Kitap Bölümleri

"Kamu Yönetimi Bilimine Giriş", Hasan Yaylı (Ed.), Türk Kamu Yönetimi, Orion Kitabevi, Ankara, 2021, s.5-20.

"Prefects in the midst of storms: the case of Turkey", Jean Michel Eymeri Douzans, Gildas Tanguy (Ed.) Prefects, Governors, Comissioners. The Terriorial Representatives of the State in Europe, Palgrave-Springer, IIAS, 2021, s.419-449. (C. Yıldızcan ile birlikte)

"Fransa'da Kamu Yönetiminin Gelişimi ve Mülkiye", Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, O. Çelik, Can Umut Çiner, A. Pekel (Yay. Haz.), AÜ SBF Yayınları, Ankara, 2021, s.341-349.

"Governmental Reform in Turkey", A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International, 2020. (B. Uz ile birlikte)

"An Analysis of Policy Transfer The Policy on Protecting Women against Domestic Violence in Turkey”, Robin J. Lewis (Ed.), Public Policy in a Globalized World, Revised Edition, Routledge, 2018, s.402-417 (A. Akdoğan, M. Yıldız ile birlikte).

"Territorial policy making and administrative reform in Turkey", Caner Bakır, Güneş Ertan (ed.), Policy Analysis in Turkey, Bristol University Press, 2018.

“Avrupa’da Bölgeler ve Federalizm: Bölgeler Avrupası Tartışması Üzerine”, Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu (ed.), Kentsel Politikalar, Palme Yayınevi, Ankara, 2018, s. 651-665.

"Centralization and Decentralization", A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer International Publishing, 2016, s.1-6.

"Yönetim ve Sinema", Şulenur Ö. Erdoğan, Ozan Zengin (Ed.), Prof. Dr. Oğuz Onaran'a Armağan, Ankara, 2016, s.87-104.

"Büyükşehir Reformu: Olumlu ve Olumsuz Yönler", 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, Uğur Ömürgönülşen ve Uur Sadioğlu (Ed.), Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016, s.191-195.

"Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Niteliği, Beklentiler ve Türkiye", A. Çoban (ed.), Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji. Can Hamamcı'ya Armağan, İmge Kitabevi Yayınları, 2015, s.89-109.(A. Mengi ile birlikte).

"Neo-Weberyen Devlet: Yeni Kamu İşletmeciliği Reformları İçin Yeni Bir Tartışma", Ö. Köseoğlu, M. Z. Sobacı (ed.), Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Dora, 2015, s.205-230 (B. Olgun ile birlikte).

"Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi Literatürü Üzerine Bir Çözümleme", M. Okcu, B.Parlak, E. Akman (der.), Kamu Yönetimi Eğitimi. Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, 2015, s.3-24.

"Osmanlı'dan Cumhuriyete Üniversitenin Yönetimi", Cumhuriyet'in Anıt Kurumu: Üniversite (1926-1946), T. Akpınar, U. Aşkın, C. U. Çiner, A. G. Fişek, Ö. Millioğulları, Fişek Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014, s.133-164.

“Karşılaştırmalı Kamu Politikası”, Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, M. Yıldız, M. Z. Sobacı (ed.), Adres Yayınları, 2013, s.298-319.

“Sosyo-Ekonomik Bölgeselleşme ve Bölgesel Kalkınma”, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, M. Ökmen vd. (ed.), Orion Yayıncılık, Ankara, 2013, s.9-31.

“Planlama İşlevi ve Kalkınma Bakanlığı Üzerine Bir İnceleme”, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yönetmek,  A. Akdoğan (der.), Alter Yayıncılık, Ankara, 2012, s.71-96.

“Sağlıkta Sosyalleştirme: Genel ile Yerelin Önemi”, Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, İpek. Ö. Sayan (yay. haz.), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010, s.289-296 (G. Fişek ile birlikte).

“Subsidiarite İlkesi Üzerine Değinmeler”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, N. Akyıldız S. Aydın vd. (der.), TODAİE Yayın No: 350, Ankara, 2009, s.367-374.

“Göçü Yönetmek İçin Değişmek: İş ve İşçi Bulma Kurumu Örneği (1961-1973)”, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, P. Esin, İ. Savcı vd. (yay.haz.), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2009, s.65-79.

“1946: “Demokrasiye” Kavuşma”, B. A. Güler (ed.), TİDATA 1940-49, AÜ SBF KAYAUM No.3, Ankara 2009, s.701-848.

"Çalışma Yönetiminin Dönüşümü: İstihdam Hizmetlerinin Dönüşümü", Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, B. C. Ataman (ed.), Ankara Üniversitesi Basımevi, 2007, s.259-285.

"Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması", Birinci Sosyal Hizmetler Şurası Ön Komisyon Raporu, Nisan 2004 (K. Karataş vd. ile birlikte), s.85-94.

Alanı ile İlgili Bilimsel/Mesleki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Innovative Approaches in Teaching and Learning Programs in Political Science", Higher Education in Russia and Beyond (HERB), 3/21, s.9-10.

"Metropol ve Metropolleşme Üzerine Değinmeler", Özel Kalem, 2015, s.22.

“Cittàslow Hareketi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, Memleket Mevzuat, 71, Mayıs 2011, s.12-23.

“Metropoliten Alan Yönetimi ve Türkiye”, Memleket Mevzuat, 5/55, Ocak 2010, s.4-6.

“Çalışma Yönetiminde İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Dönüşümü: Birinci Dalga”, Genel-İş Emek Araştırmaları Dergisi, 2005/2, s.71-87.

“Devlet Reformunda Birleşmiş Milletler: Birimleri ve Faaliyetleri”, Kamu Yönetimi Dünyası, Sayı: 14, Nisan – Haziran 2003, s.38-42.

Çalışma Ortamı Yazıları

“Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Kalkınma Bakanlığı’na”, Çalışma Ortamı, Sayı: 118, Temmuz-Eylül 2011, s.9-10.

“Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 2009 Yılı Raporunun Kısa Özeti”, Çalışma Ortamı, Sayı:112, Eylül-Ekim 2010, s.12-13.

“2010 Yılı Programı’nın İstihdamın Artırılması Hedefi”, Çalışma Ortamı, Sayı: 110, Mayıs - Haziran 2010, s.10.

“Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Süreci”, Çalışma Ortamı, Sayı: 105, Temmuz-Ağustos 2009, s.16-19.

“Bit Pazarı Manzarası”, Çalışma Ortamı, Sayı: 101, Kasım-Aralık 2008, s.14-15.

“Paylaşılabilir ve Sürdürülebilir Kılmak Emek İster: Cihat Uysal ile Söyleşi”, Çalışma Ortamı, Sayı:100, Eylül-Ekim 2008 s.19.

"Strasbourg St Denis ve Seçilmiş Göçmenlik Üzerine", Çalışma Ortamı, Sayı: 95, Kasım-Aralık 2007, s.16-17.

"Berkes'in Asya Mektupları Üzerine", Çalışma Ortamı, Sayı: 92, Mayıs-Haziran 2007, s.19.

"Stockholm'un Altın Duvarı", Çalışma Ortamı, Sayı: 90, Ocak-Şubat 2007, s.18-19.

“Praglı Türkler”, Çalışma Ortamı, Sayı: 89, Kasım-Aralık 2006, s.7.

“Brüksel-Emirdağ Hattı”, Çalışma Ortamı, Sayı: 84, Ocak-Şubat 2006, s.17.

“Filipinler’de İş Sağlığı ve Güvenliği: WISE Programı”, Çalışma Ortamı, Sayı: 71, Kasım - Aralık 2003, s.8-10.

“Japonya’da İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumlar ve Stratejiler”, Çalışma Ortamı, Sayı: 70, Eylül - Ekim 2003, s.10-13.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

"Çok Düzeyli Yönetişim: Yaklaşım ve Şart Üzerine Notlar", Selma Karatepe vd. (Ed.) Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, TODAİE, 2016, s.151-161.

"Merkez-Yerel İlişkisi Çerçevesinde Özel Çevre Koruma Bölgeleri", Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, Nesrin Algan, Deniz İşçioğlu (Ed.), KKTC, 2016, s.241-248.

"An Analysis of Policy Transfer: The Policy about Protecting Women against Domestic Violence in Turkey", K. Göymen, R. Lewis (Ed.), Public Policymaking in a Globalized World, Istanbul Policy Center, 2015, s.235-251 (Argun Akdoğan ve Mete Yıldız ile birlikte).

“Metropoliten Alanlarda Bütünleştirme ve Ulusal Kalkınma”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 2009 (Tayfun Çınar ve Ozan Zengin ile birlikte).

“Şiddet Unsuru Olarak Sosyal Politika Yoksunluğu”, Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyum Kitabı, Ankara, 2008, s.66-69.

Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

"Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kamu Yönetimi: Kuruluş Üzerine Notlar", Ed. Ali Fuat Gökçe vd., Kamu Yönetimi Sempozyumu Gaziantep Üniversitesi, 2019, s.205-206.

"Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi ve İdarenin Örgütlenmesi", III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 13-14 Nisan 2017, İstanbul.

“Fransız Yönetim Yazını Üzerine Bir İnceleme”, V. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli Üniversitesi 18-20 Ekim 2007, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Ekim 2008, s.94.

“Subsidiarite İlkesi Üzerine Değinmeler”, VI. Kamu Yönetimi Forumu, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, 9-11 Ekim 2008, Bolu, s.29.

Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2020 - Halen

Memleket Siyaset Yönetim, Sayı: 33, 2020

Memleket Siyaset Yönetim, Kamu Politikaları, Sayı: 19-20, 2013.

Çalışma Ortamı, Sayı: 118, Eylül-Ekim 2011.

Çalışma Ortamı, Sayı: 110, Mayıs - Haziran 2010.

Çalışma Ortamı, Sayı: 101, Kasım-Aralık 2008.

Kamu Yönetimi Dünyası, Sayı: 29-30, Ocak-Nisan 2007.

Çeviriler

Lyndall Urwick, “Yönetimin İşlevi. Henri Fayol’un Çalışmasına Atfen”, Papers on the Science of Administration(Ed. Luther Gulick, Lyndall Urwick), Columbia University Institute of Public Administration, New York, 1937. (Yayına Hazır).

Henri Fayol, “Devlette Yönetsel Öğreti”, Papers on the Science of Administration(Ed. Luther Gulick, Lyndall Urwick), Columbia University Institute of Public Administration, New York, 1937. (Yayına Hazır).

“Çocukların Çalışmadığı Bir Gelecek”, Çalışma Ortamı, Sayı: 63, Temmuz-Ağustos 2002, s.16-18.

“İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Koşullarının İşletmelerce Düzenlenmesi: Norveç Örneği”, Çalışma Ortamı, Sayı: 74, Mayıs-Haziran 2004, s.6-7.

Katkıda Bulunulan Diğer Akademik Çalışmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik Şurası, Ankara, 2017.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2014.

Gérard Marcou, La Déconcentration dans l’organisation administrative. Etude comparative sur sept Etats unitaires européennes (Angleterre, Danemark, France, Pays-Bas, Portugal, Suède, Turquie), SIGMA, Octobre 2013.

Örsan Akbulut, H. M. Özgen, D. Fındık, Ö. Seymenoğlu, O. Almış, Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, TODAİE, Ankara, 2012.

Ulusal Sempozyum, Kongre Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

“Şiddete Karşı Düşünce Ortamı”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 19-20 Nisan 2008.

KONFERANSLAR - SUNUMLAR

Uluslararası

"Policy Design and Practice under the New Presidential System in Turkey", 2019 EGPA Annual Conference, Belfast, 11-13 Eylül 2019.

"Globalization: Threat or Opportunity", Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, 21 Eylül 2017.

"Merkez-Yerel İlişkisi Çerçevesinde Özel Çevre Koruma Bölgeleri", Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, KKTC, 3-4 Şubat 2016. 

"An Analysis of Violence Against Women: Policy Formulation in Turkey", Public Policy Making in a Globalized World, International Workshop, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul, 28-29 Kasım 2014 (Argun Akdoğan ve Mete Yıldız ile birlikte).

"Metropoliten Alanların Yönetiminde Farklı Politika Tercihleri", Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, KKTC, 25-26 Kasım 2014. 

“Kamu Politikaları ve Devlette Reform Takıntısı”, AMEPPA, Ankara, 14-15 Kasım 2013, (Mustafa Altunok ile birlikte) 

"Reconsidering the Role of the Prefects in Turkey with Metropolitan Reform", 2013 EGPA Annual Conference, Edinburg, 11-13 Eylül 2013. 

“La Reconfiguration de l’Administration et le Rôle des Préfets en Turquie”, 2012 EGPA Annual Conference, Bergen, 5-6 Eylül 2012.

“State of the Development Agencies in Turkey: The Challenge of Capacity Building at the Regional Level”,  IJAS Conference, Viyana, 2-5 Nisan 2012.

“La science administrative: étude comparatif France –Turquie”, EHESS, Paris, 22 Mart 2007.

“La politique régionale en Turquie : “Retour sur une trajectoire historique”, Sciences Po, Paris, 13 Mart 2007.

“Enlarging the EU: Where Should it Stop?”, CEFRES, Prag, 13 Temmuz 2006. 

“La réforme de l’administration publique en Turquie”, Avrupa Koleji, Bruges, 26 Mayıs 2006.

“La Turquie et l’Union européenne”, Lyon 3 Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lyon, 30 Mart 2004

Ulusal

"Fransa'da Kamu Yönetiminin Gelişimi ve Mülkiye", AÜ SBF, Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, 19-20 Kasım 2019.

"Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kamu Yönetimi: Kuruluş Üzerine Notlar", Kamu Yönetimi Sempozyumu Gaziantep Üniversitesi, 18-20 Nisan 2019.

“Mülki İdare ve Politika Yapım Süreci”, Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce Üniversitesi, 20-22 Aralık 2018.

“Kamu Politikaları: Perspektifler, Temalar ve Tezler”, 7. Kamu Politikaları Çalıştayı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13 Aralık 2018.

"L'administration territoriale et locale en Turquie dans les années 2000", Galatasaray Üniversitesi, 12 Mayıs 2017. 

"Yönetim ve Sinema", KAYFOR 2017, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 27-29 Nisan 2017.

"Fransa'da Yarı Başkanlık Sistemi ve İdarenin Örgütlenmesi", Marmara Üniversitesi Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 13- 14 Nisan 2017.

"La Réforme Administrative en Turquie: Bilan et Perspectives", Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, 13 Mayıs 2016.

"Büyükşehir Reformu: Olumlu ve Olumsuz Yönler", 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi-BEM-BİR-SEN, Ankara, 27-28 Nisan 2016.

"Kamu Yönetiminde Yerelleşme ve Sosyal Hizmetlere Yansımaları", Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, Ankara, 15-16 Nisan 2016.

"Büyükşehir Yasası Bağlamında Arsuz ve Kentleşme", Panel-Forum, Arsuz, 26 Haziran 2015.

"Çok Düzeyli Yönetişim: Yaklaşım ve Şart Üzerine Notlar", 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 7-9 Mayıs 2015.

"Sömürgecilik ve Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi: Afrika’dan Örnekler, XI. Kamu Yönetimi Forumu, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, 31 Ekim-1 Kasım 2013. 

“Cittàslow Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ernst Reuter Araştırma ve Uygulama Merkezi, 11 Mart 2013.

“Kamu Politikası Sürecinin Nasıl İşlediğine İlişkin Bir Alan Çalışması”, X. Kamu Yönetimi Forumu, Bursa, 6-7 Aralık 2012. (Argun Akdoğan ve Mete Yıldız ile birlikte).

“Büyükşehirlerin Yönetiminde Güncel Eğilimler”, Hatay Büyükşehir Olma Süreci, Antakya Belediyesi 12 Ekim 2012. (Tayfun Çınar ile birlikte).

“Sosyo-Ekonomik Bölgeselleşme ve Bölgesel Kalkınma”, Kamu Yönetimi Sempozyumu, Manisa, 17-18 Mayıs 2012.

“Kamu Politikasında Demokrasinin Sınırları: Çalışma Yaşamının Yönetiminde Katılım Üzerine Bir Çözümleme”, III. Kamu Politikaları Çalıştayı, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Bandırma, 8-9 Eylül 2011.

“Kamu Politikası Analizinde “Action Publique” Tartışmaları”, II. Kamu Politikaları Çalıştayı, TODAİE, Ankara, 10-11 Haziran 2010.

“Metropoliten Alanlarda Bütünleştirme ve Ulusal Kalkınma”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 20 Ekim 2009. (Tayfun Çınar ve Ozan Zengin ile birlikte).

“Subsidiarite İlkesi Üzerine Değinmeler”, VI. Kamu Yönetimi Forumu, Bolu, 9 Ekim 2008.

“Şiddet Unsuru Olarak Sosyal Politika Yoksunluğu”, Şiddete Karşı Düşünce Ortamı, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 19 Nisan 2008.

“Fransız Yönetim Yazını Üzerine Bir İnceleme”, V. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 19 Ekim 2007.