DR.ÖĞR.ÜYESİ KLARA DALVA    
Adı : KLARA
Soyadı : DALVA
E-posta : dalva@ankara.edu.tr, kdalva@isnet.net.tr
Tel : +3125082739
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ
Bölüm : AÜ Kök Hücre Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

 Özgeçmiş ve  GENEL BİLGİLER:

 

Adı‑Soyadı          : Klara Dalva

Doğum Tarihi      : 11 Şubat 1962

Doğum Yeri         : İzmir

Uyruğu                : T.C.

Medeni Durum    : Evli

Çocuk Sayısı        : İki

Yabancı Diller      : İngilizce, İspanyolca

Ev Adresi             :  Safranbolu Cad. Konutkent II Blokları A8 Blok No 58  06893

                               Çayyolou/ANK  (Tel: 2411985)

İş Adresi              : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji BD

                                Laboratuvarı,   Sıhhiye    06100

Ev Telefonu         : 312 2411985

İş Telefonu                   : 312 5082739     İş Faks: 312 3095869

E- posta               : dalva@ ankara.edu.tr

 

EĞİTİM DURUMU:

 

1975‑1978 :        İzmir Kız Lisesi

 

1978‑1984 :        Tıp Doktoru, Ege  Üniversitesi  Ege Tıp  Fakültesi

 

1987‑1990 :       Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi, Türkiye  Yüksek İhtisas Hastanesi (ANK)

 

1990‑1995 :       Klinik Biyokimya Başasistanlık, Türkiye  Yüksek İhtisas Hastanesi (ANK)

 

UZMANLIK TEZİ

 

 • İdrarda N-Asetil beta glükozaminidaz tayininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırması

 

ÜYE BULUNDUĞU KURULUŞ VE DERNEKLER

 

 • Türk  Klinik Biyokimya  Derneği ( 1991 )
 • American Association of Clinical Chemistry (1997)
 • Türk  Hematoloji Derneği  (1999)

o   Türk Hematoloji Derneği Laboratuvar Standartları Alt Komitesi Başkanlığı (2006-Kasim 2010  )

 • International Society for Advancement of Cytometry( 2000)
 • European Federation for Immunogenetics (2000)
 • American Society  for Histocompatibility and Immunogenetics (2001)
 •  Hemaferezis Derneği (2008)

               

   DENEYİM

 • 1984-1987, Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Sağlık  Merkezinde  pratisyen hekim

 

 • 1987-1990, Türkiye  Yüksek  İhtisas  Hastanesi (ANKARA), Klinik  Biyokimya  Bölümünde  araştırma  görevlisi

 

 • 1990-1995, Türkiye  Yüksek  İhtisas  Hastanesi (ANKARA), Klinik  Biyokimya  Bölümü Başasistanı , İmmünoloji  Laboratuvarı Sorumlusu

 

 • 1996-    , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji B.D. Laboratuvarı   Sor. Uzman.

Katıldığı Kurs/Eğitim Seminerleri (Ulusal-Uluslar arası)

 

 

 Becton Dickinson: The FACS Training

Ocak 1994

 

Heidelberg , Almanya

Tumor Biology Course

Nisan 1995

Antalya

HLA Doku Tiplendirmesi Eğitim Programı

31ekim – 1kasım 1995

Ankara

PCR – Theory and Praxis

Kasım – Aralık 1995

İsviçre

BD Trainin Course on FACS Calibur

Eylül 1997

San Jose , USA

The First Euroconference on Histocompability

 

Eylül 1999

Saint Malo, Fransa

14. Annual Clinical Course on Flow Cytometry

Temmuz 2001

New Hanpshire, USA

Hematoloji Uygulamalı Hücre Kültür Teknikleri Kursu

Ocak 2003

Trabzon

1st International qPCR Symposium&Application Workshop

Mart 2004

Freising, Almanya

HAplo Specific Extraction (HSE)  workshop

Aralık 2004

Berlin,Almanya

Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu

Ocak 2004

Çeşme

The Leukemia and Lymhoma Training

Haziran 2005

Eskişehir

HLA Sequencing Based Typing Basic Course

 

Ocak 2006

Leiden , Hollanda

HLA Sequencing Based Typing Advenced Course

Ocak 2006

Leiden, Hollanda

 

Clinical Applications of Flow Cytometry

Kasım 2008

Ankara

Tanısal Hematoloji Kursu

Kasım 2008

Isparta

Training Course in ISO 15189

Haziran 2009

Ankara

2nd Turkish US Flow Cytometry Workshop

Eylül 2009

İstanbul

TRANSPLANTASYON 2010,  Organ Nakli HLA Kursu

Ekim 2010

Eskişehir

 

Yöneticisi olduğu Proje

Konu

 Destek

Hematopoetik ve Fetal dokularda monoklonal antikorlarla mezenşimal kök hücrelerin araştırılması

AU Biyoteknoloji BAP 2005-176

Multiple Myeloma (Pazma Hücre kanseri)’nın Spektrometrik ve spektroskopik yöntemler ile araştırılması  

TÜBİTAK, SBAG 111-S337


Yardımcı Araştırmacı olarak Yer Aldığı Projeler

Proje Yöneticisi

BD

Konu

Destek

Doç. Dr. Mutlu ARAT

Tıp Fakültesi /Hematoloji BD

KML'de invivo T lenfosit fonksiyonlarının akım sitometrik değerlendirilmesi ve tedavi sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler

AÜTF BAP

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Spinal kord yaralanması sonrası omurilikte granulosit koloni stimule edici faktör ile uyarılmış kemik iliği hücrelerinin rejeneratif etkilerinin in vivo ve postmortem olarak değerlendirilmesi

AÜTF BAP

Dr. Selami TOPRAK

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Herediter trombofili varlığının multiple myelomda tedavi seçenekleri ile ilişkili olarak venoz teromboz gelişimi üzerine etkileri

AÜTF BAP

Prof. Dr. Muhit ÖZCAN

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Kronik lenfositik lösemi (KLL) olgularında zap-70 (zeta-associated protein 70 kd'nin) ve ımmunglobulin ağır zincir değişken bölgesinin (ıgvh) mutasyonel durumunun (Ig gen rearranjmanı) PCR ile analizi ve prognostik önemi

AÜTF BAP

Prof. Dr. Muhit ÖZCAN

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Allojenik kök hücre nakli yapılan akut lösemi hastalarında işlem sonrası ADAMTSI3 enzim aktivitesi takibi ve komplikasyonlarla ilişkisi

AÜTF BAP

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Multipl Mylom ve Kronik Mylositer Lösmide gözlenen sitokin polimorfizmin in sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması

AÜTF BAP

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

"Multipl myelomda ınterlökin interferon, tümor nekroz faktör ve transforming growth factor gen polimorfizmlerinin sıklıklarının araştırılması ve tedaviye cevap ile karşılaştırılması"

AÜTF BAP

Prof  Dr  Osman İlhan

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Allojeneik periferik kök hücre transplantasyonunda dendritik hücre ve lenfosit altgrupları ile GVHD ilişkisi.

TÜBİTAK
(SBAG-1901)

Prof. Dr. Muhit ÖZCAN

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapilan Hastalarda Dalteparinin Th1/Th2 Gelişimine Etkisi

Tübitak, SBAG 2167

Doç Dr Mutlu ARAT

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Büyüme faktörü (rhG-CSF) desteğinde toplanmış allojeneik periferik kök hücre içerisindeki dendritik hücre alt grupları (DC1 ve DC2) miktarının, dendritik hücre kimerizmi ve graft versus host hastalığına üzerine etkisi

TÜBİTAK GEBİP PROJESİ

Prof  Dr. Günhan GÜRMAN

Tıp Fakültesi /Hematoloji  BD

Allojeneik Kök Hücre Naklinden Sonra  Atopik Durumun Değerlendirilmesi

AÜTF BAP

 

 

KATILDIĞI SEMPOZYUM, KURS, ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 

ULUSLAR ARASI

 

Tumor Biology Course

Nisan 95

Antalya

BD Training Course on FACS Calibur

Eylül 97

San Jose , USA

The First Euroconference on Histocompability

Eylül 99

Saint Malo, Fransa

14. Annual Clinical Course on Flow Cytometry

Temmuz 01

New Hamshire, USA

1st International qPCR Symposium&Application Workshop

Mart 04

Freising, Almanya

HAplo Specific Extraction (HSE)  workshop

Aralık 04

Berlin,Almanya

HLA Sequencing Based Typing Basic Course

Ocak 06

Leiden , Hollanda

HLA Sequencing Based Typing Advenced Course

Ocak 06

Leiden , Hollanda

Training Course in ISO 15189

Haziran 09

Ankara

2nd Turkish US Flow Cytometry Workshop

Eylül 09

İstanbul

 

ULUSAL

HLA Doku Tiplendirmesi Eğitim Programı

31Ekim – 1Kasım 1995

Ankara

Hematoloji Uygulamalı Hücre Kültür Teknikleri Kursu

Ocak 03

Trabzon

Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu

Ocak 04

Çeşme

The Leukomia and Lymhoma Training

Haziran 05

Eskişehir

Clinical Applications of Flow Cytometry

Kasım 08

Ankara

Tanısal Hematoloji Kursu

Kasım 08

Isparta

2nd Turkish US Flow Cytometry Workshop

 

XVI. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi, DETAM

 

TRANSPLANTASYON 2010,  Organ Nakli HLA Kursu

TRANSPLANTASYON 2012,  Organ Nakli HLA Kursu

 

 

Eylül 09

 

Haziran 10

 

Ekim 10

 

Eylül 12

 

 

İstanbul

 

İstanbul

 

Eskişehir

 

Bursa

 

 

 

 

 

DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTI, KONGRE VE KURSLAR

Toplantı

Konu

Tarih

Yer

Coulter Kullanıcılar Toplantısı

STKS  cihaında  CD4/CD8 ölçümü

Nisan 1997

Ankara

Hematolojide Uygulamalı Hücre Kültür Teknikleri

 

1)DNA Analizi ve Apoptosis

2) Hücre Döngüsünü akım sitometresinde değerlendirme

Ocak 2003

 

Trabzon

III. HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmunolojisi Sempozyumu

Apoptosis ve Flow Sitometri

Şubat 2003

Kayseri

Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu

Hematopoietik Hücre Nakli Sonrası Minimal Residüel Hastalık(MRH) Saptanmasında Kullanılan Yöntemler

Ocak 2004

Çeşme

IV. HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu

 

HLA Nomenklatürü  ve HLA Raporlarının Standardizasyonu

Nisan 2004

Ankara

IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi: Kök Hücre Paneli

 

Kök Hücre Sayımı ve Alt Grupların Belirlenmesi

Eylül 2004

Marmaris

IV. Hematoloji İlk Basamak Kursu

Her Yerde Karşımda ; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Eylül 2004

Antalya

BC Bilimsel Sempozyumu: Flow Cytometry ve Sistem Biyolojisi Paneli

Tetramer-Antijene Spesifik İmmun Yanıtın Direkt tayini

Ekim 2004

Antalya

Temel Moleküler Hematoloji Kursu

Hematolojide Akım Sitometri Kullanımı

 

Mart 2005

Mersin

2. Hemaferezis Günü ve Kök Hücre Uygulamaları

 

Kök Hücrelerin Akım Sitometrik Değerlendirilmesi

Mayıs 2005

Ankara

Flow Sitometri Kursu

Akut Lösemi’nin İmmünfenotiplendirmesi

 

Haziran 2005

Eskişehir

6. Klinik Biyokimya Kongresi

Akım Sitometrinin Kullanım Alanları

Nisan 2006

Antalya

Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi

 

Transplantasyon ve Kimerizm

Kasım 2006

Yalova

V. HLA Transplantasyon İmmunolojisi Sempozyumu

 

KIR ve Transplantasyondaki Önemi

Aralık 2006

Ankara

Klinik Hematoloji için Pratik- genetik yaklaşım kursu

Akım Sitometri uygulamaları

 Kasım 2006

Antalya

2. Ankara Tıp iç Hastalıkları Günleri

1)Lösemi Tanısında Güncel Yöntemlerin rolü: Akım Sitometri ve moleküler Teknikler

2)Tam Kan sayım Cihazlarının Çalışma Prensipleri ve Genel özellikleri

 

Nisan 2008

Ankara

8. Klinik Biyokimya Kongresi

Trombosit Bozuklukları ve Laboratuvar

 

Mayıs 2008

Bodrum

1. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi

 

HLA Laboratuvarı  Akreditasyonu

Mayıs 2008

Girne

THO-3 Tanısal Hematoloji Kursu

 

HLA ve Kimerizm İncelemeleri

Kasım 2008

Isparta

Clinical applications Of Flow Cytometry ?*

 

Flow Cytometric analysis of  Red Blood Cells:Diagnostic Role of Flow Cytometry in PNH

Kasım 2008

 

1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi

 

Hemopoetik Kök Hücre Tanımlanması – Akım Sitometri

Mart 2009

Kapadokya

2nd Turkish US Flow Cytometry Workshop

Cell Proliferation

Eylül 2009

İstanbul

Lütfü Tat Sempozyumu

 

Kasım 2009

Ankara

MKH uygulama kursu, Soliris Uydu Sempozyumu 

PNH  Diagnostic Role of  Flow Cytometry

Şubat 2010

 

Eskişehir

AUTF Biyokimya Günü

 

Akan Hücre Ölçer ve  Kullanım Alanları

Nisan 2010

Ankara

X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

 

Transplantasyon ve Laboratuvar

 

Nisan 2010

 

Fethiye

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, FCM kursu

 

Lenfosit alt grup  analizleri

 

Nisan 2010

 

Bodrum

XVI. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi,DETAM

 

FCM  ile “Minimal residüel” Hastalık tespiti

Haziran 2010

İstanbul

“TRANSPLANTASYON 2010,  Organ Nakli HLA Kursu

HLA Tiplendirme metodları

 

Ekim  2010

 

Eskişehir

3. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, FCM kursu

 

EFI Akreditasyonu Hk.

 

Nisan 2011

 

Muğla

“TRANSPLANTASYON 2011,  Organ Nakli HLA Kursu

HLA Tiplendirme metodları: Luminex teknolojisi

 

Ekim  2010

 

Eskişehir

Kanser kök hücresi sempozyumu

Kanser kök hücresinin belirlenmesi

Şubat 2012

 

Denizli

“TRANSPLANTASYON 2012,  Organ Nakli HLA Kursu

HLA Tiplendirme metodları:  SSOP: Luminex ve Innolipa

 

Eylül  2012

 

Bursa

KBUD 8. Ulusal Kongresi

FCM Kurs: FCM kullanım alanları

Eylül 2012

Bodrum

 

 

ULUSAL YAYINLAR

 

1.    Dalva K, Ayaz S, Yücel D. İdrarda glukozun belirlenmesinde kullanılan semikantitatif yöntemlerin sensitivite ve spesifisitelerinin değerlendirmesine yönelik bir çalışma. Mavi Bülten 1989; 21(1-2): 1-5

 

2.    Balk M, Ayaz S, Dalva K, Dogan Y : İdrar protein tayin yöntemlerinin karşılaştırılmasına dair bir çalışma.T.C.D.D. Medikal Bülteni 1990,11:129-138

 

3.    Dalva K, Balk M, Dalva İ, Yücel D . İdrarda N-Asetil beta glükozaminidaz tayininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırmasına yönelik bir çalışma. Mavi Bülten  1990, 22(1-2): 1-6

 

4.    İlhan O, Dalva K, Beksaç M, Gönenç F, Akan H, Sardaş O S.  Determination of Serum Folic Acid Levels in The Anemia of Uremic Patients Under Peritoneal Dialysis . Journal of Ankara Medical School 1991, 13(3): 211-216

 

5.    Gönenç F, Dalva İ, Günes Z, Dalva K, Akbay E, Çetin S. Cyclosporine A nın diabetojenik etkileri.  Turk J Resc Med Sci 1991; 9: 439-442

 

6.    Boran M, Bozdayı A M, Saydam G S, Dalva K, Dalva İ, Çetin S. Hemodiyalizde kullanılan diyaliz membranlarının trombosit fonksiyonları ve kompleman aktivasyonu üzerine etkileri. Turk  Med Res 1992; 10(1): 34-37

 

7.    Boran M, Dalva İ, Dalva K, Yazıcıoğlu A, Çetin S.  Hemodiyaliz hastalarında beta 2 mikroglobulin: “Kuprofan” ve “Polisulfon –F60” membranlarının karşılaştırılması. Türk J Med Res.1992 10(4):217-220

 

8.    Dolar M E, Dalva K, Baysal Ç, Caner E, Yılmaz U, Beksac M, Onaran L. Kronik viral karaciğer hastalıklarında serum soluble IL-2 resptör düzeyi. Gastroenteroloji 1992 3 (4);627-631

 

9.    Dolar M E, Dalva K, Baysal Ç, Yılmaz U, Beksaç M, Onaran L. Sitokinlerin enflamatuvar bağırsak hastalıkları üzerine klinik etkileri. Türk Gastroenteroloji Dergisi.1993;4(3) 79-82

 

10. Basar M, Erol A, Dalva K, Özgür S, Çetin S. İntravesical Calmette Guarin tedavisinde  serum ve idrar IL-2,  TNF a düzeyleri. Türk  Nefroloji  ve Hipertansyon Dergisi 1993;1 (1-2)82-92

 

11. Karabiber N, Dalva K, Dalva İ,  Taşdemir O, Gariboğlu S, Beksaç M. Major Doku Uyum Antijenleri ve nasal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı arasındaki ilişki. GATA Bülteni  1993 ;35:517-522

 

12. Baysal Ç, Dalva K, Dolar E, Karahan M, Yılmaz U, Boyacıoğlu S: Ülseratif kolit aktivasyonunda  serum ve fekal sitokin düzeyleri.Türk Gastroenteroloji  Dergisi  1995; 6 : 157-161

13. Aydın NE, Ulubaş B, Özcan M, Dalva K, Başer Y. Akciğer Kanserlerinde Koagülasyon/Fibrinolizis; Hücre tipi ve evrelerle ilişkisi. Solunum Hastalıkları, 2000;11:267-274

 

14. Çelebi H, Özcan M, Arat M, Dalva K.: Allojeneik kök hücre transplantasyonu sonrası TH1/TH2 sitokinler ve soluble adezyon molekülleri: Kök hücre kaynağı ve Dalteparin kullanımının etkileri.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,2001;54(4):307-320

 

15. Alanoğlu G,  Özet,G, Dalva,K, Kuzu,I, Erekul,S, İlhan,O, Beksaç, M. Extramedullary presentation of biclonal IgGK and IgAK multiple myeloma. Turkish Journal of Haematology, 2002,19(3):421-425.

16. Coşkun HŞ, İlhan O, Özcan M, Ayaz S, Dalva K, Üstün C, Arat M. Serum transforming growth factor beta-1 levels in Multiple myeloma patients Turkish Journal of Haematology, 2006,23(1):47-52.

17. Topcuoglu P, Bakanay SM, Dalva K, Arat M, Beksaç M, Özcan M. T-helper-1 (Th1) and Th2 Cytokines after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Allo-HSCT). Turk J Haematol  25(1), 2008.

18. Dalva K.  Kimerizm ve Kimerizm Tayin  Yöntemleri, Türkiye Klinikleri  Hematoloji Onkoloji Dergisi 2009 2(1)12-19

19. Dalva K, Balk M, Saydam G, Ayaz S, Dalva İ . İdrar N-Asetil-Beta-D-Glukosaminidaz aktivitesi:İki   farklı tayin yönteminin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011,64(1):1-5  (DOI: 10.1501/Tıpfak_000000777)

20.   Dalva K Hematoloji Laboratuvarında Referans Değerler ve Normal Aralıklar Türkiye Klinikleri  Hematoloji Onkoloji Dergisi 2012 5(4) 6-15

 

 

               Türkçe Yayınlanmış  Kitap Bölümü

 

1.    Dalva K, Beksaç M. Mononüklear Hücrelerin Maturasyonu. Ustaçelebi S.(editör). Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ankara : Günes Kitabevi ,1999, s.:153–159.

 

Diğer Türkçe Yayınlar

 

1.    Dalva K, Özcan M, Beksaç M: Flow Sitometri  ve Hematoloji-Onkolojide Kullanım alanları. Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp dergisi, 1996; 1(2):43-54

 

2.    İlhan O, Özcan M Dalva K, Koç H, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Beksaç M.  Kronik miyelositer lösemi tedavisinde yüksek doz alfa-2a ve düşük doz sitozin arabinozid birlikte uzun surely kullanımının sitogenetik etkinliğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi  Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp dergisi, 1996; 1(1):20-26,

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 

1.    Yücel D, Dalva K. Effect of in vitro hemolysis on 25 common biochemical tests. Clin Chem 1992; 38(4):575-77

2.    Beksac M, Dalva K, Gönenç F, Dalva İ, Gariboğlu S. Solubl CD 23 and interleukin 2 receptor levels in renal allograft recipients. Transplantation Proceedings 1993; 25(2): 2145-47

 1. Katırcıoğlu F S, Küçükaksu  D S, Bozdayı M, Dalva K, Mavitaş B, Zorlutuna Y, Taşdemir O, Bayazıt K:The beneficial effects of aminophylline administration on heparin reversal with protamine. Surgery Today, 1994,24:99-102

 

4.    Durak P, Balk M, Dalva K, Ceylan M, Erdemli O, Ebil S: The relation of TNFa release and oxidative stress in coronary artery bypass surgery with and without cardiopulmonary bypass. Acta Anasth  Italica, 1996; 47, 223-229

5.    Katırcıoğlu S F, Ulus A T, Gökçe P, Apaydın N,  Ayaz S, Dalva K, Koç P, Atalay P. Beneficial effects of iloprost during experimentally induced hemorragic shock. Panminerva Med 2000;42:109-117

 

6.    Akan H, Güven N, Aydoğdu I, Arat M, Beksaç M, Dalva K.  Thrombopoietic cytokines in patients with ıron deficiency anemia with or without thrombocytosis.  Acta Haematol 2000;103(3): 152-56

7.    Arslan O, Akan H, Arat M, Dalva K, Özcan M, Gürman G, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A, Koç H. Soluble adhesion molecules (slCAM-1,sL-Selectin,sE-Selectin,sCD44) healthy allogenic peripheral stem-cell donors primed with recombinant  GCSF. .Cytotherapy,2000; 2(4), 259-65.

 

8.    Demirer T, İlhan O, Arat M, Genç Y, Özcan M, Dalva K, Çelebi H,Beksaç M, Akan H, Gürman G, Konuk N, Uysal A, Arslan Ö,Koç. H:CD41 +and CD42+ hematopoietic progenitor cells may predict platelet engrafment after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation J Clin Apheresis .2001;16(2):67-73.

9.    Gürman G,Dilek I,Arslan Ö,Arat M,Beksaç M,İlhan O,Özcan M,Akan H,Dalva K,Konuk N,Uysal A ,Koç H:The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfusion and Apheresis Science.2001 Feb;24(1):23-28

10. Kızıltepe U,Uysalel A,Çorapçıoğlu T,Dalva K,Akan H,Akalın H:Effects of combined  conventional and modified ultrafiltration in adult patients.Ann Thorac Surg.2001 Feb;71(2):684-93.

11. Beksaç MS, Saygan-Karamürsel B, Ustaçelebi S, Altınok G,Dalva K, Erdinç S,Balcı S. Prenatal diagnosis of intrauterine cytomegalovirus infection in a fetus witl non-immune hydropsfetalis. Acta Obsted  Gynecol  Scand .2001 Aug.;80(8):762-5.

 1. Ustun C; Beksac M; Dalva K; Koc H; Konuk N; Ilhan O; Ozcan M; Topcuoglu P; Sertkaya D; Hayran M.In vivo use of all-trans retinoic acid prior to induction chemotherapy improves complete remision rate and increases rhodamine 123 uptake in patients with de novo acute myeloid leukemia Med Oncol 2002;19 (1):59-67
 2. Demirer, T., Ilhan, O., Ayli, M., Arat, M., Dagli, M., Ozcan, M., et al. Monitoring of peripheral blood CD34+ cell counts on the first day of apheresis is highly predictive for efficient CD34+ cell yield. Therapeutic Apheresis,2002; 6(5), 384-389.

 

 1. Kutlay S, Beksac M, Dalva K, et al. The detection of flow cytometric G-CSF receptor expression and it's effect on therapy in acute myeloid leukemia.  Leukemia Lymphoma 44 (5): 791-795, 2003

 

15. Topcuoglu P, Arat M, Dalva K, Özcan M. Administration of granulocyte-colony-stimulating factor for allogeneic hematopoietic cell collection may induce the tissue factor-dependent pathway in healthy donors. Bone Marrow Transplant. 2004 Jan;33(2):171-6.

16. Arat M, Arslan Ö, Gürman G, Dalva K, Özcan M, Uğur A, İlhan O. The impact of granulocyte stimulating factor at content of donor lymphocytes collected for immunotherapy. Transfusion and Apheresis Science 2004 Feb;30(1):9-15.

 1. Bozkaya H, Bektas M, Metin O, Erkan O, Ibrahimoglu D, Dalva K, Akbiyik F, Gurel S, Bozdayi AM, Akay C, Yurdaydin C, Aslan O, Uzunalimoglu O. Screening for hemochromatosis in Turkey. Dig Dis Sci. 2004 Mar;49(3):444-449.

 

18. Arat M, Arslan Ö, Ayyildiz E, Topcuoglu P, Dalva K, Ilhan O. Peripheral blood stem cell apheresis for allogeneic transplants: Ibni Sina experience. Trans Apher Sci 2004; 30(3): 189-191

 1. Akyerli CB, Beksac M, Holko M, Frevel M, Dalva K, Ozbek U, Soydan E, Ozcan M, Ozet G, Ilhan O, Gurman G, Akan H, Williams BR, Ozcelik T. Expression of IFITM1 in chronic myeloid leukemia patients. Leuk Res. 2005 Mar;29(3):283-6.

 

 1. Bakanay SM,  Dalva K, Arat M, Arslan O, Ayyildiz E, Beksac M, Ilhan O. Does continuous flow apheresis influence viability in allogeneic hematopoietic stem cell harvest? Transf. Apher.Sci. 2006 Apr;34(2):171-8.

 

 1. Ayyildiz E, Arslan Ö, Topçuoglu P, Arat M, Dalva K, Soydan E. A., Tol M, Ilhan O.  The effect of extracorporeal photoimmunotherapy (ECP) on serum TNF-a level in chronic graft versus host disease (GvHD). Transfusion and Apheresis Science 36 (2007) 79–85

 

 1. Buyukkagnici DI,  Ilhan O, Kavas GO, Arslan O, Arat M, Dalva K, Ayyildiz E. Effects of plasma nitric oxide levels on platelet avtivation in single donor apheresis and random donor concentrates.  Transfus Apher Sci 2007 Feb 36(1)73-8

 

 1. Soydan E, Ayyıldız E, Dalva K, Topcuogu P, Tol M, Arslan O, Ilhan O, Arat M : Impact of harvest product volume in erythrocyte depletion of allogeneic or autologous bone marrow using COBE spectra¸ Transfusion and Apheresis Science 36 (2007) 269–273

 

 1. Topcuoglu P, Akcaglayan Soydan E, Ekiz F, Ayyildiz E, Dalva K, Ozcan M, Arslan O, Arat M, Ilhan O:How to calculate the quantity of CD34+ cells infused? A single center cohort study based on actual , ideal or adjusted ideal body weight. Transfus Apher Sci. 2007 Jun 36(3) :275-80

 

 1. Ozdemir OK, Celik G, Dalva K, Ulger F, Elhan A, Beksac M, High CD95 expression of BAL lymphocytes predicts chronic course in patients with sarcoidosis . Respirology. 2007 Nov;12(6):869-73.

 

26. Rawstron AC, Orfao A, Beksac M, Bezdickova L, Brooimans RA, Bumbea H, Dalva K,Fuhler G, Gratama J,   Hose D, Kovarova L, Lioznov M, Mateo G, Morilla R, Mylin AK,Omedé P, Pellat-Deceunynck C, Perez    Andres M, Petrucci M, Ruggeri M, Rymkiewicz G, Schmitz A, Schreder M, Seynaeve C, Spacek M, de Tute   RM, Van Valckenborgh E,Weston-Bell N, Owen RG, San Miguel JF, Sonneveld P, Johnsen HE; European   Myeloma Network.Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple   myeloma and related disorders. Haematologica. 2008 Mar;93(3):431-8.

 1. Soydan E, Topcuoglu P, Dalva K, Arat M. The impact of methylentetrahydrofolate reductase(MTHFR) C677T  gene polymorphism on transplant related variables after allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients   receiving MTX as GVHD prophylaxis . Bone Marrow Transplant 2008 Sep; 42(6): 429-30

 

28. Bozdag SC, Gunaltay S, Dalva K, Ozcan M. Follow-up of ADAMTS13 enzyme and its relationship with clinical events after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.  Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Apr;20(3):165-9.

 

 1. İnce EU, Ertem M, İleri T, Dalva K, Topçuoğlu P, Uysal Z.  Mixed chimerism following hematopoietic stem cell transplantation in pediatric thalassemia major patients: A single center experience. Turk J Hematol 2010; 27:8-14

 

30. Abi-Rached L, Jobin MJ, Kulkarni S, McWhinnie A, Dalva K, Gragert L, Babrzadeh F,Gharizadeh B, Luo M, Plummer FA, Kimani J, Carrington M, Middleton D, Rajalingam R, Beksac M, Marsh SG, Maiers M, Guethlein LA, Tavoularis S, Little AM, Green RE,Norman PJ, Parham P .The shaping of modern human immune systems by multiregional admixture with archaic humans. Science . 2011 7;334(6052):89-94.

 

 1. Bakanay SM, Serbest E, Dalva K, Kuzu I, Beksac M. Myeloma as a Second Malignancy following AML: Is a Second Allo Equivalent to Auto?Case Report Med. 2012;2012:319530. Epub 2012 Jun 28

 

32. Ozdemir M, Attar A, Kuzu I, Ayten M, Ozgencil E, Bozkurt M, Dalva K, Uckan D,

Kılıc E, Sancak T, Kanpolat Y, Beksac M. Stem Cell Therapy in Spinal Cord Injury: In Vivo and Postmortem Tracking of Bone Marrow Mononuclear or Mesenchymal Stem Stem Cell Rev. 2012 Sep;8(3):953-62. doi: 10.1007/s12015-012-9376-5. PMID: 22552878 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

33. Beksaç M, Dalva K.Role of killer immunoglobulin-like receptor and ligand matching in donor selection. Bone Marrow Res. 2012;2012:271695. doi: 10.1155/2012/271695. Epub 2012 Nov 10. PMID: 23193479 [PubMed -

34. Cipe FE, Dogu F, Aytekin C, Yuksek M, Kendirli T, Yildiran A, Bozdogan G, Karatas D, Reisli I, Dalva K, Arpacı F, Ikinciogullari A.HLA-haploidentical transplantations for primary immunodeficiencies: a single-center experience. Pediatr Transplant. 2012 Aug;16(5):451-7. doi: 10.1111/j.1399-3046.2012.01703.x. Epub 2012 May 17. PMID: 22594916 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

35. Ross FM, Avet-Loiseau H, Ameye G, Gutiérrez NC, Liebisch P, O'Connor S, Dalva K, Fabris S, Testi AM, Jarosova M, Hodkinson C, Collin A, Kerndrup G, Kuglik P, Ladon D, Bernasconi P, Maes B, Zemanova Z, Michalova K, Michau L, Neben K, Hermansen NE, Rack K, Rocci A, Protheroe R, Chiecchio L, Poirel HA, Sonneveld P, Nyegaard M, Johnsen HE; European Myeloma Network.Report from the European Myeloma Network on interphase FISH in multiple myeloma and related disorders. Haematologica. 2012 Aug;97(8):1272-7. Epub 2012 Feb 27. PMID: 22371180 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article

 

36. Baran Ç, Durdu S, Dalva K, Zaim Ç, Dogan A, Ocakoglu G, Gürman G, Arslan Ö, Akar AR.Effects of preoperative short term use of atorvastatin on endothelial progenitor cells after coronary surgery: a randomized, controlled trial. Stem Cell Rev. 2012 Sep;8(3):963-71. doi: 10.1007/s12015-011-9321-z. PMID: 22076751 [PubMed - indexed for MEDLINE]