PROF.DR. DURMUŞ ARIK    
Adı : DURMUŞ
Soyadı : ARIK
E-posta : darik@ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1230
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ