PROF.DR. TAHİR DAŞKAPAN    
Adı : TAHİR
Soyadı : DAŞKAPAN
E-posta : daskapan@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1514
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1966 Yılında Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nü Haziran 1990’da bitirdi. Şubat 1991’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Ekim 1990 – Temmuz 1993 tarihleri arasında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ekim 1993’de Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı ve bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra Mart 1999 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. Doktora çalışması süresince TÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu tarafından, Yurt İçi Doktora Bursu ile desteklendi.

 

Kasım 2000’de, TÜBİTAK- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (NATO-B1)’nu kazandı. Burs hakkını Ekim 2001- Ağustos 2002 tarihleri arasında kullandı ve A.B.D.-University of Connecticut, Kimya Bölümü’nde doktora sonrası araştırıcı olarak organolityumlarla anyonik halka kapanması konusunda 4 ayrı proje üzerinde çalıştı. Bu çalışmaları süresince TÜBİTAK bursunun yansıra University of Connecticut tarafından da desteklendi.

 

16 Nisan 2004’de “Doçent”, Mart-2010’da “Profesör” unvanını aldı.

 

Grup IA, IIA, IIIA, IB ve IIB organometalik bileşiklerinin reaksiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

BAZI YAYINLARI

 

1. Daskapan, Tahir; Cicek, Semra, “High yielding electrophilic amination method for      arylcopper reagents”, Synth. Commun. 2017, 47 (9), 899-906.

2. Daskapan, Tahir; Korkmaz, Adem, Aryl C-N bond formation by electrophilic amination  diarylcadmium reagents with O-substituted ketoximes”, Synth. Commun. 2016, 46 (9), 813-817.

3. Daşkapan,  T.   “Synthesis   of   amines   by   the   electrophilic   amination   of    

    organomagnesium,-zinc,-copper, and -lithium reagents.”, Arkivoc 2011, (v), 

    230-262.

 

4. Daşkapan,  T.,   Koca,  S.,  “Highly  efficient  catalytic  system  for  electrophilic       amination of  arylzinc  reagents”,   Appl. Organometal. Chem. 2010, 24

    12–16.

 

5. Daşkapan,  T.,   Yeşilbağ,  F.,  Koca,  S.   “Cosolvent - promoted    electrophilic     amination  of organozinc reagents”, Appll. Organometallic Chemistry, 2009,        23, 6, 213-218.

 

6. Daşkapan, T., “Preperation of  primary arylamines  via  arylzinc  chlorides in  good  yields.”, Tetrahedron Letters 2006, 47, 2879-2881.

 

7. Bailey  W.  F.,  Daskapan  T.,  Rampalli   S.,  “ Cyclization  of  Aryllithiums  Tethered   to methylenecycloalkanes:  stereoselective synthesis  of 4a  -  substituted      cis-hexahydrofluorenes.”,    J. Org. Chem. 2003, 68, 1334-1338.