DOÇ.DR. DEVRİM AYDIN    
Adı : DEVRİM
Soyadı : AYDIN
E-posta : daydin@politics.ankara.edu.tr
Tel : 3197720
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

DEVRİM AYDIN

Öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr.

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 21.02.2010

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  Hukuk Bilimleri ABD, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku.

 

 

 

 

Lisans ve yüksek lisans eğitimi

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Kamu Hukuku ABD (Ceza Hukuku)

 Ankara Üniversitesi

 2008

Yüksek Lisans

Kamu Hukuku ABD (Ceza Hukuku)

 Ankara Üniversitesi

 2003

Lisans

Hukuk

Ankara Üniversitesi

 2000

 

 

 

Yurt Dışında Çalışma/Araştırma Deneyimi

1- Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Enstitüsü, konuk araştırmacı. (Ekim 2003 - Haziran 2004, İtalyan Hükümeti bursu ile.)

2- Perugia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü, konuk araştırmacı. (Ekim 2006 - Şubat 2007, İtalyan Hükümeti bursu ile.)

3- Perugia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü, konuk araştırmacı. (Temmuz - Ağustos 2009.)

4- Siena Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü, konuk araştırmacı. (Haziran – Eylül 2010, YÖK Bursu ile.)

5-  Siena Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Bölümü, konuk araştırmacı. (Haziran – Eylül 2011.)

6- Floransa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Bölümü, konuk araştırmacı (Mayıs - Haziran 2012.)

 

Konuşmacı Olunan Uluslararası Toplantı ve Seminerler

1- Napoli Barosu, (14 Temmuz 2011, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları’nın Türk Ceza Hukuku’na Etkisi” başlıklı konferans.)

2- Uluslararası Ceza Hukuku Derneği, Genç Ceza Hukukçuları Sempozyumu (La Rochelle Üniversitesi, Fransa, 30 Eylül.2011, “Devlet Egemenliği ve Evrensel Adalet İkileminde Evrensel Yargı Yetkisi” başlıklı tebliğ.)

3- Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı (Ankara, 12 Ocak 2012, “Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özel Görevli Mahkemeler” başlıklı tebliğ.)

 4-Uluslararası Ceza Hukuku Derneği, Genç Ceza Hukukçuları Sempozyumu (Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi, Münih, 13 Haziran 2013, "Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı tebliğ.)

 

 

 

Katılımcı Olunan Uluslararası Toplantı ve Seminerler

1- “Ceza Hukuku Konularında Uluslararası İşbirliği Semineri”  (16 – 29 Mayıs 2004, Ceza Hukuku İleri Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü, Siracusa - İtalya)

2- “Terörizmin Yeni Savaşları ve Uluslararası Ceza Hukukunun Yanıtı Semineri” (23 – 31 Mayıs 2005, Ceza Hukuku İleri Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü, Siracusa - İtalya)

3- “Avrupa Ceza Adaleti Kursu” (3 – 7 Haziran 2006, Avrupa Hukuku Akademisi, Trier – Almanya)

4- “Avrupa Birliği Ceza Hukuku Semineri” (24 Ekim - 4 Kasım 2007, Ceza Hukuku İleri Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü, Siracusa – İtalya)

5- Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Semineri (9 - 21 Ağustos 2009, Salzburg Hukuk Fakültesi,  Salzburg – Avusturya)   

6- Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi (20 - 27 Eylül 2009, İstanbul, katılımcı.) 

 

Konuşmacı Olunan Ulusal Toplantı, Panel ve Çalıştaylar

KONFERANSLAR

1- 25 Aralık 2004, Hatay Barosu, (Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik) 

2- 22 Ekim 2007, Ankara Barosu (Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yapısı)

3- 18 Aralık 2007, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi) 

4- 2 Ocak 2008, Trabzon Barosu (Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi) 

5- 29 Mart 2008, Mersin Barosu(Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi) 

6- 22 Mayıs 2008,  Van Barosu(Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi) 

7- 21 Haziran 2008, Batman Barosu   (Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi)

 8- 15 Mayıs 2013, Adana Barosu, (Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu)

PANEL 

03 Ocak 2011, Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu, (Ceza Hukuku Açısından Polisin Toplumsal Olaylara Müdahalesi)

 

ÇALIŞTAY

19 - 20 Mart 2011, İzmir Barosu, (Özel Yetkili Mahkemeler)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

 

YAYINLANMIŞ KİTAP

 

1- “Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak” (Basılmış doktora tezi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.)

 

 

YAYINLANMIŞ KİTAPTA BÖLÜM

 

1- “Türk Ceza Kanunu’nda Kadın Bedeni ve Cinsellik”, (“Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003, s. 73 - 91.)

 

2- “Yüz Kızartıcı Suç”, (Mümtaz Soysal’a Armağan, İmge Yay., Ankara, 2009, s. 149-161.)

 

3- “Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özel Görevli Mahkemeler”, (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012, Ankara Barosu Yay., Ankara 2012, C.2, s. 300 - 340.)

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 

1-  “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Tutuklama” (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 3, s. 881 - 912.)

 

2- “Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi” (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Yıl: 2002,  Sayı: 4, s. 131 - 167.)

 

3- “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Hazırlanış Süreci" (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, s. 249 - 263.)

 

4- “Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik” (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 2, s. 225 - 254.)

 

5- “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda İtiraz” (Barolar Birliği Dergisi, 2006, Sayı: 4, s. 61 - 73.)

 

6- “Suça Teşebbüs” (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 1, s. 85 - 134.)

 

7- “Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi” (Hukuk ve Politika Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 1 - 20.)

 

8- “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda Değişiklik: Durdurma – Kimlik Sorma – Arama – Parmak İzi Alınması” (Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 11, s. 117 – 140, K. Altıparmak/ A. M. Aytaç/ O. Karahanoğlulları/ T. Hançer ile birlikte.) 

 

9- “Ceza Hukukunun Geleceği ve Yeni Yaptırım Biçimleri”, (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 12, s. 87-101)

 

10-  “Cezalandırmanın Amacına Dair Teoriler”, (Suç ve Ceza Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 4, s. 91-101)

 

11- “Ceza Hukukunda Okullar (Ceza Hukuku Dergisi”, Yıl: 2011, Sayı: 15, s. 47-57)

 

12- “Ceza Kanunlarının Yer Yönünden Uygulanması”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:2011,Sayı: 94, s. 131-148)

                                              

 13- "Evrensel Yargı Yetkisi Uygulamasının Doğurabileceği Bazı Sorunlar", (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:2013, Sayı: 13, s. 93 - 112)

 

DİĞER AKADEMİK DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 

1- “Terör Hukukla Önlenebilir mi?”, (Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Kasım 2005, s. 7 - 9.) 

 

2- “Hukuk Kurallarının Niteliği ve İşlevi Nedir?”, (Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 1, Ocak 2011, s. 58 - 60.)

 

3- “Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ne Katılmaya Yönelik Endişeleri”, (Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 10, Ekim 2011, s. 50 - 55.)

 

4- “Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nde Suçun Manevi Unsuru ve Hata”, (Fasikül Hukuk Dergisi, Yıl:4, Sayı: 27, Şubat 2012, s. 20 - 23.)

 

 

YAYIMLANMIŞ TERCÜME METİNLER

 

1- “Uluslararası Ceza Mahkemesi Temel Belgeler Derlemesi” (Kapasite Geliştirme Derneği Yay., Ankara 2006, H. Özkol – G. Arslan ile birlikte.)

 

2- “Avrupa Bağlamında Zorunluluk Testi: Danimarka”, (“İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye”, İletişim Yay. İstanbul 2007, s. 143 - 158., K. Altıparmak ile birlikte)

 

3- “Uluslararası Ceza Mahkemesi Ve Mağdur Hakları El Kitabı”, (Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, 2010, (R.Öktem, B Kıranci vd. birlikte.)

 

4- “Ceza Hukukunun Kökeni ve Doğası”, (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:6, Sayı:16, Ağustos 2011,s. 240 - 247)

 

5- “İlkel Cezalar ve Fiziksel Cezanın Başlıca Türleri”, (Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4, 2011, s. 163 - 176)

 

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel/Akademik Üyelikler

 

1- Ceza Hukuku Uluslararası Derneği (l'Association Internationale de Droit pénal, Paris)

2- Avrupa Uluslararası Hukuk Derneği (European Society of International Law, Floransa)

3- Uluslararası Ceza Hukuku Derneği (International Criminal Law Society, Berlin)

4- Uluslararası Kriminoloji Derneği (International Society of Criminology, Paris)

5- Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (Ankara)

6- Türk Ceza Hukuku Derneği (Ankara)

7- Türk Sosyal Bilimler Derneği (Ankara)

 

Yabancı Diller

 

İngilizce

İtalyanca

 

 

 

 

 

 

Son 3 Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde verilmiş ve verilmekte olan dersler.

 

 

2012-2013

Bahar

Ceza Yargılama Hukuku

4

115

2012-2013

Bahar

Koruma Tedbirleri ve Usul Güvenceleri (Yüksek lisans)

3

3

2012-2013

Bahar

Ceza Hukuku Sorunları Semineri

2

15

2012-2013

Güz

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

195

2012-2013

Güz

Ceza Hukuku Sorunları Semineri

2

15

2012-2013

Güz

Koruma Tedbirleri ve Usul Güvenceleri (Yüksek lisans)

3

9

 2012-2013

 Bahar

 Koruma Tedbirleri ve Usul Güvenceleri (Yüksek lisans)

 

 

2011-2012

Güz

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

174

2011-2012

Güz

Ceza Hukuku Sorunları Semineri

2

10

2011-2012

Güz

Koruma Tedbirleri ve Usul Güvenceleri (Yüksek lisans)

3

13

2011-2012

Bahar

Ceza Muhakemesi Hukuku

4

119

2011-2012

Bahar

Ceza Hukuku Sorunları Semineri

2

8

2011-2012

Bahar

Uluslararası Ceza Yargılamaları (Yüksek lisans)

3

7

 

 

 

 

 

2010-2011

Güz

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

184

2010-2011

Güz

Ceza Hukuku Sorunları Semineri

2

16

2010-2011

Güz

Koruma Tedbirleri ve Usul Güvenceleri (Yüksek lisans)

3

1

 

 

 

 

 

2547 sayılı Kanunun 38. maddesi hükümleri kapsamında

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilmiş olan dersler.

 

2012-2013

Bahar

Ceza Hukuku Özel Hükümler

4

80

2011-2012

Bahar

Ceza Muhakemesi Hukuku

4

18

2011-2012

Bahar

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

80

2011-2012

Güz

Ceza Muhakemesi Hukuku

4

18

2011-2012

Güz

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

80

2010-2011

Güz

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

75

2010-2011

Güz

Ceza Hukuku Özel Hükümler

3

18

2010-2011

Bahar

Ceza Hukuku Genel Hükümler

4

75

2010-2011

Bahar

Ceza Hukuku Özel Hükümler

3

17

2010-2011

Bahar

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

2

21