DOÇ. DR. DEVRİM AYDIN    
Adı : DEVRİM
Soyadı : AYDIN
E-posta : daydin@politics.ankara.edu.tr
Tel : 3197720
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/devrim-aydin
Kişisel Akademik Bilgiler

 DEVRİM AYDIN,  Doç. Dr.

(Doçentlik unvan ve yetkisi: 30. 11. 2015, Doçentlik atanma: 01. 08. 2016)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD,

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi