ARŞ.GÖR. DİDEM CANİK OREL    
Adı : DİDEM
Soyadı : CANİK OREL
E-posta : dcanik@agri.ankara.edu.tr
Tel : 5961128
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ