ARŞ.GÖR. DİDEM CANİK OREL    
Adı : DİDEM
Soyadı : CANİK OREL
E-posta :
Tel : 5961128
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

 

Dr.

2007-2013

A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı

Türkiye Bağ Alanlarında Görülen Rhizobium vitis'in Bazı Genetik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans

2007

A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Isparta, Yalova, Ankara İlleri ve Çevresinde Elma ve Armut Bahçelerine Sorun Olan Fitoplazma Enfeksiyonlarının Belirlenmesi

Aras. Gör.

2005

A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı

Lisans

2004

A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü (bölüm birincisi, fakülte ikincisi)

 

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

 Cornell University-NYSAES, Plant Pathology and Plant Microbe Biology 

(Burr Lab.) ABD, Doktora sonrası araştırma Ekim 2014-Ekim 2015

- Bitkisel Üretimde Sorun Olan Fitoplazma Enfeksiyonlarının Belirlenmesi, Ankara, 1-4 Nisan 2013-Eğitici 

- COST ACTION FA0807, "Molecular tools to identify insect vector of phytoplasmas",Montpellier-France, 30.09.2012/06.10.2012

- COST FA 0807-WG1School, "Methodologies to Improve Phytoplasma DNA Extraction from Plants and Insects",Ankara University, 3-7 September, 2012-Eğitici

- COST Actions FA0807 FA1003 joint workshop "Phytoplasma and virus managements in Grapevine Collections for Germplasm Conservation, Mobilization and Evaluation", Sofia-Bulgaria, 07.05.2012-10.05.2012

- COST FA 0807 WG1-WG4: Scholl on bioinformatical analyses of phytoplasma sequences workshop, Belgrade-Serbia, 31.10.2011-03.11.2011 

- COST FA 0807 Phytoplasma Taxonomy Workshop WG1-WG4, Chianciano-Italy, 15-17.07.2010

- COST FA 0807 "Improved Methods for Fruit Trees Phytoplasma Strains Characterization" Short Term Scientific Mission Bursiyeri olarak DISTA Bologna University Phytoplasmology Laboratory, misafir araştırıcı, 03.02.2010/26.02.2010

- Taras Schevchenko National University, Kiev-Ukrayna, 01-08.06.2009, Proje araştırıcısı.

- Taras Schevchenko National University, Kiev-Ukrayna, 03-11.07.2008, Proje araştırıcısı.

Ödüller ve Burslar

- TÜBİTAK Doktora sonrası yurtdışı araştırma bursu, ABD-12 AY

- COST FA 0807 "Improved Methods for Fruit Trees Phytoplasma Strains Characterization" Short Term Scientific Mission Bursu (Bologna University, Italy)

- Biotechniques 2007, Cover of the Year Ödülü


Verdiği Lisans Dersleri

Bitki Bakteriyolojisi Uygulama

Bitki Koruma Uygulama

Bahçe Bitkileri Hastalıkları 1-2 Uygulama

Tarla Bitkileri Hastalıkları-1


 

Verdiği Lisansüstü Dersleri

İleri Bitki Bakteriyolojisi Uygulama

Fitopatolojide Araştırma Metodları Uygulama

İleri Bitki Virolojisi Uygulama

Fitopatolojide Seroloji Uygulama

Moleküler Bitki Patolojisi Uygulama

 

 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 • Agrobacterium vitis'in manyetik yakalama hibridizasyonu yöntemi ile dormant dokulardan hızlı tespiti ve topraktan tespit olanaklarının araştırılması.

Destekleyen: BAP (2017-), Yürütücü

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 

 • Agrobacterium vitis' in Real-time PCR ile tespitinde Magnetic Capture Hybridization ve immuno manyetik ayırma yöntemlerinin kullanım olanakları. Cornell University, NY, USA, 2014-2015.
  Destekleyen: TUBITAK-2219 Doktora sonrası yurt dışı araştırma projesi (2014-2015), Yürütücü 
 • Türkiye Bağ Alanlarında Görülen Rhizobium vitis’ in Bazı Genetik Özelliklerinin Pulsed Field Gel Elektroforezi ile Belirlenmesi,

Destekleyen : BAP (2012- 2013), Yardımcı Araştırıcı 

 • Türkiye’ de Önemli Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve Vektörlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin Bu Hastalıklara Karşı Reaksiyonları 

Destekleyen : TUBITAK (2009-2012) 

 • Molecular characterisation of Apple Mosaic ilarvirus Turkish and Ukrainian isolates
  Destekleyen : TUBITAK (2007-2009), Yardımcı Araştırıcı
   
 • Türkiye’de Elma Mozaik Virüs (Apple mosaic ilarvirus-ApMV)’ü İzolatlarının Kılıf Protein Gen Bölgesine Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Sekans Analizleri 
  Destekleyen : TUBITAK (2006-2009)

SCI, SCI-Expanded indekslerinde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

 

 • Hao, L., Kemmenoe, D.J., Canik Orel, D. and Burr, T. 2018. The Impacts of Tumorigenic and Nontumorigenic Agrobacterium vitis Strains on Graft Strength and Growth of Grapevines. Plant Disease, February 2018, Volume 102, Number 2, Pages 375-381

 • Canik Orel Didem, Reid Cheryl L, Fuchs Mark, Burr Thomas J. 2017. Identifying Environmental Sources of Agrobacterium vitis in Vineyards and Wild Grapevines. American Journal of Enology and Viticulture, 68, 213-217.
 • Ertunç Filiz, Canik Orel Didem, Bayram Serife, Söylemezoglu Gökhan. 2016. Status of Bois Noir Phytoplasma in Turkey. Mitteilungen Klosterneuburg, 66, 4-8. 
 • Didem Canik Orel, Alper Karagoz, Rıza Durmaz And Filiz Ertunc. 2016  Phenotypic and Molecular Characterization of Rhizobium vitis Strains From Vineyards in Turkey. Phytopathologia MediterraneaVolume: 55 Issue: 1 Pages: 41-53.
 • Filiz Ertunc, Didem Canik Orel, Serife Bayram, Samanta Paltrinieri, Assunta Bertaccini, Serife Topkaya, Gokhan Soylemezoglu, 2015. Occurance and identification of  grapevine phytoplasmas in main viticultural regions of Turkey. Phytoparasitica 42, Vol. 5. DOI 10.1007/s12600-014-0449-7. 
 • Ertunç F, Canik D, Gospodaryk A, Budzanivska I and V. Polischuk. 2011. Elma Mozaik Virusu Türkiye ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Tarım Bilimleri Dergisi, Vol:17 (2), 95-104.
 • Canik, D., Ertunc, F., Contaldo, N., Paltrinieri, S. and Bertaccini, A. 2011.Identification of different phytoplasmas infecting grapevine in Turkey. Bulettin of Insectology, Vol.64, p.225-226.
 • Canik, D. and Ertunç, F. 2007. Distribution and Molecular Characterization of Apple Proliferation Phytoplasma in Turkey. Bulettin of Insectology, LX (2), p.335-336.
 • Canik, D., 2007. Apple phloem tissue infected with Candidatus Phytoplasma mali as seen with fluorescence microscopy (Cover Photo). Biotechniques, August 2007, Vol. 43, No.2.

 

Uluslararası alan indekslerinde yapılan yayınlar

 • Ertunc Filiz, Cakir Atilla, Soylemezoglu Gökhan, Canik Didem, Topkaya Serife, Bayram Serife, 2015. Reaction of some grapevine cultivars to "bois noir" phytoplasma. Phytopathogenic Mollicutes, Vol.5 Issue: 1, p. 109-110. DOI 10.5958/2249-4677.2015.00046.8.
 • Bayram Serife, Zeybekoglu Unal, Soylemezoglu Gokhan, Canik Orel Didem, Karavin Murat, Ertunc Filiz, 2014. Presence of putative insect vectors of grapevine yellows phytoplasmas inTurkey. Phytopathogenic Mollicutes, Vol.4 Issue: 1, p. 22-26.

 

Diğer dergilerde yapılan yayınlar

 •  Tom Burr, Kameka Johnson, Cherie Reid, Didem Canik Orel, Marcela Yepes, and Marc Fuchs. 2016. Environmental Sources of Agrobacterium vitis, the Cause of Crown Gall on Grape. New York Fruit Quarterly,  Vol. 24, Number 2, Summer 2016, p.15-18. (Teknik Not) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Hao Lingyun, Kemmenoe David, Canik Orel Didem, Burr Thomas (2016). Impact of tumorigenic and non tumorigenic Agrobacterium vitis strains on grape graft take. 37th Annual Crown Gall Conference, 04-06.11.2016, Indiana, USA. 
 • Ertunç Filiz, Bayram Serife, Assunta Bertaccini, Samanta Paltrinieri, Canik Orel Didem, Söylemezoglu Gökhan (2015). Grapevine Phytoplasma infections in Turkey. 18th congressnof the international council for the study of virus and virus like diseases of the grapevine, 07-11.09.2015, Ankara. 
 • Canik Orel Didem and Thomas J Burr (2015). Effect of necrosis and crown gall caused by Agrobacterium vitis on graft take and root development of grapevine. American Phytopathological Society Annual Meeting, 31.07-05.08 2015, Pasadena, CA, USA.
 • Ertunç Filiz, Çakır Atilla, Söylemezoglu Gökhan, Canik Orel Didem, Topkaya Serife, Bayram Serife (2015). Reaction of some grapevine cultivars to bois noir phytoplasma. 3th International Phytoplasmologist Working Group Meeting, 15-18.01.2015, Mauritus.
 • Canik Orel Didem, Karagöz Alper, Durmaz Rıza, Ertunç Filiz (2014). Molecular Characterization of Grapevine Crown Gall Rhizobium vitis by PFGE in the Important Vineyards of Turkey. 3th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 2014, Srajevo-Bosna Herzingova 
 • F. Ertunç, D. Canik, A. Sezer, Ş. Topkaya, Ç. Ulubaş-Serçe. 2012.Genomic conformation of Apple mosaic virüs Turkish isolates coat protein gene regions. 22nd “International Conference on Virus and Other Transmissible Diseases of Fruit Crops” (ICVF), Rome, June 3-8, 2012, p22. 
 • Yagmur Turkmen, Didem Canik Orel, Filiz Ertunc. Distribution of Grapevine leaf Roll Associated Viruses in Turkey.2012.Proceedings of the 17th Congress of ICVG, Davis, California, USA October 7–14, 2012, p.180-181.
 • Canik, D. And Ertunç, F., 2011. Occurence and Distribution of Bois Noir Phytoplasma in Turkey.2nd Bois Noir Workshop,Cison di Valmarino Castelbrando, Italy. 27.02-01.03.2011.
 • Canik, D., Dikilitaş,M. And Ertunç, F. 2009.Molecular Detection of Phytoplasmas in Various Diseased Pear Trees and Their Biochemical Responses. JKI Archive 148, p. 87.
 • Ertunç, F., Sokmen, M.A., Sezer, A. and Canik, D. 2009. Current Status of Apple Mosaic Ilarvirus in Turkey. JKI Archive 148, p.56.
 • Canik, D. And Ertunç, F. 2007. Distribution and Molecular Characterization of Apple Proliferation Phytoplasma in Turkey. First International Phytoplasmologist Working Group Meeting. November 2007, Bologna, Italy.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Canik Orel Didem ve Burr Thomas J. (2016). Rhizobium vitis in asmada ası tutumu kök gelişimi ve nekroz oluşumu üzerine etkileri. 6. Bitki Koruma Kongresi, Konya.
 • Ertunç Filiz, Canik Orel Didem, Bayram Serife, Söylemezoglu Gökhan (2016). Türkiye baglarında fitoplazma enfeksiyonlarının dağılımı vektörleri ve moleküler karakterizasyonu. 6. Bitki Koruma Kongresi, Konya.
 • Ertunç Filiz, Çakır Atilla, Canik Orel Didem, Bayram Serife, Söylemezoglu Gökhan (2016). Ülkemizdeki bazı üzüm çesitlerinin bois noir fitoplazmasına karsı reaksiyonları. 6. Bitki Koruma Kongresi, Konya.
 • Canik Orel Didem ve Ertunç Filiz (2013). Türkiye nin Önemli Bag Alanlarında Rhizobium vitis’ in Varlıgı Fenotipik Karakterizasyonu ve Opin Tiplerinin Belirlenmesi. 8. Bagcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Eylül 2013, Konya.
 • Canik, D., Basım, H. ve Ertunç, F. 2011. Türkiye Bağ (Vitis vinifera L.) Alanlarından Elde Edilen Rhizobium vitis İzolatlarının Biyokimyasal ve Moleküler Olarak İncelenmesi IV. Bitki Koruma Kongresi, s.61, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş. 
 • Ertunç, F., Canik, D., Ve Ulubaş, Ç.,2011 Ülkemiz Elma Mozaik Virusu İzolatlarının Kılıf Protein Gen Bölgesine göre Genomik Konformasyonları IV. Bitki Koruma Kongresi, s.92, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş.
 • Ertunç, F., Canik, D., Topkaya,Ş., Söylemezoğlu, G. ve Bayram, Ş. 2011. Türkiye Bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplazmalarının Varlığı ve Saptanması IV. Bitki Koruma Kongresi, s.90, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş. 
 • Bayram, Ş., Zeybekoğlu, Ü., Söylemezoğlu, G., Canik,D. ve Ertunç, F. 2011. Türkiye Bağlarında Fitoplazma Hastalıklarının Olası Vektörleri IV. Bitki Koruma Kongresi, s.277, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş.
 • Canik, D. and Ertunç, F., 2009. Odunsu Dokularda Fitoplazma Enfeksiyonlarının Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması. III. Bitki Koruma Kongresi, s.176, 15-18 Temmuz 2009, Van.
 • Canik, D. ve Ertunç, F. 2007. Ankara ve Yalova İllerindeki Armut Bahçelerinde Görülen Pear Decline Fitoplazma Enfeksiyonunun Moleküler Karakterizasyonu. II. Bitki Koruma Kongresi, s.108 – Isparta 2007.