DOÇ.DR. CELAL DEHA DOĞAN    
Adı : CELAL DEHA
Soyadı : DOĞAN
E-posta : dehadogan@gmail.com , ddogan@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 363 33 50 / 3108
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN

 

Öğrenim Durumu

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005- 2011    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı-  Yüksel Lisans – 2002- 2005

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme- Yüksek Lisans- 2002-2005

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği  – Lisans- ( 1997-2001)


Bulunduğu Görevler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü: Öğretim Üyesi :2013-

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi: Müdür Yardımcısı 2013-

Akara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi: Uzman 2010-2013

Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları: (Ankara) Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı- 2005-2010

Gazi Üniversitesi Hazırlık Okulu: (Ankara) İngilizce Okutman- 2003-2004


Yabancı Dil

İngilizce : (ÜDS 90)


Çalışma Alanları: 

•Üst düzey zihinsel süreçlerin belirlenmesi, performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme

•Farklı değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin başarısına ve çalışma alışkanlığına etkisi

• R yazılımı ve kullanımı

•Sosyal bilimlerde çok değişkenli veri analizi teknikleri

•Ölçek  Uyarlama - Geliştirme

 

YAYINLAR


Eserler

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  An Investigation of Reliability Coefficients Estimated for Decision Studies in Generalizability Theory.  Journal of Education and Learning, 7(4), 103-113., Doi: 10.5539/jel.v7n4p103 (Yayın No: 4273402)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,BALTACI YAŞAR GÜL,SÖNMEZER EMEL,ÖZER HAMZA,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring or patellar tendon graft?.  Joint Diseases  Related Surgery, 28(3), 182-187., Doi: 10.5606/ehc.2017.54949 (Yayın No: 3723616)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  How Consistent are Decision Studies in G Theory?.  Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 37(2), 591-610. (Yayın No: 3461227)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2017).  A Comparison of Rubrics and Graded Category Rating Scales with Various Methods Regarding Raters’ Reliability.  Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 17(2), 631-651., Doi: 10.12738/estp.2017.2.0321 (Yayın No: 3418655)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Applying Bootstrap Resampling to Compute Confidence Intervals for Various Statistics with R.  Eurasian Journal of Educational Research, 2017(68), 1-18., Doi: DOI:10.14689/ejer.2017.68.1 (Yayın No: 3474701)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ANADOL HATİCE ÖZLEM (2017).  Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu eğitim Dergisi, 25(1), 361-372. (Yayın No: 2872189)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUMAN MÜGE,DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Comparison of Factor Score Computation Methods In Factor Analysis.  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 10(18), 143-151. (Yayın No: 3143012)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KARABABA ZEHRA CANAN,SOĞUKSU ASUMAN FULYA (2016).  English Usage in Daily Life by Turkish Students Between 15–19 Years of Age: a scale development study.  Educational Studies, 43(1), 71-89., Doi: 10.1080/03055698.2016.1245602 (Yayın No: 2872184)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,DOĞAN CELAL DEHA,SÖNMEZER EMEL (2016).  The reliability and validity of the Turkish version of the Oxford Elbow Score.  Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 11(96), 1-7., Doi: DOI 10.1186\s13018-016-0429-3 (Yayın No: 2872152)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2013).  A Modeling Study about the Factors Affecting Assessment Preferences of Pre-Service Teachers.  Educational Sciences: Theory & Practice, 13, 1621-1627., Doi: 10.12738/estp.2013.3.1551 (Yayın No: 2375899)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Factors effecting level of prefering alternative assessment methods.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1135-1139., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.296 (Yayın No: 2872178)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

KÖSE İBRAHİM ALPER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  Çokboyutlu Aşamalı Tepki Kuramı Altında Üretilen Tek Biçimli Ve Tek Biçimli Olmayan Veri Gruplarında Olabilirlik Oranı Yöntemi I. Tip Hata Ve Güç Çalışması.  6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345385)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSE İBRAHİM ALPER,SÜNBÜL ÖNDER,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  İkili Puanlanan Madde Tepki Kuramı Lojistik Modellerinin Parametre Kestirim Yanlılığının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi.  V. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4291931)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSE İBRAHİM ALPER,DOĞAN CELAL DEHA,USTA HATİCE GONCA (2018).  Farklı Örneklem Oranları, Test Uzunluğu ve DMF’li Madde Sayısı Altında Mantel Heanszel veLord’un X2 Yöntemlerinin Karşılaştırılması.  V. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4291926)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,DEMİR ERGÜL (2017).  Türkiye?de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin Ve H Indeksinin Yıllara Göre Incelenmesi.  IV. International Ejer Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511481)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2015).  Using R Software for DataAnalysis in Social andEducational Sciences.  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2332629)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Factors Effecting Level of Prefering Alternative Assessment Methods.  World Conference on Learning, Teaching and Administration, 9, 1135-1139., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.296 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875050)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ATMACA SEVİLAY,ASLAN FUNDA (2010).  The correlation between learning approaches and assessment preferences of 8th grade students.  Second International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875051)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,KUTLU ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Comparison of elementary school teachers  attitudes towards alternative assessment methods.  Paris İnternational Conference on Education, Economy and Society. Paris (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875057)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTLU ÖMER,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  A modelling study about the factors affecting the elementary school teachers  attitudes towards alternative assessment methods.  International Conference of Educational Sciences. Eastern Mediterranean University Faculty of Educational Sciences, 2(1), 1300-1303. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875058)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2007).  Üst Düzey Zihinsel Süreçlerin Belirlenmesinde Performans Görevleri ve Dereceli Puanlama Anahtarları.  Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi., 1, 295300 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875062)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme : Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme (2017)., KUTLU ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA,KARAKAYA İSMAİL,  Pegem Akademi, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 212, ISBN:9786053647003, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3964523)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Başarısının Belirlenmesi  Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme (2008)., KUTLU ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA,KARAKAYA İSMAİL,  Pegem Akademi, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-5885-01-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 65777)

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Bölüm adı:(Gözleme Dayalı Yöntemler) (2018)., DOĞAN CELAL DEHA,NAYIR FUNDA,ARASTAMAN GÖKHAN,KURUM GÜL,DEMİR KAMİLE,YILMAZ KÜRŞAT,DEMİRKASIMOĞLU NİHAN,TANERİ PERVİN OYA,KURU ÇETİN SAADET,FİDAN TUNCER,AKIN UĞUR,KONDAKÇI YAŞAR,  Anı Yayınevi, Editör:Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 694, ISBN:978-605-170-038-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4183376)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

ANADOL HATİCE ÖZLEM,DOĞAN CELAL DEHA (2018).  Dereceli Puanlama Anahtarlarının Güvenirliğinin Farklı Deneyim Yıllarına Sahip Puanlayıcıların Kullanıldığı Durumlarda İncelenmesi.  ilköğretim Online, 17(2), 1066-1076., Doi: doi 10.17051/ilkonline.2018.419355 (Kontrol No: 4182144)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,DEMİR ERGÜL (2017).  Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Atıf Alma Düzeyinin ve H İndeksi’nin Yıllara Göre İncelenmesi.  The Journal of Academic Social Science, 5(60), 110-123., Doi: :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13086 (Kontrol No: 3696038)

2.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  “Hababam Sınıfı” Filmlerinde Yer Alan Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin İncelenmesi..  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 154-167. (Kontrol No: 3447991)

3.

 

 

 

 

 

 

 

İSNAÇ FİLİZ,DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Kısımların İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi.  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 16-28., Doi: 10.14686/buefad.263859 (Kontrol No: 2928618)

4.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2017).  Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılması:  Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları.  Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 234-248., Doi: 10.17755/esosder.64313 (Kontrol No: 3018127)

5.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme TercihleriÜzerindeki Etkisi  Bir Ölçekleme Çalışması.  Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 413-431. (Kontrol No: 2872168)

6.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ULUMAN MÜGE (2016).  İstatistiksel Veri Analizinde R Yazılımı ve Kullanımı.  İlköğretim Online, 15(2), 615-634., Doi: 10.17051/io.2016.24991 (Kontrol No: 2872173)

7.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN (2015).  The Effect of the Analytical Rubrics on the Objectivity in Physiotherapy Practical Examination.  Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7(1), 9-15., Doi: 10.5336/sportsci.2014-39517 (Kontrol No: 2332278)

8.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ATMACA SEVİLAY,ASLAN YOLCU FUNDA (2012).  The Correlation Between Learning Approaches and Assessment Preferences of 8th Grade Students.  İlköğretim Online, 11(1), 264-272. (Kontrol No: 1367696)

9.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2011).  Öğrenmeye İlişkin Özelliklerin Durum Belirleme Tercihleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Nitel Bir Modelleme Çalışması.  Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 10(19), 69-84. (Kontrol No: 2872181)

10.

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2011).  Öğretmen Adaylarının Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercihlerinde etkili olan Öğrenmeye İlişkin Özellikler.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 19( 2), 459-475. (Kontrol No: 1367712)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

KAMIŞ ÖMER,DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Genellenebilirlik Kuramında Karar Çalışmalarının İncelenemsi.  5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 1, 60-62. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3017951)

1.

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ÇAKIR İLHAN AYŞE,BIKMAZ FATMA,ARTAR MÜGE (2015).  Eğitim Ortamı Olarak Müzeler  Öretmen Kitabının Geliştirilmesi.  Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875101)

2.

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KARABABA ZEHRA CANAN,SOĞUKSU ASUMAN FULYA (2014).  İngilizcenin Günlük Yaşamda Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve geçerlik Güvenirlik Çalışması.  23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875036)

3.

 

 

 

 

 

YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,DOĞAN CELAL DEHA,AYTAR AYDAN,YÜRÜK ZELİHA ÖZLEM (2013).  Dereceli puanlama anahtarı kullanımının pratik sınavlarda objektifliğe etkisi-pilot çalışma.  4th NATIONAL PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION CONGRESS, 24(2) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3450070)

4.

 

 

 

 

 

KOÇ NİZAMETTİN,DOĞAN CELAL DEHA,Furat Ela,ÖZMEN DENİZ TUĞÇE (2012).  Ankara Üniversitesinde  Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi  Uygulamalarının  Etkililiğine ilişkin Bir Araştırma.  3. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, 1, 30-31. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875047)

5.

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,KUTLU ÖMER (2010).  Değerlendirme tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki  İngilizce öğretmen adayları örneği.  2. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, 1, 60-68. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875053)

6.

 

 

 

 

 

ATMACA SEVİLAY,Aslan Funda,DOĞAN CELAL DEHA (2009).  İlköğretim 8. sınıf Öğrencilerinin Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımını Benimseme Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Çalışma.  18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 166-168. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3444515)

7.

 

 

 

 

 

Yiğitsoy Ayşen,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Öğretmen  öğrenci ve akran değerlendirmeleri arasındaki ilişki düzeyi ve performans görevlerinde güvenirlik sorunu üzerine bir çalışma.  I. Ulusal  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1, 377-391. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875076)

8.

 

 

 

 

 

KUTLU ÖMER,BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA (2007).  İlköğretim öğretmenlerin yeni değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörler.  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu,  Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 1, 112-117. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2875060)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA,ERDEM KEKLİK DEVRİM (2007).  Performans görevlerinin puanlanmasında kullanılan dereceli puanlama anahtarlarının güvenirlik düzeyinin belirlenmes.  XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 1 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2875088)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA,KOÇ KEMAL (2006).  Okulda Performansa Dayalı Değerlendirme  Kavram ve Uygulama.  XV. Ulusal Eğitim Bililmleri Sempozyumu,  Muğla Üniversitesi, 1, 319-321. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875078)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2006).  Üst Zihinsel Süreçlerin Ölçülmesinde Performans Görevleri.  XV. Ulusal Eğitim Bililmleri Sempozyumu, 1, 316-317. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875080)

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER,DOĞAN CELAL DEHA,KOÇ KEMAL (2006).  Performans Değerlendirme ve Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme.  Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyİ Örnekler  Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2875083)

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2016).  Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Sürecinde Performans Görevleri ve Portfolyolar.  Öğretmen Dünyası(434), 21-24. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3474724)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTLU ÖMER,KARAKAYA İSMAİL,DOĞAN CELAL DEHA (2008).  Üst Düzey Zihinsel Sürçlerin Belirlenmesi: Performans Görevi Yazma.  İlköğretmen, 10-16. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3474719)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAN CELAL DEHA (2007).  Öğrenci Başarısındaki Gelişimin İzlenmesi: Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme.  İlköğretmen(9), 40-44. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3474713)

3.