ARŞ.GÖR. DEMET IŞIK    
Adı : DEMET
Soyadı : IŞIK
E-posta : demet1ki@gmail.com, demeti@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1735
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Arş. Gör. Demet IŞIK

Eğitim
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi     Doktora              2014 - ...
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi     Yüksek Lisans   2010
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi     Lisans               
 2001
Halide Edip Lisesi                                                                                   
   1996

İş Deneyimi

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Araştırma Görevlisi) (2014 - ...)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi (2007-2014)

Yayınlar

Tez

Işık, D. (2010). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı eğitimi: Ankara’daki devlet üniversite kütüphanelerindeki uygulamalar ve elektronik ortamda kullanıcı eğitimi için öneriler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Makaleler ve Basılmış Bildiri/Konferanslar

Işık, D. (2013). Üniversite kütüphanelerinde Web 2.0 teknolojilerinin kullanımı ve Web tabanlı kullanıcı eğitimi için öneriler. Türk Kütüphaneciliği27 (1), 100-116.

Işık, D. (2018). Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Erasmus Programına İlişkin Deneyimlerinin Eğitim Sürecine Katkısı. III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi (Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci) Bildiriler Kitabı içinde (s.35-47). D. Işık, İ. Özkol, N. Er-Koçoğlu, P. Karcı Kandemir. (Yay. haz.). Ankara: Detamat.

Bildiri Sunumları

Işık, D. ve Gökkurt Demirtel, Ö. (2018). Altmetri ve Akademik Sosyal Ağlar Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyleri. 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Sempozyumu 1-3 Kasım 2018 (sözlü bildiri).

Işık, D. (2018). Annelerin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Anne-Çocuk Ekseninde Çocuk Kütüphanesi Hizmetlerinin Tasarlanması. 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu 14-17 Kasım 2018, (sözlü bildiri).

Editörlük

Işık, D., Özkol, İ., Er-Koçoğlu, N., Karcı Kandemir, P. (Ed.). (2018). III. Uluslararası bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrenci kongresi  (Bilgi merkezlerinde değişim ve dönüşüm süreci) bildiriler kitabı. Ankara: Detamat.

Kitap içinde Bölüm

Işık, D. (2017). Kütüphane Serüveni. Kütüphane’de Sahibinden Anı Öyküler içinde (s. 279-282). Yılmaz, B. ve Yalçın Çelik S. D.  (Yay. haz.). Ankara: Hiperyayın.

Tanıtım Yazıları

Mungan, M. (2011). Şairin Romanı. İstanbul: Metis, 2011, 582 s. ISBN-13: 978-975-342-808-8  Türk Kütüphaneciliği 30, 3 (2016), 583-586

Çığ, M.İ. (2016). Sümerli Ludingirra: Geçmişe Dönük Bilimkurgu. (23. bs.) İstanbul: Kaynak Yayınları. ISBN 978-975-343-122-4 Türk Kütüphaneciliği, 32, 1 (2018), 57-58

Arş. Gör. Demet Işık / Bilgi Merkezleri: Üniversite ve Bilimin Anahtarı /Ayşe Üstün. İstanbul:([y.y.], 2017, 290 s. Bilgi Yönetimi 1: 2(2018), 166-169