PROF.DR. İBRAHİM DEMİR    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : DEMİR
E-posta : demir@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5961316
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. İBRAHİM DEMİR

 

 Adı Soyadı:                 İbrahim DEMİR

 Doğum Yeri:               Çan/Çanakkkale

 Doğum Tarihi:            01. 12. 1963

 Medeni Hali:               Evli, 1 çocuk babası

 Adres:                          Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  Bahçe Bitkileri

                                      Bölümü, 06110 Dışkapı /Ankara

 İletişim:                        demir@agri.ankara.edu.tr

                                      Tel :  312 5961316          

                                      Fax : 312 3179119

 Uzmanlık Alanı: Tohum teknolojisi, tohum üretimi ve gelişimi, tohum gücü

                              testleri, tohum kalitesini artırıcı uygulamalar, tohum depolama

                              ve modellemeler

 Eğitim

 Eylül 1974-Haziran 1981, Orta Öğretim, Çanakkale

 Ekim 1981-Haziran 1985, Lisans, Ankara. Üniv. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

 

Akademik Süreç

Ekim 1985-Ağustos 1987,     Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Eylül 1988-Mart 1992           Doktora, Reading Üniversitesi / İngiltere

Mart 1992- Eylül 1994           Dr. Asistanlık dönemi,

Eylül 1994                              Yard. Doç. Dr.,

Ekim 1996-Mayıs 2003          Doç. Dr.

Mayıs 2003-                            Prof. Dr.

  

Akademik ve İdari Görevler:

2002 - 2007 Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

2003 TUBİTAK Vizyon 2023 Tarım Paneli Üyesi

1999 - 2001 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkan Yardımcılığı

2005 - 2012 Devam, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje   

              Değerlendirme Grubu üyesi

2006 -  A.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Erasmus- Sokrates Bölüm temsilcisi

2008  Türkiye III. Tohumculuk Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanı

2009 -2012 Ankara Üniversitesi Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Üyesi

2012- Devam,  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

2013- Devam, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Yurtdışı Görevleri

Eylül 1988- Mart 1992 Doktora, Reading Üniv./ İngiltere  (TÜBİTAK bursiyeri)

Mart 1995- Haziran 1995 Sabatikal, Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika

Şubat 1998- Ağustos 1998 Ziyaretçi Bilim Adamı, Pretoria Üniv., Güney Afrika

Aralık 2006  Ziyaretçi Bilim Adamı Plant Research Intern Wageningen /Hollanda

Şubat 2011, Ziyaretçi Bilim Adamı Massey Universitesi  / Yeni Zelanda

Kasım 2012 Ziyaretçi Bilim Adamı Indian Agricultural Research Ins / Hindistan

 

 

Üyelikler


ASHS, American Society for Horticultural Science, ( 2007-2010)

Bahçe Bitkileri Derneği

Uluslar Arası Tohum Bilimi Derneği Üyesi ( ISSS) , ( 2008-2009)

ISTA (Uluslararsı Tohum Test Birliği) Tohum Vigor Komitesi 2008- devam 

 

 

Hakemlik Yaptığı Dergiler

 Seed Science and Technology

 HortScience

 Scientia Horticulturae

 A. Ü. Z. F. Tarım Bilimleri

 TUBITAK Tarım  ve Ormancılık Dergisi

 Journal of Forestry Science

 Acta Physiologia Plantarum

 South African Journal of Botany

 

Editorler Kurulunda Olduğu Dergiler

TUBİTAK Tarım ve Ormancılık Dergisi (2007-2013)

Seed Science and Technology (2008- 2013)

Tarım Bilimleri Dergisi ( 2008-2010)

South African Journal of Botany (2018- devam)

 

Katıldığı Sempozyumlar, Kongreler, Kurslar ve Verdiği Seminerler

Uluslararası Sempozyumlar,

Ekim 1990 Seed Biology Meeting / Wellesbourne / Warwick/ İngiltere

Nisan 1991 Seed Biology Meeting / Reading/ İngiltere

Nisan 1993  Second Symposium on Protected Cultivation of Solanacea in Mild

                   Climates, ISHS Adana/Türkiye

Haziran 1993 International Symposium on Agrotechnics and storage of

                      Vegetable and Ornamental Seeds, ISHS Bari /Italya

Mayıs 1997  1st Symposium on Cucurbits ISHS Adana/Türkiye

Nisan 1998  25th ISTA congress, Pretoria /Güney Afrika

Mayıs 2004 27th ISTA Seed Congress, Budapeşte/ Macaristan

Mayıs 2007, 7-11, 28th ISTA Seed Congress Iguassu Falls  / Brezilya

Temmuz 2008 6-11, Seed Biology / Polonya

Haziran 2010 16-18 ISTA 29th  Seed Congress Köln / Almanya

Haziran 2013, 12-14, ISTA 30th Seed Congress Antalya / Turkey  

   

 

Ortak Çalışma ve Yayın Yaptığı Bilim İnsanları

Prof. Dr. Richard Ellis, Reading Üniversitesi / İngiltere (doktora hocası),
Prof. Albie Van de Venter, Pretoria Üniversitesi / Güney Afrika

Dr. Stan Matthews, Aberdeen Üniversitesi / İngiltere

Prof. J. Van Staden, University of KwaZulu-Natal/Güney Afrika

Prof.Dr. Fiona Hay IRRI Manila Philippines

Dr. Marnie Light University of KwaZulu-Natal/Güney Afrika

Dr. Henk Jalink Plant Research International / Wageningen / Hollanda


 

Verdiği Seminerler

 

Mayıs 1998 Tohum kalitesi ve Unsurları / Pretoria Üniversitesi /Güney Afrika

Nisan-Haziran 1998 Stellenbosh, Durban ve Pretoria Üniversitelerinde Tohum

                                gelişimi üzerinde seminerler/ Güney Afrika

Kasım 2000  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müd.

                     Elemanlarına  Tohum Fizyolojsiinin temelleri konusunda

                    seminerler/Ankara

Ekim 2002 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müd.

                     Elemanlarına  Tohum gücü ve testleri konusunda seminerler/Ankara


Katıldığı Ulusal Sempozyumlar

Mayıs 1996 1. Sebze tarımı sempozyumu/ Ş.Urfa

 Eylül 1998 2. Sebze tarımı sempozyumu / Tokat

Şubat 1998 Hibrit tohum üretim kongresi / Ankara

Eylül 1999 III. Bahçe bitkileri kongresi /Ankara

Eylül 2000 Türkiye 3. Sebze tarımı sempozyumu /Isparta

Eylül 2004 5. Sebze tarımı sempozyumu / Çanakkale

Kasım 2005 Türkiye 2. Tohumculuk kongresi / Adana

Haziran 2008, Türkiye III. Tohumculuk Kongresi / Ürgüp / Nevşehir

Ağustos 2008, Türkiye VII. Sebze Tarımı Sempozyumu / Yalova

Haziran 2010, Türkiye VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu / Van

Haziran 2011 Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi / Samsun

Eylül 2012 Türkiye IX. Sebze Tarımı Sempozyumu Konya

 

 

ARŞTIRMA PROJELERİ

TAMAMLANAN

1-Orta-uzun süreli depolamada bazı sebze tohumlarında canlılık değişimleri A.Ü. ARAŞTIRMA FONU  Proje No: 98-11-01-01 1998

2-Orta-uzun süreli depolamada yaşam denkleminden yararlanma olanakları. TÜBİTAK   TOGTAG  TARP 2002.

3-Ultra kuru tohum depolamanın sebze tohumlarında bitki gen kaynaklarını korumak amacıyla kullanımı. TÜBİTAK TARP-2414 2004    

4-Biberde kurutma sıcaklığının farklı gelişme dönemlerinde hasat edilen tohumların kalite  özelliklerine etkisi. TÜBİTAK  TOGTAG-3006, 2006

5-Tohum gücü testlerinin ülkemize ait türlerde kullanımı ve özel ve

      tüzel kimlikli personelin bu konuda eğitimi DPT, 2003-K-120-190-3, 2006

6-Biber tohumlarında kontrollü nemlendirme uygulamasının tohum kalitesi ve biyokimyasal değişimlere etkisi,  A. Ü. BAP 20050711090, 2007

7-Biberde tohum depo ömrünün tahmini amacıyla matematiksel modellerin geliştirilmesi  TUBİTAK, TOVAG, 2009, 106O284, 2009

8-Klorofil fluoresansın domates, biber ve hıyar tohumlarında kaliteyi artırmak amacıyla kullanımı, A. Ü. BAP 20080711001, 2010,  

9-Süs bitkileri tohumlarında tohum gücü testlerinin fide çıkışı ve depolama

    ömrünün tahmininde kullanımı, TÜBİTAK-TOVAG 108O381, 2011.

10- Bölgesel sıcaklık farklılıklarının tohum nemi ve depolama süresi ile bağlantılı olarak biber, soğan, pırasa, lahana,  marul ve kabak tohumlarının kalitesine etkisi TÜBİTAK-TOVAG 110 O 085

11-Bitki kaynaklı duman ekstraktının karpuz, biber ve kavun tohumlarının stres sıcaklıklarında fide geliştirme gücüne etkisi ve bunun enzim ve hormon aktivitesi ile ilişkisi TÜBİTAK-TOVAG 111 O 796

 


DEVAM EDENYÖNETTİĞİ TEZLER

Y.LİSANS TEZLERİ

 

DOKTORA TEZLERİ

 

PROF.DR.İBRAHİM DEMİR’İN YAYINLARI
 1.1. SCI (Science Citation Index)’de Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar

 1.1.1 Demir, İ., and Ellis, RH., 1992. Changes in seed quality during seed development and maturation in tomato. Seed Science Research 2, 81-87

 

1.1.2  Demir, İ., and Ellis, R.H., 1992. Development of pepper seed quality.Annals of Applied Biology 121, 385-399.

 

1.1.3 Demir, İ. and Ellis, R.H., 1993. Changes in potential seed longevity and seedling growth during seed development and maturation in marrow. Seed Science Research 3, 247-257.

 

1.1.4 Demir, İ., 1997. Occurence of hardseededness in relation to seed development in okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench).Plant Varieties and Seeds, 10,7-13.

 

1.1.5 Demir, İ.,Günay, A. and Ceylan, Y., 1998. Seed mousturization as a enhancement treatment for emergence and seedling growth in bean (Phaseolus vulgaris L.) Seed Science and Technology, 26, 281-288.

 

1.1.6 Demir, İ. and Van de Venter, H.A., 1999. The effect of priming treatments on the performance of watermelon (Citrillus lanatus (Thunb) Matsum and Nakai) seeds under temperature and osmotic stress. Seed Science and Technology, 27, 871-875

 

1.1.7 Demir, İ. and Van de Venter, H. A., 1999. Survival of watermelon (Citrillus lanatus (Thunb) Matsum and Nakai) seeds at 40oC prolonged by prior storage at 30oC. Seed Science Research, 9, 259-261

 

1.1.8 Demir, İ., and Van de Venter, H. A., 2000. The effect of heat treatment of watermelon seed on germination, hypcotyl emergence and abscisic acid content. Experimental Agriculture, vol. 36, 453-458.

 

1.1.9 Demir, İ., and Samıt, Y., 2001. Seed quality in relation to fruit maturation and seed dry weight during development in tomato. Seed Science and Technology , 29, 453-462.

 

1.1.10 Demir, İ., and Samıt, Y., 2001. Quality of tomato seeds on affected by fruitmaturity at harvest and seed extraction method. Gartenbau-Wissenschaft, 66,   (4) 199-202.

 

1.1.11.Demir, İ. 2001 The effect of heat treatment on hardseededeness of serially harvested okra seed lots at optimum and low temperatures. Scientia Horticulturae 89, 1-7.

 

1.1.12 Demir, İ., Özçoban, M. and Samıt, Y. 2001. Changes in seed lot constant (Ki) and storage longevity ( P50, s ) in tomato seeds during development in relation to  extraction methods. Plant Varieties and Seeds, 14, 163-169. 

 

1.1.13 Demir, İ., Mavi, K., Sermenli, T. and Özçoban, M. 2002. Seed development and maturation in Aubergine (Solanum melongena L.). GartenbauWissenschaft 67 (4), 148-154.

 

1.1.14 Demir, İ., 2002. The effect of controlled hydration treatment on germination and seedling emergence of unaged and aged pepper seeds during developement. Israel Journal of Plant Science vol.50 (4), 251-257. 

 

1.1.15 Demir, İ., and Oztokat C. 2002. Effect of salt priming on germination and seedling growth at low temperatures in watermelon seeds during development. Seed Science and Technology Vol. 31, 765-770.

 

1.1.16 Ozçoban, M. and Demir, İ. 2002. Longevity of pepper (Capsicum anuum) and watermelon (Citrullus lanatus) seeds in realtion to seed moisture and storage temperature. Indian J. of Agricultural Science 72 (10), 589-593.

 

1.1.17 Demir, İ. Mavi, K., Ozçoban, M. and Okçu, G. 2003. Effect of salt stress on germination and seedling growth in serially harvested aubergine (Solanum melongena L.) seeds during development. Israel Journal of Plant Science 51, 125-131.

 

 1.1.18 Demir, İ. and Ermiş, S. 2003. Effect of controlled hydration treatment on germination and seedling growth under salt stress during developement in tomato seeds. European J. Hortic. Science 68 (2), 53-58.

 

1.1.19. Demir, İ., Eraslan, K. and Sarıyıldız, Z. 2003. Seed quality in winter squash (Cucurbita maxima L.) seeds stored at high moisture content in the fruit after harvest. European Journal of Horticultural Science 68 (5) 201-203.

 

1.1.20. Demir, İ. and Mavi, K. 2003. Effect of controlled hydration treatments on storage longevity of aubergine seeds during developement. Israel Journal of Plant Sciences 51, 291-295.

 

1.1.21. Demir, İ. 2003. Effect of controlled hydartion treatment on quality of aubergine seeds following storage. Phyton (Horn, Austria) 43, 307-317.

 

1.1.22. Demir, İ. and Okcu, G. 2004. Aerated hydration treatment for improved germination and seedling growth in aubergine (Solanum melongena) and pepper (Capsicum annuum). Annal of Applied Biology 144, 121-123.

 

1.1.23. Demir, İ., Mavi, K. and Oztokat, C. 2004. Changes in germination and potential longevity of watermelon (Citrullus lanatus) seeds during development. New Zeaaland Journal of Crop and Horticultural Science 32, 139-145.

 

1.1.24. Demir, İ. and Ermis, S. 2004. Improvement of okra seed germination by drying within the fruit during developement and after-ripening treatment. Acta Agric. Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 54, 38-41.

 

 1.1.25. Demir, İ. and Mavi, K. 2004. The effect of priming on seedling emergence of differentially matured watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) matsum and Nakai) seeds. Scientia Horticulturae 102, 467-473.

 

1.1.26.Demir, İ., Özden, Y. S. and Yılmaz, K. 2004. Accelerated ageing test of aubergine , cucumber and melon seeds in relation to time and temperature variables. Seed Science and Technology 32, 851-855.

 

1.1.27. Sarıyıldız, Z., Demir, İ. and Halloran, N.  2005. Germination at stress tempeartures and ABA content of pepper seeds in realtıon to seed development. European Journal of Horticultural Science. 70(2), 67-70.

 

1.1.28. Demir, I.  Ermiş, S., Okcu, G. and Matthews, S. 2005. Vigour tests for predicting seedling emergence of aubergine seed lots. Seed Science and Technology 33, 481-484.

 

1.1.29. Demir, İ. Ermiş, S. and Okcu, G. 2005. Effect of dehydration tempearture and realative humidity after priming on quality of pepper seeds. Seed Science and Technology 33, 563-569.

 

1.1.30. Mavi, K. and Demir, İ. 2005. Controlled deterioration for vigour assessment and predicting seedling growth of winter squash seed lots under salt stress. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33, 193-197.

 

1.1.31. Demir, İ. and Okcu, G. 2005. Effect of post-harvest maturation treatment on germination and potential longevity of pepper seeds. Indian Journal of Agricultural Sciences 75 (1), 19-22.

 

1.1.32. Basay, S., Surmeli, N., Okcu, G. and Demir, I. 2006. Changes in germination percentages, protein and lipid contents of primed pepper seeds during storage. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 56: 138-142. 

 

1.1.33. Basak, Ö., Demir, İ., Mavi, K. and Matthews, S. 2006. Controlled deterioration for predicting seedling emergence and longevity of pepper (Capsicum annuum L.) seed lots. Seed Science and Technology 34, 701-712.

 

1.1. 34. Demir, İ. and Ozcoban, M. 2007. Dry and Ultra-dry storage of pepper, aubergine, winter squash, summer squash, bean, cowpea, okra, onion, leek, cabbage, radish, lettuce and melon seeds at -20 oC and 20 oC over five years. Seed Science and Technology 35, 165-175. 

 

1.1.35. Mavi, K. and Demir, İ. 2007. Controlled deterioration and accelerated ageing tests to predict seedling emergence of watermelon under stressful conditions and seed longevity. Seed Science and Technology 35, 444-458.

 

1.1.36. Mavi, K. and Demir, I. 2007.Controlled deterioration and accelerated ageing tests predict relative seedling emergence potential of melon seed lots. HortScience 42 ( 6), 1431-1435.

 

1.1.37. Demir, I., Ermış, S., Mavi, K. and Matthews, S. 2008. Mean germination time of pepper seed lots (Capsicum annuum L.) predicts size and uniformity of seedlings in germination tests. Seed Science and Technology 36, 21-30.

 

1.1.38. Demir, I and Mavi, K. 2008.Effect of salt and osmotic stresses on the germination of pepper seeds of different maturation satges. Brazilian Archieves of Biology and Technology 51 (5), 897-902.

 

1.1.39. Demir, I., Mavi, K., Kenanoglu, B.B. and Matthews, S. 2008. Prediction of germination and vigour in naturally aged commercially available seed lots of cabbage (Brassica oleracea var. Capitata) using the bulk conductivity method. Seed Science and Technology 36, 509-523. 

 

1.1.40 Demir, I., Tekin, A., Ökmen, A. Okçu, G. And Kenanoğlu, B. B. 2008. Seed quality and fatty acid and sugar contents of pepper (Capsicum annuum L.) in relation to seed development and drying temperatures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32, 529-536.

 

1.1.41 Demir, I. and Mavi, K. 2008 Effect of Salt and Osmotic Stresses on the dermination of pepper Seeds of Different Maturation Stages.Brazılıan Archıves of Bıology and Technology  51 (5), 897-902

 

1.1.42. Demir, I., Light, M.E., Van Staden, J., Kenanoglu, B.B. and Celikkol, T.

2009.  Improving seedling growth of unaged and aged aubergine seeds

with smoke-derived butenolide  Seed Science and Technology 37, 255-260

 

1.1.43. Matthews, S., Demir, I., Celikkol, T., Kenanoglu, B.B. and Mavi, K. 2009. Vigour tests for cabbage seeds using electrical conductivity and controlled deterioration to estimate relative emergence in transplant modules. Seed Science and Technology 37, 736-746.

 

1.1.44. Demir, I. Kenanoğlu, B.B. Mavi, K. , Celikkol, T. Hay, F. and Sarıyıldız, Z. 2009. Derivation of constants  for  the viability equation for pepper seeds and the subsequent tests of its applicability. Hortscience 44 (6), 1679-1682.

 

1.1.45.Kaya, G., Demir, I.,Tekin, A., Yaşar, F. ve Demir, K. 2010. Priming uygulamasının biber tohumlarının stress sıcaklıklarında çimlenme, yağ asitleri,şeker kapsamı ve enzim aktivitesi üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 16, 9-16.

 

1.1.46. Mavi, K.,  Lıght, M.E., Demir, I.,,Van Staden, J., Yasar, F. 2010. Positive effect of smoke-derived butenolide priming on melon seedling emergence and growth. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 38 (2)147-155.  

 

1.1.47. Mavi, K., Demir, I. and Matthews, S. 2010. Mean germination time estimates the relative emergence of seed lots of three cucurbit crops under stres conditions. Seed Science and Technology 38, 14-25.

 

1.1.48. Eksi, C. and Demir, I. 2011. The use of a shortened controlled deterioration vigour test iİn predicting field emergence and longevity of onion seed lots. Seed Science and Technology 39, 190-198.

 

1.1.49. Demir, I., Celikkol, T., Sarıkamıs and Eksi, C. 2011. Vigor tests to estimate seedling emergence potential and longevity in viola seed lots. HortScience 46 (3), 405-405.

 

1.1.50. Demir,I.,Kenanoğlu, B. G., Hay, F., Mavı, K. And Celikkol, T. 2011. Determination of seed mositure constants ( Ke, Cw) for the viability equation for watermelon, melon and cucumber seeds. Seed Science and Technology 39, 527-532. 

 

1.1.51. Matthews, S., Noli, E., Demir, I., Khajeh-Hosseini, M. and Wagner, M.H. 2012.Evaluation of seed quality: from physiology to international standardization. Seed Science Research 22, 69-73.

 

1.1.52. Demir, I., Ozuaydın, I., Yasar, F., and Van Staden 2012. Effect of smoke-derived butenolide priming treatment on pepper and salvia seeds in relation to transplant quality and catalase activity. South African Journal of Botany 78, 83-87.  

 

1.1.53. Demir, I, Cebeci, C. And Guloksuz, T. ( 2012). Electrical conductivity measurement to predict germination of commercially available radish (Raphanus sativus L.) seed lots. Seed Science and Technology 40 (2), 229-237.

 

 

1.2. Yurtdışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1.2.1 Van de Venter, H.A., Demir İ., Meillon, S. and Loubser, W.A., 1996. Seed development and maturation in edible dry bean  (Phaseolus vulgaris L. Cv Teebus). South African Journal of Plant and Soil, 13(2):47-50.

 

1.2.2. Demir, İ. and S. Ermiş. 2005. Effect of harvest maturity and drying method on okra seed quality. Journal of Seed Technology. 27 (1), 81-88.

 

1.2.3. Ozcoban, M. and Demir, I. 2006. Germination performance  of sequentially harvested tomato (Lycopersicon esculentum Mill) seed lots during seed development under salt and osmotic stress. Journal of Central European Agriculture. 7 (1), 141-148.

 

1.2. 4. Mavi, K., Ermis, S. and Demir, I. 2006. The effect of priming on tomato rootstock seeds in realtion to seedling growth. Asian Journal of Plant Sciences 5 (6), 940-947.

 

1.2.5.Demir, İ. and Mavi, K. 2008 Seed vigour evaluation of cucumber seeds in relation to seedling emergence. Research Journal of Seed Science. 1(1) 19-25.

 

1.2.6. Demir, İ., Ashirov, A.M. and Mavi, K. 2008. Effect of seed production environment and time of harvest on tomato seedling growth. Research Journal of Seed Science. 1(1) 1-10.

 

 

1.3.Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

1.3.1 Demir, İ. and Ellis, R.H., 1994. The effect of priming on seed germination and longevity of sequentially harvested pepper seed lots. Turkish Journal of Agricultural and Forestry 18, 213-217

 

1.3.2 Demir, İ. ve Günay, A. 1994. Tohum kalitesindeki farklılıkların hıyar tohumlarının çimlenme , çıkış ve sonrası fide gelişimine etkisi. Bahçe, 23(1-2), 27-32.

 

1.3.3 Demir, İ., Yanmaz, R. ve Günay, A., 1994. Fasulyede tohum neminin en uygun hasat zamanının belirlenmesinde kullanılabilirliği. Bahçe , 23(1-2):59-66.

 

1.3.4 Demir, İ. 1994. Tohum neminin kabak tohumlarının depolama ömrüne etkisi. Bahçe 23 (1-2) 53-58.

 

1.3.5 Demir, İ., 1995. Effect of difference ın seed quality on seedlıng emergence and subsequent seedling growth rate in marrow. Turkish Journal of Agricultural and Forestry 19 , 191-194

 

1.3.6 Demir, İ., 1995. Fasulye tohumlarında tohum nemi, kabuk rengi ve sağlamlığının, su alım hızı ve çimlenme üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 4 (1): 11-15

 

1.3.7 Demir, İ., 1995. Sıcaklık ve nem uygulamalarının bamya tohumlarının çimlenme ve çıkış oranı üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4(2):23-27.

 

1.3.8 Demir, İ., 1996. The effects of testa colour, temperature and seed mousture content of occurence of imbibition damage in beans, Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 20, 295-298.

 

1.3.9 Demir, İ. and Ozçoban, M. 2001. Effect of KNO3 priming on germination percentage and interim of serially harvested watermelon melon and cucumber seed lots at low and optimum temperatures. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (2) 1-5.

 

1.3.10 Demir, İ. and Ozçoban, M. 2001. The effects of combinetions of temperature and seed moisture treatments on hardseededness in okra. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (1) 1-4.

 

1.4. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

 

1.4.1 Ellis, R. H., Demir, İ. and Filho, P.C., 1992. Changes in seed quality during seed developmentin contrasting crops. Fourth International Workshop on Seeds (20-24 July, 1992, Agers/France) Vol. 3,897-903.

 

1.4.2 Demir, İ., 1993. Development in seed quality during seed development in tomato and pepper. Acta Horticulturae, 366, 221-228.

 

1.4.3 Demir, İ., 1993. Development in seed quality during seed development in okra. Acta Horticulturae, 362, 125-131.

 

1.4.4 Demir, İ., Ellialtıoğlu, Ş. and Tıpırdamaz, R., 1993. The effect of different priming teratments on repairability of aged eggplant seed. Acta Horticulturae, 362, 205-212.

 

1.4.5 Abak, K., Yanmaz, R., Ellialtıoğlu, Ş., Demir, İ. and Günay, A., 1993. Vegetable Seed Production in Turkey. Acta Horticulturae,362, 19-23.

 

 

1.4.8 Demir, İ. and Yanmaz, R., 1997. Cucumber seed development. Acta Horticulturae 492, 71-77.

 

1.4.9. Demir, İ. ve Mavi, K. 2004. Effect of salt priming on seedling emergence and growth of watermelon seeds during development. ISTA Seed Symposium. Budapest /Hungary, 17-19 May 2004. 

 

1.4.9. Demir, İ. Ermis, S., Okcu, G. ve Matthews, S. 2004. Vigour tests for perdicting seedling emergnece of aubergine seed lots. 27th ISTA Seed Symposium Budapest /Hungary, 17-19 May 2004. 

 

1.4.10. Demir, İ.,Ermis, S. and Mavi, K. 2008. Mean germination time of seed lots of pepper predicts size and uniformity of seedlings in germination tests and transplant modules. 28th ISTA Seed Symposium Iguassu Falls / Brazil

 

1.4.11.Demir, I, Mavi, K, Kenanoğlu, B.B. and Çelikkol, T. 2010. Hydration treatment improves the performance of low vigour seed lots of pepper through metabolic repair. ISTA Seed Symposium, Köln, Almanya, 16-19 Haziran 2010.

 

1.5. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Sunumları

 

1.5.1 Demir, İ., 1994. Hardseededness and afterrippening in okra seeds. ISTA/ISHS Symposium, Tecnological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994 Wageningen/The NETHERLANDS.

 

1.4.6 Demir, İ. and Yanmaz, R., 1994. Seed quality development in snap bean (Phaseolus vulgaris L.) during maturation. ISTA/ISHS Symposium, Technological Advences in Variety and edd Research 31 May-3 June 1994, Wageningen/The NETHERLANDS.

 

1.4.7 Yanmaz, R., Demir, İ. and Ellialtıoğlu, Ş., 1994. Effects of PEG (Polyethylene Glycol-6000) treatment on the germination and emergence of pepper and eggplant seeds at low temperatures. ISTA/ISHS Symposium, Tecnological Advances in Variety and Seed Research, 31 May-3 June 1994 Wageningen/The NETHERLANDS.

 

1.5.2 Demir, İ., Yanmaz, R. and Özçoban, M., 1997. Determination of appropriate aging test conditions for cucurbit seeds. Acta Horticulturae 492,281-287.

 

1.5.3 Demir, İ. and Özçoban, M., 1998. Imbibition rate germination percentage and electrical conductivity of solute leakege of bean varieties in relation to the development of seed coat colour and integrity. ISTA 25th Seed Symposium Pretoria April, 15-24.

 

1.5.4. Demir, İ. and Mavi, K. 2008. Seed vigour evaluation of cucumber seeds in relation to seedling emergence. 9th ISSS Conference on Seed Biology / Poland.

 

1.5.5.Kenanoğlu, B.B., Demir, I., Jalink, H. and Çelikkol, T., 2010. Sorting seeds using the chlorophyll fluoresecence method  improves the quality of  seed lots of pepper following storage. ISTA Seed Symposium, Cologne, Germany 16-19 June 2010.

 

1.5.6. Demir, I., Çelikkol, T., Ekşi, C., Ozüaydın, I. and Sarıkamış, G. 2010. Vigour tests to predict emergence in transplant module of seed lots of the ornamental genus Viola ISTA Seed Symposium, Cologne, Germany 16-19 June 2010.

 

 1.6. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

 

1.6.1 Ceylan, Y., Günay, A. and Demir, İ., 1996. Fasulyede tohum neminin çıkış oranı ve fide gelişmesine etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu 7-10 May 1996, Şanlıurfa/TURKEY.

 

1.6.2 Demir, İ., and Demir, K., 1996. Farklı tuz konsantrasyonlarının fasulye çeşitlerinde çimlenme, çıkış ve fide gelişmesi üzerine etkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu 7-10 May 1996, Şanlıurfa/TURKEY.

 

1.6.3 Yanmaz, R. and Demir, İ., 1998. Bazı biber çeşitlerinde olgunluk dönemi ve kurutma sıcaklıklarının tohum kalitesine etkileri. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu 28-30 Eylül Tokat, sayfa 93-99.

 

1.6.4 Demir, İ., Güçlü, Ö., Demir, K. and Ozçoban, M. 1999. Biberde       termodormansiyi kırmak amacıyla tohum uygulamalarından yararlanma olanakları. Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 14 - 17 Eylül 1999 Ankara, sayfa: 515-518.

 

1.6.5.Okcu, G., M. Arlı, K. Mavi ve I. Demir 2004. Kontrollü nemlendirmenin yaşlandırılmış kavun tohumlarının çimlenme oranı ve hızına etkisi. 5. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale.

 

1.6.6. Mis, S., Kenanoğlu, B.B. and İ. Demir 2008. Uygulama sonrası depolamanın kontrollü nemlendirilmiş biber ve patlıcan tohumlarının kalitesine etkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008 Ürgüp

 

1.6.7. Mavi. K. and Demir, İ. 2008. Kavun tohum partilerinin Fide çıkış oranlarının tahmininde kontrollü bozulma ve hızlı yaşlandırma testlerinin kullanımı  Türkiye III. Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008 Ürgüp

 

 

1.7. Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

 

 

1.7.1. Mavi, K., Okcu, G. ve I. Demir 2004. Biber tohumlarında tuz ve kuraklık stresinde çimlenme ve olgunluk ilişkisi. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale.

 

 

1.7.2 Özçoban, M. and Demir, İ., 2000. Salata grubu sebze tohumlarında termodormansinin oluşumuna yönelik araştırmalar. 3. Sebze Tarımı Sempozyumu 11-13 Eylül Isparta, sayfa 81-85.

 

1.7.3. Ermıs, S. ve I. Demir 2004. Bamya tohuymlarında sert kabukluluğun giderilmesine yönelik bazı uygulamların depolama sırasındaki etkilerinin belirlenmesi. 5. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale.