ARŞ.GÖR. MERVE DEMİRBÜGEN ÖZ    
Adı : MERVE
Soyadı : DEMİRBÜGEN ÖZ
E-posta : demirbugen@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 31 26
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BILIMLERI, FARMASOTIK TOKSIKOLOJI ANABİLİM DALI