ARŞ.GÖR. ALPER DEMİRDÖĞEN    
Adı : ALPER
Soyadı : DEMİRDÖĞEN
E-posta : demirdogen@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 1479
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarım Ekonomisi
Kişisel Akademik Bilgiler
CURRICULUM VITAE

                                                MART-2016


 

 

E-posta: demirdogen@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/Turkey

Tel: +90 312 596 14 79

Web: http://www.alperdemirdogen.com

Doğum Tarihi: 17/07/1987

 

Çalışma Alanı : Tarım Politikası, Tarım Ekonomisi, Mikroekonomi

 

EĞİTİM

Harran Üniversitesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

Lisans                                                                                                       2004-2009

Çukurova Üniversitesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

Yüksek Lisans                                                                                         2009-2011

Ankara Üniversitesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

Doktora                                                                                                   2012-2018

 

İŞ DENEYİMİ

            Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi                                                        2009-2012

Ankara Üniversitesi                                                             2012-devam ediyor

Ziyaretçi Araştırmacı

University of Wisconsin – Madison (USA)                      2014-2015

 

YAYINLAR

Demirdöğen,  A.,  Olhan,  E.,  Chavas,  J-P.  (2016).  Food vs. Fiber: An Analysis of Agricultural Support Policy in Turkey. Food Policy.

 

Öztornacı, B., Demirdöğen, A. (2015). Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

Demirdöğen, A., Olhan, E. (2014). Türkiye ve Rusya Tarımsal Ticaretinin Politika Değişimi Açısından İncelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

Alemdar, T., Seçer, A., Demirdöğen, A., Öztornacı, B., Aykanat, S., 2014. Çukurova Bölgesinde Başlıca Tarım Ürünlerinin Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapıları. TEPGE.

 

Demirdöğen,  A.,  Olhan,  E.,  2013.  Üretimden Bağımsız Desteklerin Etkileri: Genel Bir Değerlendirme. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

Demirdöğen, A., Ören, M.N., Alemdar, T., 2012. Türkiye’de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.

 

Alemdar, T., Demirdöğen, A., Ören, M.N., 2012. Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.            


Demirdöğen, A., Ören M.N., 2012.  Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

Aktaş, Y., Öcal Kara, F., Demirdöğen, A., 2010. Aşırı Sulamanın Toplumsal Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi: Harran Ovası Örneği. 9. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.

 

Aktaş,  Y.,  Öcal  Kara,  F.,  Demirdöğen,  A.,  2010.  Tarımsal Yayım’a Yeni Bir Yaklaşım: İnsancıl Tarımsal Yayım. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

DİL

Türkçe

İngilizce

Almanca

 

ÜYELİK

Tarım Ekonomisi Derneği

 International Association of Agricultural Economists Agricultural & Applied Economics Association