PROF.DR. AHMET DEMİRKAZIK    
Adı : AHMET
Soyadı : DEMİRKAZIK
E-posta : demirkaz@medicine.ankara.edu.tr, ademirka@gmail.com
Tel : 0312 5957114
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

DR. AHMET DEMİRKAZIK                                                     

 

Biyografik Bilgiler:

Doğum Tarihi:    15.04.1957

Doğum Yeri:       Taşkent/Konya

Medeni Durumu: Evli

Cinsiyeti:             Erkek

Uyruğu:               T.C.

 

Adres:        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

              Cebeci Hastaneleri

              Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

              06590 Ankara

              Tel: (312) 5957114, 5957112                                            

              Fax: (312) 3192283                

e-posta:          demirkaz@dialup.ankara.edu.tr 

demirkaz@medicine.ankara.edu.tr 

 

OKULLAR

 

 

1974 - 1975

1975 - 1981

 

Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı - Ankara

Hacettepe Tıp Fakültesi - Ankara

 

MEZUNİYET SONRASI

 

1981-1982

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toplum Hekimliği araştırma görevlisi

1983-1984

Tabip asteğmen, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü

1985-1990

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları araştırma görevlisi

1990-1992

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji araştırma görevlisi

1993-1994

Ankara Onkoloji Hastanesinde Tıbbi Onkolog

1994-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

 

YURT DIŞINDA ÇALIŞMA

 

Mayıs-Eylül 1998

A.B.D. "University of Nebraska Medical Center" Onkoloji - Hematoloji Transplantasyon kliniğinde ve "cell process" laboratuvarında gözlemci.  Aynı hastanede Moleküler Biyoloji laboratuvarında "tümör hücresi ve kök hücre mobilizasyonu" konularında araştırmacı. 

 

BURSLAR

 

1976 - 1980                            (Tıp Fakültesi Eğitimi Sırasında) TÜBİTAK Bursu

Mayıs - Eylül 1998                 NCI (A.B.D. Ulusal Kanser Enstitüsü) - "Short Term Scientist Exchange Program"

 

DİPLOMALAR ve AKADEMİK ÜNVAN TARİHLERİ

 

30.06.1981

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Ankara

23.11.1989

İç Hastalıkları Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,   Ankara

28.01.1993

Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Ankara

13.10.1993

Tıbbi Onkoloji Doçenti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Ankara

15.12.1999

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Profesör, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Ankara

 

İLGİ ALANLARI 

 

Klinik araştırmalar (akciğer kanseri ve meme kanseri)

Yüksek doz kemoterapi

Kanser hastalarında infeksiyon

Kanser ve tromboz

Farmakoekonomi

Farmacogenomics      

 

ÜYELİKLER

 

Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk Onkoloji Grubu (Onkoloji Grubu Derneği)

Ankara Medikal Onkoloji Derneği

Ankara Onkoloji Hastanesi Derneği

ESMO (European Society for Medical Oncology)

ASCO (American Society of Clinical Oncology)

Moleküler Görüntüleme ve Tedavi Derneği

Febril Nötropeni Derneği

 

 

BİLİMSEL DERGİLER

           

YAYIN KURULU

1992- 2000     “Acta Oncologica Turcica” dergisinde editör yardımcısı.

1998-2005      "Güncel Hematoloji-Onkoloji" dergisinde genel yayın koordinatörü

2006-              “Remisyon” onkoloji derleme dergisinde editör

Rasyonel Farmakoterapi Dergisi

 

DANIŞMA KURULU

1994-              Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi

1998-                              Türkiye Tıp Dergisi - Dahili Tıp Bilimleri

 

DİĞER AKTİVİTELER

1997- 2007      Ankara Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi

2002-                İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2004-2009      Sağlık Bakanlığı Merkez Etik Kurul Üyesi

2004-2008      Onkoloji Grubu (TOG) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2006-2008      Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcısı

2008-2010      Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği Başkanı

2009-               Moleküler Görüntüleme ve Tedavi Derneği Başkan Yardımcısı

2009-               Febril Nötropeni Derneği (Kurucu Üye)

2009-               Ulusal Kanser Danışma Kurulu

2009- 2012     Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Danışma Kurulu

2010                TUKMOS Üyesi

2011                ESMO Türkiye Temsilcisi

2011- 2012     Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2011- 2012     A.Ü.T.F Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu Başkan Yardımcısı