ARŞ.GÖR. DEMO AHMET ASLAN    
Adı : DEMO AHMET
Soyadı : ASLAN
E-posta : demoahmet@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 316 62 69/1207
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim-Öğretim:

Doktora: Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2011)

(Cumhuriyet'in Törensel Meşruiyeti: Ulus Devlet İnşa Sürecinde Milli Bayramlar 1923-1938)

Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2005)

(Türkiye'nin İslam Konferansı Teşkilatı'na Girişi 1969-1976)

Lisans: Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2001)

İş Tecrübesi ve İdari Tecrübeleri:

Bilkent Üniversitesi, Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi (2006)

Makaleler:

AHCI ve SSCI Tarafından Taranan Dergilerde

“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Cuma Tatili”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 3, Eylül 2018, s. 1-25 (Hakan Yaşar ile birlikte).

“Britain in the Imperial Age: History and National Identity”, History of Education & Children’s Literature, XII / 2, 2017, s.133-150 (A.Erinç Yıldırım ile birlikte). 

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde

“’Gürbüz Türk Milleti için Gürbüz Türk Çocuğu’: 23 Nisan Çocuk Bayramı”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 63, Güz 2018, s. 87-114.

“Bir Cumhuriyet Reformunun Analitik Seyri: Türkiye'de Pazar Tatilinin Kabulü", Tarih Okulu Dergisi, Sayı: XXXV, Ağustos 2018, s. 98-127 (Hakan Yaşar ile birlikte).

“Modern Türkiye Tarihini Dönemlendirme Meselesi”, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Sonbahar 2014, s. 65-81.

“Tayyare Cemiyeti’nin Propaganda Faaliyetleri ve Tayyare Bayramları”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, Sonbahar 2014, s. 141-150.

“Modern Türkiye’de Ulusal Kimliğin İnşasında Soyadı Kanunu’nun Rolü”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Bahar 2006, s. 155-172.

Hakemli Olmayan Dergilerde

“Mustafa Kemal’in Giyim Kuşamı Moda mı, Üniforma mı?”, Bilim ve Gelecek, Sayı: 112, Haziran 2013, s. 56-63.

Kitap İçinde Bölümler:

“Hakimiyet-i Milliye Bayramı’ndan Çocuk Bayramı’na”, Osman Horata vd. (Ed.), Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi 1920-1938, Cilt: 1, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 2009, s. 278-279.

Sempozyumlar:

“Türk Sinemasında Arap Tipler/ Arab Types in Turkish Cinema”, International Conference: ‘Constructing’ Middle East: Media, Ideology and Culture / Uluslararası Konferans: Ortadoğu’yu ‘İnşa Etmek’: Medya, İdeoloji ve Kültür, Ankara, 22-23 Ekim/ October 2015 (Çiçek Coşkun’la birlikte).  

“Modern Türkiye Tarihini Dönemlendirme Meselesi”, III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 25-27 Haziran 2014. 

“Atatürk’ün Yaşam Tarzında Giyim ve Kuşamın Önemi”, Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, (Yay. Haz. Temuçin F. Ertan vd.), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2012, s. 15-37.

“Erken Cumhuriyetin Kimlik ve Müzik Siyaseti”, Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik, (Yay. Haz. T. F Ertan, Ç. D. Tağmat) Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ankara, 2012, s. 87-95.

Kitap Tanıtımları:

“George W. Gawrych, Genç Atatürk: Osmanlı Zabitinden Türk Devlet Adamına”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 56, Bahar 2015, s. 249-254.

Popüler Yazılar:

“Atatürk’ün Sivil Dünyası”, Radikal, 10 Kasım 2013, s. 18.

“Spor Spor İçin Değil, Yurt İçin”, Radikal, 19 Mayıs 2013, s. 22.

Konferanslar:

“Cumhuriyet’in İki Kurucu Lideri: Atatürk ve İnönü”, Bülent Ecevit Üniversitesi (Tahir Karauğuz Konferans Salonu), Zonguldak, 24 Ekim 2013. 

Burslar:

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2015 Yılı/ 1. Dönem: Tel Aviv Üniversitesi, The Zvi Yavetz School of Historical Studies, 1 Ekim-31 Aralık 2015 (Danışman: Prof. Dr. Ehud. R. Toledano).