DR.ÖĞR.ÜYESİ SAADET DERMİŞ    
Adı : SAADET
Soyadı : DERMİŞ
E-posta : dermis@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 77
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

                                                                    

Öğrenim durumu:

Üniversite/Fakülte                                   Bölüm/Anabilim dalı                      Yıl                 Derece

               Ankara /Eczacılık                Temel Eczacılık Bilimleri/Analitik Kimya          1985              Lisans

               Ankara /Eczacılık                Temel Eczacılık Bilimleri/Analitik Kimya          1987        Yüksek Lisans

               Ankara /Eczacılık                Temel Eczacılık Bilimleri/Analitik Kimya          1994              Doktora

 

2)      Görevi: Yrd.Doç.Dr. akademik ünvanı ile öğretim üyesi olarak A.Ü.Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

 

3)      Görevleri:

Üniversite/Fakülte                Anabilim Dalı                        Görev                                          Yıl

 Ankara /Eczacılık                 Analitik Kimya              Araştırma Görevlisi                    1986-1994

 Ankara /Eczacılık                 Analitik Kimya             Dr. Araştırma Görevlisi               1994-2001

 Ankara /Eczacılık                 Analitik Kimya                  Yrd.Doç.Dr.                              2001-2012

 

4)      Verdiği dersler: Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora programında verdiği dersler.

•             Genel Kimya I    (Teo.)                                                     

•             Genel Kimya II    (Teo.)

•             Analitik Kimya I (Uygulama )

•             Analitik Kimya II(Uygulama )

•             Analitik Kimya I   (Teo.)                                                    

•             Analitik Kimya II  (Teo.)                                                    

•             Aletli Analiz          (Teo.)                                                    

•             Analitik Validasyon  (Teo.)                                                    

•             Temel Kimya I            (Teo.)                                                    

•             Analitik Hesaplamalar (Teorik)

•             Analitik Hesaplamalar (Uyg.)

•            Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi. (Teo.)

•            Elektroforetik olaylar(Teo.)

•            Çözeltilerde madde taşınması(Teo)

•            Elektroanal. Kim. İleri konular(Teo.)

•            Eczacılıkta Fizikokimya(Teo.)

•            Elektroanalitik Kimyada İleri Konular(Teo.)

5)      Bilimsel çalışma alanları:

•İlaç analizi

• Elektrokimya

• Spektrofotometri

• Kromatografi

 

6)      Toplam atıf sayısı: 108

 

7)      Danışmanlık:  

Yüksek Lisans: (3 Mezun, 5 devam eden)

 Doktora         : 1(devam eden)

 

 

8)      Yayınlar:

Makaleler:

Yurtdışı Dergilerde Yayınlananlar:

 

1)       Biryol, I.,Dermiş S.,Electrochemical analysis of some phenothiazine-derivatives I :

   chlorpromazine HCl, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 6(6-8) 725-

735  (1988).

 

2)      Dermiş, S.,Biryol, I.,Voltammetric determination of chlorpromazine hydrochloride, Analyst, 114(4) 525-526 (1989).

 

3)      Dermiş, S.,Biryol ,I., Anodic oxidation of some phenothiazine derivative on pretreated platinium and ruthenium electrodes, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 8(8-12)  99-1003 (1990).

 

4)      Onur, F, Dermiş, S., Quantitative determination of active ingredients in tablets containing isoniazid by first-derivative UV spectrophotometry, S.T.P. Pharma, 6(7), 464-468 (1990).

 

5)      Biryol, I.,Senturk, Z., Ozkan, S.A., Dermiş, S., Uslu, B., Voltammetric  determination of some phenothiazines using glassy carbon electrode. Portugalie Electrochimica Acta, 15, 5-15 (1997).


6)      Onur, F., Yucesoy, C, Dermiş S., Kartal, M., Kokdil, G., Simultaneous  determination of pseudoephedrine sulfate, dexbrompheniramine maleate and loratadine in pharmaceutical preparations using derivative spectrophotometry and ratio spectra derivative spectrophotometry, Talanta, 51, 269-279 (2000).


     7)      Gungor, S., Onur, F., Determination of astemizole in pharmaceutical preparations using spectrophotometric methods, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(3-4) 511-521 (2001).

  

8)      Dermiş Gungor, S., Investigation of electrooxidation of cetirizine dihydrochloride with a glassy carbon electrode,  Die Pharmazie, 59(12) 929-933 (2004).

  

9)      Dinç, E., Dermiş, S., Baleanu, D., Simultaneous spectrophotometric  determination  chlordiazepoxide and clidinium bromide in sugar coated tablets by partial least squares, principal component regression and  artificial neural network, Rev. Chim., 57(3), 229-233 (2006).

  

10)   Ozdemir. A., Aksoy, H., Dinç, E., Baleanu, B., Dermiş, S., Determination of guafinesin and dextromethorphan in a cough syrup by HPLC with fluorometric detection, Revue Romanie De Chimie (Roumanian Journal of Chemistry), 51(2) 117-122 (2006).

  

11)   Dermiş, S., Aydoğan, E., Electrochemical study of the antiplatelet agent clopidogrel and its determination using differential pulse voltammetry in bulk form and pharmaceutical preparations with a glassy carbon electrode, Die Pharmazie, 65(3) 175-181 (2010).

  

12)   Dermiş S., Cay H.Y., Electrochemical behaviour of sertraline hydrochloride at a glassy carbon electrode and its determination in pharmaceutical products using  osteryoung square wave voltammetry,Die Pharmazie, 65(3) 182-187 (2010).

  

13)   Saadet Dermiş, Seda Can & Bilgehan Doğru “ Determination of Peroxide Values of Some Fixed Oils by Using the mFOX Method”, Spectroscopy Letters: An International Journal for Rapid Communication, 45:5, 359-363 (2012).

                                http://dx.doi.org/10.1080/00387010.2012.666702

  

14)   Saadet Dermiş, “ Ultra Performance Liquid Chromatographic Method for the

Determination of Cetirizine Dihydrochloride in Commercial Pharmaceutical Liquid Formulation” Asian Journal of Chemistry,Vol.25, No. 3, 1730-1732 (2013).

      

 

      Yurt İçi Dergilerde Yayınlananlar:

1)      Biryol, I., Dermiş, S., Investigation of electrochemical behaviour of promazine hydrocloride, Turkish Journal of Chemistry,18, 62-67 (1994).

 2)      Biryol, I., Dermiş, S.,Voltammetric determination of thioridazine hydrochloride, Turkish Journal of Chemistry,22(4)  325-333 (1998).

 3)      Dermiş Güngör, S., Biryol, I., Electrochemical determination of carboplatinum,Commun Fac. Sci. Univ. Ank. Series B, 50(1)  1-11 (2004).

 4)      Dermiş Güngör, S., A comparative study of zero-order and derivative spectrophotometric methods for the determination of rivastigmine in single dosage from, Commun Fac. Sci. Univ. Ank. Series B, 50(1) 13-23 (2004).

 5)      Dermiş, S., Voltammetric  behaviour of rivastigmine hydrogen tartarat and its determination in capsule dosage form, Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 26(1) 1-12 (2006).

 6)      Dermiş, S., Doğru B., Gas chromatographic analysis of PS, PI, SPH and LPC fatty acids in red blood cell membrane of rat, rabbit, human and dog, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B, 54(2) 1-16 (2008).

   7) Dermiş, S., Aydoğan, E., Rapid and accurate  determination  of clopidogrel  in tablets  by using spectrophotometric and chromatographic techniques, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B, 55(1) 1-16 (2009).

 

 

  

Bildiriler:

1)       İnci Biryol, Saadet Dermiş,  “ Electrochemical analysis of some phenothiazine derivatives I:Chlorpromazine HCl” International Symposium on Pharmaceutical Analysis, September 23-25, 1987 Barcelona-SPAIN, Abstract pp 150.

 

2)       İnci Biryol, Saadet Dermiş, “ Investigation of electro-oxidation of promazine HCl with ruthenium electrodes”, 49th International Congress of Pharmaceutical Sciences of FIP, Munich-GERMANY, 4-9 September 1989.

 

3)       Feyyaz Onur, Saadet Dermiş,” INH içeren tabletlerde etken maddelerin birinci türev UV spektroskopisi ile miktar tayinleri” Uluslararası Katılımlı I. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Ankara-TURKEY, 21-23 Haziran 1989, s.05.

 

4)       Saadet Dermiş, İnci Biryol, “Anodic oxidation of some phenothiazine derivatives on specially      pretreated noble metal electrodes”, 2nd International Symposium on Analysis, Yorkshire-ENGLAND,  4-7 April 1990, Abstract pp.194.

 

5)       İnci Biryol, Saadet Dermiş, “ Voltammetric determination of thioridazine hydrochloride in pharmaceutical preparations”, 2nd International Symposium of Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 11-14 June 1991, Abstract pp.03.

 

6)       Saadet Dermiş, İnci Biryol, “ Anodic oxidation of thioridazine HCl with various noble metal electrodes”, International Pharmaceutical Federation 51st Congress of Pharmaceutical Sciences, Washington DC, USA  September 1-6 1991, Abstract pp.113.

  

7)       İnci Biryol, Saadet Dermiş, “Modifiye karbon pasta elektrotla tiyoridazin hidroklorür’ün elektroanalitik incelenmesi”, Kimya Sempozyumu, 1993 Eylül Trabzon, s.165.

 

8)       İnci Biryol, Saadet Dermiş, “ Electrochemical study of thioridazine hydrochloride with glassy carbon electrode”, 4nd International Symposium of Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 27-30 June 1995, Abstract pp.01.

 

9)       Senturk, Z., Ozkan, S.A., Dermiş, S., Uslu, B., Biryol, I.,“Voltammetric  studies on a glassy carbon electrode applied a new pretreatment”, 35th IUPAC Congress, August 14-19,1995, İstanbul-TURKEY, Abstract-II, Anal-P093.

10)   Saadet Güngör, Feyyaz Onur, “ Determination of astemizole in pharmaceutical preparations using spectrophotometric methods”, 6th International Symposium of Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, Ankara, Turkey, 27-29 June 2000, Abstract pp.167.

11)   Erdal Dinç, Saadet Dermiş, Dumitru Baleanu, “ Simultaneous Spectrophotometric Determination of Chlordiazepoxide and Clidinium Bromide in Capsules by Partial Least Squares and Principal Component Regression Methods” 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis, RIMINI, Italy Hotel Continental & dei Congressi September 25-28, 2005, pp.125.

 

12)   Dermiş, S., “ Rivastigmin Hidrojen Tartarat’ın Kapsüllerden Platin Elektrot ile Voltametrik Yükseltgenmesine Dayalı Kantitatif Tayini “, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Temmuz 05-07, 2006, sayfa 227, Çanakkale-TÜRKİYE.

 

12)   S. Dermiş, E. Aydoğan “ Rapid and Accurate Determination of Clopidogrel in Tablets by Using Spectrophotometric Techniques ” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV 23-27 September 2007 Xiamen People’s Hall, Xiamen, China, pp.260.

 

13)   Saadet Dermiş ve H.Yasin Çay, “ Sertralin’in Voltametrik Analizi”  21.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya-TÜRKİYE,  Poster bildiri,  ANL 131P(sayfa 80).

 

14)   Saadet Dermiş, Sermet Ali Baykal “ Spectrophotometric Determination of Montelukast Sodium in Tablets ” XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 12–16, 2008 Casta – Papiernisca, SLOVAKIA, pp.87.

 

15)   Saadet Dermiş and Gamze Solmaz, “ New Spectrophotometric Technique for the Quantitative Analysis of Diltiazem Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations”Drug Analysis 2010,September 21-24,2010, University of Antwerp,BELGIUM.

 

16)   Saadet Dermiş, Seda Can, Bilgehan Doğru, “ Bazı Sabit Yağların Peroksid Düzeylerinin mFOX Metodu ile Spektrofotometrik Ölçümü” Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, sayfa 258, Antalya-TÜRKİYE.

  

17)   Handan Akçay, Sedef Er, Saadet Dermiş, “ UV Spektrofotometri ve Türev Spektrofotometri ile Farmasötik Tabletlerde Naproksen Sodyum’un Miktar Tayini” Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, sayfa 261, Antalya-TÜRKİYE.