ARŞ.GÖR. DOĞANAY ERYILMAZ    
Adı : DOĞANAY
Soyadı : ERYILMAZ
E-posta : deryilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3103280-1604
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı - 2015

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı - 2011

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı– 2001

 

Ünvanı ve Görev Yeri

27.04.2009 – Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

 

Yabancı Diller

 

Ermenice, Fransızca, İngilizce

 

YAYINLAR

 

Kitapta Bölüm:

 

-          “Fransızca Kaynaklarda Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ve Eserleri”, Prof. Dr. Birsen Karaca, Dostoyevski Okumaları, Hece Yayınları, Ankara, 2018 içinde, s. 231-263.

 

Makaleler:

 

Yabancı Dilde:

 

-           “Charles Aznavour’s Book Entitled D’Une Porte L’Autre (From One Door to the Next): Historical Facts and Turkish-Armenian Relations”, Review of Armenian Studies, No: 24, Ankara, 2011, pp. 173-196.

 

Türkçe:

 

-           “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Bilimsel ve Felsefi Unsurlar”, Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları ile birlikte, Dört Öğe, Yıl: 7, Sayı: 13, Ankara, 2018, s. 125-136.

-     “Birinci Dünya Savaşı Anılarında Ermeni Çeteleri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, (Doktora tezinden türetilmiştir) Sayı 58, Ankara, 2017, s. 141-158.

-          “Fizyonominin Edebiyata Yansımaları”, Dört Öğe, Yıl: 6, Sayı: 12, Ankara, 2017, s. 133-142.

-          “Ara Güler’in Öykücülüğü: “Babil’den Sonra Yaşayacağız”, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Eylül 2017, s. 214-222

-          “Mıgırdiç Margosyan’ın Evrensel Yazıları: Çengelliiğne ve Kirveme Mektuplar”, Historia 1923, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, Sayı: 2, Güz 2016, s. 247-259.

-          “Ermenistan Dışındaki Üniversitelerde Yürütülen Armenoloji Çalışmaları”, TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 167/2, Temmuz-Aralık 2016, s. 55-67.

-          "Günümüz Ermeni Diaspora Edebiyatına Yansımalarıyla Birinci Dünya Savaşı ve Ermeniler", Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, 60/2014.

-          “Edebiyat ve Teknoloji İletişiminden Doğan Yepyeni Bir Tür: Twittedebiyat”, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 43, Ankara, Ocak-Şubat 2012, s. 93-101.

-          “Ermeni Literatüründe Anıların Niteliği ve Yazılış Amaçları”, (Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir) Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 39, Ankara, 2011, s. 187-212.

 

Çeviriler:

 

Makaleler:

-          Jacques Catteau, "Üslup ve Ruh: Mitya'nın Rüyası", Fransızcadan çeviren: Doğanay Eryılmaz, Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Yıl: 11, Sayı 66, Kasım-Aralık 2015, Ankara, s. 63-67.

-          “Kusursuz Pergel Adlı Alet Üzerine: Abdülcelil es-Sici”, Çeviren: Doğanay Eryılmaz, S. Ertan Tağman, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2014, s. 1032-1035.

-              Jean Bonamour, “İvan Turgenev’in Babalar ve Oğullar’ı Hakkında: Bazarov ya da İmkânsız Söz”, Fransızcadan çeviren: Doğanay Eryılmaz, Roman Kahramanları, Sayı: 13, Ocak-Mart 2013, s. 16-23.

 

Öyküler:

-          Voltaire, “Teselli Edilen İki Kişi”, Fransızcadan çeviren: Doğanay Eryılmaz, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 8, Nisan-Mayıs 2013, s. 6-7.

-        Voltaire, “Memnon ya da İnsan Bilgeliği”, Fransızcadan Çeviren: Doğanay Eryılmaz, Turnalar, Yıl: 15, Sayı: 47, Temmuz-Eylül 2012, s. 51-53.

-             Voltaire, “Platon’un Düşü”, Fransızcadan Çeviren: Doğanay Eryılmaz, Patika, Sayı: 62, Temmuz-Ağustos-Eylül 2008, s. 27.

 

Konferans:

 

-          “Edebiyatta Tarih Algısı ve Ermeni Edebiyatında Birinci Dünya Savaşı”, Ömer Engin Lütem Konferansları, AVİM, 27.09.2018, Ankara.

 

Yayımlanmış sempozyum bildirileri:

 

-           “Türk, İngiliz ve Fransız Edebiyatlarında Çanakkale Savaşları”, 4. Asoscongress Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2018, Alanya.

-     “Edebiyat ve Teknoloji”, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, Konya, 12-14 Ekim 2016.

-           “Bir Ermeni Yazarın Kaleminden Gümrü’de Gelenekler ve Türk-Ermeni Ortak Yaşamı: Mıgırdiç Armen’in Hegnar Çeşmesi Adlı Romanı”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni –Bildiriler-, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Ordu, 2011, s. 127-138.

 

 

Yayımlanmamış akademik etkinlikler:

 

-         “Krikoris Balakyan’ın Anıları: ‘Ermenilerin Golgothası’”, Güney Azerbaycan’da Ermeni Mezaliminin 100. Yılında Tarihi Gerçekler Sempozyumu, TEBAREN, 21 Nisan 2018, Ankara.

-       “Edebiyatta Anılar: Anı Türünün Sınıflandırılması ve Yapısal Özellikleri”, XXIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Anı Edebiyatı, İstanbul, 08-09 Kasım 2012 (Bildiri Metni)

 

Diğer yayınlar:

 

-           Kitap Tahlili, “Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Olayı”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 30, Ankara, 2008.

 

Editörlük:

-          Vasili İvanoviç Kuleşov, Puşkin, Yaşamı ve Sanatı, Türkçesi: Birsen Karaca, Cümle Yayınları, Ankara, 2018.

 

Yayın Kurulu Üyeliği:

-           Historia 1923, İnsanın Evrimi Özel Sayısı, Sayı:5, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.

-          Historia 1923, Sovyet Devrimi Özel Sayısı, Sayı:4, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans: Zorunlu hazırlık sınıfı (Ermenice) dersleri