PROF.DR. ERDİNÇ DEVRİM    
Adı : ERDİNÇ
Soyadı : DEVRİM
E-posta : devrim@ankara.edu.tr
Tel : (312) 5958071 - 5083855
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erdinc-devrim-26617
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ
Erdinç Devrim 1968 yılında Mersin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Mersin Gazipaşa İlkokulu ve Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) 1993 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet ve askerlik yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra 2001 yılı Aralık ayına dek pratisyen hekim olarak çalışmaya devam etti. Eylül 2001 TUS sonucunda aynı yılın Aralık ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimine başladı ve Haziran 2005'te Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı oldu. Aynı birimde uzman kadrosunda çalışmalarına devam etti ve Aralık 2007'de Biyokimya Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Ağustos 2010'da doçentlik kadrosuna, Kasım 2013'te de profesörlük kadrosuna atandı. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Devrim evli ve iki çocuk babasıdır.
Diplomalar

Tıp Doktoru - 31.07.1993
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı - 21.06.2005
Biyokimya Doçenti - 14.12.2007
Tıbbi Biyokimya Profesörü - 26.11.2013
Akademik ve İdari Görevleri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / 2007 - ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Biyokimya Birim Sorumlusu / 2009 - ... 
Üye Olduğu Kuruluşlar:

Türk Biyokimya Derneği 
Türk Klinik Biyokimya Derneği 
Türk Tabipleri Birliği – Ankara Tabip Odası  
Tıpta Uzmanlık Tezi (Biyokimya): Yüksek kolesterollü diyetin ratlarda değişik organlardaki oksidan / antioksidan dengesine etkisi ve antioksidan vitaminlerin olası rollerinin araştırılması 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlker Durak
Ankara – 2005 
Danışmanlığında Yapılan Lisansüstü Tezler 
1. Prenatal dörtlü tarama testinde Down sendromu riski eşik değerin üstünde çıkan gebelerin serumlarında oksidan/antioksidan durumun araştırılması 
Dr. Oğuz Han Edebal
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara – 2012
2. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarının kanlarında BNP ile proadrenomedüllin, kopeptin ve oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr. Ömer Yavuz
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara – 2018
Katıldığı/Yönettiği Projeler
1. Hipoksi Ortamında Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Etkileri (Proje No: 14A0672001) - Ankara Üniversitesi BAP Altyapı Projesi - Araştırmacı - 2014-2016 (Tamamlandı)
2. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarının Kanlarında BNP ile Proadrenomedüllin, Kopeptin ve Oksidatif Stres Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Proje No: 17L0230001) - Ankara Üniversitesi BAP Lisansüstü Tez Projesi - Yönetici - 2017-2018 (Tamamlandı)
Başlıca Çalışma Alanları
1. Oksidan/antioksidan sistem ile ilgili analit ve enzimler
2. Klinik laboratuvar uygulamaları
Yayın listesi için tıklayınız.

Web of Science veri tabanında taranan yayınlarını görmek için tıklayınız.
PubMed veri tabanında taranan yayınlarını görmek için tıklayınız.
Bilimsel Dergilerde Devam Eden Görevleri

International Journal of Basic and Applied Medical Sciences Editorial Board Üyesi / 2011 - ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Danışma Kurulu Üyesi / 2019 - ...
İletişim Adresi:
Prof. Dr. Erdinç Devrim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya AD Öğretim Üyesi
Morfoloji Yerleşkesi Dekanlık Binası 1. Kat
Sıhhiye - 06100 / Ankara 
Tel: 312 5958071 (Morfoloji Yerleşkesi) 
        312 5083855 (İbni Sina Hastanesi)       
Faks: 312 3106370
           312 5083047
E-posta: devrim@ankara.edu.tr     
                erdincdevrim@yahoo.com