DOÇ.DR. HAMİDE DENİZ GÜLLEROĞLU    
Adı : HAMİDE DENİZ
Soyadı : GÜLLEROĞLU
E-posta : denizgulleroglu@yahoo.com, dgulleroglu@ankara.edu.tr
Tel : (312) 363 33 50 / 3118
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı, (1997-2005)
Yüksek Lisans, Loyola University of Chicago, School of Education, Tests and Measurement Program (1994-1997)
Lisans, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (1988-1992)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

ALPAYAR ÇAĞLA,GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2017).  Examination of test and item statistics from visual and verbal mathematics questions.  Educational Research and Reviews, 12(17), 837852., Doi: 10.5897/ERR2017.3304

SEZER SEVGİ,GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2017).  The Predictive Power of Life Satisfaction and Self-Esteem in Existential Anxieties.  European Journal of Education Studies, 7(3), 329-345., Doi: 10.5281/zenodo.818076

SAATÇİOĞLU ÖZKAN, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2017). Evaluation of Reading Skills Subtest Results of Countries Participating in the PISA 2009 Application via Profile Analysis.  Education and Science, 42(190), 401-422., Doi: 10.15390/EB.2017.6238

GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2017). PISA 2012 Matematik Uygulamasına Katılan Türk Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 151-175.

TÜRK EYLEM GÖKÇE, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2014). Mantıksal Deneyimsel Düşünme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 555-571.

ÖZMEN DENİZ TUĞÇE, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2013).  Determining Language Learning Strategies Used by The Students at Faculty of Educational Sciences Based on Some Variables. Education and Science , 38(169), 30-40.

GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2008). Okula İlişkin Tutum Ölçeği.  Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(13), 77-86.

KUTLU ÖMER, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2006). The Factors That Affect the Teaching Program Students'Attitudes Towards HIV&AIDS.  HIV&AIDS Review-International Journal of HIV-Related Problems, 5(3), 29-33.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

GÜR RECEP, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2018). Başarılı ve Başarısız Gruplarda Test Uzunluğunun Test Güvenliğine Etkisi.  Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜR RECEP, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2018).  Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerde Madde Kullanım Sıklığı Kontrol Yöntemlerinin Örneklem Büyüklüklerine Göre Karşılaştırılması.  Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMİRTAŞLI RAHİME NÜKHET,GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ, BİLİCAN DEMİR SAFİYE (2011).  The Prediction of Turkish Students' Reading Literacy for PISA 2003-2006-2009 results by home possessions.  11th European Conference on Psychological Assessment (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ALPAYAR ÇAĞLA, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2017).  Matematik Test Maddelerinde Yer Verilen Görsel Unsurlara İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi.  IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BAŞMAN MÜNEVVER, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2016).  Development of an Attitude Scale Towards Social Networking Sites.  International Scientific Research and Experimental Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZMEN DENİZ TUĞÇE, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2010).  Determining Language Learning Strategies Used by the Students at Faculty of Educational Sciences Based on Some Variables. International Conference on New Horizons in Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2006).  Development of an Attitude Scale Towards School: Reliability and Validity.  10th EARA Conference (Özet Bildiri/Poster)

KUTLU ÖMER, GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ (2006).  The Factors That Affect the Teaching Program Students'Attitudes Towards HIV&AIDS.  10th EARA Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜLLEROĞLU HAMİDE DENİZ, Güney Neslihan, Gökçe Eylem (2004).  Turkish Adolescents’ Attitudes Towards War: A  Study of a Scale Development.  ISSBD 18th Biennial Meeting (Özet Bildiri/Poster)