DOÇ.DR. DERYA HASTA    
Adı : DERYA
Soyadı : HASTA
E-posta : dhasta@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 320 80/1731
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim

Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1991

Y. Lisans Sosyal Psikoloji Ankara Üniversitesi 1996

Doktora Sosyal Psikoloji Ankara Üniversitesi 2002

Görevler

2002- Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü (Öğretim Görevlisi)

1992-2001 Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü (Araştırma Görevlisi)

Yayınlar

Hasta, D. (2004). “Albert Bandura”, Felsefe Sözlüğü. Ed. A. Cevizci, Cilt II, Etik Yayınları: İstanbul. S.102-106.

 Hasta, D. (2002). Kendilik bilinci ve bazı değişkenler ile ilişkisi. Türk Psikoloji Bülteni, 8 (24), 140-146.

Hasta, D. (2002). Romantik ilişkiler ve yatırım modeli. Türk Psikoloji Bülteni, 8 (24), 114-119.

Hasta, D. (2002). Yetkeci Kişilik ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi ile Siyasal İdeolojiArasındaki İlişki.Ankara:Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Hasta, D. (1996). Ev İşi Paylaşımı ve Ev İşi Paylaşımında Hakkaniyet Algısı ile Evlilik

Doyumu Arasındaki İlişki. Ankara:Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hasta, D. (2002). Adli psikolojide kişilik değerlendirmesine ilişkin etik konular. Türk Psikoloji Bülteni, 8 (26-27), 61-66.

Hasta, D. (2001). Sri Lanka’da Siyasal Şiddet ve Etnik Çatışma. Türk Psikoloji Bülteni, 7(21), 27-35.

Hasta, D. (2001). Kontrol Edilemeyen Etnomilliyetçi Çatışmaların Psikolojik

Dinamikleri: İsrail-Filistin örneği. Türk Psikoloji Bülteni, 7 (20), 50-59.

Hasta, D. (1997). HIV enfeksiyonunda madde kullanımı ve riskli cinsel davranışın rolü. Türk Psikoloji Bülteni, 2 (5), 28-34.

Bildiriler

 Karaçanta, H., Hasta, D. (2004). Siyasal Görüşleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Bazı

Değişkenler Açısından Karşılaştırılması . XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi.

Hasta, D. (2002). Yetkeci Kişilik ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi ile Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişki. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi.

Panel

 Hasta, D. (2004). Türkiye’de Psikolojinin Alt Alanlarında Yüksek Lisans Eğitimi: Varolan

Durum, Sonuçlar ve Çözüm Önerisi . IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi.

Hasta, D. (2003). Sosyal Psikolojik Açıdan Romantik İlişkiler: Aşk Stilleri, Romantik

Bağlanma ve Yatırım Modeli . VIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi.

Diğer Sunumlar

Hasta, D. (2004). Sosyal Psikolojik Açıdan Savaş ve Çatışma. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi.

Hasta, D. (2004). Savaş ve Psikoloji. Adalet ve Demokrasi Haftası.

Hasta, D. (2003). Siyasal Düşünce Karmaşıklığı. Türk Psikologlar Derneği Cuma Seminerleri.

Hasta, D. (2003). Siyaset Psikolojisi. VIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi.