DOÇ.DR. ZÜHAL DİLAVER    
Adı : ZÜHAL
Soyadı : DİLAVER
E-posta : dilaver@agri.ankara.edu.tr
Tel : 5961519
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

“Kırıkkale Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma”

Tez danışmanı: Prof. Dr. Yüksel Öztan

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

“Ayaş Beli ve Çevresi Doğal Bitki Örtüsü Örneklerinin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”

Tez danışmanı: Prof. Dr. Nizamettin Koç

Akademik Deneyim:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

1989-1990

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1990-2001

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2001-2008

Peyzaj Mimarı

Cumhurbaşkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Görevli)

2008-2009

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2009-2012

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012-

 

Verdiği Lisans Dersleri:

ZPM112                  Bitki Tanıma ve Değerlendirme I

ZPM203                  Bitki Tanıma ve Değerlendirme II

ZPM222                  Bitki Tanıma ve Değerlendirme III

ZPM312                  Bitkisel Tasarım

ZPM317                  Bitki Tanıma ve Değerlendirme IV

ZPM322                  Tasarım Bitkilerinin Çoğaltılması

ZPM430                  İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı

ZPM442                  Tarihi Bahçelerde Rölöve ve Restorasyon

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Peyzaj Araştırmaları Derneği