PROF.DR. HATİCE DUMANOĞLU    
Adı : HATİCE
Soyadı : DUMANOĞLU
E-posta :
Tel : 0312-596 12 99
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU 
Bahçe Bitkileri

Telefon :(312) 596 12 99
Faks :(312) 317 91 19
E-posta :dmanoglu@agri.ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 27/08/1963 - Yozgat
Bilimdalı : Meyve Yetiştirme ve Islahı
Yabancı Dil : İngilizce
Uzmanlık Alanları : Ilıman İklim Meyve Türleri, Meyve Yetiştirme ve Islahı, Odunsu Bitkilerde in Vitro Teknikler
 
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2000

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.
1994

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.
1991

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Bazı S.Ö. Ayva Anaçları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapısı ile Uyuşma Arasında İlişkiler

Yüksek Lisans
1986

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Ülkemizde Seçilmiş Çay Klonlarının Çiçek Morfolojileri ve Çiçek Tozu Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

Aras. Gör.
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans
1984

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
- Department of Pomology, University of California, Davis, USA. 09.11.1992-13.12.1993, 13 ay (Biyoteknoloji konusunda doktora sonrası araştırmalar)
- Sixth International Symposium on Pear Growing, July 12-14, 1993, Medford, Oregon, USA.
- Kuban Devlet Üniversitesi-Rusya. 05-08.10.1998 (Tarım alanında incelemeler)
- Unità di Ricerca per la Frutticoltura-Forli; Istituto Agrario San Michelle All’Adige-Trento; Centro di Ricerca per la Frutticoltura-Roma, İtalya. 09-16.09.2012 (Ilıman iklim meyve türlerinin tarımında modern uygulamalar ve mikroçoğaltım konularında çalışma ziyareti)
Ödüller ve Burslar
TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu (1992).
Verdiği Lisans Dersleri
Genel Meyvecilik
Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri
Sert Çekirdekli Meyve Türleri
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
Bahçe Bitkilerinde Çoğaltım Teknikleri

Verdiği Lisansüstü Dersleri
Odunsu Bitkilerde in Vitro Teknikler
Meyvecilikte Özel Araştırma Metodları
Meyve Seleksiyon Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Meyve Türlerinde Anaç-Kalem İlişkileri
Meyve Ağaçlarının Fizyolojisi
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Süleyman Işık. 2011. Ülkemiz meyve fidancılığının 2007-2009 sürecinde değerlendirilmesi.
 • Gülüstan Polat. 2012. Bazı Pyrus türlerinde in vitro köklenme üzerine araştırmalar.
 • Gizem Güler. 2012. Elmada in vitro bitkiciklerin dış koşullara alıştırılması.
 • Akif Şahin. 2012. Prunus spp. anaçlarındaki son gelişmeler.
 • Yusuf Öztutan. 2012. Malus, Pyrus ve Cydonia anaçlarındaki son gelişmeler.
 • Mustafa Ayata. 2012. Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Meyve Seyreltmesi.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Esra Darendelioğlu. 1997. Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pallas)'ın Yeşil Çelikle Çoğaltımı.
 • Ayşen Alay. 1998. Akça Armudu (Pyrus communis L.) İçin Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi.
 • Ahmet Aygün. 1998. Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) Çenek Yapraklardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Somatik Embriyoların Bitkiye Dönüşümü.
 • Dilek Erdin Elivar. 1998. Ayaş (Ankara) Koşullarında Elma, Armut ve Ayva Fidanı Üretiminde İlkbahar Sürgün ve Sonbahar Durgun Göz Aşılarının Karşılaştırılması.
 • Uğur Vural. 2001. Aşılı Karadut (Morus nigra L.) Fidanı Üretimi Üzerinde Araştırmalar.
 • Aysun Koltarla. 2007. Ahlatın (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Bodurlaştırıcı Ara Anaç “OH x F-333” ile birlikte in Vitro Çoğaltımında Mikro Aşılama Tekniğinin Kullanımı.
 • Saeed Dousti. 2010. Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, Jonagold ve Top Red Elma Çeşitlerinde M9 Anacı Üzerindeki Genç Ağaçların Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Yaz Ayları Düşük Nemli Karasal İklim Koşullarında İncelenmesi.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Ahmet Aygün. 2004. Ayva Genotiplerinde (Cydonia spp) in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Agrobacterium ile Gen Transferi.
 • Bekir Şan. 2005. Apomiktik Olan ve Olmayan Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinde Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Bitki Regenerasyonu.
 • Mehmet Sezgin. 2009. Avrupa Kestanesinde (Castanea sativa Mill.) Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyogenesis ve Bitki Rejenerasyonu.

 • Javad Javadisaber. 2014. Bazı Armut Anaçlarında İn Vitro Koşullarda Tuzluluk Stresi Altında Gen İfade Analizi Üzerinde Çalışmalar.


 • Devam Eden Araştırma Projeleri
 • Nevşehir Zerdali (Prunus armeniaca L.) Gen Kaynaklarının Geç Çiçeklenme, İlkbahar Geç Donlarına Dayanıklılık, İri Meyvelilik ve Meyvelerin Geç Olgunlaşması Karakterlerine Göre Değerlendirilmesi
 •    Destekleyen: TÜBİTAK (2014-2017)

  Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nun (Ankara) SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörler ile Moleküler Karakterizasyonu 
  Destekleyen:
  BAP (2013-2014)
 • Armut Anacı Islahı Kapsamında Ahlat Genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Tuzluluk, Kuraklık ve Demir Noksanlığı Streslerine Karşı Performanslarının in Vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Stres Altında Mikro Sürgünlerde Bazı Mineral Madde ve Enzim Düzeyleri ile Dehidrin Geni İfadesinin Araştırılması 
  Destekleyen : BAP (2010-2012)

 • Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç Çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
  Destekleyen : TUBITAK (2009-2012)

 • Avrupa Kestanesinde (Castanea sativa Mill.) Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyogenesis ve Bitki Rejenerasyonu (Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü) 
  Destekleyen : Diger (2005-2008)

 • Tarımsal Araştırmalarda Ölçüm ve Analiz Sistemi Geliştirilmesi
  Destekleyen : BAP (2003-2005)
 • Apomiktik Olan ve Olmayan Bazı Ceviz (Juglans Regia L.) Genotiplerinde Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Bitki Regenerasyonu (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP) 
  Destekleyen : Diger (2003-2005)
 • Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı
  Destekleyen : BAP (2002-2006)
 • Ayva (Cydonia vulgaris Pers.), Ceviz (Juglans regia L.) ve Fındıkta (Corylus avellana L.) in vitro Somatik Embriyogenesis ve Gen Transferi Olanaklarının Belirlenmesi (Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü)
  Destekleyen : Diger (2002-2006)
 • Ayva Genotiplerinde (Cydonia spp) in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Agrobacterium ile Gen Transferi (Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP) 
  Destekleyen : Diger (2002-2004)
 • Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı
  Destekleyen : TUBITAK (1999-2004)
 • Kalecik Ayva Tiplerinin (Cydonia vulgaris Pers.) Seleksiyonu Üzerinde Çalışmalar - 1. Aşama
  Destekleyen : BAP (1998-2000)
 • Orta Anadolu Koşullarında Meyve Bahçelerinin İlkbahar Geç Donlarına Karşı Korunmasının Modern Teknikler ilke Geliştirilmesi
  Destekleyen : DPT (1997-2002)
 • Seçilmiş S.Ö. Ayva Anaçlarının Çoğaltılmaları Üzerinde Araştırmalar
  Destekleyen : BAP (1995-2000)
 • Bazı Meyve tür ve Çeşitlerinde in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Gen Transferi Olanaklarının Geliştirilmesi
  Destekleyen : DPT (1995-2002)
 • Bodur Elma Çeşitlerinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi
  Destekleyen : DPT (1993-1997)
 • Yayınlar
 • Aygun, A. and Dumanoglu, H. 2015. In vitro shoot proliferation and in vitro and ex vitro root formation of Pyrus elaeagrifolia Pallas. Frontiers in Plant Science 6: 1-8.

 • Güler, Z., Dumanoğlu, H. and Koyuncu, N. 2015. The effect of IBA treatments on in vitro rooting of in micro cuttings in Küçük Kabak apple genotype. 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, 19-24 April 2015, Sanremo, Italy.

 • Dumanoğlu, H.,  Yeşiloğlu, T., Erdoğan, V., Serçe, S., Demirsoy, H., Akçay, E., Yazıcı, K., Ernim, C., Karabat, S., ve Özüpek, Ö. 2015. Meyve üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara. Bildiriler Kitabı-1:550-578.

 • Sezgin, M. and Dumanoglu, H. 2014. Somatic embryogenesis and plant regeneration from immature cotyledons of European chestnut (Castanea sativa Mill.). In Vitro Cell.Dev.Biol.-Plant  50: 58-68.

 • Dumanoğlu, H., Çelik, A., Büyükkartal, H.N. and Dousti, S. 2014. Morphological and anatomical investigations on in vitro micrografts of OHxF 333 / Pyrus elaeagrifolia interstock / rootstock combination in pears. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Journal of Agricultural Sciences 20: 269-279.

 • Dumanoğlu, H. 2014. Kışın yaprağını döken meyve türlerinde yaz bakımı. Agroskop, Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi 29: 11-13.

 • Dumanoğlu, H. 2013. Organik meyve yetiştiriciliğinde ürün seyreltmesi. Agroskop, Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi 24: 14-17.

 • Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Yıldırım, M., Aygün, A. and Şan, B. 2012. Effect of wetted soil area on trunk growth, yield, and fruit quality of drip-irrigated sour cherry trees. Turk. J. Agric. For., 36: 439-450.
 • Dumanoğlu, H., Aygün,A., Erdoğan,V., Serdar, Ü., Kalkışım,Ö., Baştaş, K. ve Maden, S. 2011. Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kuşağındaki bazı yerel elma çeşitlerinin meyve özellikleri bakımından değerlendirilmesi. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa.
 • Dousti, S. ve Dumanoğlu, H. 2011. Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, Jonagold ve Top Red elma çeşitlerinde M9 anacı üzerindeki genç ağaçların verim ve bazı meyve özelliklerinin yaz ayları düşük nemli karasal iklim koşullarında incelenmesi. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa.
 • Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A. ve Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de asma ve meyve fidanı üretimi ve kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara. Bildiriler Kitabı-2:891−907.
 • Dumanoglu, H., Gunes, N.T., Aygun, A., San, B., Akpinar, A.E. and Bakir, M. 2009. Analysis of clonal variations in cultivated quince (Cydonia oblonga ‘Kalecik’) based on fruit characteristics and SSR markers. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 37:113-120.
 • Sezgin, M. ve Dumanoğlu, H. 2009. Fagaceae familyasında in vitro tekniklerin kullanımı ve son gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2:147−159.
 • Dumanoğlu, H., Aygün, A. ve Erdoğan, V. 2009. Elma genotiplerinin mikro çoğaltımında farklı amonyum nitrat düzeylerinin sürgün ve kök oluşumu üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):177-182.
 • Dumanoğlu, H., Erdoğan, V., Aygün, A. ve Javadisaber, J. 2009. Ankara ilinde “Granny Smith” elma çeşidinde ekstrem yaz iklimi koşullarının meyve kalite özellikleri üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):193-199.
 • Vural, U., Dumanoglu, H. and Erdogan. V. 2008. Effect of grafting/budding techniques and time on propagation of black mulberry (Morus nigra L.) in cold temperate zones. Propagation of Ornamental Plants 8(2):55-58.
 • San, B. and Dumanoglu, H. 2007. Effect of desiccation, cold storage, and gibberellic acid on germination of somatic embryos in walnut (Juglans regia). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 35:73−78.
 • Aygün, A. ve Dumanoğlu, H. 2007. Bazı ayva (Cydonia oblonga Mill.) genotiplerinde yaprak disklerinden sürgün organogenesisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13 (1): 54−61.
 • San, B., Sezgin, M., Dumanoglu, H. and Koksal, A.I. 2007. Somatic embryogenesis from immature cotyledons of some European chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 31: 175−179.
 • Şan, B., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Erdoğan, V. ve Aygün, A. 2007. Ankara armudu klonlarında çekirdek sayısı ile bazı meyve özellikleri arasındaki ilişkiler. V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum.
 • Aygün, A., Şan, B., Koltarla, A., Erdoğan, V., Güneş, N. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ankara armudu klonlarının sürgün ucu kültürü ile in vitro çoğaltımı.V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum.
 • Güneş, N., Aygün, A., Şan, B., Erdoğan, V., Koltarla, A. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ümitvar Ankara armudu klonlarında meyvelerin soğukta muhafazası. V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum.
 • Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, S., Koltarla, A., Güneş, N. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ankara armudu (Pyrus communis L.) klonlarının RAPD tekniği ile moleküler analizi. V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum.
 • Aygun, A., San, B., Dumanoglu, H. and Celik, M. 2006. Propagation by mound layering of some selected ‘SO’ quince genotypes (Cydonia oblonga) as a compatible rootstocksfor pears (Pyrus communis). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34:191-193.
 • San, B. and Dumanoglu, H. 2006. Somatic embryogenesis from immature cotyledons of apomictic and non-apomictic seeds in walnut (Juglans regia L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30:111-117.
 • San, B. and Dumanoglu, H. 2006. Determination of the apomictic fruit set ratio in some Turkish walnut (Juglans regia L.) genotypes. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30:189-193.
 • Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Erdoğan, V, Aygün, A. and Şan, B. 2006. Clonal Selection of a Winter-Type European Pear Cultivar 'Ankara' (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30 (5):355−363.
 • Gunes, N.T. and Dumanoglu, H. 2005. Some Fruit Attributes of Quince (Cydonia oblonga) Based on Genotypes during the Pre-Harvest Period. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33:211-217.
 • Köksal, A.İ., H. Dumanoğlu ve N. Güneş. 2002. Ankara Armudu, Ankaralılar Vakfı Yayınları, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara, ISBN 975-6608-01-3, 51 s
 • Köksal, A.İ., O. Yıldırım, , H. Dumanoğlu, A.Kadayıfçı ve N.T. Güneş. 2000. Farklı sulama Yöntemlerinde Elma Ağaçlarının Su Tüketimi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2):22-29.
 • Dumanoglu, H. 2000. Desiccation using saturated salt solutions and improvement germination rate of walnut (Juglans regia L.) somatic embryos. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24: 491-498.
 • Dumanoğlu, H., A. Aygün, A. Alay, N.T. Güneş ve M.T. Özkaya. 1999. Ahlatın (Pyrus elaegrifolia Pall.) Yeşil Çeliklerinde Köklenme ve Sürme Üzerine Çelik Alma Zamanı, IBA ve Putrescine’in Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 559-565.
 • Köksal, A.İ., H. Dumanoğlu, N.T. Güneş ve M. Aktaş. 1999.The Effects of Different Amino Acid Chelate Foliar Fertilizers on Yield, Fruit Quality, Shoot Growth and Fe, Zn, Cu, Mn Content of Leaves in Williams Pear Cultivar (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 651-658.
 • Dumanoğlu, H. ve A. Aygün, 1999. Seçilmiş bazı S.Ö. ayva anaçlarında mikroçeliklerin in vitro köklenmesi üzerine IBA, NAA ve karanlık uygulamalarının etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Bildiriler: 233-237.
 • Alay, A. ve H. Dumanoğlu. 1999. Akça armudu ile bazı armut çeşitleri (Pyrus communis L.) ve ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pallas) arasında eşeysel uyuşma durumunun in vivo belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Bildiriler: 300-304.
 • Aygün, A. ve H. Dumanoğlu, 1999. Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) olgunlaşmamış çenek yapraklardan somatik embriyo oluşumu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (2): 50-57.
 • Elivar, D.E. ve H. Dumanoğlu. 1999. Ayaş (Ankara) koşullarında elma, armut ve ayvada bir yaşlı fidan üretiminde ilkbahar sürgün ve sonbahar durgun göz aşılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (2): 58-64.
 • Dumanoğlu, H. 1999. Transgenik olan ve olmayan bazı ceviz (Juglans spp.) genotiplerinde kök lezyon nematodu (Pratylenchus vulnus Allen ve Jensen)’na toleransın in vitro belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (3): 110-115.
 • Dumanoğlu, H. 1999. Gliserin-su solusyonları kullanılarak ceviz (Juglans regia L.) somatik embriyolarının kurutulması ve in vitro kök gelişiminin artırılması. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi 22 (1): 15-20.
 • Köksal, A.İ., O. Yıldırım, H. Dumanoğlu, N.T. Güneş ve A. Kadayıfçı. 1998. Elma ağaçlarının vegetatif gelişimi, meyve verimi ve kalitesi üzerine farklı sulama yöntemleri ve programlarının etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23, Ek sayı 4, 909-920.
 • Dumanoğlu, H. 1998. Türkiye’de meyve suyu için önemli meyve türlerinin üretimi ve geliştirme olanakları. Dünya Yayıncılık Gıda 32: 36-42 ve 33: 36-39.
 • Dumanoğlu, H., A. Alay ve F. Adakul. 1997. Ahlatın (Pyrus elaeagrifolia Palas) bazı armut çeşitleri için tozlayıcılık özelliklerinin belirlenmesi. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler: 99-106.
 • Darendelioğlu, E. ve H. Dumanoğlu. 1997. Bazı armut anaçlarının yeşil çelikle çoğaltımı. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler: 139-145.
 • Gulsen, Y., H.Dumanoglu, and B. Kunter, 1995. Fruit cracking in some Turkish apricot cultivars. Tenth International Symposium on Apricot Culture. 20-24 September 1993, İzmir, Turkey. Acta Horticulturae 384: 277-282.
 • Köksal, A.İ. ve H. Dumanoğlu. 1994. Bahçe bitkilerinin tozlanmasında arı kullanımı. Türkiye II. Teknik Arıcılık Kongresi, 8-9 Şubat 1994, Ankara. Bildiriler: 154-158.
 • Gülşen, Y., H.Dumanoğlu, , A.Güneş, ve A. İnal, 1994. Quince A (Cydonia oblonga Mill.)’nın in vitro çoğaltımında aminoasit kleyti “Çok Mineralli Proteinate” yaprak gübresinin sürgün verimi ve kalitesi üzerine etkileri. KÜKEM Dergisi 17 (1): 23-32.
 • Köksal,A.İ., H.Dumanoğlu and N.Tuna. 1993. The effect of semperfresh on the storage of Williams pear and Starkspur Golden Delicious apple cultivars. International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops. Acta Horticulturae, Vol II. P: 793-801. Hungary.
 • Dumanoğlu, H., N. Tuncel, M. Çelik ve M. Ayfer. 1993. Farklı S.O. Ayva Klon Anaçları Üzerine Aşılı Ankara Armudu Meyvelerinde Soğukta Muhafaza Sırasındaki Kalite Değişimleri. GIDA. Cilt 18, Sayı 1, 45-49.
 • Dumanoğlu, H. and M. Çelik. 1993. Pollen Production of Some Pear (Pyrus communis L.) Cultivars. 6th International Symposium on Pear Growing. July 12-14, 1993. Medford, Oregon, USA.
 • Çelik, M., M. T. Özkaya ve H. Dumanoğlu. 1993. The Research on Possıbilities of Using Shaded Polyethylene Tunnel (SPT) on The Rooting of Olive (Olea europaea L.) Acta Horticulturae, 1993, No. 356, The 2nd International Symposium on Olive Growing. Kudüs, İsrail, 5-10 Eylül 1993. 35.
 • Dandekar, A.M., P.V.Vail, S.Uratsu, H.Dumanoglu and J.S.Tebbets. 1993. Vector development fort he introduction and regulation of novel transgenes in walnut plants. Walnut Research Reports 1993 and Index of Walnut Research 1972-1993. 42-48 p. Walnut Marketing Board. Sacramento, California, USA.
 • Dumanoglu, H. and Y. Gulsen. 1994. In vitro rooting of Quince A (Cydonia oblonga Mill.). Sixth International Symposium on Pear Growing, July 12-14, 1993, Medford, Oregon, USA. Acta Horticulturae 367: 360-363.
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Bazı S.O. Ayva Klonları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapıları Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1. 133-136.
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Bazı S.O. Ayva Anaçları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapısı İle Uyuşma Arasında İlişkiler. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1. 143-146
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Ülkemizde Seçilmiş Çay Klonlarının Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt 1. 281-284.
 • Gülşen, Y. ve H.Dumanoğlu. 1992. Quince A’nın in vitro çoğaltımında bazı oksinlerin ve BAP’nin sürgün verimi ve kalitesine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Bildiriler (1): 291-294.
 • Gulsen, Y. and Dumanoglu, H. 1991. The effect of sucrose, agar and pH on shoot multiplication and quality in Quince A micropropagation. International Symposium on Plant Biotechnology and its Contribution to Plant Development, Multiplication and Improvement, 19-20 April 1991, Geneva, Switzerland. Acta Horticulturae 289: 115-116.
 • Gülşen, Y. ve H. Dumanoğlu. 1990. Antepfıstığı yetiştiriciliğinde doku kültürlerinin yeri ve önemi. Türkiye 1. Antepfıstığı Sempozyumu, 11-12 Eylül 1990, Gaziantep. Bildiriler: 72-82.
 • Gülcan, R., M. Çelik, M. Güleryüz, A. Ünal, H. Dumanoğlu ve A, Aşkın 1990.Türkiye’de Meyve Yetiştiriciliği Olanakları ve Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi. 8-12 Ocak 1990. Ankara, 1363-375.
 • Ayfer, M., M. Çelik, H. Çelik, H. Vanlı, T. Tutgaç, T. Turna, H. Dumanoğlu, 1987. The Effects of Shading Materials, Collection Time and Type of Cutting on the Rooting of Tea Cuttings. Papers of Internatıonal Tea Symposium: 28-37, 26-28 June 1987, Rize.