PROF.DR. HATİCE DUMANOĞLU    
Adı : HATİCE
Soyadı : DUMANOĞLU
E-posta : dmanoglu@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312-596 12 99
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-dumanoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU 

Bahçe Bitkileri

Telefon :

(312) 596 12 99

Faks :

(312) 317 91 19

E-posta :

dmanoglu@agri.ankara.edu.tr

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri : 27/08/1963 - Yozgat

Bilimdalı : Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yabancı Dil : İngilizce


Uzmanlık Alanları : 

·         Ilıman İklim Meyve Türleri 

·         Meyve Yetiştirme ve Islahı

·         Odunsu Bitkilerde in Vitro Teknikler

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

2000

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.

1994

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Yard. Doç.

1991

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.

1991

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Tez Konusu: Bazı S.Ö. Ayva Anaçları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapısı ile Uyuşma Arasında İlişkiler

Yüksek Lisans

1986

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Tez Konusu: Ülkemizde Seçilmiş Çay Klonlarının Çiçek Morfolojileri ve Çiçek Tozu Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

Aras. Gör.

1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans

1984

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

· Department of Pomology, University of California, Davis, USA. 09.11.1992-13.12.1993, 13 ay (Biyoteknoloji konusunda doktora sonrası araştırmalar).

· Sixth International Symposium on Pear Growing, July 12-14, 1993, Medford, Oregon, USA.

· Kuban Devlet Üniversitesi-Rusya. 05-08.10.1998 (Tarım alanında incelemeler).

· Unità di Ricerca per la Frutticoltura-Forli; Istituto Agrario San Michelle All’Adige-Trento; Centro di Ricerca per la Frutticoltura-Roma, İtalya. 09-16.09.2012 (Ilıman iklim meyve türlerinin tarımında modern uygulamalar ve mikroçoğaltım konularında çalışma ziyareti)

· Esteburg-Fruit Growing Centre-Jork; Leibniz Universitat Hannover, Almanya, 10-17.09.2017 ((Ilıman iklim meyve türlerinin tarımında modern uygulamalar ve mikroçoğaltım konularında çalışma ziyareti). 

· Budapeşte, Macaristan. 03-07.07.2019 (Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi "The Importance of Local and Natural Growing Products in the Development of Rural Areas: Role Model of Ankara Pear (Pyrus communis)” 1. Uluslararası Proje Toplantısı ve Kishantos Bölgesi Organik Tarım İşletmeleri ile meyvecilik alanlarının ziyaret edilmesi). 

· La Vall d’Uixo-Valencia, İspanya. 17-18.10.2019 (Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi "The Importance of Local and Natural Growing Products in the Development of Rural Areas: Role Model of Ankara Pear (Pyrus communis)” 2. Uluslararası Proje Toplantısı ve La Vall d’Uixo Bölgesi’ndeki meyve bahçelerinin ziyaret edilmesi). 

Ödüller ve Burslar

· TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu (1992).

Verdiği Lisans Dersleri

· Genel Meyvecilik

· Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri

· Sert Çekirdekli Meyve Türleri

· Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji


Verdiği Lisansüstü Dersleri

· Odunsu Bitkilerde in Vitro Teknikler

· Meyvecilikte Özel Araştırma Metodları

· Meyve Türlerinde Anaç-Kalem İlişkileri

· Meyve Ağaçlarının Fizyolojisi

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

· Süleyman Işık. 2011. Ülkemiz Meyve Fidancılığının 2007-2009 Sürecinde Değerlendirilmesi.

· Gülüstan Polat. 2012. Bazı Pyrus Türlerinde in Vitro Köklenme Üzerine Araştırmalar.

· Gizem Güler. 2012. Elmada in Vitro Bitkiciklerin Dış Koşullara Alıştırılması.

· Akif Şahin. 2012. Prunus spp. Anaçlarındaki Son Gelişmeler.

· Yusuf Öztutan. 2012. Malus, Pyrus ve Cydonia Anaçlarındaki Son Gelişmeler.

· Mustafa Ayata. 2012. Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Meyve Seyreltmesi.

· İlhan Taşan. 2015. Elma Yetiştiriciliğinde Kullanılan Büyümeyi Düzenleyici Maddeler.

· Alper Ölmez. 2015. Pixy Erik Klon Anacının Mikroçoğaltımında Farklı Ortam Tiplerinin Sürgün Proliferasyonu Üzerine Etkileri.

· Ali Kesik. 2017. Bazı Armut Çeşitlerinde Genç Ağaçların Vejetatif ve Generatif Gelişimleri Üzerine S.Ö. Ayva Klon Anaçlarının Etkisi.

Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

· Esra Darendelioğlu. 1997. Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pallas)'ın Yeşil Çelikle Çoğaltımı.

· Ayşen Alay. 1998. Akça Armudu (Pyrus communis L.) İçin Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi.

· Ahmet Aygün. 1998. Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) Çenek Yapraklardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Somatik Embriyoların Bitkiye Dönüşümü.

· Dilek Erdin Elivar. 1998. Ayaş (Ankara) Koşullarında Elma, Armut ve Ayva Fidanı Üretiminde İlkbahar Sürgün ve Sonbahar Durgun Göz Aşılarının Karşılaştırılması.

· Nurhan Kösali. 2000. Starkspur Golden Delicious Elma Çeşidinde Şeker, Aktif Kömür ve Işığın in Vitro Androgenesis Üzerine Etkileri. 

· Uğur Vural. 2001. Aşılı Karadut (Morus nigra L.) Fidanı Üretimi Üzerinde Araştırmalar.

· Aysun Koltarla. 2007. Ahlatın (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Bodurlaştırıcı Ara Anaç “OH x F-333” ile birlikte in Vitro Çoğaltımında Mikro Aşılama Tekniğinin Kullanımı.

· Saeed Dousti. 2010. Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, Jonagold ve Top Red Elma Çeşitlerinde M9 Anacı Üzerindeki Genç Ağaçların Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Yaz Ayları Düşük Nemli Karasal İklim Koşullarında İncelenmesi.

 

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

· Ahmet Aygün. 2004. Ayva Genotiplerinde (Cydonia spp) in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Agrobacterium ile Gen Transferi. 

· Bekir Şan. 2005. Apomiktik Olan ve Olmayan Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinde Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Bitki Regenerasyonu.

· Mehmet Sezgin. 2009. Avrupa Kestanesinde (Castanea sativa Mill.) Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyogenesis ve Bitki Rejenerasyonu.

· Javad Javadisaber. 2014. Bazı Armut Anaçlarında İn Vitro Koşullarda Tuzluluk Stresi Altında Gen İfade Analizi Üzerinde Çalışmalar.

· Saeed Dousti. 2016. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’ndan (Ankara), Görünüm ve Yeme Kalitesi Bakımından Ümitvar Genotiplerin Seçilmesi ve Tanımlanması.

· Shabnam Alizadeh. 2020. Elmada Mikro Çeliklerin In Vitro Köklenmesi Üzerine IAA ve IBA ile Stabilize Edilmiş Çinko Oksit Nanoparçacıkların Etkileri.


Devam Eden Araştırma Projeleri

· The Importance of Local and Natural Growing Products in the Development of Rural Areas: Role Model of Ankara Pear (Pyrus communis)” (Kırsal Alanların Gelişiminde Yerel ve Doğal Ürünler Yetiştirmenin Önemi: Rol Model Ankara Armudu). Avrupa Birliği Erasmus+ Programı (2018-2020).


· Seçilmiş Ahlat Klonlarının (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Armut Çeşitleriyle (Pyrus communis L.) Aşı Uyuşma Durumlarının Erken Aşamada Belirlenmesi. Yürütücü. Destekleyen: TÜBİTAK (2020-2021).


Tamamlanmış Araştırma Projeleri

· Ahlatta (Pyrus elaeagrifolia Pall.) Mikro Çeliklerin Ex Vitro Köklenmesi Üzerine Oksinler ile Stabilize Edilmiş Nanoparçacıkların Etkisi. Yürütücü. Destekleyen: TÜBİTAK (2017-2019).

· Nevşehir Zerdali (Prunus armeniaca L.) Gen Kaynaklarının Geç Çiçeklenme, İlkbahar Geç Donlarına Dayanıklılık, İri Meyvelilik ve Meyvelerin Geç Olgunlaşması Karakterlerine Göre Değerlendirilmesi. Yürütücü. Destekleyen: TÜBITAK (2014-2018).

· Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Elma Genotiplerinin Karaleke Hastalığına (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint.) Dayanıklılık Genlerinin Moleküler Markörler ile Belirlenmesi. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (2016-2017).

· Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nun (Ankara) SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörler ile Moleküler Karakterizasyonu. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (2013-2014).

· Armut Anacı Islahı Kapsamında Ahlat Genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Tuzluluk, Kuraklık ve Demir Noksanlığı Streslerine Karşı Performanslarının in Vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Stres Altında Mikro Sürgünlerde Bazı Mineral Madde ve Enzim Düzeyleri ile Dehidrin Geni İfadesinin Araştırılması. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (2010-2012).

· Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç Çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Yürütücü. Destekleyen: TÜBITAK (2009-2012).

· Avrupa Kestanesinde (Castanea sativa Mill.) Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyogenesis ve Bitki Rejenerasyonu. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (2005-2008).

· Tarımsal Araştırmalarda Ölçüm ve Analiz Sistemi Geliştirilmesi. Araştırmacı. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (2003-2005).

· Apomiktik Olan ve Olmayan Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinde Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyo Oluşumu ve Bitki Regenerasyonu. Yürütücü. Destekleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi BAP (2003-2005).

· Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (2002-2006).

· Ayva (Cydonia vulgaris Pers.), Ceviz (Juglans regia L.) ve Fındıkta (Corylus avellana L.) in vitro Somatik Embriyogenesis ve Gen Transferi Olanaklarının Belirlenmesi. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (2002-2006).

· Ayva Genotiplerinde (Cydonia spp) in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Agrobacterium ile Gen Transferi. Yürütücü. Destekleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP (2002-2004).

· Ankara Armudunun (Pyrus communis L.) Klon Seleksiyonu ile Islahı. Yürütücü. Destekleyen: TÜBITAK (1999-2004).

· Kalecik Ayva Tiplerinin (Cydonia vulgaris Pers.) Seleksiyonu Üzerinde Çalışmalar - 1. Aşama. Yürütücü. Destekleyen : Ankara Üniversitesi BAP (1998-2000).

· Orta Anadolu Koşullarında Meyve Bahçelerinin İlkbahar Geç Donlarına Karşı Korunmasının Modern Teknikler ilke Geliştirilmesi. Araştırmacı. Destekleyen: DPT (1997-2002).

· Seçilmiş S.Ö. Ayva Anaçlarının Çoğaltılmaları Üzerinde Araştırmalar. Yürütücü. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (1995-2000).

· Bazı Meyve tür ve Çeşitlerinde in Vitro Organogenesis, Somatik Embriyogenesis ve Gen Transferi Olanaklarının Geliştirilmesi. Araştırmacı. Destekleyen: DPT (1995-2002).

· Bodur Elma Çeşitlerinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme, Verim ve Kaliteye Etkisi. Araştırmacı. Destekleyen: TUBİTAK (1993-1997).

· Bazı S.Ö. ayva Anaçları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapısı ve Uyuşma Arasındaki İlişkiler. Araştırmacı. Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP (1989-1991).


Yayınlar


· İbrahim Ahmed Osman, S. ve Dumanoğlu, H. 2020. Ümitvar ahlat klonlarının (Pyrus elaeagrifolia Pallas) in vitro köklenmesi üzerine IBA uygulamalarının etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 9(1), 11-16.

· Kesik, A., Dumanoglu, H. and  Erdogan, V. 2019. Effects of SÖ39200, SÖ1669 and SÖ1882 quince clonal rootstocks on growth of Williams, Beurre Hardy and Passe Crassane pear cultivars. Proceedings Book of The 1st International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference (Aganfos®2019) 24-27 April 2019, Kayseri/Turkey, pp. 52-55.

· Kesik, A. ve Dumanoğlu, H. 2019. Deveci × Ankara, Deveci × Akça ve Akça × Deveci F1 melez armut genotiplerinde çimlenme ve bitki gelişimi. Germination and plant growing of F1 hybrid pear genotypes of Deveci x Ankara, Deveci x Akça and Akca x Deveci. Proceedings Book of The 1st International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference (Aganfos®2019) 24-27 April 2019, Kayseri/Turkey, pp. 49-51.

· Pakyürek, M. and Dumanoğlu, H. 2019. Effects of saline stress on in vitro seed germination and seedling growth of some Turkish fig cultivars (Ficus carica L.). Applied Ecology and Environmental Research 17(6), 13485-13492.

· Bakır, M., Dumanoğlu, H., Erdoğan, V., Ernim, C., Macit, T. 2019. Characterization of wild apricot (Prunus armeniaca L.) genotypes selected from Cappadocia region (Nevşehir-Turkey) by SSR markers. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences 25, 498-507.

· Karakeçili, A., Korpayev, S., Dumanoğlu, H., Alizadeh, S. 2019. Synthesis of indole-3-acetic acid and indole-3-butyric acid loaded zinc oxide nanoparticles: Effects on rhizogenesis. Journal of Biotechnology 303, 8-15.

· Dumanoglu, H., Erdogan, V., Kesik, A., Dost, S.E., Albayrak Delialioglu, R., Kocabas, Z., Ernim, C., Macit, T. 2019. Spring late frost resistance of selected wild apricot genotypes (Prunus armeniaca L.) from Cappadocia region, Turkey. Scientia Horticulturae 246, 347-353.

· Dumanoglu, H., Aygun, A., Albayrak Delialioglu, R., Erdogan, V., Serdar, U., Kalkisim, O., Bastas, K., Kocabas, Z. 2018. Analyses of fruit attributes by multidimensional scaling method of apple genetic resources from coastal zone of North Eastern Anatolia, Turkey. Scientia Horticulturae 240, 147-154.

· Dost, S.E. ve Dumanoğlu, H. 2018. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nda (Ankara) ümitvar sofralık genotiplerin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (Ek Sayı), 38-46.

· Alizadeh, S., Polat, G. ve Dumanoğlu H. 2018. Old Home x Farmingdale 333 armut anacının in Vitro köklenmesi üzerine oksin ve polivinil alkol uygulamalarının etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (Ek Sayı), 47-53.

· Keskin, N., Dumanoğlu, H., Gülşen, Y. 2018. Starkspur Golden Delicious Elma Çeşidinde Şeker, Aktif Kömür ve Işığın in Vitro Androgenesis Üzerine Etkileri. Current Academic Studies in Agricultural Sciences, Stamparija  Ivpe. ISBN 978-9940-540-48-7.

· Özdemir, B., Dumanoğlu H. 2018. Cuttings propagation of European hazelnut cultivar 'Tombul'. IX. International Congress on Hazelnut. 15-19 August 2017, Samsun. Acta Horticulturae 1226, 219-224.

· Aygun, A. and Dumanoglu, H. 2015. In vitro shoot proliferation and in vitro and ex vitro root formation of Pyrus elaeagrifolia Pallas. Frontiers in Plant Science 6, 1-8.

· Dumanoğlu, H.,  Yeşiloğlu, T., Erdoğan, V., Serçe, S., Demirsoy, H., Akçay, E., Yazıcı, K., Ernim, C., Karabat, S., ve Özüpek, Ö. 2015. Meyve üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara. Bildiriler Kitabı-1, 550-578.

· Sezgin, M. and Dumanoglu, H. 2014. Somatic embryogenesis and plant regeneration from immature cotyledons of European chestnut (Castanea sativa Mill.). In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant  50, 58-68.

· Dumanoğlu, H., Çelik, A., Büyükkartal, H.N. and Dousti, S. 2014. Morphological and anatomical investigations on in vitro micrografts of OHxF 333 / Pyrus elaeagrifolia interstock / rootstock combination in pears. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Journal of Agricultural Sciences 20, 269-279.

· Dumanoğlu, H. 2014. Kışın yaprağını döken meyve türlerinde yaz bakımı. Agroskop, Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi 29, 11-13.

· Dumanoğlu, H. 2013. Organik meyve yetiştiriciliğinde ürün seyreltmesi. Agroskop, Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi 24, 14-17.

· Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Yıldırım, M., Aygün, A. and Şan, B. 2012. Effect of wetted soil area on trunk growth, yield, and fruit quality of drip-irrigated sour cherry trees. Turk. J. Agric. For. 36, 439-450.

· Dumanoğlu, H., Aygün,A., Erdoğan,V., Serdar, Ü., Kalkışım,Ö., Baştaş, K. ve Maden, S. 2011. Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kuşağındaki bazı yerel elma çeşitlerinin meyve özellikleri bakımından değerlendirilmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 173-180.

· Dousti, S. ve Dumanoğlu, H. 2011. Braeburn, Fuji, Gala, Granny Smith, Jonagold ve Top Red elma çeşitlerinde M9 anacı üzerindeki genç ağaçların verim ve bazı meyve özelliklerinin yaz ayları düşük nemli karasal iklim koşullarında incelenmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 758-765.

· Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A. ve Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de asma ve meyve fidanı üretimi ve kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara. Bildiriler Kitabı-2, 891-907.

· Dumanoglu, H., Gunes, N.T., Aygun, A., San, B., Akpinar, A.E. and Bakir, M. 2009. Analysis of clonal variations in cultivated quince (Cydonia oblonga ‘Kalecik’) based on fruit characteristics and SSR markers. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 37, 113-120.

· Sezgin, M. ve Dumanoğlu, H. 2009. Fagaceae familyasında in vitro tekniklerin kullanımı ve son gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2, 147-159.

· Dumanoğlu, H., Aygün, A. ve Erdoğan, V. 2009. Elma genotiplerinin mikro çoğaltımında farklı amonyum nitrat düzeylerinin sürgün ve kök oluşumu üzerine etkileri. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 177-182.

· Dumanoğlu, H., Erdoğan, V., Aygün, A. ve Javadisaber, J. 2009. Ankara ilinde “Granny Smith” elma çeşidinde ekstrem yaz iklimi koşullarının meyve kalite özellikleri üzerine etkisi. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2),193-199.

· Vural, U., Dumanoglu, H. and Erdogan. V. 2008. Effect of grafting/budding techniques and time on propagation of black mulberry (Morus nigra L.) in cold temperate zones. Propagation of Ornamental Plants 8(2), 55-58.

· San, B. and Dumanoglu, H. 2007. Effect of desiccation, cold storage, and gibberellic acid on germination of somatic embryos in walnut (Juglans regia). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 35, 73-78.

· Aygün, A. ve Dumanoğlu, H. 2007. Bazı ayva (Cydonia oblonga Mill.) genotiplerinde yaprak disklerinden sürgün organogenesisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13 (1), 54-61.

· San, B., Sezgin, M., Dumanoglu, H. and Koksal, A.I. 2007. Somatic embryogenesis from immature cotyledons of some European chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 31, 175-179.

· Şan, B., Dumanoğlu, H., Güneş, N., Erdoğan, V. ve Aygün, A. 2007. Ankara armudu klonlarında çekirdek sayısı ile bazı meyve özellikleri arasındaki ilişkiler. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum. Erzurum. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 1-5.

· Aygün, A., Şan, B., Koltarla, A., Erdoğan, V., Güneş, N. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ankara armudu klonlarının sürgün ucu kültürü ile in vitro çoğaltımı.V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 202-206.

· Güneş, N., Aygün, A., Şan, B., Erdoğan, V., Koltarla, A. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ümitvar Ankara armudu klonlarında meyvelerin soğukta muhafazası. V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 469-473.

· Erdoğan, V., Aygün, A., Şan, S., Koltarla, A., Güneş, N. ve Dumanoğlu, H. 2007. Ankara armudu (Pyrus communis L.) klonlarının RAPD tekniği ile moleküler analizi. V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum. Bildiriler Kitabı Cilt 1 (Meyvecilik), 56-59.

· Aygun, A., San, B., Dumanoglu, H. and Celik, M. 2006. Propagation by mound layering of some selected ‘SO’ quince genotypes (Cydonia oblonga) as a compatible rootstocksfor pears (Pyrus communis). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34,191-193.

· San, B. and Dumanoglu, H. 2006. Somatic embryogenesis from immature cotyledons of apomictic and non-apomictic seeds in walnut (Juglans regia L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30,111-117.

· San, B. and Dumanoglu, H. 2006. Determination of the apomictic fruit set ratio in some Turkish walnut (Juglans regia L.) genotypes. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30, 189-193.

· Dumanoğlu, H., Güneş, N.T., Erdoğan, V, Aygün, A. and Şan, B. 2006. Clonal selection of a winter-type European pear cultivar 'Ankara' (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 30 (5), 355-363.

· Gunes, N.T. and Dumanoglu, H. 2005. Some fruit attributes of quince (Cydonia oblonga) based on genotypes during the pre-harvest period. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33, 211-217.

· Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H. ve Güneş, N. 2002. Ankara Armudu. Ankaralılar Vakfı Yayınları, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara, ISBN 975-6608-01-3, 51 s.

· Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Kadayıfçı, A. ve Güneş, N.T. 2000. Farklı sulama yöntemlerinde elma ağaçlarının su tüketimi. Tarım Bilimleri Dergisi 6(2), 22-29.

· Dumanoglu, H. 2000. Desiccation using saturated salt solutions and improvement germination rate of walnut (Juglans regia L.) somatic embryos. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24, 491-498.

· Dumanoğlu, H., Aygün, A., Alay, A., Güneş, N.G. ve Özkaya, M.T. 1999. Ahlatın (Pyrus elaegrifolia Pall.) yeşil çeliklerinde köklenme ve sürme üzerine çelik alma zamanı, IBA ve Putrescine’in etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23, 559-565.

· Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T. and Aktaş, M. 1999.The effects of different amino acid chelate foliar fertilizers on yield, fruit quality, shoot growth and Fe, Zn, Cu, Mn content of leaves in Williams pear cultivar (Pyrus communis L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23, 651-658.

· Dumanoğlu, H. ve Aygün, A. 1999. Seçilmiş bazı S.Ö. ayva anaçlarında mikroçeliklerin in vitro köklenmesi üzerine IBA, NAA ve karanlık uygulamalarının etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Bildiriler, 233-237.

· Alay, A. ve Dumanoğlu, H. 1999. Akça armudu ile bazı armut çeşitleri (Pyrus communis L.) ve ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pallas) arasında eşeysel uyuşma durumunun in vivo belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Bildiriler, 300-304.

· Aygün, A. ve Dumanoğlu, H. 1999. Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) olgunlaşmamış çenek yapraklardan somatik embriyo oluşumu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (2), 50-57.

· Elivar, D.E. ve Dumanoğlu, H. 1999. Ayaş (Ankara) koşullarında elma, armut ve ayvada bir yaşlı fidan üretiminde ilkbahar sürgün ve sonbahar durgun göz aşılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (2), 58-64.

· Dumanoğlu, H. 1999. Transgenik olan ve olmayan bazı ceviz (Juglans spp.) genotiplerinde kök lezyon nematodu (Pratylenchus vulnus Allen ve Jensen)’na toleransın in vitro belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (3): 110-115.

· Dumanoğlu, H. 1999. Gliserin-su solusyonları kullanılarak ceviz (Juglans regia L.) somatik embriyolarının kurutulması ve in vitro kök gelişiminin artırılması. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi 22 (1), 15-20.

· Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T. ve Kadayıfçı, A. 1999. Elma ağaçlarının vegetatif gelişimi, meyve verimi ve kalitesi üzerine farklı sulama yöntemleri ve programlarının etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23 (Ek sayı 4), 909-920.

· Dumanoğlu, H. 1998. Türkiye’de meyve suyu için önemli meyve türlerinin üretimi ve geliştirme olanakları. Dünya Yayıncılık Gıda 32, 36-42 ve 33, 36-39.

· Dumanoğlu, H., Alay, A. ve Adakul, F. 1997. Ahlatın (Pyrus elaeagrifolia Palas) bazı armut çeşitleri için tozlayıcılık özelliklerinin belirlenmesi. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler, 99-106.

· Darendelioğlu, E. ve Dumanoğlu, H. 1997. Bazı armut anaçlarının yeşil çelikle çoğaltımı. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler, 139-145.

· Gulsen, Y., Dumanoglu, H. and Kunter, B. 1995. Fruit cracking in some Turkish apricot cultivars. Tenth International Symposium on Apricot Culture. 20-24 September 1993, İzmir, Turkey. Acta Horticulturae 384, 277-282.

· Dumanoglu, H. and Gulsen, Y. 1994. In vitro rooting of Quince A (Cydonia oblonga Mill.). Sixth International Symposium on Pear Growing, July 12-14, 1993, Medford, Oregon, USA. Acta Horticulturae 367: 360-363.

· Dumanoğlu, H. and Çelik, M. 1993. Pollen production of some pear (Pyrus communis L.) cultivars. Sixth International Symposium on Pear Growing, July 12-14, 1993, Medford, Oregon, USA. Acta Horticulturae 367, 97-99.

· Köksal, A.İ. ve Dumanoğlu, H. 1994. Bahçe bitkilerinin tozlanmasında arı kullanımı. Türkiye II. Teknik Arıcılık Kongresi, 8-9 Şubat 1994, Ankara. Bildiriler, 154-158.

· Gülşen, Y., Dumanoğlu, H., Güneş, A.ve İnal, A. 1994. Quince A (Cydonia oblonga Mill.)’nın in vitro çoğaltımında aminoasit kleyti “Çok Mineralli Proteinate” yaprak gübresinin sürgün verimi ve kalitesi üzerine etkileri. KÜKEM Dergisi 17 (1), 23-32.

· Köksal,A.İ., Dumanoğlu, H. and Tuna, N. 1993. The effect of semperfresh on the storage of Williams pear and Starkspur Golden Delicious apple cultivars. International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops. August 30-September 3, 1993, Kecskemet Hungary. Acta Horticulturae 368 (2), 793-801.

· Dumanoğlu, H., Tuncel, N., Çelik, M. ve Ayfer, M. 1993. Farklı S.O. ayva klon anaçları üzerine aşılı ankara armudu meyvelerinde soğukta muhafaza sırasındaki kalite değişimleri. Gıda 18 (1), 45-49.

· Çelik, M., Özkaya, M.T. and Dumanoğlu, H. 1993. The research on possibilities of using shaded polyethylene tunnel (SPT) on the rooting of olive (Olea europaea L.). Second International Symposium on Olive Growing. September 6-10, 1993, Jerusalem, Israel. Acta Horticulturae 356, 21-23.

· Dandekar, A.M., Vail, P.V., Uratsu, S., Dumanoglu, H. and Tebbets, J.S. 1993. Vector development for the introduction and regulation of novel transgenes in walnut plants. Walnut Research Reports 1993 and Index of Walnut Research 1972-1993. 42-48 p. Walnut Marketing Board. Sacramento, California, USA.

· Dumanoğlu, H. ve Çelik, M. 1992. Bazı S.Ö. ayva anaçları ve armut çeşitlerinde kalburlu boruların anatomik yapısı ile uyuşma arasında ilişkiler. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Bildiriler (1), 143-145.

· Dumanoğlu, H. ve Çelik, M. 1992. Bazı S.Ö. ayva klonları ile armut çeşitlerinde kalburlu boruların anatomik yapısı. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Bildiriler (1), 133-135.

· Dumanoğlu, H. ve Çelik, M. 1992. Ülkemizde seçilmiş çay klonlarının döllenme biyolojileri üzerinde araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Bildiriler (1), 281-283.

· Gülşen, Y. ve Dumanoğlu, H. 1992. Quince A’nın in vitro çoğaltımında bazı oksinlerin ve BAP’nin sürgün verimi ve kalitesine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir. Bildiriler (1), 291-294.

· Gulsen, Y. and Dumanoglu, H. 1991. The effect of sucrose, agar and pH on shoot multiplication and quality in Quince A micropropagation. International Symposium on Plant Biotechnology and its Contribution to Plant Development, Multiplication and Improvement, 19-20 April 1991, Geneva, Switzerland. Acta Horticulturae 289, 115-116.

· Gülşen, Y. ve Dumanoğlu, H. 1990. Antepfıstığı yetiştiriciliğinde doku kültürlerinin yeri ve önemi. Türkiye 1. Antepfıstığı Sempozyumu, 11-12 Eylül 1990, Gaziantep. Bildiriler, 72-82.

· Gülcan, R., Çelik, M., Güleryüz, M., Ünal, A., Dumanoğlu, H. ve Aşkın, A. 1990.Türkiye’de meyve yetiştiriciliği olanakları ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi. 8-12 Ocak 1990. Ankara. Bildiriler, 363-375.

· Ayfer, M., Çelik, M., Çelik, H., Vanlı, H., Tutgaç, T., Turna, T. and Dumanoğlu, H. 1987. The effects of shading materials, collection time and type of cutting on the rooting of tea cuttings. International Tea Symposium, 26-28 June, 1987, Rize.  Papers 26-34.