ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER    
Adı : PINAR
Soyadı : DOĞANAY PAYZİNER
E-posta : payziner@ankara.edu.tr, pinardoganay@yahoo.com
Tel : 03123191450
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Ad:                       Pınar

Soyad:                 Doğanay Payziner

Doğum Tarihi:      02.09.1980

Adres:                  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Şükriye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5  Ankara

Telefon:                0 312 319 14 50 / 1214

Fax:                      0 312 319 70 16

E-mail:                 payziner@ankara.edu.tr

 

 

EĞİTİM

 

Okul

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Ankara

Öğrenim Dönemi

Devam Ediyor (Tez Dönemi)

Derece

Doktora: Muhasebe-Finansman Bilim Dalı 

Tezin Başlığı: "Hastanelerde İşletme Bütçe Sisteminin Geliştirilmesi ve Bir Model Önerisi"

 

Okul

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Ankara

Öğrenim Dönemi

09/2004 – 01/2008

Derece

Yüksek Lisans: Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı

Tez Konusu: “Kaizen-Sürekli İyileştirme İle Hastanelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”

 

Okul

Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla  

Öğrenim Dönemi

09/1999 – 06/2002

Derece

Lisans: İşletme Bölümü (Bölüm 1.’si)

 

Okul

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Bursa 

Öğrenim Dönemi

09/1997 – 06/1999

Derece

Ön Lisans: Turizm-Otelcilik Bölümü (Bölüm 2.’si)

 

Okul

TED Ankara Koleji, Ankara

Öğrenim Dönemi

09/1987 – 06/1997

Derece

İlköğretim ve Lise

 

 

MESLEKİ DENEYİMLER

 

Tarih

Ocak 2014- Devam

Kurum

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sağlık Yönetimi Bölümü

Ünvan

Öğretim Görevlisi

 


Tarih

Mayıs 2009- Ocak 2014

Kurum

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü

Ünvan

Araştırma Görevlisi

 

 

Tarih

2004-2006

Kurum

4M Müşavirlik Ltd. Sti., Fikri ve Sınai Mülkiyet Departmanı

Ünvan

Marka&Patent Vekili

 

 


YAYINLAR VE ETKİNLİKLER


Makaleler ve Kitap Bölümleri:

Payziner, P. (2017).  Finansal Okuryazarlığa İlişkin Tutum ve Davranışların Belirlenmesi: Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. ASOS Journal, 58(5), 432-452.

Ağırbaş, İ., Akbulut, Y., Azap, A., Çiftçi, E., Önder, Ö.R., Doğanay-Payziner, P. (2015).  Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların Maliyet Analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 68(2), 73-78.

Yaşar, G., Doğanay-Payziner, P., Özkan, O., Aydemir, İ., Ağırbaş, İ. (2015). Türkiye ve Almanya Sağlık Finansman Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. İçinde Y., Yaşar-Yenimahalleli G., Yildirim T. (Ed.), Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi (pp. 37-84). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yaşar, G., Özkan, O., Doğanay-Payziner, P., Aydemir, İ., Ağırbaş, İ., Schwendler, M., Da-Cruz, P. (2015). Türkiye ve Almanya Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılmalı Analizi. İçinde Borde T., Esen E. (Ed.), Türkiye ve Almanya – Cilt III: Toplum, Sağlik ve Eğitimde Çeşitlilik (pp. 355-369). Ankara: Siyasal. (Türkçe ve Almanca)

Uğurluoğlu-Aldoğan, E., Uğurluoğlu, Ö., Doğanay-Payziner, P., Özatkan, Y. (2014). The Relationship Among Organizational Commitment, Job Satisfaction, Organizational Stress and Intention of Leaving The Job of Health Personnel. In Bohnet-Joschko S., Boutsioli Z. (Ed.), Intercultural Dialogue on Health Economics, Management And Policy: Challenges and Chances (pp.55-64). Athens: Athens Institute for Education and Research. (İngilizce)

Doğanay-Payziner, P., Uğurluoğlu-Aldoğan, E. (2013). Dönen Varlıkların Yönetimi. İçinde Ağırbaş, İ. (Ed.), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (pp.82-111). Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları.

Doğanay-Payziner, P., Uğurluoğlu-Aldoğan, E. (2013). Duran Varlıkların Yönetimi. İçinde Ağırbaş, İ. (Ed.), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (pp.112-139). Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları.

Doğanay-Payziner, P., Uğurluoğlu-Aldoğan, E. (2013). Kaynakların Yönetimi. İçinde Ağırbaş, İ. (Ed.), Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (pp.140-167). Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları.

Uğurluoğlu, Ö., Uğurluoğlu-Aldoğan, E., Doğanay-Payziner, P., Özatkan, Y. (2012). Patient Safety Culture: Sample of A University Hospital in Turkey. Pakistan Journal of Medical Sciences, 28(3), 463-467. (İngilizce)

Uğurluoğlu-Aldoğan, E., Doğanay-Payziner, P. (2011). Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Yeniliklerin Yayılımı. İçinde Yeloğlu H.O. (Ed.), Yeniliklerin Yayılımı: Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar. Ankara: Siyasal Yayınları.

Esatoğlu, A.E., Ağırbaş, İ., Doğanay-Payziner, P., Akbulut, Y., Göktaş, B., Özatkan, Y., Uğurluoğlu, E., Yıldırım, T., Törüner, M., Gök, H., Atasoy, K.Ç., Çakır, S.Ü., Ökten, İ. (2010).  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), 17-27. 


Projeler:

2015-2017: “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri”, Sağlık Bakanlığı, SAGEM Projesi.

2011-2012: “Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi.

2009-2010: “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi.


Kongre ve Çalıştay Katılımları:

2016: Ekim: International Conference on Sustainable Development, “A New Trend in Sustainability and Responsibility Accounting for Hospitals: Green Accounting" (Poster Sunumu), Üsküp.

2014: Eylül: 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, “Hastane Muhasebe Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil Muhasebe” (Poster Sunumu), Lefkoşe.

2014: Mayıs: The Impacts of Changing Healthcare Systems on Hospital Management Structure: Workshop on Comparative Analysis of Germany and Turkey, Ankara. (Çalıştay Düzenleme Kurulu)

2011: Ekim: 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, “İbni Sina Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Stres Durumları” (Sözlü Sunum), Fethiye.

2011: Temmuz: IADIS International Conference on e-Health, “Process of Development of Hospital Information Systems in Turkey” (Poster Sunumu), Roma.

2010: Kasım: ISPOR 13th Annual European Congress, “Cost Analysis in Ankara University School of Medicine Hospitals” (Poster Sunumu), Prag.

2010: Şubat: 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, “Kaizen –  Sürekli İyileştirme ile Hastanelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” (Sözlü Sunum), Antalya.

2006: Nisan: “4. Kalite ve Başarı Sempozyumu”, KALDER, Bursa. (Dinleyici)          

2006: Mart: “3. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi”, KALDER, Ankara. (Dinleyici)

2005: Aralık: “Developing the Patent Attorney Profession in the EPO's New Member States”, European Patent Academy Workshop, European Patent Office (EPO), Prag. (Çalıştay Üyesi)


UZMANLIK ALANLARI

Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim, Bütçeleme, Sağlık Yönetimi    
AKADEMİK ZİYARETLER

Temmuz 2016 - Ekim 2016: University of New York Tirana, Faculty of Economics and Business, Department of Finance and Economics, Tirana, Albania   
GÖREV ALINAN KOMİSYONLAR VE BİRİMLERİ

 

2019 – Devam: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Mevlana Değişim Hareketliğiliği Bölüm Koordinatörü

2016 – Devam: Ankara Üniversitesi Sağlık Stratejileri ve Politikaları Araştırma Birimi (SASPAB)

2010 – Devam: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ÜyesiYETKİ BELGELERİ

 

Marka Vekilliği, Patent Vekilliği