DOÇ.DR. BURCU DOĞAN TOPAL    
Adı : BURCU
Soyadı : DOĞAN TOPAL
E-posta : doganb@ankara.edu.tr, burcudogan80@yahoo.com
Tel : 0 312 203 3173
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I.KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı, soyadı: Burcu DOĞAN-TOPAL

Doğum yeri ve yılı: Akçakoca, 1981

Halen çalıştığı kuruluş: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Öğrenimi ( Tamamladıkları üniversiteler ve tarihleri)

a)      Lisans

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

1998-2002

b)     Yüksek Lisans

             Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya AbD

                   2002-2005

c)      Doktora/ Uzmanlık

             Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya AbD

             2005-2011

 

Akademik unvanlar (Alındıkları üniversiteler ve tarihleri)

 

   -Eczacı (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2002)

   -Uzman Eczacı (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 2005)

   -Doktor Eczacı (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya 2011)

 

 

Bugüne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri

-          A.Ü Eczacılık Fakültesi Sosyal Komite Üyeliği (2008-devam ediyor)

-          A.Ü Eczacılık Fakültesi Muayene Komisyonu Üyeliği (2012-devam ediyor)

-          A.Ü Eczacılık Fakültesi Burs Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2012- devam ediyor)

Diğer faaliyetleri ve sorumlulukları (editör, danışman v.b.

 

     -   Yardımcı Editörlük: Guest editor for Chromatography Research International

     Special issue : Analytical Method Development and Validation of Pharmaceutical Analysis

     Using Chromatographic Techniques  (2011-2012)

 

     -   Yurt Dışı Çalışmaları: Ankara üniversitesi Bilimsel yayınları özendirme desteği ile Prof.

     Emil Palecek’in Institue of Biophysics, Lab of Biophysical Chemistry and Molecular

     Oncology, Brno, Czech Republic’deki laboratuvarında protein elektrokimyası ve 

     DNA biyosensörleri üzerinde 2005 yılında 2 ay sure ile bilimsel araştırmaya katılmak.

 

      - Görev aldığı Projeler

1.    Bazı hipolipidemik ilaçların elektroanalitik incelenmesi, A.Ü. Bilimsel Araştırma ve

     Projeler Müdürlüğü, Proje No: 20030803043, 2003 –2006 (araştırmacı olarak)

2.    Bazı antiviral ilaçların DNA ile etkileşmesinin elektrokimyasal olarak incelenmesi

            ve DNA biyosensörleri tasarımınında kullanılması, Biyoteknoloji Enstitüsü, Proje No:  

            G8, 2006 –2009 (araştırmacı olarak)

3.    Sefalosporin grubu (lorakarbef, sefprozil, sefaklor, sefaperazone, sefodizim,

     seftazidime ve sefataxim) antibiyotiklerin Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Fe(II),   

     Fe(III), Pt(II), Pd(II) ve Ru(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu,   

     elektroanalitik, kemilüminesans ve antibakteriyal özelliklerinin araştırılması,

     TÜBİTAK, Proje no: 105T371, 2006 – 2009 (araştırmacı olarak)

     

 

Kazandığı ödüller

-          Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Yayın Ödülü (2009)

 

Yurtiçi ve yurtdışında üyesi bulunduğu bilimsel kuruluşlar

-            FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği) Üyeliği

 

Araştırma alan(lar)ı

                -Voltametri-Polarografi

    Elektrokimyasal İlaç Analizleri

    Elektrokimyasal DNA Biyosensörü

    Protein Elektrokimyası

    Modifiye Elektrot Tasarımı

  -YPSK

  -Spektrofotometre

  -Biyolojik Sıvılardan İlaç Analizi

  -Method geçerlilik parametrelerinin uygulanması

   

   

Yayınlar

        Uluslararası araştırma makaleleri

   

  2004 yılı

  1- Doğan, B., Uslu, B., Özkan,S.A., (2004). Anodic Adsorptive Stripping Voltammetry

       of the Hypertensive Drug Candesartan Cilexetil at a Glassy Carbon Electrode. Die

        Pharmazie. 11: 840-844.

   

  2005 yılı

  2- Doğan, B., Uslu, B., Özkan,S.A., (2005). Electrochemical Characterization of

      Flupenthixol and Rapid Determination of the Drug in Human Serum and

      Pharmaceuticals by Voltammetry. Anal. Lett., 38: 641-656.

  3- Uslu, B., Doğan, B., Özkan,S.A., Aboul-Enein,H.Y.,(2005).Voltammetric

       investigation and determination of mefloquine. Electroanalysis  17: 1563-1570.

  4- Uslu, B., Doğan, B., Özkan,S.A., (2005). Electrochemical studies of ganciclovir at

       glassy carbon electrodes and its direct determination in serum and pharmaceutics by

       square wave and differential pulse voltammetry. Anal. Chim. Acta 537: 307-313.

  5- Gölcü, A., Doğan, B., Özkan,S.A., (2005).Anodic Voltammetric Behavior and

       Determination of Cefixime in Pharmaceutical Dosage Forms and Biological Fluids.

      Talanta, 67: 703-712.

  6- Doğan, B., Uslu, B., Süzen, S., Özkan,S.A., (2005). Electrochemical evaluation of

       nucleoside analogue lamivudine in pharmaceutical dosage forms and human serum.

       Electroanalysis, 17: 1886-1894.

  7- Gölcü, A., Doğan, B., Özkan,S.A., (2005). Anodic Voltammetric Behaviour and

       Determination of Antihistaminic Agent: Fexofenadine HCl. Anal. Lett., 38: 1913-

       1931.

  8- Doğan, B., Özkan,S.A., (2005). Electrochemical Behavior of Carvedilol and its

       Adsorptive stripping determination in dosage forms and biological fluids.

       Electroanalysis, 17: 2074-2083.

  9- Uslu, B., Doğan, B., Özkan,S.A., Aboul-Enein,H.Y.,(2005).Electrochemical behavior

      of vardenafil on glassy carbon electrode: Determination in tablets and human serum.

      Anal. Chim. Acta, 552: 127-134.

   

  2006 yılı

  10- Doğan, B., Canbaz, D., Özkan,S.A., Uslu, B., (2006) Electrochemical methods for

       determination of protease inhibitor indinavir sulfate in pharmaceutics and human

       serum. Die Pharmazie 61: 409-413.

  11- Özkan,S.A., Doğan, B., Uslu, B.,(2006).Voltammetric analysis of the novel

       antipsychotic drug quetiapine in human serum and urine. Microchim.Acta

       153: 27-35.

  12- V.Ostatna, B.Uslu, B.Dogan, S.A. Özkan, E.Palecek  (2006). Native and denatured

        bovine serum albumin. DC polarography, stripping voltammetry and constant

        current chronopotentiometry. J.Electroanal.Chem., 593: 172-178.

  13- Bozkaya,  P., Dogan, B., Suzen,  S., Nebioğlu, D., Özkan,S.A., (2006). Determination

        and Investigation of Electrochemical Behaviour of 2-Phenylindole Derivatives:

        Discussion on Possible Mechanistic Pathways. The Canadian Journal of

        Analytical Sciences and Spectroscopy. 51: 125-139.

  14- Tuncel M., Dogrukol-Ak D., Yeniceli D., Uslu, B., Dogan B. (2006) Capillary

         electrophoretic determination of droperidol in tablets and human serum”

        Chromatographia, 63: 507- 511.

  15- C.S. Erdurak-Kılıç, B.Uslu, B.Doğan, U.Özgen, S.A. Özkan, M.Coşkun (2006).

        Anodic voltammetric behavior and selective determination of ascorbic acid in

        pharmaceutical dosage forms and some rosa species of Turkey” J.Anal.Chem., 61:

        1113-1120.

   

  2007 yılı

  16- Y. Altun, B. Dogan, S. A. Özkan, B. Uslu, (2007) Development and Validation of

        Voltammetric Techniques for Nabumeton in Pharmaceutical Dosage Form, Human

        Serum and Urine. Acta Chimica Slovenica, 54: 287-294.

  17- B.  Dogan-Topal , B. Uslu, S.A. Özkan, (2007) Development and validation of

         reversed phase high performance liquid chromatography method for determination

        of valganciclovir in human serum and tablets. Chromatographia, S1: 97-101.

  18- B. Dogan, S. Tuncel, B. Uslu, S.A. Özkan, (2007) Selective electrochemical

         behavior of highly conductive boron-doped diamond electrodes for fluvastatin

         sodium oxidation. Diamond & Related Materials, 16: 1695-1704.

  19-  B. Dogan-Topal, S.A. Özkan, B. Uslu,  (2007). Simultaneous Determination of

         Abacavir, Efavirenz and Valganciclovir in Human Serum Samples by Isocratic

         High-Performance Liquid Chromatography with DAD Detection,   

        Chromatographia, S1: 25-30.

  20- B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan, (2007) Investigation of electrochemical

         Behavior of Lipid Lowering Agent Atorvastatin Calcium in Aqueous Media and Its

         Determination from Pharmaceutical Dosage Forms and Biological Fluids Using

        Boron-Doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes. Combinatorial Chemistry

        & High Throughput Screening, CC&HTS, 10: 571-582.

   

  2008 yılı

  21- B. Dogan-Topal, B. Uslu, S.A. Özkan, P. Zuman, (2008) Electrochemical

         determination of HIV drug Abacavir based on its reduction. Analytical Chemistry, 

         80: 209-216. (*)

  22- B. Uslu, B. Dogan-Topal, S.A. Özkan, (2008). Electroanalytical investigation and

        determination of pefloxacin in pharmaceuticals and serum at boron-doped diamond

        and glassy carbon electrodes. Talanta, 74: 1191-1200. (*)

   

  2009 yılı

  23- B. Dogan-Topal, A. Golcu, M. Dolaz, S.A. Özkan,  (2009) Electrochemical

        Behaviour of the Bactericidal Cefoperazone and Its Selective Voltammetric

        Determination in Pharmaceutical Dosage Forms and Human serum, Current

        Pharmaceutical Analysis, 5: 179-189.

  24- B. Dogan-Topal, A. Golcu, M. Dolaz, S.A. Özkan,  (2009) Anodic Oxidation of

         Antibacterial Drug Cefotaxime Sodium and Its Square Wave and Differential

         PulseVoltammetric Determination in Pharmaceuticals and Human Serum, Current

        Pharmaceutical Analysis, 5: 197-207.

  25- Y. Altun, B. Dogan-Topal, B. Uslu, S. A. Özkan, (2009) Anodic behavior of

         sertindole and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum

         using glassy carbon and boron-doped diamond electrodes, Electrochimica Acta,  

         54: 1893-1903.

  26- B., Dogan-Topal, B.,Uslu, S.A.,Özkan, (2009) Voltammetric studies on the HIV-1

         inhibitory drug Efavirenz: the interaction between dsDNA and drug using

         electrochemical DNA biosensor and adsorptive stripping voltammetric

         determination on disposable pencil graphite electrode, Biosensors&Bioelectronics,

         24: 2358-2364.

  27- B.,Dogan-Topal, A., Golcu, S.A.,Özkan, (2009) Electrochemical Investigation and

        Determination of the antibacterial Loracarbef by voltammetric methods, Analytical

        Letters, 42: 689-705.

  28- Bozal B., Dogan-Topal, B., Uslu, B., Özkan, S.A., Aboul-Enein, H.Y.,(2009)

         Quantitative analysis of irbesartan in pharmaceuticals and human biological fluids 

         by voltammetry. Anal.Lett. 42: 2322-2338.

  29-  Dogan-Topal, B., Bozal B., Demircigil,  B. T., Uslu, B., Özkan, S.A., (2009)

         Electroanalytical  Studies and Simultaneous Determination of Amlodipine Besylate

         and Atorvastatine Calcium in Binary Mixtures Using First Derivative of the Ratio-

         Voltammetric Methods. Electroanalysis, 21 (22): 2427-2439.

   

  2010 yılı

         30- Tarinc, D., Dogan-Topal, B., Dolaz, M.,  Golcu, A., Özkan, S.A. (2010) Synthesis,

               Characterization, Biological Activity and Voltammetric Behavior and Determination 

                of Cefaclor Metal Complexes, Current Analytical Chemistry, 6: 316-328.

  31- Kul D., Dogan-Topal, B., Kutucu, T., Uslu, B., Özkan, S.A. (2010) High-

         performance liquid chromatographic and First Derivative of the Ratio

        Spectrophotometric Determination of Amlodipine and Valsartan in their binary

        mixtures. Journal of AOAC International, 93(3): 882-890.

  32- Dogan-Topal, B., Tuncel, S., Özkan, S.A., (2010) Anodic Voltammetric Behavior 

        and Determination of Rosiglitazone in Pharmaceutical Dosage Forms and

        Biological Fluids on Solid Electrode, Combinatorial Chemistry & High Throughput

       Screening, CC&HTS, 13:694-702.

  33- B. Dogan-Topal, S.A.Ozkan, B.Uslu, (2010) The analytical applications of square

       wave voltammetry on pharmaceutical analysis, The Open Chemical and

        Biomedical Methods Journal, 3: 83-100.

   

  2011 yılı

  34- H. E. Satana, B. Dogan-Topal, B. Uslu, S. A. Özkan, (2011) Electrochemical  

        Characterization and Rapid Voltammetric Determination of Riluzole in

        Pharmaceuticals and Human Serum. Anal.Lett., 44: 976–990.

  35- Dogan-Topal, B., Ozkan, S.A. (2011) A novel sensitive electrochemical DNA

        biosensor for assaying of anticancer drug leuprolide and its adsorptive stripping

        voltammetric determination, Talanta, 83: 780-788.

  36-Dogan-Topal, B., Özkan, S.A. (2011) Electrochemical determination

        of anticancer drug fulvestrant at dsDNA modified pencil graphite electrode, 

        Electrochimica Acta, 56 (12): 4433-4438.

  37- Dogan-Topal, B., Kul, D., Ozkan, S.A., Uslu, B (2011)“Anodic behavior of

         fulvestrant and its voltammetric determination in pharmaceuticals and human serum

        on highly boron-doped diamond electrode using differential pulse adsorptive 

         stripping voltammetry” Journal of Applied Electrochemistry, 41: 1253-1260.

  38- Demircigil, B.T., Dogan-Topal, B., Özkan, S.A. (2011) Simultaneous 

        Determination of L-Dopa and Benserazide in Binary Mixtures Using First 

        Derivative of the Ratio-Voltammetric Methods Based on Their Oxidation on  

        Solid Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76: 

        1717-1736.

  39- Kul, D., Dogan-Topal, B., Özkan, S.A., Uslu, B., Differential Pulse Voltammetric 

        Determination of Fulvestrant in Pharmaceutical Dosage Forms and Serum Samples,

        International Journal of Electrochemistry, 2011, doi:10.4061/2011/941583.

   

  2012 yılı

  40-   Bozal B., Doğan-Topal B., Uslu B., Özkan, SA, Aboul-Enein H.Y. (2012)“ Electrochemical study of the interaction of antibacterial drug gemifloxacine with dsDNA on pencil graphite electrode” Current Analytical Chemistry, 8: 528-533.

   

  2013 yılı

   

  41-   Dogan-Topal B. (2013)Electrooxidative behavior and determination of trifluoperazine at multiwalled carbon nanotube-modified glassy carbon electrode. Journal of Solid State Electrochemistry, 17: 1059-1066. (*)

  42-  Bozal B., Gümüştaş M., Doğan-Topal B., Uslu B., Özkan, SA (2013) “Fully

         validated simultaneous determination of bisoprolol fumarate and

         hydrochlorothiazide in their dosage forms using different analytical methods”  

        Journal of AOAC International, 96: 42-51. (*)

  43-   Dogan-Topal B, Bozal-Palabıyık B, Uslu B, Ozkan S. A. (2013) ‘Multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode as a voltammetric nanosensor for the sensitive determination of anti-viral drug valganciclovir in pharmaceutical.’ Sensors and Actuators B, 177: 841-847. (*)

   

    

  Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  1)      Doğan-Topal, B, Ozkan S.A., Uslu B., Eczacılıkta Yenilikler 2 , DNA biyosensörlerinin ilaç analizinde kullanımı” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 99,Ankara Üniversitesi Yayınları No. 284, ISBN: 978-975-482-918-1, 2010.