ARŞ.GÖR. FATIMA DOĞANÇ    
Adı : FATIMA
Soyadı : DOĞANÇ
E-posta : doganc@ankara.edu.tr
Tel : 03122033063
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Kimya
Kişisel Akademik Bilgiler

  I.   Bireysel Bilgiler

 

Adı: Fatıma

Soyadı: Doğanç

Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli, 21/03/1990

E-posta: doganc@ankara.edu.tr

 

  II.   Eğitim

 

2014 – .......    Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

                       Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (Doktora)

2008 – 2013   Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 


  III.   Ünvanlar

 

-  Eczacı

-  Araştırma Görevlisi


  IV.   Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 

-  Türk Farmasötik Ve Medisinal Kimya Derneği


    V.  Projeler

1- Bazı Yeni Mono ve/veya Dikatyonik Guanidino Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Antiparaziter ve Antikanser Etkilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 17L0237006, 04.05.2017-2018.    

  VI.  Yayınlar

 

1- Doganc Fatima, Alp Mehmet, Göker Hakan.  Separation and identification of the mixture of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-n-propyl or (4-chlorobenzyl)-5 and (6)-1Hbenzimidazolecarbonitriles.  Magnetic Resonance in Chemistry, 54(10), 851-857, 2016. Doi: 10.1002/mrc.4463.

2-  Arpacı Ozlem, Doganc Fatima, Sac Duygu, Sarı Elmas, Kaynak Onurdag Fatma, Okten Suzan. Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some Novel sulfonylamido-benzoxazoles.  Acta Biologica Hungarica, 2016. Doi: 10.1556/018.67.2016.1.6.

3-  Arpacı Ozlem, Arisoy Mustafa, Sac Duygu,  Doganc Fatima, Tasci Meryem, Senol Fatma Sezer, Orhan Ilkay Erdogan.  Biological evaluation and docking studies of some benzoxazole derivatives as inhibitors of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase.  Zeitschrift für Naturforschung C, 71(11-12), 2016. Doi: 10.1515/znc-2016-0087.


VII.  Bildiriler

1- Doganc Fatima, Goker Hakan. Condensed Benzo, Pyrido, Pyrimidino-Imidazole Derivatives as Antidiabetic Agents. 19th International Conference on Pharmacy and Pharmacology, 21-22 Eylül 2017, Londra/İngiltere.

2- Doganc Fatima, Alp Mehmet, Goker Hakan. Separation and identification of the mixture of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-n-propyl or (4-chlorobenzyl)-5 and (6)-1Hbenzimidazolecarbonitriles.  XXVII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, 3-6 Temmuz 2016, Amsterdam/Hollanda.

3-  Arpaci Ozlem, Doganc Fatima, Sac Duygu, Sari Elmas, Kaynak Onurdag Fatma, Okten Suzan.  Synthesis and Antimicrobial Evaluation of 2-(p-Substituted Phenyl)-5-[(4substitutedphenyl) sulfonylamido]-benzoxazoles.  11th International Symposiom on Pharmaceutical Sciences, 9-12 Haziran 2015, Ankara/Türkiye.