ÖĞR. GÖR. DR. DİLEK DOĞAN KARAOĞLU    
Adı : DİLEK
Soyadı : DOĞAN KARAOĞLU
E-posta : dilek.dogan@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 363 33 50 / 3203
Ünvan : ÖĞR. GÖR. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/dilek-dogan-karaoglu
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim Durumu
 • Doktora: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2013-2019), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Y. Lisans: Bilgisayar Animasyonu ve Dijital Oyun Teknolojileri (2016-2018), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Y. Lisans: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2009-2012), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Lisans: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2004-2009), Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

İş Deneyimi

 •  2018- ...: Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - Öğretim Görevlisi
 •  2013- 2018:   Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü - Öğretim Görevlisi
 • 2011-2013: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi
 • 2010-2011: MAE Reklam Ajansı Web Tasarımcısı-Php Dinamik Site
 • 2010 :Ankara Başarı Bilgisayar, Öğretmen (Web Tasarımı - Programlama)
  İşkur Web Tasarım Dersleri - Html, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Php, Flash, CSSProgramlama -  Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi
 • 2009: Arkın dizayn, Web Tasarımcısı-Php Dinamik Site
 • 2009: Alpan Akademi Kursları, Uzman Öğretici
 • 2005 - 2006:  Emek Bilgisayar, Tekniker

Yayınlar

Tez ve Bitirme Projeleri


 • Doğan, D. (2019). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre öğretim tasarımı süreci. Doktora Tezi,   Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Danışman Prof. Hakan Tüzün)
 • Doğan, D. (2018). Lost Code (2D Game Prototype). URL for game intro: https://youtu.be/Kz8QTYvDN8w (Danışman Prof. Hakan Tüzün)
 • Doğan, D. (2012). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda harita kullanımının görev tamamlama süresine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Danışman Prof. Hakan Tüzün)

Makaleler

 • Kalelioğlu, F, Doğan, D. & Gülbahar, Y. (2022). Snapshot of Computational Thinking in Turkey: A Critique of 2019 Bebras Challenge. Informatics in Education.
 • Doğan, D., Demir, Ö. & Tüzün, H. (2021). Exploring the role of situational flow experience in learning through design in 3D multi-user virtual environments. International Journal of Technology and Design Education.
 • Çınar, M., Doğan, D. & Tüzün, H. (2020). The effect of design tasks on the cognitive load level of instructional designers in 3D MUVEs. International Journal of Technology and Design Education, 30(5).
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020).Bilge Kunduz: Enformatik ve bilgi-işlemsel düşünmeyi kavram temelli öğrenme için toplumsal bir yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 1-32.
 • Tüzün, H., & Doğan, D. (2019). The effects of using on-screen and paper maps on navigation efficiency in 3D multi-user virtual environments. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 11(4), 21-41.
 • Çınar, M., Doğan, D. & Seferoğlu, S.S. (2019).The effects of reading on pixel vs. paper: a comparative study. Behaviour and Information Technology. DOI: 10.1080/0144929X.2019.1685594
 • Doğan, D., Yiğit, M.F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö. & Tüzün, H. (2019).Öğretmen adaylarının bir öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Examining pre-service teacher opinions on using a teacher training simulation). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 150-174.
 • Doğan, D. & Gülbahar, Y. (2018). Using Facebook as Social Learning Environment. Informatics in Education, 17(2), 207-228.
 • Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26.
 • Bilgiç, H. G., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: İhtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.

Bildiriler

 •  Çınar, M., Doğan, D. & Tüzün, H. (2019). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarımı Sürecindeki Görevlerin Bilişsel Yük Açısından İncelenmesi (Examination of Tasks in the Design Process of Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments in terms of Cognitive Load). 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), Ankara, Türkiye.
 • Doğan, D., Çınar, M. & Tüzün, H. (2018). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Otantik Öğrenme. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
 • Doğan, D.,Yiğit, M.F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö. & Tüzün, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
 • Doğan, D. & Tüzün, H. (2017). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarım Aracı Olarak Kullanımı: Opensim Örneği . 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES'17), İzmir, Türkiye.
 •  Doğan, D. (2017). Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Örneği. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye.
 • Doğan, D. & Tüzün, H. (2016). Üç-boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Kaybolma: Active Worlds Örneği. 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey .
 • Sürbahanlı, L. & Doğan, D. (2015).Bilgisayar Oyunlarında Reklam Kullanımı ve Süreç İçerisindeki Gelişimi. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiri Kitabı, 820-827. Atatürk Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum.
 • Doğan, D., Çınar, M., Bilgiç, H.G. & Tüzün, H. (2015). Sarmal Eğitsel Oyun Tasarımı Modeline Göre Dijital Oyun Geliştirme Süreci: Örneği. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiri Kitabı, 442-452. Atatürk Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum.
 •  Çınar, M., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Doğan, D., Çınar, M. & Seferoğlu, S. S. (2014). Her Çocuğa Bir Bilgisayar Projeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. XVI. Akademik Bilişim Konferansı (AB14), 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 •  Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.
 • Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 540–551.
 • Bilgiç, H. G., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2011). Gelişen ve Değişen Üniversiteler ve Türkiye’de Yüksek Öğretimde Çevrim-içi Öğretimin Durumu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2011). Sanal Ortamların Eğitim Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey .
 • Doğan, D., Çınar, M., Duman, D. & Yurdugül, H. (2011) Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamında Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Algı ve Görüşleri. 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.
 • Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H. & Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.
 • Doğan, D., Duman, D. & Seferoğlu, S. S. (2011). e-Öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kitap | Bölüm

 • Bilgiç, H.G., Doğan, D. & Seferoğlu, S.S. (2021). Yüksekööğretim Kurumlarında Dijitalleşme Süreci: Harmanlanmış Öğrenme ile Zenginleştirilmiş Ortamlar. A. İşman, C.H. Aydın, O. Çiçek, F. Silman, M. Öztunç (Eds.) Yükseköğretimde Kalite ve akreditasyon Çalışmaları 2021. EĞİTİM.
 • Doğan, D., Demir, Ö. & Çınar, M. (2020). Düşünme Stilleri ve Düşünme Stillerinin Eğitimdeki Yeri. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2020. PEGEM.
 • Doğan, D., Çınar, M. & Tüzün, T. (2020). Uzaktan Eğitimde 2B Grafiklerden 3B Modellere. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2020. PEGEM.
 • Doğan, D.(2020). Dijital Oyunlar, Tasarım ve Reklam. D. Öcal ve H. Polat (Ed). Dijital Reklamcılık Nobel Akademik.
 • Mercan, G., Doğan, D., Köseoğlu, P. Tüzün, H. (2020). Design Process of Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments (3D MUVEs) for Teaching Tree Species. In M. Durnali ( (Ed.) Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration: (pp. 117-137). Hershey, PA: Information Science Reference.
 • Çınar, M., Doğan, D. & Tüzün, T. (2019). Programlama Eğitiminde Yapa-Boza Öğrenme Etkinlikleri. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2019. PEGEM.
 • Doğan, D., Çınar, M. & Tüzün, H. (2018). Multi-user Virtual Environments for Education . In N. Lee (Ed.) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_172-1
 • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Doğan, D. (2017). Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In H. Özçınar, G. Wong & H.T. Öztürk (Eds.) Teaching Computational Thinking in Primary Education (pp. 18-35). Hershey, PA: Information Science Reference.
 • Doğan, D., Çınar, M. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Sosyal medyanın karanlık yüzleri trollerle ilgili bir inceleme. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (45. Bölüm, ss. 887-911). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Doğan, D. (2016). Sınırsız Olasılıklar Dünyası: Dijital Oyunların Dünü ve Bugünü. D. Öcal (Ed.) içinde Yaşam Pratikleriyle Dönüşen Oyun (ss.45-78). Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Günümüz Gençliğinin Yaşam İksiri: Sosyal Medya Üzerine Değerlendirmeler. A. Görgün Baran ve M. Çakır (Ed.) içinde İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, (ss.137-166). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Digital Natives in Online Learning Environments: New Bottle Old Wine – The Design of Online Learning Environments for Today's Generation. In M. Pinheiro, & D. Simões (Eds.) Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings (pp. 192-221). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-5225-0039-1.ch009.
 • Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2015). Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.) içinde Eğitim teknolojileri okumaları 2015. 27. Bölüm, ss. 539-563. TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology.
 • Seferoğlu, S. S., Doğan, D. & Duman, D. (2011). Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, Bölüm 4, ss. 37-60. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Projeler
 • Mobil Oyun Eğitici Eğitimi,Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-TED Üniversitesi, 17-26 Kasım 2021, Ankara, Eğitimen.
 • Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Matematik Öğretim Süreçlerinin Geliştirilmesi Eğiticileri Eğitimi, UNICEF-MEB, Mersin, 2021, Eğitmen.
 • Adli İstatistiklerin Kalitesinin ve Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi-Technical Assistance for Increasing the Capacity and Quality of Judicial Statistics (JUS), İnfografikler ve Masaüstü Yayıncılık Eğitimi. AB Projesi. Eğitmen, 2019-2021.
 • Çocuklarda Kaygıyla İlişkili Ruhsal Problemleri Azaltmaya Ve Dayanıklılıklarını Artırmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Mobil Oyun Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 Projesi. Proje No: 120K961, Araştırmacı, 2020-2022.
 • Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM (TeaEdu4CT). Ankara Üniversitesi, Erasmus+ AB Projesi. Araştırmacı, 2019-2022.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri –BAP, Araştırmacı, Dijital Öğretim İçeriği Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme - Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Terminoloji Dersleri, Ankara Üniversitesi (2016- 2018).
 • Museum Professionals. Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Projesi. Proje No: 2014 1 TR01 KA200 013328, Araştırmacı, 2014-2016. (Proje kapsamında Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim elemanlarından Mustafa Numanoğlu ile üç-boyutlu oyuncak modellemesi yapılmıştır. Modellemelere buradan ulaşabilirsiniz.)

Ödüller

 • TÜBİTAK-BIDEB Desteği, 2224-D Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, 2017-9, 10/11/17-10/13/17
 • Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayın Teşviği,2017
 • Başkent Üniversitesi, Onur Derecesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bölüm İkinciliği.
 • Başkent Üniversitesi, Yüksek Onur Öğrencisi, Başarı Bursu, 2008.
 • Başkent Üniversitesi, Yüksek Onur Öğrencisi, Başarı Bursu, 2007.

Verilen Dersler
Ön Lisans


 •     Bilgi ve İletişim Teknolojileri I
Lisans   
 •     Bilgi ve İletişim Teknolojileri I
 •     Bilgi ve İletişim Teknolojileri II
 •     Temel Programlama
 •     Programlama Dilleri I
 •     Programlama Dilleri II
 •     Web Tasarımı
 •     Eğitimde Modelleme Ve Tasarım
 •     Eğitsel Oyun Ve Oyunlaştırma
 •     Eğitimde Sosyal Ağlar
 •     Okul Deneyimi
 •     Öğretmenlik Uygulaması
 •     Öğretim Teknolojileri

Y. Lisans

 •     İki ve Üç Boyutlu Tasarım Ve Modelleme
 •     Oyun Tasarımı Ve Oyun Geliştirme