ÖĞR. GÖR. SEÇKİN DOĞANER    
Adı : SEÇKİN
Soyadı : DOĞANER
E-posta : doganer@ankara.edu.tr, seckindoganer@gmail.com
Tel : 0312 600 01 00 / 1628
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Spor Yöneticiliği
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Seçkin DOĞANER

İş Adresi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

İş Unvanı

Dr. Öğretim Görevlisi

E-Mail

doganer@ankara.edu.tr / seckindoganer@gmail.com

Doktora

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Lisans

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


1.      Balcı V, Doğaner S. (2012),“The Position of Exercise in Today’s Leisure Time Activities”, TOJRAS - The Online Journal of Recreation and Sport, Cilt:1, Sayı:1.

2.      Toros T, Türksoy A, Doğaner S. (2013), “Liderlik ve İçsel Motivasyonun Antrenörlük Deneyim Süresi Açısından Karşılaştırılması”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1.

3.      Temel C, Namlı A, Doğaner S, Balcı V. (2015), “Evaluation Of The Youth Camps as a Common Living Space”, Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:6, No:3, s.01-14.

4.      Temel C, Doğaner S, Namlı A,  Balcı V. (2015), “Evaluating the Leadership Behaviour of the Youth Camp Leaders According to the Participants”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s.211-219.

5.      Doğaner S, Balcı V. (2017), Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zamanlarında Egzersize Katılma Sıklıkları ve Nedenleri, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017, 15 (3), 119-128.

6.      Doğaner S, Balcı V. (2018), Effect of Regular Physical Activities On Individuals’ Stress, Happiness and Leisure Satisfaction Levels, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018, 16 (3), 132-148.

7.      Doğaner S, Kaplan M, Özbek O, (2018), Fitness Merkezlerinin İşletmecilik Sorunları ve Geleceğe Yönelik Planları: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 246-255.

8.      Arslan E, Namlı A.Y, Doğaner S, (2018) Üniversite Öğrencileri Neden Aktif Değiller? Katılımsal Engeller, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 140-150.

9.      Doğaner S, Kaplan M, (2019), Serbest Zaman Aktiviteleri Sektörü ve Spor Oyunları Ekonomisi: Spor Markaları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt: 6, Sayı:32, 221-232.

10.   Doğaner S, Özbek O, (2019), Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Etik  İlkelere Ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumlarına İlişkin Görüşleri, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 197-208.

11.   Doğaner S, Akman P, (2019), Özel Spor Merkezlerine Aktif Olarak Devam Eden Kişilerin Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 199-210.

12.   Özbek O, Doğaner S, (2019). Doping in sports: Athletes’ and coaches’ views. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 5(4), 163-174.

13.   Doğaner S, (2019). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Fiziksel Aktiviteye Katılmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 155-166.


ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRELERDE SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1.      Doğaner S, Balcı V. (2013), “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zamanlarında Egzersize Katılma Sıklıkları ve Nedenleri”, 55. ICHPER Dünya Kongresi, 19-21 Aralık 2013, İstanbul.

2.      Temel C, Namlı A, Doğaner S, Balcı V. (2014), “According to The Participants' Perceptions, Evaluation of Youth Camps in Turkey, As A Common Living Place”, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014, Konya.

3.      Temel C, Doğaner S, Namlı A, Balcı V. (2014), “Leadership Behaviors of The Youth Camp Leaders, Perception by Participant Evaluation”, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014, Konya.

4.      Namlı A, Doğaner S. (2016), “The Opinions Of The Organizational Climate And The Psychological Harassment By The Ministry Of Youth And Sports Staff”, 10. Uluslararası, Fiziksel Egzersiz, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, 18-20 Kasım 2016, Elazığ.

5.      Pehlivan E, Koçak F, Doğaner S. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları”, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01-04 Kasım 2016, Antalya.

6.      Koçak F, Doğaner S. (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarına Göre Algılanan Özgürlük”, 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21-23 Mayıs 2017, Bursa.

7.      Doğaner S, Altun A. (2017), Özel Spor Merkezlerinde, Pilates Egzersizlerine Devam Eden Bireylerin Katılım Nedenleri ve Pilatesin Yararlarına İlişkin Görüşleri, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya.

8.      Özbek O, Doğaner S. (2017), Sporda Doping Kullanımına ve Etkilerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya.

9.      Doğaner S, Balcı V. (2017), Düzenli Fiziksel Aktivitenin, Bireylerin Stres, Mutluluk Ve Serbest Zaman Doyum Düzeylerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017, Antalya.

10.   Doğaner S, Kaplan M, Özbek O. (2018), Fitness Merkezlerinin İşletmecilik Sorunları ve Geleceğe Yönelik Planları: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum.

11.   Arslan E, Namlı Y.A, Doğaner S. (2018), Üniversite Öğrencileri Neden Aktif Değiller? Katılımsal Engeller, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum.

12.   Koçak F, Gürbüz B, Doğaner S, Özbek O. (2018), Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları, Serbest Zaman Engelleri Ve Serbest Zaman İlgilenimi Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması, 31-Ekim 03 Kasım 2018, Antalya.

13.   Doğaner S, Özbek O, (2018), Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının, Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilere Göre, Öğretmenliğe Yönelik Tutumları Ve Mesleki Etik İlkelere İlişkin Görüşleri, 31-Ekim 03 Kasım 2018, Antalya.

14.   Doğaner S, Akman P, (2019), Özel Spor Merkezlerine Aktif Olarak Devam Eden Kişilerin Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi, 2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Bodrum.

15.   Doğaner S, Karakaya U, (2019), Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanlarına Yönelik Sıkılma Algıları, 2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Bodrum.

16.   Akoğlu H,E, Doğaner S, (2019), The Effect Of Social Media Use In Sports Purchasing In Academic Staff Of Sport Sciences, 2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Bodrum.

17.   Doğaner S, Akman P, (2019), Farklı Branşlara Sahip Lisanslı Sporcuların Algılanan Stres Düzeylerinin Belirlenmesi, 2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Bodrum.

18.   Kaplan M., Kaplan T.B., Doğaner S., (2019). Duygusal Manipülasyonun İş Performansı Üzerine Etkisi: Spor İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi, 28-29 Haziran 2019, Konya.

19.   Kaplan M., Kaplan T.B., Doğaner S., (2019). Animatörlerin Mizah Tarzlarının İş Performansı Üzerine Etkisi, Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi, 28-29 Haziran 2019, Konya.

 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER, ÇEVİRİLER

 

1.      Doğaner S, Sunay H. (2016), “Türk Spor Yönetimindeki Sorunlara Analitik Bakış”, Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu, s.767, Ankara.

2.      Özbek O, Koçak F, Demir İG, Ercan Ö, Doğaner S, Akansel B. (2017), “Sporun Yönetsel ve Sosyal Boyutları”, Gazi Kitabevi, Ankara.