DR.ÖĞR.ÜYESİ İSMAİL DOĞAN    
Adı : İSMAİL
Soyadı : DOĞAN
E-posta : dogan_ismail@hotmail.com
Tel : (0312) 310 32 80 - 1025
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Dr. İsmail DOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

E-Posta Adresi: dogan_ismail@hotmail.com
Telefon (İş): 3123103280-1025
Telefon (Cep): 5304104445

Öğrenim Bilgisi:

Lisans: Ankara Üniversitesi 1990

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi 1995

Doktora: Ankara Üniversitesi 2002

Görevler: Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hungaroloji Anabilim Dalı 1991

Yabancı Dil:

2001-KPDS Macarca Mayıs Dönemi: 90
1998-KPDS İngilizce Mayıs Dönemi: 71
2007-ÜDS İngilizce Mart Dönemi: 71.250
2019-YÖKDİL İngilizce İlkbahar: 77.5

Yönetilen Tezler:

Dilem Şahinler, Imre Kertész’in Romanlarında Yabancılaşma ve Kimlik, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (YL, Devam Ediyor)


Eserler:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. "Pál Sokağı Çocukları". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (21), 2016, ss. 283-289. (Yayın No: 4294446)

2. "Macaristan’da Aydınlanmanın Dili ve İdeolojisi". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53 (1), 2013, ss. 53-62. (Yayın No: 4294619)

3. "Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47 (2), 2007, ss. 1-12. (Yayın No: 4294481)

4. "Baranyai Decsi János’un Türk İmparatorluğu’nun Kroniği İsimli Manzum Tarihi". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46 (2), 2006, ss. 219-234. (Yayın No: 4294473)

5. "Macar Epik Şiir Geleneğinin Kökenleri". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2), 2004, ss. 1-20. (Yayın No: 4294459)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:

1. Macarların Kafkasya Merakı Nereden Kaynaklanıyor?. USBİK 2019, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), (Yayın No: 5095988)

2. Macar Edebiyatında Imre Thököly ve İzmit. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3, 1925-1931. 2015, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (Yayın No: 4294689)

3. Macaristan’da Ulus İnşası Sürecine Türkolojinin Etkisi. III. UluslararasıTürkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 1, 301-302. 2011, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (Yayın No: 4294647)


Kitap Çevirileri:

1. Chath, Géza. Afyon (2019). çev. İsmail Doğan, Can, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 174, ISBN: 978-975-07-3969-9, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4853995)

2. Rona-Tas Andras. Gyula Németh (2015). çev. İsmail Doğan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 60, ISBN: 978-975-16-3025-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1531270)

3. Bosnyak, Viktoria. Pericadı (2011). çev. İsmail Doğan, Can, Sayfa Sayısı 149, ISBN: 978-975-07-1296-8, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49070)

4. Lukacs, György. Tarihsel Roman (2010). çev. İsmail Doğan, Epos, Sayfa Sayısı 436, ISBN: 978-975-6790-72-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49064)

5. Bosnyak, Viktoria. Cinköpekler 1 Cesur Tomi (2010). çev. İsmail Doğan, Can, Sayfa Sayısı 75, ISBN: 978-975-07- 1225-8, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49066)

6. Vasary, Istvan. Eski İç Asya nın Tarihi (2003). çev. İsmail Doğan, Ötüken, Sayfa Sayısı 270, ISBN: 975-437-656-5, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49067)

7. Şemseddin Sami. Lisan (1997). çev. İsmail Doğan, Gündoğan, Sayfa Sayısı 96, ISBN: 975-520-145-9, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49068)

8. Şemseddin Sami. Kadınlar (1996). çev. İsmail Doğan, Gündoğan, Sayfa Sayısı 88, ISBN: 975-520-134-3, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 49069)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

1. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem, Bölüm adı: "János Arany’ın Dili", (2016). Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör:Ünal Kaya, Gonca Kişmir, Bülent Ayyıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 425, ISBN: 978-605-136-289-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No:
4294420)

2. Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm, Bölüm adı: "Geçmişe Yolculuk: İki Macar Milli Marşı", (2014). Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör:Ünal Kaya, F. Devrim Kılıçer, Yasemin Altaylı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 475, ISBN: 978-605-136-183-3, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1368820)

3. Türk Tarihinde Balkanlar. Balkans in the Turkish History, Bölüm adı: "Macaristan Nerededir?" (2013). Sakarya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Editör: Zeynep İskefiyeli, Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1465, ISBN: 978- 605-4735-15-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4294499)

4. A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság, Bölüm adı: "Dilettáns nyelv- és néprokonsági nézetek párhuzamai Törökországban és Magyarországon", (2010). Tinta Könyvkiadó, Editör: Honti László, Basım sayısı: 2, Sayfa Sayısı 345, ISBN: 978-963-9902-43-5, Macarca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4294393)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. "XIX. Yüzyıl Macar Tarihsel Romanında Türkler". Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu, 1996, ss. 393-406. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), (Yayın No: 4294640)

Verilen Dersler (Son Üç Öğretim Yılı):

2016-2017 Güz Dönemi

HUN111 Gramer I                                                                              6 saat

HUN117 Edebiyat Bilimine Giriş                                                       2 saat

HUN309 Klasik Macar Edebiyatı                                                       2 saat

HUN405 Macarca-Türkçe Edebi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN409 Modern Macar Edebiyatı                                                     2 saat


2016-2017 Bahar Dönemi

HUN110 Gramer II                                                                             6 saat

HUN214 Macar Edebiyatına Giriş                                                      2 saat

HUN306 Macarca-Türkçe Tarihi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN308 Türkçe-Macarca Tarihi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN310 Bilimsel Çalışma Yöntemi                                                   2 saat


2017-2018 Güz Dönemi

HUN111 Gramer I                                                                              6 saat

HUN117 Edebiyat Bilimine Giriş                                                       2 saat

HUN309 Klasik Macar Edebiyatı                                                       2 saat

HUN405 Macarca-Türkçe Edebi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN409 Modern Macar Edebiyatı                                                      2 saat

02085011 Macar Romanı Tarihi (YL)                                                2 saat


2017-2018 Bahar Dönemi

HUN110 Gramer II                                                                             6 saat

HUN214 Macar Edebiyatına Giriş                                                      2 saat

HUN306 Macarca-Türkçe Tarihi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN308 Türkçe-Macarca Tarihi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN310 Bilimsel Çalışma Yöntemi                                                   2 saat

02075008 Macar Romanı Tarihi (YL)                                                2 saat


2018-2019 Güz Dönemi

HUN111 Gramer I                                                                              6 saat

HUN115 Fonetik                                                                                 2 saat

HUN117 Edebiyat Bilimine Giriş                                                       2 saat

HUN 313 Macarca Tümce Türleri                                                       4 saat

HUN405 Macarca-Türkçe Edebi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN409 Modern Macar Edebiyatı                                                      2 saat


2018-2019 Bahar Dönemi

HUN110 Gramer II                                                                             6 saat

HUN214 Macar Edebiyatına Giriş                                                      2 saat

HUN306 Macarca-Türkçe Tarihi Metin Çevirileri                              4 saat

HUN310 Bilimsel Çalışma Yöntemi                                                   2 saat