ÖĞR. GÖR. KORCAN DOĞAN    
Adı : KORCAN
Soyadı : DOĞAN
E-posta : dogank@ankara.edu.tr, korcand@yahoo.com
Tel : +903123103280/1679
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 1979

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti

Medeni Durumu: Evli

Eğitim: 

Doktora:           Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015-

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, 2011

                          Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012-2015

Lisans:                Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, 2003

                            Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü, 2006

                            Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, 2010

Lise:                     Özel Yükseliş Koleji, Ankara

Ruhsatlar ve Sertifikalar:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, 2013

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası (Sınav aşamasında)

Proje Planlaması ve Yönetimi Sertifikası, 2004, TDV

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası, 2003, ATO

Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik 2002, TDV

Bilgisayar İşletmenliği, Etlik Bilgisayar Kursu

Dış Ticaret Eğitim Programı 1999, İGEME, KOSGEB

İş Deneyimi:

2018 - Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Öğretim Görevlisi

Kasım 2012 - Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Uzman

Kasım 2011 – Ekim 2012 Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret AŞ. Finans Sorumlusu

Mayıs 2007 -  Kasım 2011 Finansal Danışmanlık ve Serbest Muhasebeci Stajı

Ağustos 2006 - Mayıs 2007 TRNET ADSL Hizmetleri Sorumlusu

Ekim 2004 - Temmuz 2006  European Energy Systems Finansal Denetmen, Tahran, İran

Temmuz – Ağustos 2003 Dünya Bankası “Focus on Youth”  Projesi Danışmanı

2001 – 2003 ABB Besicilik İnşaat Mali ve İdari İşler Müdürü

Mart - Eylül 1998 Türk Dış Ticaret Vakfıİdari Görevler

2013 -   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü - Staj Koordinatörü


Dersler

-


YAYINLAR

Tezler

(2015). “Büyük verinin üniversite kütüphaneleri açısından önemi ve kütüphane hizmetlerinde kullanımı: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri örneği [The importance of big data for university libraries and its usage in library services: Ankara University Libraries case]”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Sacit Arslantekin)


Makaleler ve Basılmış Bildiri/Konferanslar

(2018).Doğan, Korcan ve İhsan Özkol. "Bilgi Merkezlerinde Görüntü Tanıma ve Duygu Analizi". III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, (Bilgi Merkezlerinde değişim ve Dönüşüm Süreci) Bildiriler Kitabı içinde (109-120). Yayl. Hazl.: Demet Işık, İhsan Özkol, Neslihan Er-Koçoğlu, Pelin Karcı Kandemir. Ankara: Detamat

(2016)."Büyük Veri: Önemi, yapısı ve günümüzdeki durum." Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile birlikte. DTCF Dergisi 56.1 (2016): 15-36.

Editörlük

(2018)."Uluslararsı Perspektiften Özel Arşivler." Ed.: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Kitap içinde Bölümler

(2018). Doğan, Korcan. "Birleşik Krallık ve Özel Arşivler". Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler içinde (45-51). Edi.: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/912.pdf

(2017). “Elektronik belge yönetimi, dijital arşivleme sistemleri ve büyük veri ” Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile birlikte. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 65-80. ss.


Atıflar

1. T. Demir and Ö. Deperlioğlu, "Contribution of improvements to E-learning systems while going from web 3.0 to web 4.0: Programming education example," 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, 2017, pp. 917-922.

2. GÖKER, H , TEKEDERE, H . (2017). FATİH Projesine Yönelik Görüşlerin Metin Madenciliği Yöntemleri İle Otomatik Değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (3), 291-299. DOI: 10.17671/gazibtd.331041 

3. ŞEN, A , SİLAHTAROĞLU, G . (2017). KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3 (2), 47-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ybs/issue/33128/368732

4. Alnıpak, Serdar, Faruk Alkan ve Gizem Günay. (2017). “Veri madenciliği, büyük veri,analizi ve RFID teknolojisi tabanlı konteyner limanları”. III. Ulusal Liman Kongresi Bildirileri 2-3 Kasım 2017 İzmir. 20 Mart 2018 tarihinde http://www.ulk2017.deu.edu.tr/007 adresinden alındı.

5. Alnıpak, Serdar ve Güler Bilen Alkan. (2017). “Sanayi 4.0’ın lojistik ve limancılık sektörüne etkileri”. III. Ulusal Liman Kongresi, 2-3 Kasım 2017 İzmir. 20 Mart 2018 tarihinde http://www.ulk2017.deu.edu.tr/006 adresinden alındı. 

6. Kaya, Mehmet Bedii. (2017)."Büyük Verinin Hukuki Boyutları". Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği : Yöntemler ve Yeni Yaklaşımlar içinde (181-192). Edi.: Şeref Sağıroğlu ve Orhan Koç. Ankara: Grafiker Yayınları.  24.09.2018 tarihinde http://bigdatacenter.gazi.edu.tr/wp-content/uploads/buyuk_veri_ve_acik_veri_analitigi.pdf adresinden alındı.

7. Düzgün, Oğuz. (2017). “Veri Madenciliği Yöntemleri ve İŞKUR İçin Uygulamaya Yönelik Model Önderisi”. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğü. Ankara. 24.09.2018 tarihinde https://media.iskur.gov.tr/15695/oguz-duzgun.pdf adresinden alındı.

8. Özdemir, İlhan, Şeref Sağıroğlu. (2018). Denetimlerde Büyük Veri Kullanımı Ve Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (2), 470-480. 24.09.2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/476624 adresinden alındı.

9. Aydinoglu, Arif Çağdaş, Rabia Bovkır. (2018). Management of Big Geographic Data for Smart City Applications. XXVI FIG Congress, 06-11-2018, Istanbul, Turkey.  24.09.2018 tarihinde http://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts06c/TS06C_aydinoglu_bovkir_9525.pdf adresinden alındı.

10. Soylu, Ali. (2018)."Data Mining and Its Consequences for the World of Entrepreneurship". Changing Organizations: From the Psychological and Technological Perspectives içinde (177-186). Edi.: Hakan Kapucu ve Cüneyt Akar. London: IJOPEC Publication Limited.  13.11.2018 tarihinde http://cudes2018.org/assets/201828_all.pdf#page=178 adresinden alındı.

11. Erturan, İ. E., Ergin, E. (2018). Büyük Verinin Muhasebe ve Denetim Alanlarına Uyumu. ASOS Journal (The Journal of Academic Social Science), 1 (81), 208-222. DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14255. 29.11.2018 tarihinde http://www.asosjournal.com/Makaleler/1760658602_14255%20%C4%B0lkay%20Ejder%20ERTURAN.pdf adresinden alındı.

13.Atalı, Levent. (2018)."sporda Büyük Veri Kullanımının İncelenmesi". 16. Spor Bilimleri Kongesi Tam Metin Bildiri Kitabı içinde (1997-2000). Antalya.  27.12.2018 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/329882033_Sporda_Buyuk_Veri_Kullaniminin_IncelenmesiBigdata adresinden alındı


Uluslararası Hakemli Dergi Hakemliği

Türk Kütüphaneciliği Dergisi (2018). 

Bilgi Dünyası Dergisi (2019).