DR. ÖĞR. ÜYESİ LEVENT DOĞANKAYA    
Adı : LEVENT
Soyadı : DOĞANKAYA
E-posta : dogankaya@ankara.edu.tr
Tel : (312) 5961439
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/levent-dogankaya
Kişisel Akademik Bilgiler


Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2010

 

Yayınlar

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Doğankaya, L (2017).  Effects of Dietary Probiotic Supplementation on Growth of Gold Fish (Carassius auratus L. 1758).  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(2), 335-341., Doi: 10.21597/jist.2017.154

Dogankaya, L. and Bekcan, S. 2012. Genetic Diversity among Wild and Cultured Stocks of Sparus aurata in Turkish Mediterranean Coasts Revealed by Mitochondrial DNA Sequences. Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, IJA_64.2012.708, 5 pages

Atar, H.H., Bekcan, S., Doğankaya, L.2009. Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 23(4), 1509-1514

Seçer, S., S. Bekcan, A. Topçu, L. Doğankaya, Ö. Zencir, S. Seçer Ve M. Kındır 2008. Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim Ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 (3): 203-312

Bekcan, S., Doğankaya, L., Çelik Çakıroğulları, G. 2006. Growth and Body Composition of European Catfish (Silurus glanis L.) Fed Diets Containing Different Percentages of Protein. The Israeli Journal of Aquaculture, BAMIDGEH 58 (2): 137-142.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Doğankaya Levent, Özkan Cem,Atay İsmail (2017).  Possible Replacement of Fish Meal with Moths (Lepidoptera) In Aquatic Feeds.  28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture And Food Industry, 22-22. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Doğankaya Levent, Atay İsmail,Özkan Cem (2017).  From Waste to Feed: Promoting Alternative Protein Sources for Fish.  2nd International Balkan Agriculture Congress, 416-416. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Doğankaya Levent (2016).  Effects Of Binaural Beats On Skin Color In Zebra Fish  Danio rerio.  Aquaculture Europe 2016 Conference (Tam Metin Bildiri/Poster)

Doğankaya Levent, Özkan Cem (2016).  Balık Yemlerinde Alternatif Hayvansal Protein Kaynaklarının Geliştirilmesi - Promoting Alternative Protein Sources for Fish Feeding.  Iv. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı (Tam Metin Bildiri/Poster)

Demir Ayşe Nilsun, Doğankaya Levent, Coşkun Tolga (2015).  Effects Of Microalgae On Fish Reproduction, Egg Yield And Larval Development.  International Congress On Applied Biological Sciences (/)

Doğankaya Levent, Gültekin Tansu, Murat İslam, Genç Ercüment (2015).  Effects of dietary fishmeal replacement by super worm Zophobas morio meal on liver and intestine histology of rainbow trout fry Oncorhynchus mykiss.  International Congress on Applied Biological Sciences (Özet Bildiri)

Doğankaya, L., TOPÇU, A. 2010. Natural Astaxanthin Sources for Organic Aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus.

B. Gómez-Gil, L. Dogankaya, D. Furones, N. Duncan, E. Salas, I.García de la Banda, J.P. Cañavate, C. Lobo y A. Roque. Análisis de vibrios aislados del lenguado (Solea senegalensis) obtenidos de tres localidades en España. VII Reunión Científica Microbiología del Medio Acuático Sociedad Española de Microbiología Bilbao 2008.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S. (2014).  Döllenmeden Sonra Farklı Zamanlarda Uygulanan  Basınç ve Sıcaklık Şoklarının Gökkuşağı Alabalıklarında  Oncorhynchus mykiss  W  1792  Triploid Üretimine Etkileri.  SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(2), 35-43. (Kontrol No: 1996053)

Dogankaya, L. and Bekcan, S.  2007. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Genetik Tekniklerin Uygulanması. Ziraat Mühendisliği 348: 10-13

Atar, H.H. ve Doğankaya, L. 2006. AB’ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu. Ziraat Mühendisliği 346: 4-9

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Yavuzcan H., Korkmaz A. Ş., Doğankaya, L. ,Altan Ö. (2015).  Su Ürünleri Üretim ve Tüketim Projeksiyonları.  Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 2, 931-942. (Tam Metin Bildiri/)

Coşkun, T. ve Doğankaya, L. 2013. 35 Yıllık Yolculuk. 3. Ulusal alabalık Kongresi. 24-26 Mayıs, Kastamonu. (poster bildiri)

Doğankaya, L., Seçer, F., Kaynar, T. ve Genç, E. 2013. Yeme İlave Edilen Mannan Oligosakkarit (MOS)’in Xiphophorus helleri (Poecilidae)’nin Büyüme, Karaciğer ve Barsak Histolojisine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 30 Mayıs – 1 Haziran,  Erzurum. (sözlü bildiri)


Seçer, F., Genç, E., Doğankaya, L., Yavuzcan, H., Kaynar, T. ve Coşkun, T. 2012. Ankara İli Akvaryum İşletmelerinden Temin Edilen Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Crusracea: Decapoda)’den Döl alınması: Avantaj ve Dezavantajları. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. Eskişehir. . (sözlü bildiri)


 Bekcan, S., Keskin, E., Doğankaya, L. 2012. Genetic Variation between Wild and Cultured Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Populations in Turkish Marine Waters. Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı, 24-25 Mayıs, Bodrum (Sözlü/Tam Metin).

 

L.Doğankaya, S. BEKCAN 2011. Türkiye Kıyılarındaki Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Yakınlıklarının Mitokondriyal Sitokrom-b geni Üzerinden Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011, Antalya. (poster bildiri)

Fakıoğlu, Ö., Doğankaya, L., Zencir, Ö. 2010. Göllerde Toksin Üreten Fitoplanktonların Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum. (poster bildiri)

Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. 2010. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010, Ankara. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L., BEKCAN, S. 2009. Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür ve Doğal Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Analizi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16 Aralık 2009, Antalya. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L. 2009. Transgenik Canlıların Su Ürünleri Sektöründeki Yeri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009, Rize. (poster bildiri)

 

Diğer yayınlar

 

Doğankaya, L. (2017).  Balık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynağı Arayışı.  Tarım ve Mühendislik(116-117), 81-83.

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Marine Fish Hatcheries in Turkey. Hatchery International 6 (2) March-April: 13-15

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Freshwater Hatcheries Raising Rainbows in Turkey. Hatchery International 6 (3) May-June: 25-29

 

Projeler

 

Ülkemizde Bulunan Tatlısu Midyelerinde  Unio sp   Kabuk DNA sı ile Tür Teşhisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 09/11/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Kurtboğazı Baraj Gölü ve İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde Örnekleme ve İnceleme, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 05/11/2015 - 25/04/2016 (ULUSAL)

Böcek Bazlı Yerli Akvaryum Balığı Yemi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, , 01/07/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Nehir Havzalarında Modelleme Çalışmasına Yönelik Göllerde ve Nehirlerde Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme  Ankara Çayı ve Asartepe Barajı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 27/04/2015 - 27/04/2016 (ULUSAL)

Binoral Ritimlerin Zebra Balıklarında  (Danio rerio  Hamilton 1822)  Büyümeye Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 01/11/2015 - 03/03/2017 (ULUSAL) 

Tilapya (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Monoseks Yavru Üretimi ve Kapalı Dolaşımlı sistemlerde Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması (TAGEM-12/ARGE/18). Araştırmacı, 2012.

Türkiye’de Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L.) Balıklarının Kültür ve Doğal Populasyonları Arasındaki Filogenetik Farklılıkların Mitokondriyal Gen Bölgelerinin DNA Dizi Analizleri ile Tanımlanması (TÜBİTAK-108O482). Araştırmacı, 2008.

Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi (Ankara Üniversitesi BAP). Araştırmacı, 2006.

Farklı Hormonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Cinsiyet Dönüşümüne Etkisi ve Dişi Populasyon Üretimi (TÜBİTAK-104V141). Araştırmacı, 2005.

 

 

İdari Görevler

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı (2014-2017)

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdür Yardımcısı (2014-2018)

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Koordinatörü  (2012-2017).

Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Bologna Temsilcisi (2014-)

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

EAS - European Aquaculture Society

 

Ödüller

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2012)

 LLP-Erasmus Staj Hareketliliği Bursu (2007)