ARŞ.GÖR. DOĞUKAN KAYA    
Adı : DOĞUKAN
Soyadı : KAYA
E-posta : dogukankaya@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 14 38
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

 

ADI SOYADI: Doğukan KAYA

DOĞUM YERİ/TARİHİ: ANKARA/12.07.1990

UNVANI: Araştırma Görevlisi

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Su ürünleri

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

2010-2014

Yüksek Lisans

Su ürünleri

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Su Ürünleri Anabilim Dalı

2014-2016

Doktora

Su ürünleri

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Su Ürünleri Anabilim Dalı

2016- Devam ediyor

 

Yabancı Dil: 

Sınav

Puan

Tarih/Dönem

YDS

72.5

2014 Sonbahar

YÖKDİL

87.5

2018 Mart

 

Yüksek Lisans Tezi: 

KAYA, D. 2016. Almus Baraj Gölü (Tokat) Gökkuşağı Alabalığı Kafes İşletmelerinin Sediment Kalitesine Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı. Ankara.

Danışman: Prof. Dr. Serap PULATSÜ

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1. Batı Göleti (Çifteler-Eskişehir) Yüzey Sedimenti: Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Bakterilerinin Dağılımı ve Farklı İndekslerin Kullanımı (BAP-17B0759001)-Araştırmacı

2. Karaova Baraj Gölü’nde (Kırşehir) Taşıma Kapasitesi ve Bir Kafes İşletmesinde Sedimente İlişkin Çevresel Kalite Parametreleri. (BAP- 15H0759001)-Araştırmacı

3. Almus Baraj Gölü’nde (Tokat) Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin    Sedimente Etkisi (TÜBİTAK/ÇAYDAG-115Y115)-Bursiyer

4. Furukto-oligosakkarit, Galaktooligosakkarit ve Mannanoligosakkarit Katkılarının Karabalık (Clarias gariepinus) Larvalarının Büyüme Performansı, Karaciğer ve Bağırsak Histolojisi Üzerine Etkileri. TAGEM/15- ARGE/26, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Araştırmacı

5. Yeşil Kaplan Karidesi (Penaeus semisulcatus) İçin Biyoyumak Uygulamasının Değerlendirilmesi: Farklı Stok ve Yemleme Oranlarının Etkileri (TUBİTAK/TOVAG-118O096)-Bursiyer

 ESERLER

 A. Uluslararası hakemli dergilerde ve SCI kapsamında yayımlanan makaleler: 

1. KAYA, D., & PULATSÜ, S. 2019. İç sularda kafeslerde sürdürülebilir yetiştiricilik: Sediment etkileşimi. Acta Aquatica Turcica, 15(1), 91-98.

2. KAYA, D., GENC, M. A., AKTAS, M., EROLDOGAN O. T., AYDIN F. G., & GENC, E. 2019. Effects of Biofloc Technology (BFT) on Growth of Speckled Shrimp (Metapenaeus monoceros). TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ-Journal of Agricultural Sciences, 25(4), 1-7. doi: 10.15832/ankutbd.499136

3. PULATSÜ, S., KATIRCIOĞLU, H., TOPÇU, A., KAYA, D. 2018.  Evaluation of Bacteria Abundance and Sediment-Water Quality Parameters in a Spring Originated Shallow Pond Sediment. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 7 (06): 784-792. 

4. KAYA, D., GENÇ, E. 2018. Biofloc technology in aquaculture. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(2), 219-225. DOI:10.12714/egejfas.2018.35.2.16

5. GENC, E., KESKİN, E., DEVAL, M. C., OLGUNER, M. T., KAYA, D., BAŞUSTA, N. 2017. Occurrence of trypanorhynch cestod (parasite larvae) in blackmouth catshark, Galeusmelastomus Rafinesque, 1810 (Scyliorhinidae) from Gulf of Antalya, Turkey. Journal of Black Sea / Mediterranean Environment. 24 (1): 80-85. 24, 1: 80-85

6. KOYUNCU, C. E., KAYA, D., ÖZER, S., BARIŞ, M., GENÇ, Ercument. 2017. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. Acta Biologica Turcica30(4), 152-156. 

7. TOPÇU, A., PULATSÜ, S., KAYA, D. 2017. Effect of Rainbow Trout Cage Culture on Sediment Phosphorus Release in Almus Dam Lake (Tokat). Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 201-208.

8. KAYA, D., PULATSÜ, S. 2016. Sediment-Focused Environmental Impact of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Cage Farms: Almus Dam Lake (Tokat). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 17: 345-352. DOI: 10.4194/1303-2712

9. PULATSÜ, S., KAYA, D. 2016. Estimation of local environmental condition and holding density in rainbow trout cage culture (Karaova Dam Lake, Turkey). Ege Journal of Fisheries an Aquatic Sciences. 33(4): 313-320. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.4.02

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. PULATSÜ, S., KAYA, D. 2016. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Beslemenin Çevresel Boyutu. Türkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics. 2 (1): 33-41.

 C.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Genc, E., Kaya, D., Dincer, S., Genc, M.A., Aktas, M. 2018. Biofloc Application in Narrow-Clawed Crayfish

(Astacus leptodactylus) Culture: Preliminary Results. 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 21-23 November, Ankara, Turkey.

2. Bozkurt, A., Bozça, M., Kaya, D. 2018. Zooplankton Fauna of Two Streams in Hatay (Turkey). 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 21-23 November, Ankara, Turkey.

3. Kaya, D., Topçu, A., Pulatsü, S. 2018. Estimation of sediment pollution status in a spring originated shallow pond. International Symposium Ecology, 19-23 June, Kastamonu, Turkey.

4. Erbatur, İ., Yağcı, A., Ceylan, M., Yağcı, M. A., Bilgin, F., Kaya, D., YILMAZ, H., GENÇ, E. 2018. The Status of Lernaea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Infestation in Endemic Species: Anatolian Minnow (Pseudophoxinus anatolicus, Hanko 1925). International Symposium Ecology, 19-23 June, Kastamonu, Turkey.

5. Genc, E., Keskin, E., Deval, M. C., Olguner, M. T., Kaya, D., Basusta, N. 2017. Occurrence of Trypanorhynch Cestod (Parasite Larvae) in Blackmouth Catshark, Galeus melastomus Rafinesque, 1810 (Scyliorhinidae) from Gulf of Antalya, Turkey. International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), July 05-08, Minsk, BELARUS.  

6. Genç, E., Kaya, D., Qaranjiki, S., Güroy, D., Genç, M. A. 2017. Effects of Different Dietary Oligosaccharides on Growth of Clarias gariepinus in Recirculated Aquaculture System: Preliminary results. I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4-6 October, Isparta, Turkey.

7. Genç, E., Kaya, D. 2017. Antibiotic Usage; Aquaculture Awareness. I International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4-6 October, Isparta, Turkey.

8. Genç, E., Kaya, D., Eken, M. D. 2017. Assessment of Heavy Metal Accumulation in Hysterotylacium aduncum (Nematoda) and its Sparid Hosts; Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) and Red Sea Bream (Pagellus erythrinus) from Iskenderun Bay, Turkey. The International İskenderun Bay Symposium, 11-13 October, Iskenderun, Hatay, Turkey.

9. Topçu, A., Kaya, D. 2017. Ecological Risk Assessment and Seasonal-Spatial Distribution of Some Trace Elements from Surface Sediment:Eutrophic-Shallow Mogan Lake, Turkey, International Congress on Chemistry and Materials Science, 5-7 October, Ankara, Turkey.

10. Oral, M., Elmas, A. A., Genç M. A., Kaya, D., Genç, E. 2017.  An Artificial Intelligence Based Fisheries Research on the Evaluation of Gnathiid Parasitism in Goldblotch Grouper of Iskenderun Bay. The International İskenderun Bay Symposium, 11-13 October, Iskenderun, Hatay, Turkey.

D.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kaya, D., Pulatsü, S. 2017. Almus Baraj Gölü (Tokat)’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği-Sedimentin Kirlenme Durumu. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül, Sinop, Türkiye.

2. Topçu., A, Pulatsü, S., Kaya, D. 2016. Almus Baraj Gölü'nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği: Sedimentten Fosfor salınımının Araştırılması. Afyon.

3. Genç, E., Kaya, D. 2014. Akvaryum Balıkları Hastalıkları: Farkındalık. Akavaryum Balıkları Çalıştayı, Antalya.