PROF.DR. GÜLLÜ İŞTAR DOLAPÇI    
Adı : GÜLLÜ İŞTAR
Soyadı : DOLAPÇI
E-posta : dolapci@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958072
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ