PROF.DR. FATMA SARA DOLAR    
Adı : FATMA SARA
Soyadı : DOLAR
E-posta : dolar@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 11 17
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Bilimdalı: Fitopatoloji

Yabancı Dil: İngilizce

 Uzmanlık Alanları: Konukçu-Patojen İlişkileri, Bitkilerde Hastalık Mekanizmaları, Bitkilerde Görülen Fungal Hastalıklar, Fitotoksinler, Baklagil ve Sebze Hastalıkları

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof.Dr. 2003                     Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 

Doç.Dr. 1997                     Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 

Yrd.Doç.Dr. 1995             Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 

Dr. 1991                             Ankara Üniversitesi, Fen Bil.Enst. Fitopatoloji Anabilim Dalı

“Nohutlarda Antraknoza Neden Olan [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]

Dayanıklılıkta Phytoalexinlerin Rolü Üzerinde Araştırmalar”

 

Araş.Gör. 1986                   Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 

Yüksek Lisans 1985            Ankara Üniversitesi, Fen Bil.Enst. Fitopatoloji Anabilim Dalı,

“Çeltik Kök Çürüklüğü Etmeni Gibberella fujikurboi (Saw.) Wr. (Fusarium

moniliforme Sheld.)’nin Suni Besin Ortamında Giberellik Asit Salgılaması İle

Patojenisitesi Arasındaki ilişkinin Araştırılması”

 

Lisans 1982                            Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

 

 

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 Türkiye Fitopatoloji

Derneği Biyolojik Mücadele Derneği

 

Verdiği Lisans Dersleri

Fitopatoloji

Bahçe Bitkileri Hastalıkları I

Bahçe Bitkileri Genel Hastalıkları

Verdiği Lisansüstü Dersler

 Mikorhizalar

Konukçu Patojen İlişkileri

Bitki Hastalıklarında Özel Mekanizmalar

Yurt Dışı Görevleri: -

-Toronto-KANADA Toronto University, Department of Botany, Plant Pathology, KANADA (Doktora tez çalışmaları için 14 ay süreyle, 1989-1990)

 - Faisalabad-PAKİSTAN islam Konferans Örğütü Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komitesi (COMSTECH) tarafından düzenlenen “ Agroclimatology, Pests and Diseases and Their Control” konulu kurs ( 10 gün, Kasım 1992).

 - Swansea-Galler- İNGİLTERE The School of Biological Sicences University of Wales, Swansea, Wales, Ingiltere ( “Nohutlarda Yanıklık Hastalığına Lokal ve Sistemik Dayanıklılık Mekanizmaları” konulu ortak proje kapsamında, 1 ay süreyle, Mayıs 1998)

 - Londra- İNGİLTERE University College of London, Department of Biology, London, İngiltere ( “Disease Resistance Mechanisms and Productivity in Turkish Crop Plants” konulu British Council tarafından desteklenen ortak proje kapsamında “Ascochyta rabiei (Nohut Yanıklığı) hastalık etmenlerinin hızlı tanısında PCR ve diğer moleküler tekniklerin kullanımı, A.rabiei’nin farklı izolatlarının DNA Sekanslarının belirlenmesi ve bu fungusun mutantlarının elde edilmesi “ çalıĢmalarının yapılması için 6 ay süreyle, Mart-Eylül 1999).

 - Londra-İngiltere ,University College of London, Department of Biology, London, Ġngiltere (Kasım, 2000).

- Cordoba-İspanya, University of Cordoba, (Mayıs, 2001)

 - Dijon-Fransa (Haziran 2004)

 - Amsterdam- Hollanda (Kasım 2007) - Cordoba- İspanya, University of Cordoba, (Nisan, 2012)

 - Saraybosna-Bosna-Hersek (Ekim 2013)

 - Saraybosna-Bosna-Hersek (Ekim 2014)

 - Bükreş-Romanya (Haziran 2015)

 -Kıev-Ukrayna (Eylül 2018)

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

· Tuğçe Erzurum, 2013. Gerbera (Gerberae jamesonii)’da Görülen Fungal Hastalıklar.

 · Razieh Ebrahimzadeh, 2013. Elmalarda Phytophthora Türlerinin Neden Olduğu Hastalıklar

· Çağrı Civan, 2012. Çileklerde Hasat Sonrası Görülen Hastalıklar.

 · Elif Bayazit, 2011. Tahıllarda Gaeumannomyces Kök ve Kök Boğazı Hastalıkları.

· Birsen Kılıcan, 2011. Finike Ġlçesi Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Hıyarda Sorun Olan Fungal Yaprak Hastalıkları.

· Gamze Erdurmuş, 2008. Sarımsakta Fungal Etmenlerin Neden Olduğu Kök ve kök Boğazı Hastalıkları.

· Gamze Esin Gezek, 2008. Havuçlarda Görülen Yaprak Yanıklık Hastalıkları.

 · AşĢe Efe, 2007. Cevizlerde Görülen Fungal Hastalık Etmenleri.

· Filiz Solak Karapınar, 2006. Soğanlarda Görülen Fungal Hastalıklar.

 · Özge Akbaş, 2006. Kültürel Önlemler ve Pestisit Uygulamalarının VAM Funguslarına Etkisi.

Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

· Nergiz Zeynep Yeğin, 2015. Kırşehir ve Kırıkkale İlleri Buğday ve Arpa Ekim Alanlarında Görülen Kök Hastalıklarının Tespiti.

 · Senem Tülek, 2010. Ankara ili Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Yaygınlık Oranlarının Saptanması.

· IĢıl Babalıoğullu, 2003.Nohutlarda Ascochyta Yanıklık Etmeni (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.)'nin Türkiye'deki Mevcut patotiplerinin Belirlenmesi

· Ayfer Martin, 2003. Yerli Nohut Çeşitlerinin Fusarium oxysporum f.sp. ciceris Irklarına Karşı Reaksiyonları

· Harun Bayraktar, 2001. Nohutlarda Antraknoza (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. karşı Dayanıklılığın Salisilik Asit Uygulaması İle Teşvik Edilmesi.

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

· Filiz Ünal, 2013. İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi.

 · Arzu Sezer, 2012. Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi.

 · Göksel Özer, 2009. Nohut Yanıklık Etmeni Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.’nin Patotiplerinin Moleküler Yöntemler İle Belirlenmesi.

· Muharrem Türkkan, 2008. Türkiye’deki Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Patotiplerinin Ürettiği Solanopyrone Toksinlerinin Belirlenmesi.

· Harun Bayraktar, 2006. Nohutlarda Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Funguslar Arasındaki Genetik Farklılığın Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi.

Devam Eden Araştırma Projeleri

·Uşak, Kütahya, Isparta ve Denizli İllerinde Nohutta Sorun Olan Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Karakterizasyonu ile Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Destekleyen : Diğer (2017-   ).

·Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers)’ e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi. Destekleyen : Diğer (2015-   ).

•Marullarda Sclerotinia sclerotiorum ve Sclerotinia minor Tarafından Oluşturulan Beyaz Çürüklük Hastalığının Yaygınlığı, Misel Uyum Gruplarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması. Destekleyen : Diğer (2018-    ).

•Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi, Destekleyen : Diğer (2015-    ).

Tamamlanan Araştırma Projeleri

· Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi. Destekleyen : Diğer (2015-2018).

· Türkiye’deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması.  Destekleyen : TUBITAK (2014-2017).

· İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının Klasik - Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların Belirlenmesi. Destekleyen : TUBITAK (2011-2014).

 · Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Yaygınlık Oranlarının Saptanması Destekleyen : Diğer (2008-2014).

 · Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Destekleyen : BAP (2008-2011)

 · Türkiye’nin Önemli Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fusarium oxysporum f.sp.cepae İzolatlarının Genetik Karakterizasyonu. Destekleyen : BAP (2009-2011)

 · Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.'ın Türkiye'deki Irkları ve Solanopyrone Toksin Üretiminin Belirlenmesi. Destekleyen : TUBITAK (2005-2008)

· Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fungal Kök Çürüklüğü Etmenleri Arasındaki Genetik Farklılığın Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Destekleyen : BAP (2005-2008)

 · GEN-PRO: Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma İşbirliği Ağının Oluşturulması Destekleyen : DPT (2004-2007)

 · Nohutla Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. ciceris) ve Ascochyta Yanıklığının (Ascochyta rabiei) Moleküler Yöntemlerle Hızlı Tanısı, Patotiplerinin Ayrımı, Moleküler Karakterizasyonları. Destekleyen : BAP (2004-2007)

 · Nohutlarda Solgunluğa Neden Olan Fusarium oxysporum f.sp. ciceris’in Türkiye’deki Mevcut Patotiplerinin Random Amplified Polymorfic DNA (RAPD) Yöntemi İle Saptanması. Destekleyen : BAP (2003-2006)

 · Solanaceae Familyası Majör Fitoalexinlerinin Hücre Süspansiyon Kültüründe Üretilmesi. Destekleyen : BAP (2002-2006)

· Development of Integrated Pest Management and Biotechnological Techniques to Control Ascochyta Blight of Chickpea. Destekleyen : Avrupa Birliği (1999-2004).

· Bazı Bitkisel Artıkların Biberlerde Kökboğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici Leon.)’na Etkisi. Destekleyen : TUBİTAK (1997-2000)

· Local and Systemic Defence Mechanisms in Chickpea Infected with Ascochyta rabiei (Chickpea Blight). Destekleyen : British Council (1997-2000)

· Disease Resistance Mechanisms and Productivity in Turkish Crop Plants. Destekleyen : British Council (1997-2001)

· Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass.)Labr.)’na Dayanıklı ve Duyarlı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Yaprak ve Gövdelerinin Anatomik, Morfolojik ve Sitolojik Yapılarının Karşılaştırılması. Destekleyen : BAP (1994-1999)

 · Ankara İlinde Elma Bahçelerinde Entegre Savaşım Modeli Oluşturulması ve Uygulaması Üzerinde Araştırmalar.(1991-1995) Destekleyen : TUBITAK (1991-1995).

 

YAYIN LİSTESİ

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

·         SEZER, A., DOLAR, F.S. and ÜNAL F.,  2017. First report of Colletotrichum fioriniae infection of hazelnut., Mycotaxon. 132(3:)495-502.

·         SEZER, A.  DOLAR, F.S. LUCAS, S. J,  KÖSE Ç  and  GÜMÜŞ E. 2017. First report of the recently introduced, destructive powdery mildew Erysiphe corylacearum on hazelnut in Turkey.  Phytoparasitica.,45:577-581.

·         SEZER, A. ve DOLAR, F.S. 2012. Colletotrichum acutatum, A new pathogen of hazelnut. J Phytopathol. 160 (7-8):428-430.

·         ÜNAL, F. and DOLAR, F.S. 2012. First report of Rhizoctonia solani AG 8 on wheat in Turkey. J .Phytopathol.,  160(1):52-54.

·         BAYRAKTAR, H. and DOLAR, F.S. 2012. Pathogenıc variability of Fusarıum oxysporum f. sp. ciceris isolates from chickpea in Turkey. Pak. J. Bot., 44(2): 821-823, 2012.

·         TÜRKAN, M., DOLAR, F.S., ŞENYUVA, H.Z. and ÖZCAN, S. 2011.Determination and identification of the  solanapyrone and new metabolites from Ascochyta rabiei. Žemdirbystė=Agriculture, 98(4 ) 439:444.

·         BAYRAKTAR, H. TÜRKAN M  and DOLAR, F.S., 2010. Characterization of Fusarium oxysporum f. sp. cepae from onion in Turkey based on vegetative compatibility and rDNA RFLP analysis. J Phytopathol.,158 (10): 691-697.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S., 2011.Molecular Identification and genetic diversity of Fusarium species associated with onion fields in Turkey. J Phytopathol. 159 (1)28-34.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S., 2009. Genetic diversity of wilt and root rot pathogens of chickpea as assessed by RAPD and ISSR. Turkish Journal of Agrıculture and Forestry, 33(1): 1-10.

·         TURKKAN, M., DOLAR, F.S., 2009. Determination of pathogenic variability of Didymella rabiei, the agent of Ascochyta blight of chickpea in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 33(6)585-591.

·         TURKKAN, M., DOLAR, F.S.,2008. Fitotoxinlerin bitki hastalıklarındaki rolü. Journal of Agricultural Sciences. 14 (1):87-94.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S. 2008. Genetic diversity of wilt and root rot pathogens of chickpea as assessed by RAPD and ISSR. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 32, 1-10.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S. and MADEN S. 2008.Use of RAPD and ISSR markers in detection of genetic variation and population structure among Fusarium oxysporum f.sp. ciceris isolates on chickpea in Turkey. J. of Phytopathol., 156(3):146-154.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S. and TÖR M., (2007). Determination of genetic diversity within Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the pathogen of ascochyta blight of chickpea in Turkey. J. of Plant Pathology, 89(3):341-347.

·         BAYRAKTAR H., DOLAR, F.S and MADEN S., 2007. Mating type groups of Ascochyta rabiei (Telemorph: Didymella rabiei) the causal agent of chickpea blight in Central Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31 (1):41-46.

·         TÜRKKAN, M. ve DOLAR, F.S., 2007. Nohut yanıklık etmeni Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.’nin solanopyrone üretiminin saptanmasında spektrofotometrik yöntemin kullanılması. Journal of Agricultural Sciences,13(4):405-408.

·         DEMİRCİ, F. and DOLAR, F.S., 2006. Effects of some plant materials on Phytophthora blight (Phytophthora capsici Leon.) of pepper. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30 (4):247-252.

·    DEMİRCİ, F.,BAYRAKTAR, H., BABALIOĞULLU, I., DOLAR F. S. and MADEN, S., 2003. In vitro and in vivo effects of some fungicides against chickpea blight pathogen, Ascochyta rabiei. J. Phytopathol., 151:519-524.

·         ILARSLAN, H. and DOLAR, F.S. 2002. Histological and ultrastructural changes in leaves and stems of resistant and susceptible chickpea cultivars to Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. J.Phytopathol., 150 (5) 340- 348.

·         DOLAR, F.S. and NIRENBERG, H.I., 1998. Cylindrocarpon tonkinense Bugn.- A new pathogen of chickpea. J. Phytopathol., 146(10):521-523.

·         DOLAR, F.S. ve GÜRCAN, A.,1995. Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass.)Labr’na dayanıklı ve duyarlı nohut hatlarında fızyolojık farklılıklar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 19(1):31-37.

·         DOLAR, F.S., TENUTA, A. and HIGGINS, V.J.,1994. Detached leaf assay for screening chickpea fo resistance to ascochyta blight. Canadian Journal of Plant Pathology 16(3):215-220.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·         EBRAHİMZADEH R., DOLAR F.S., SÖNMEZ K AND  ELLİALTIOĞLU Ş.Ş. 2018.  Method Optimization Studies on Inoculation and Isolation of the Causal Agent of Lettuce Downy Mildew (Bremia lactucae). International Journal of Forestry and Horticulture, 4(2):1-6.

·         KIRAN S., ELLİALTIOĞLU Ş.Ş., ÜSTÜN A.S., MEHMETOĞLU Ü, BAYRAKTAR H and DOLAR F.S., 2017. Phytoalexin Accumulations in the Callus Culture of Two Eggplant Genotypes by using Verticillium dahliae Kleb. Elicitor. International Journal of Forestry and Horticulture, 3(3):1-8.

·         SEZER, A. and DOLAR, F. S. 2015. Determination of Pestalotiopsis sp. causing disease on fruit clusters in hazelnut growing areas of Ordu, Giresun and Trabzon Provinces in Turkey. Agriculture and Forestry,61(1):183-188.

·         MADRĠD E., BOUHADĠDA, M., DOLAR F.S, KHARRAT, M.,HOUASLI C. and RUBIO J.,2015. Chickpea Production in the Mediterranean Basin, Legume Perspectives, 10:5-7.

·         TÜLEK, S. and DOLAR, F.S.,2015. Detection and identification of Alternaria species causing diseases of carrot in Ankara province, Turkey . Published in Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LIX:263- 268. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest.

·         ÖZER, G. BAYRAKTAR, H. and DOLAR, F.S., 2012. Genetic diversity and mating-type distribution within populations of Ascochyta rabiei in Turkey. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 82(1).

·      DOLAR, F.S. and DEMİRCİ, F., 1996. A laboratory study of the effect of crop residues on some chickpea pathogens. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter, No.3:35-36.

·         DOLAR, F.S.,1996. Survey of chickpea diseases in Ankara, Turkey. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter, No.3:33-34.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

·         YEĞİN,N.Z.,  ÜNAL, F., TEKİNER N., DOLAR F.S., 2017.First Report of Fusarium redolens Causing Root and Crown Rot of Barley (Hordeum vulgare) in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology, 3, 101-105.

·         ÜNAL, F., DOLAR, F.S., AKAN K.,2015. Bazı Buğday Çeşitlerinin Patojen Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55 (3):225-237.

·         ÜNAL, F., BAYRAKTAR, H.,YILDIRIM A.F., AKAN K., DOLAR, F.S. 2015. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray İlleri Buğday Ekim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi.     Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55 (2):107-122.

·         ÜNAL, F., DOLAR, F.S.,YILDIRIM A.F., DEMİRCİ  E. 2014. Isolation and Identification of Binucleat Rhizoctonia spp. from Wheat Field Soils in the Central Anatolia Region, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2: 1933-1938.

·         TÜLEK, S. ve DOLAR, F.S .2012. Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Yaprak Hastalıklarını Belirlenmesi ve Yaygınlık Oranlarının Saptanması. Bitki Koruma Bülteni, 52(2) 249-259 .

·            SEZER, A. ve DOLAR, F.S. 2012. Ordu, Giresun, Trabzon Ġlleri Fındık Üretim Alanlarında   

Çotanaklarda Hastalık Oluşturan Botrytis cinerea Pers.ex.Fr’nın Yaygınlığı ve Bazı Çeşitlerin Etmene Karşı reaksiyonlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52(1):93-110.

·         TÜLEK, S. ve DOLAR, F.S .2011. Havuçlarda Görülen Depo Hastalıkları ve Yönetimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2.187-198

·           DOLAR, F.S .2010. Toxin Production and DNA Sequence Analysis of Turkish Isolates of Ascochyta rabiei. Journal of Turkish Pathology,39:(1-3),31-38.

·           TÜRKKAN M and DOLAR, F.S .2010. Solanopyrones Produced by Turkish Isolates of Ascochyta rabiei and Their Phytotoxicity on Chickpeas. Journal of Turkish Pathology, 39:(1-3),9-19

·         MADAKBAŞ, S.Y., ELLIALTIOĞLU, Ş., DOLAR, F.S., BAYRAKTAR, H.2009. Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.&Magnus)Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: II. Fungusun İzolasyonu, Saklanması, İnokülasyonu ve Skala Değerlendirmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 14(2):154-160.

·         MADAKBAŞ, S.Y., ELLIALTIOĞLU, Ş., DOLAR,F. S., BAYRAKTAR, H. 2011. Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.&Magnus)Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. Irk Ayrım Seti Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayininde Kullanılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48(1):61-69.

·         DOLAR,F.S.,2009. Küresel Isınmanın Hastalıklar Üzerine Etkileri. Küresel Isınma ve Zirai Mücadele Panel Kitapçığı. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ezgi Ofset, 23-31s.

·      USLU-KIRAN S, ELLIALTIOĞLU Ş, DOLAR F.S, ÜSTÜN AS, MEHMETOĞLU Ü, BAYRAKTAR H (2007). Patlıcanda Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılık İle Kallus Kültüründe Solavetivon Birikimi     Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 45-53.

·         DEMİRCİ, F. ve DOLAR, F.S., 2003. Bitki Artıklarının Buğdayda Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum ve Fusarium graminearum’un Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (2):125-128.

·         BAYRAKTAR, H. BABALIOĞULLU, I., DEMIRCI, F., DOLAR F.S., MADEN, S., 2002. Distribution of Ascochyta Blight in Some of the Important Chickpea Grown Provinces of Turkey. J.Turkish. Phytopathology, 31 (2):105-110 .

·         BAYRAKTAR, H. ve DOLAR, F.S., 2002. Induction of Resistance in Chickpea to Ascochyta Blight [Ascochyta rabiei (pass.) Labr.] by Salicylic Acid. J.Turkish. Phytopatholgy., 31(1):49- 61.

·         DOLAR, F.S., 2002. Antagonistic Effect of Aspergillus melleus Yukawa on Soilborne Pathogens of chickpea. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (2): 167-170.

·         ÜSTÜN, A.S. ve DOLAR, F.S., 2001. Ascochyta Yanıklığı (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.)’ na Dayanımları Farklı Nohut Çeşitlerinde Oransal Su, Kuru Madde ve Prolin Miktarlarındaki Değişimler. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1):119-124.

·         DOLAR, F.S., 1998.Güllerde Görülen Hastalıklar. House Dergisi,6:54-55.

·         DOLAR, F.S., 1997. Nohutlarda Görülen Önemli Bir Hastalık; Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei  (Pass.)Labr.) Hasad Dergisi, 13(144-145):43-45.

·         DOLAR, F.S., 1997. Elma Küllemesi Podosphaera leucotricha (Ell.&Ev.) E.S. Salmon. Hasad Dergisi, 12(142): 25-26.

·         DOLAR, F.S., 1997. Elma Ağaçlarında Demir Noksanlığından İleri Gelen Kloroz. Hasad Dergisi, 12(141):39-40.

·         DOLAR, F.S., 1997. Accumulation of the Phytoalexin Medicarpin in Young and Old Leaves of Resistant and Susceptible Chickpea Cultivars to Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. J.Turkish Phytopathology, 26(1):31-38.

·         DOLAR, F.S., 1997. Determination of the Races of Fusarium oxysporum f.sp. ciceris in Ankara Provice, Turkey. J.Turkish Phytopathology, 26(1):11-15.

·         DOLAR, F.S., 1994. Development of Ascochyta rabiei (Pass.)Labr. in the Leaves of Susceptible and Resistant Chickpea Cultivars. J.Turkish Phytopathology, 23(1):27-35.

·         DOLAR, F.S. and GÜRCAN, A., 1992. Pathogenic Variability and Race Apperance of Ascochyta rabiei

     (Pass.)Labr.in Türkiye. J.Turkish Phytopathology, 21(2-3):61-65.

·         DOLAR, F.S. and GÜRCAN, A., 1992. Determination of Resistance of Chickpea Cultivars to Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.in Türkiye. J.Turkish Phytopathology, 21(2-3):55-60.

·         DOLAR,F.S. ve GÜRCAN, A., 1988. Çeltik Kök Çürüklüğü Etmeni [Gibberella fujikuroi (Saw.) Wr. (Fusarium monilifome Sheld.)]’nin Suni Besin Ortamında Gibberelik Asit Salgılaması İle Patojenisitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 12(3):358-367.

 

Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

 

 

EBRAHİMZADEH R., DOLAR F.S., SÖNMEZ K AND  ELLİALTIOĞLU Ş.Ş. 2017.  Method Optimization Studies on Inoculation and Isolation of the Causal Agent of Lettuce Downy Mildew (Bremia lactucae). ICAFOF, 15-17 Mayıs, Kapodokya.

EBRAHİMZADEH R., DOLAR F.S., SÖNMEZ K AND  ELLİALTIOĞLU Ş.Ş. 2017.A Review on the Damage of Bremia lactucae and the Methods of Race Determination. ICAFOF, 15-17 Mayıs, Kapodokya.

ÜNAL, F., DOLAR F.S., TEKİNER N., YEĞİN,N.Z 2017. Molecular Identification, Virulens and Genetic Diversity of Fusarium Species on Wheat Fields in Central Anatolia, Turkey. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS,  16-18 Mayıs 2017 Tekirdağ.

 

EBRAHİMZADEH R., DOLAR F.S., 2017 Effective Control Methods Against Phytophthora infestans on Tomatoes and Solving Encountered Problems. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS,  16-18 Mayıs 2017 Tekirdağ.

 

TÜLEK,S and DOLAR, F.S., 2015. Detection and Identification of Alternaria Species Causing Diseases of Carrot in Ankara Province, Turkey. Agriculture for Life, Life for Agriculture Congress, 3-6. June.2015, Bucharest, Romanya, Book of Abstract.. 55p.

SEZER, A. and DOLAR, F.S., 2014. Determination of Pestalotiopsis sp. Causing Disease on Fruit Clusters in Hazelnut Growing Areas of Ordu, Giresun and Trabzon Provinces in Turkey.5th International Scientific Agricultural Symposium, 23-26 October 2014. Jahorina Bosna Hersek,Agrosym 2014 Book of Abstract.184p.

ÜNAL, F., DOLAR, F.S.,YILDIRIM A.F. and DEMİRCİ E.. 2014. Isolation and Identification of Binucleat Rhizoctonia spp. from Wheat Field Soils in the Central Anatolia Region, Turkey. Agribalkan Congress Book,770s. 8-11 Eylül, Edirne.

ÜNAL, F., BAYRAKTAR, H.,YILDIRIM A.F., AKAN K., DOLAR, F.S. 2014. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray İlleri Buğday Ekim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı, 205s. 3-5 Şubat, Antalya.

ÜNAL, F., DOLAR, F.S. and ÖZBEN S.,2013. First report of Rhizoctonia zeae causing stunting and root rot on  wheat in Turkey. 4th International Scientific Agricultural Symposium, 3-6 October 2013. Jahorina , Bosna Hersek.Agrosym 2013,Proceeding Book 641-645p.

DOLAR, F.S, 2012. Toxin Production and DNA Sequence Analysis of Turkish Isolates of Ascochyta rabiei. III. International Ascochyta Workshop, 22-26 April 2012. Cordoba, Spain,Proceeding Book 82p.

ÜNAL, F., DOLAR, F.S. 2011. Ankara ve Eskişehir İlleri Buğday üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Tespiti ve Patojenitilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı, 352s. 28-30 Haziran, Kahramanmaraş.

ÖZER, G. BAYRAKTAR, H., and DOLAR, F.S., 2010. Differences in Population Structure of Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the Causative Agent Ascochyta Blight of Chickpea. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII).Book of Abstract, 243. 26- 30 April, Antalya, Turkey.

BAYRAKTAR, H., ÖZER, G. and DOLAR,F.S.,2010. Distribution of Mating Types of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella rabiei) in Different Regions of Turkey. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII).Book of Abstract, 243. 26- 30 April, Antalya, Turkey.

MARTİN A. ve DOLAR, F.S., 2009. Yerli Nohut Çeşitlerinin Fusarium oxysporum f.sp. ciceris Irklarına Karşı Reaksiyonları Türkiye III.Bitki Koruma Kongresi., 15-18 Temmuz, Van. Bildiri Kitabı, s247.

BAYRAKTAR H., ve DOLAR, F.S., 2007.Nohutlarda solgunluk ve kök çürüklüğüne sebep olan funguslararasındaki genetik farklılığın ISSR (inter simple sequence repeats) analiz ile incelenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos, Isparta , Bildiri Kitabı, s94.

TÜRKKAN, M. ve  DOLAR, F.S., 2007. Nohut yanıklık etmeni Ascochyta rabiei (Pass.) Labr’nın solanopyroneüretımının saptanmasında spektrofotometrık yöntemın kullanılması. Türkıye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos, Isparta , Bildiri Kitabı, s.278.

BAYRAKTAR H., ve DOLAR, F.S., 2007. Nohutlarda yanıklığa sebep olan Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. izolatlarının populasyon yapısı. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos, Isparta , Bildiri Kitabı, s.277.

MADAKBAŞ S.Y., DOLAR , S., BAYRAKTAR, H ve ELLIALTIOĞLU Ş.., 2006. Orta karadeniz bölgesinde taze fasulye yetiştirilen alanlarda görülen antraknoz hastalığı etmenine (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc&Magnus)Lambs.Scrib) ait ırkların tesbiti ve bazı fasulye çeşitlerinin hastalığa dayanım durumlarının belirlenmesı üzerinde araştırmalar . VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 9-12 Eylül, Kahramanmaraş, Bildiriler.

s.138-142.

STRANGE, R.N., GEWISS, E., GIL, J., MILLAN, T., RUBIO, J., DALY, K., KHARRAT, M., CHERIF, M., RHAIEM, A., MADEN, S., DOLAR, F.S. and DÜŞÜNCELİ, F., 2004. Integrated Control of Blight of Chickpea, Cicer arietinum, caused by the fungus Ascochyta rabiei: an overview. 5th European Conference on Grain Legumes, 7-11 June Dijon, France,71-75.

MADEN, S. DOLAR, F.S., BABALIOĞULLU, I., BAYRAKTAR, H and DEMİRCİ, F., 2004. Determination of pathogenic variability of Ascochyta rabiei and reactions of chickpea cultivars against the pathotypes in Turkey. 5th European Conference on Grain Legumes Handbook, 307. 7-11 June, Dijon, France.

BAYRAKTAR, H. ve  DOLAR, F.S.,2001. In vıtro koşullarda salisilik asit ve asetilsalisilik asit’in nohut kök patojenlerine etkilerinin saptanması. Türkıye IX. Fıtopatolojı Kongresı Bildirileri, 3-8 Eylül, Tekirdağ.

ILARSLAN, H. and DOLAR, F.S.,1999. Histological and ultrastructural changes in leaves of resistant and susceptible chickpea cultivars to Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Microscopy and Microanalysis 99, 1-5- August, Portland,

ERDİLLER, G., ELİBÜYÜK, İ.Ö. ve DOLAR, F.S., 1998. Ascochyta rabiei (Pass.) Labr’nin immunolojik tanısı için poliklonal antibadilerin üretimi. TürkıyeVIII.. Fıtopatolojı Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara, 166-171.

ERDİLLER, G., SMITH, C.J., DOLAR, F.S., AKBAŞ, B., KATIRCIOĞLU, Y.Z., ELİBÜYÜK, İ.Ö. ve SEÇER,  E., 1998. Ascochyta rabiei’ye dayanıklı ve duyarlı nohut çeşitlerinde beta-1,3-glucanase ve chitinase aktivitelerinin belirlenmesi. Türkıye VIII. Fitopatolojı Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül, Ankara, 95-101.

DOLAR, F.S. ve AYDIN, G.,1995. In vitro koşullarda Ascochyta rabiei (Pass.)Labr’nın gelişmesi üzerine gamma ışınlarının etkisi.VII. Türkıye Fitopatolojı Kongresi Bildirileri , 26-29 Eylül, 1995, Adana, 195-198.

DOLAR, F.S. ve GÜRCAN, A., 1991. Ascochyta rabiei (Pass.)Labr’ye nohut bitkisinin dayanıklılığında inokulum yoğunluğunun rolü. VI. Türkıye Fitopatolojı Kongresi Bildirileri, 7-11 Ekim, 1991, İzmir, 87-90.

 

Kitaplar

 

DOLAR, F.S., DEMIRCI, E.,BASIM, H.,DEMIRCI, F., ELIBÜYÜK, Ġ.Ö., 2011. Fitopatoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi yayın No:2293.,Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.EskiĢehir.199s.

 

ÜLGENTÜRK, S ve DOLAR, F.S.,2002. Ankara İli Yeşil Alan Bitkilerinde Görülen Zararlı ve

Hastalıklar.Ankara Büyüşşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara,135s.