ÖĞR. GÖR. DİLEK SÖYLEMEZ ÖZDEN    
Adı : DİLEK
Soyadı : SÖYLEMEZ ÖZDEN
E-posta : dsoylemez@ankara.edu.tr
Tel : 03128631929
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Bilgisayar Programcılığı
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı: Dilek SÖYLEMEZ ÖZDEN

Doğum Tarihi: 04.10.1983

Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Matematik

Ankara Üniversitesi

2007

Y. Lisans

 Matematik

Ankara Üniversitesi

2009

Doktora

 Matematik

Ankara Üniversitesi

2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı   : Bleimann Butzer ve Hahn Operatörünün Bazı Özellikleri

Danışman: Doç. Dr. Gülen BAŞCANBAZ TUNCA

 

Doktora Tez Başlığı : q-Baskakov Operatörünün Yaklaşım Özellikleri

Danışman: Prof. Dr. Gülen BAŞCANBAZ TUNCA

 

 

 Akademik ve Mesleki Deneyim:

2010-2014     :Öğretim Görevlisi-    Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu

2014-…         :Öğretim Görevlisi Dr- Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu

2015       :(Misafir araştırmacı- University of Alberta, Department of Mathematics, Edmonton-Alberta (Temmuz-Ekim).  

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör

 Elmadağ Meslek Yüksekokulu ,  Ankara Üniversitesi

2010-

 

İdari Görevler :

Ankara Üniversitesi Elmadağ  MYO  Müdür  Yardımcısı, 2011-2017.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 Matematikçiler Derneği

 

 

Ödüller :

2009-                : Tübitak Yurt içi Doktora  Bursu

2007–2009      : Tübitak Yurt içi Yüksek Lisans Bursu

2015 (Temmuz-Ekim)  : Tübitak Yurt dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Yayınlar:

·             Söylemez-Özden, D., Tunca, G. B. and Aral, A. 2014. Approximation by Complex q-Baskakov  Operators. Oradea Fascicola Mathematica. Tom XXI, Issue No. 1, 167-181.

·             Söylemez-Özden, D. and Arı. D. 2014. Approximation by a complex q-Baskakov-Stancu operator in compact disks. Journal of İnequalities and Applications. 2014:249

·             Söylemez,D. and Ibrahim, R. 2015. On Partial Sums of the Complex q-Baskakov-Stancu Operator, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 4(2), 106-115

·             Söylemez,D. 2015. On -Bleimann, Butzer, and Hahn-Type Operators Abstract and Applied Analysis Volume 2015 (2015), Article ID 480925.

·             Söylemez,D. 2015. Some properties of the generalized Bleimann, Butzer and Hahn operators, Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics Volume 64, 55-62

·       Söylemez, D. 2016. Modified q-Baskakov Operators, Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics Volume 65 (1), 1-9.

·       Söylemez, D and Unver, M. 2017. Korovkin Type Theorems For Cheney-Sharma Operators Via Summability Methods, Results in Mathematics.

·       Aytekin E. Abdullayeva and Söylemez, D 2017. On approximation theorems for Bernstein-Chlodovsky polynomials. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, vol. XXXVII, No 1, 1-8.

         

         Söylemez, D and Taşdelen, F Approximation by Cheney-Sharma Chlodovsky operators. Hacet. J. Math.Stat. (accepted). 

·     Başcanbaz-Tunca, G. , Bodur, M, and  Söylemez, D. A new Generalization of Lupaş Operators. Stud. Univ. Babes-Bolyai  63 (2018), no. 4, 525-537.


·       Aktaş, R., Söylemez, D and Taşdelen, F Stancu Type Generalization of Szasz-Durrmeyer Operators Involving Brenke-Type Polynomials, Filomat (accepted).

 

Uluslararası Bildiriler:

·         ·         BAŞCANBAZ TUNCA, G. ARAL, A. ve Söylemez Özden, D.    Approximation by Complex q-Baskakov Operators in compact disks,    2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, August 26-29, 2013.

·         ·         Söylemez Özden, D. On Approximation Properties of Complex q-Baskakov Operators. 3rd. International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Vienna-Austria 25-28 August 2014.

·         Söylemez, D and  Aydın Arı, D. A Note On Complex q-Baskakov-Stancu Operators with Divided Differences, Antalya-Turkey 15-19 May 2015

·         Söylemez, D. Some Properties of the Modified Bleimann, Butzer and Hahn Operators Based on q- Integers, International Conference on Mathematics and Mathematics Education. Elazıg, 12-14 May 2016.

·         Söylemez-Özden, D On Uniform Approximation by Modified q-Bleimann, Butzer and Hahn Operators, 12th International Conference on Approximation Theory and Its Application, Sibiu-Romania, 26-29 May 2016..

Ulusal  Bildiriler:

·         Söylemez, D  and Aydın Arı, D  Kompleks q-Baskakov Operatörleri Üzerine, Niğde, 14-16 Mayıs 2015

·         Söylemez, D.  q-Baskakov-Stancu Operatörlerinin Bazı Geometrik Özellikleri, Niğde, 14-16 Mayıs 2015.

 Ders Bağlantıları:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü